Går det få tillbaka ett lån som man givit till någon annan?

2021-01-18 i Avtal
FRÅGA |Hej! För snart ett år sedan tog jag ett lån åt min expojkvän, vid tiden hade han ett fast jobb men MYCKET strul med att hålla i pengarna, och strul överlag i sitt liv med alkohol och droger. Jag skulle först stå som borgenman åt hans lån, men då gränsen var 25 år (jag var 18, 19 år nu) så tog jag ett lån åt honom för att jag tyckte synd om honom. Problemet är att han sedan dess varken hört av sig eller betalat skulden till mig. Ingen närstående till honom har hört av honom heller. Hur dumt det än låter så förstår jag att det är mitt eget fel. Men jag undrar ändå om det på något sätt eller vis går att ta sig ur detta utan att få tag på honom, eller om jag går miste om något.Tack på förhand!
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utan ett avtal eller t.ex. ett skuldebrev är tyvärr dina möjligheter att få tillbaka pengarna små. Som jag tolkar din fråga så har du och din ex-pojkvän inte ingått något avtal gällande att han skulle betala tillbaka pengarna från lånet som du gav till honom. Utan ett avtal eller skuldebrev borde lånet som du gav till din ex-pojkvän troligen ses som en gåva från dig till honom, och om lånet helt och hållet står på dig så blir du själv helt och hållet betalningsskyldig för lånet, även om du givit bort pengarna du fått från lånet. Om det finns mer information gällande ditt fall kan det förändra vad du har möjlighet att göra. Om du vill ge en utförligare förklaring av din situation kan du få en chans till mer hjälp med ditt fall.Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Vem tillhör varan om jag ger bort den?

2021-01-18 i Gåva
FRÅGA |Om jag köper en vara och sedan ger bort den i t.ex födelsedagspresent. Anses då den saken inte vara min längre så om jag t.ex vill ta tillbaka varan eller råkar ha sönder den har jag någon skyldighet då? Eller anses varan vara min och därför kan inget ske(som anmälning av stöld eller liknande)?
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga. För att kunna besvara din frågeställning kommer vi behöva använda oss av Gåvolagen. Det framgår i lagens 1 § att en gåva blir bindande när den har fullbordats. En gåva är fullbordad när den har kommit i gåvotagarens besittning vilken är personen du har gett den till i födelsedagspresent. Det innebär att när personen har fått varan så kommer den inte längre tillhöra dig. En anmälning av stöld eller liknande är därför möjlig att göras av gåvomottagaren om du tar tillbaka eller har sönder varan. Med vänliga hälsningar,

Vad avgör om ett avtal är legitimt och juridiskt bindande?

2021-01-17 i Avtal
FRÅGA |Hej hej. Jag har en fråga gällande kontrakträtt i allmänhet. Hur mycket kan man teckna kontrakt gällande? Vad avgör om ett kontrakt är legitimt och juridiskt bindande eller inte? Jag har massor av tänkbara exempel. Men här kommer ett konkret: Kan jag köpa silikontuttar till min flickvän och dessutom låta henne skriva på ett kontrakt där det står ungefär "om vi gör slut ska dessa betalas tillbaka". Uppskattar all hjälp.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk rätt finns en grundläggande princip om avtalsfrihet. Det innebär att man får avtala med vem man vill om vad som helst. Men det innebär också att man inte behöver avtala om man inte vill. Det finns dock många undantag från principen om avtalsfrihet. Det är till exempel inte möjligt att avtala bort tvingande lagstiftning.Avtal som inte avser överenskommelser vilka medför åtskilliga rättigheter eller skyldigheter för parterna kan inte anses som avtal i juridisk mening. Att två parter har avtalat om att gå på bio kan till exempel inte anses som en juridisk överenskommelse.Ett avtal kan helt eller delvis ogiltighetsförklaras på grund av att det anses oskäligt (36 § avtalslagen). Bestämmelsen tar sikte på situationer som anses oacceptabla. Vid bedömningen om ett avtal anses oskäligt ska hänsyn tas till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalet tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheter i övrigt.Vidare är det inte tillåtet att ingå avtal som innebär att en part ska begå ett brott. Avtal som anses ha ett oetiskt innehåll kan också vara otillåtna. Till exempel hade en man erbjudit en kvinna, som var gravid, en stor summa pengar om hon gjorde abort. Kvinnan gjorde abort men fick aldrig pengarna. Domstolen ansåg att en fråga om abort är oetisk att avtala om. Avtalet var ogiltigt på grund av att det stred mot goda seder. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Felstavat namn på anställningsavtal

2021-01-14 i Avtal
FRÅGA |Hej, mitt namn på min anställningsavtal är felstavat. Är avtalet fortfarande giltigt? Kan det bli något problem med försäkringar sen om man skadar sig på jobbet?
Fawzia Hassoun |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inom svensk rätt så tolkar man avtalet efter vad som var avsikten mellan parterna när avtalet ingicks. Detta innebär att om namnet är felstavat bör inte få någon konsekvens, utan avtalet är giltigt i enlighet med vad parterna avsåg vid ingåendet av avtalet. Av vad som framgår i din fråga så bör avtal ha anses ingått, och bör därför var giltigt,1 § Avtalslagen. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen åter med ytterligare frågor. Med vänliga hälsningar

Hur utformar man ett skuldebrev till att bli juridiskt bindande?

2021-01-18 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag har som privatperson en fordran på en annan privatperson via ett skuldebrev. Ursprungligen var lånet utan ränta men efter att skulden kommer att öka ska vi skriva in en ränta. Så här har jag utformat texten: "2021-01-15Skulden ökar med x kronor och uppgår därmed till x kronor. Räntevillkoret ändras samtidigt på den totala skulden. Från och med dagens datum utgår ränta på den totala skulden med statslåneräntan + 3 procent årligen" och så underskrifter med namnförtydligande och datum. Är texten juridiskt bindande eller finns det någon oklarhet? Kan vi komma överens om vilken ränta som helst? Har googlat och kommit fram till att den här räntan är "skälig". Tack!
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Texten såsom du har utformat den förefaller i min mening vara juridiskt bindande. Det enda som möjligtvis kan behöva förtydligas är vad den "totala skulden" innebär. Du skulle exempelvis kunna skriva ut vad den totala skulden är på ett förtydligande sätt, "Den totala skulden är X". När det gäller räntan så kan ni i stort sätt sätta räntan fritt så länge båda parter är överens. Det finns dock begränsningar som du påpekar gällande att räntan måste vara skälig. Enligt rättsfallet NJA 1995 s. 430 fann domstolen att en effektiv ränta på minst 125 % var oskälig, och långivaren dömdes för ocker gentemot låntagarna. I ditt fall verkar räntan vara väl inom gränsen för vad som kan anses vara en rimlig ränta, och det borde därav inte vara något problem för dig.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Kan en säljare kräva efterfakturering på grund av en felskrivning?

2021-01-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,Jag har ett företag och köpte varor av annan företag ,vi kom överens om pris per kilo och dem har skickat faktura.Jag fick här om dagen en faktura av dem där dem påstår att dem har fakturerat fel då deras system har draget av 10%.När jag och revisorn går igenom alla fakturorna a ser vi att vi hade 8% rabatt och sedan har någon ändrat till10%.Min fråga är om dem rätt att skicka en efterfakturera till oss efter 1 år ,jag ser detta som en fel från deras sida och ej min.
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om det företag du köpt varor ifrån har rätt att i efterhand meddela att de vill efterfakturera dig då deras system dragit av 2% mer rabatt än vad som var överenskommet. Regler som berör detta hittar du i avtalslagen (AvtL). FelskrivningAtt ni fått 10% rabatt istället för 8% som varit det ni kommit överens om beror på att systemet fakturerar fel. Detta kallas för felskrivning. Huvudregeln vid felskrivningar är att de ändå blir giltiga om motparten varit i god tro (32§ AvtL). Att vara i god tro innebär att man inte borde ha insett misstaget. I ditt fall rör det sig endast om en skillnad på 2% och du skriver även att du inte varit medveten om misstaget förens du och din revisor gått igenom alla fakturor. Du borde därför inte ha kunnat inse misstaget och därför är du i god tro. BefordringsfelSåsom du ställt frågan verkar det som att företaget du köpt varor ifrån verkar skylla på att det blivit något fel i deras system som lett till misstaget, detta kallas befordringsfel. I sådana fall spelar det ingen roll om du varit i god tro eller inte, felskrivningen blir aldrig bindande (32§ 2 stycket AvtL). Det framgår dock att företaget väntat i er än ett år med att meddela dig detta. Om en felskrivning skett ska detta meddelas inom skälig tid annars blir den bindande (32§ 2 stycket AvtL). Att vänta ett år kan inte anses skäligt och därför gäller rabatten på 10% och du kan inte efterfaktureras. Mina råd till digDet finns alltså inga grunder för att du ska efterfaktureras. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med företaget igen och meddela att det passerat alldeles för lång tid för att du ska kunna efterfaktureras. Det bästa är att nå en överenskommelse med företaget. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen om du skulle ha några fler frågor! Med vänliga hälsningar,

När ska barn börja betala för sin barnförsäkring?

2021-01-16 i Avtal
FRÅGA |Hej har två söner födda 98 och 01 .Dom har varsin barnförsäkring .Vid vilken ålder övergår betalning till dom. Båda har arbete .Tacksam för svar
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ska barn börja betala för sin barnförsäkring?Det finns inte några regler om när ett myndigt barn ska börja betala. Istället är det upp till var och en att bestämma hur betalningen ska göras. Antingen fortsätter du att betala eller så börjar dina söner att göra det. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Har man rätt att få kvitto eller garantibevis för en gåva?

2021-01-13 i Gåva
FRÅGA |Jag fick en gåva av min son. En dammsugare. Jag frågade efter garantibeviset. Det skulle han ha hand om, sa han. Om något händer dammsugaren får du kontakta mig sa han. På garantin råkar det stå priset på dammsugaren så av den anledningen vill han behålla garantibeviset. Jag känner att det inte är rätt utan att det är jag som skall förvara detta. Dammsugaren är ju min. Vore tacksam att få veta vad som gäller.
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på din fråga regleras i Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (Förkortat GåvoL).Eftersom du fått lösöret (dammsugaren) i din besittning är gåvan fullbordad och du äger dammsugaren, se 1 § GåvoL. För att det ska vara en juridiskt riktig gåva så ska gåvan för det första ha givits frivilligt, för det andra med avsikt att vara gåva (och inte exempelvis ett lån) och för det tredje ska det innebära en förmögenhetsöverföring (den ene avhänder sig pengar eller annan egendom till den andre). Det finns inget krav på att en gåva behöver kompletteras med kvitto, garantibevis eller liknande. Det finns således inget lagligt sätt att kräva din son på garantibeviset, den enda metoden vore att förklara för din son att det känns bäst om du förvarar garantibeviset ifall du skulle behöva ta dammsugaren till säljaren för reparation eller byte.Jag hoppas att detta besvarar din fråga, tveka inte på att hör av dig till oss om flera frågor dyker upp!