Leasinggivares skyldighet vid dröjsmål

2019-08-09 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har privatleasat en bil som skulle komma nu i augusti, Jag har inte fått någon information om hur det går med leveransen m.m, en dag så fick jag nog och ringde själv till återförsäljaren och frågade hur det går med bilen och dess leveransdatum.som svar fick jag att den är 2 månader försenat (oktober är nya leveransdatumet) på grund utav semestertid på fabriken.nu sitter jag i ett kritiskt läge då jag inte har bil för att komma till arbete etc, jag har pratat med försäljaren om att få en lånebil tills dess att min bil blir levererad.om säljaren nekar till lånebil, hur går jag tillväga då?
Amanda Strömblad Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Leasingavtal omfattas dessvärre inte av konsumenttjänstlagen eller konsumentköplagen, utan det är endast leasingavtalet som reglerar vad som gäller vid dröjsmål (jfr 9 § konsumentköplagen).Du bör alltså i första hand se över leasingavtalet vad beträffar dröjsmål, eftersom leasingtagaren inte skyddas av ovan nämnda lagstiftning.Du som konsument är vid privatleasing normalt hänvisad till leverantören för att utkräva ansvar för dröjsmål eller fel på bilen. Vissa leasingavtal anger att konsumenten kan utkräva ansvar både av leasinggivaren och leverantören. Flertalet leasingavtal anger dock uttryckligen att leasinggivaren inte har något ansvar för dröjsmål eller fel på bilen, att konsumenten förbinder sig att inte rikta några krav mot leasinggivaren på grund av dröjsmål eller fel på bilen och ett enstaka leasingavtal anger att konsumenten ska hålla leasinggivaren skadelös för alla kostnader och allt ansvar som kan uppkomma med anledning av konsumentens reklamation till leverantören.Jag råder dig att kontakta Konsumentverket för att få vägledning i hur du kan rikta krav mot leasinggivaren, men detta beror som sagt helt och hållet på avtalsinnehållet. Jag hoppas att du får ordning på leasingförhållandet och att du finner svar i ditt avtal.Hoppas att du fick viss vägledning i din fråga!

Ogiltighetsförklara avtal vid alzheimers

2019-03-01 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Min exman har alzheimers. Vid besök i staden blev han lurad att skriva på ett telefonabonnemang som utlovades bli "mycket billigare än det han har idag". Fakturor har droppat in - förutom för telefon också för 90Gb bredband - detta trots att han inte äger en dator och pga sin sjukdom inte har kunskap att "surfa"! På de räkningar jag tagit del av står det följaktligen "0"!Vid samtal med telefonföretaget säger de att de kan återbetala telefonabonnemang från det datum de har läkarintyg - vilket nyligen gjorts. Vad säger lagen? Kan man påföra någon en kostnad då ett avtal saknar påskrift av - i detta fall min exmake (75 år)! Vilka juridiska möjligheter har jag att återkräva felaktigt inbetald ers.ättning för bredband?Allt detta har orsakat mina barns far onödig oro som försämrar hans tillstånd. Hans son ägnade stor del av sin semesterledighet i julas för att försöka nå ett avslut utan att lyckas. Nu har jag tillbringat mycket tid för att försöka hjälpa - har fullmakt så jag kan agera i hans ställe.
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett avtal kan ogiltighetsförklaras om en person befunnit sig i oförstånd och inte haft förmåga att förstå en rättshandlings innebörd, 31 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, AvtL. Det är emellertid ni som måste bevisa att din exman i förevarande fall inte haft förmåga att förstå vad det innefattade att ingå ett avtal, vilket kan styrkas genom exempelvis läkarintyg. Det verkar som om telefonbolaget har gått med på att återbetala abonnemanget från det datum läkarintyg finns, men inte dessförinnan. Jag uppfattar därför att din fråga är om du har möjlighet att få tillbaka pengar även för abonemangskostnaderna innan läkarintyget bekräftar hans sjukdom. Det finns möjlighet att åberopa att han ingått avtalet under oförstånd och att han därför har rätt att ogiltighetsförklara avtalet redan från dess ingående. Det är emellertid en domstol som måste ta ställning till om ett sådant förhållande föreligger, varför ni isåfall måste lämna in en stämningsansökan i domstolen.Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Undertecknad åtagandeblankett - att anse som ett avtal?

2018-01-09 i Anbud och accept
FRÅGA |god man skriver under en åtagandeblankett och lämnar in till överförmyndaren, överförmyndaren undertecknar ett förordnande som sänds till den föreslagna gode mannen, kan det anses vara ett avtal enligt Avtalslagen.
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett bindande avtal bygger enligt lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) enligt principen om anbud och accept. När den gode mannen skriver under åtagandet är detta att jämföra med anbud och när överförmyndaren undertecknar avtalet är detta sedan att likställa med accept. Ett sådant avtal är bindande. (se 1 § avtalslagen) https://lagen.nu/1915:218 Hoppas att du fick svar på din fråga!

Bunden till avtal

2017-02-09 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Grossisten A sänder detaljisten B ett anbud om köp av 500 kg ärtor á 12 kr/kilo. Det är A:s sista parti. Nästa sändning väntas först efter två månader. Av anbudet framgår att A vill ha svar senast den 25 oktober. B:s blanka accept inkommer till A:s kontor under eftermiddagen den 25/10. På grund av intensiva förberedelser för en firmafest samma kväll förblir B:s brev oöppnat. A tar del av accepten först följande dag. Han har då hunnit ångra sig, eftersom en annan detaljist, C, inkommit med ett anbud om köp av 500 kg för 15 kr/kg.a) A undrar nu om han är bunden av sitt anbud till B eller kan han sälja partiettill C i stället? Ange lagrum.b) Antag att avtal träffas mellan A och B. Ett par dagar därefter visar det sig, attB tvingats ingå avtalet med A. En god vän till A, D, har nämligen gett enhjälpande hand genom att hota B med att avslöja hans falskdeklaration för skattemyndigheten, om B inte accepterar A:s anbud. Är B bunden av avtalet?Ange lagrum
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt allmänna avtalsrättsliga principer är avtal bindande utifrån principen om anbud och accept (1§ Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, AvtL). Inkommer inte antagande svar i utsatt tid är detta att anse som ett nytt anbud (4 §, 2 st AvtL), men vidare framgår av 2 st samma paragraf att första stycket inte är tillämpligt utifall den som avsänt svaret utgår ifrån att det har framkommit i tid och mottagaren måste inse detta. I ditt fall gäller alltså följande: A är bunden av sitt avtal med B. Lagrum finner du här: https://lagen.nu/1915:218Beträffande "hotet" att ingå avtal kan utgöra en ogiltighetsgrund (se 3 kap AvtL). Grövre hot/tvång framgår av 3 kap 28 §, medan övriga former av tvång framgår av 3 kap 29 §. Eftersom hen inte utövat våld faller detta under 29 §. Detta gäller dock inte tredje man (dvs D), varpå paragrafen inte blir tillämplig. Med andra ord: avtalet är bindande.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Måste man betala om ett hunddagis håller stängt om sommaren?

2019-07-02 i Avtal
FRÅGA |Hej.Vi har hunden på hunddagis sedan nyår och betaler en fast månadskostnad för det.I avtalet står det att de har rätt att hålla stängt för semester 30 dagar per år.Det står dock ingenting om betalning under den period de har stängt.Nu (vecka 27, 28 och 29, alla i juli) håller de semesterstängt.Måste vi då betala för den period de har stängt?Jag är inte intresserad av att säga upp avtalet, men tycker det känns konstigt att betala full månadsavgift.
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige råder avtalsfrihet innebärande att parterna (ni och hunddagiset) fritt kan avtala om vad som gäller för månadsbetalningar. Generellt sett kan dock sägas att avtal ofta förutsätter att båda parter presterar; det vill säga att ni betalar en avgift medan motparten (hunddagiset) presterar genom att ta hand om er hund. Om inte hunddagiset håller öppet är det därför troligt att ni inte heller behöver erlägga betalning.Om ni har ett avtal med hunddagiset skulle jag därför rekommendera er att läsa igenom detta för att undersöka vad som gäller för sommarmånaderna. Detta för att inte riskera att bli försenad med månadskostnaderna om det visar sig att ni är skyldiga att betala även för dessa veckor..Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad gäller vid muntlig anställning beträffande uppsägning

2018-04-07 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Jag fick ett jobb den 16 mars, men fick genast varningens finger redan första veckan hur saker och ting går till där. Det handlar bl.a om avtal och schema. Efter att ha tjatat på ett avtal i 3 veckor men med massa bortförklaringar fick jag nog och valde att säga upp mig. Igår sa han att jag var fast i alla fall en månad och jag frågade hur jag kunde vara det utan avtal, och han förklarade att ett muntligt avtal är gjort. Och det kan inte jag hålla med om. Han sa att jag skulle ringa skatteverket (?) om jag inte litade på honom. Det hör till saken att jag inte har suttit ner tillsammans med honom en enda gång och varken pratat om lön, schema eller något som har med min anställning att göra. Han menar på att det muntliga avtalet skulle skett på min intervju (då jag inte ens visste att jag skulle få jobbet?). Kan det här stämma? Jag är fruktansvärt upprörd och är fast i något som jag mår väldigt väldigt dåligt över. Med vänliga hälsningar
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beträffande avtal gäller generellt att muntliga avtal är lika bindande som skriftliga (1 § AvtL). I Sverige gäller principen om anbud och accept och genom att acceptera att börja arbeta skulle jag säga att det är ett bindande avtal per definition . Däremot verkar ni inte ha diskuterat uppsägningstid och liknande materiellt och du är därför inte bunden till att fortsätta tjänsten en månad ytterligare om ni inte kommit fram till vilken uppsägningstid som gäller.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ansvar under lån av djur

2017-12-07 i Muntliga avtal
FRÅGA |Har en tik som lånats ut till en kennel (låneavtal finns) för en kull valpar. Muntligt avtal mellan oss att tik och valpar skulle vara hos mej till ca 7veckor. När valparna var ca 3 v händer en olycka. Tiken hoppar in i valphagen och skadar en valp. vi vet inte vad som hände. Valpen gick inte att rädda. Jag har stått för vet kostnader och nu kräver kenneln att jag ska betala valpen. Är jag skyldig?Om tiken och valparna hade varit hos låntagaren hade jag varit skyldig att ersätta valpen om samma olycka hade hänt där?Fråga. är inte låntagaren ansvarig om nått händer oavsett var? Eller är det jag som tikägare ansvarig?Tacksam om ni kan hjälpa med. Detta var en fruktansvärd händelse och tvisten mellan oss är så jobbig.mvh ingrid
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!11 kap 1 § Handelsbalken reglerar lån och stadgar att den som lånar något ska ge tillbaka det i samma skick som det var när det lånades. Tappas den lånade saken bort (eller i detta fall avlider), är den som lånat saken skyldig att ersätta utlånaren om detta har berott på vårdslöshet hos den som lånat saken. Visserligen var det en olyckshändelse, men låntagaren föreskrivs ett visst ansvar när den har lånade saker i sin besittning - att exempelvis lämna något värdefullt utan uppsikt är att anse som vårdslöst. Eftersom valparna har varit i din besittning när de har varit hos dig, har du haft ett ansvar för att se till att lämna tillbaka "lånet" i det skick det var i när det lånades.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Bindande avtal

2016-11-27 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag är en student på ett gymnasium. Vi har skrivit på ett kontrakt kring att betala till klasskassan, varav 21 stycken har sålt en viss summa och 9 stycken ska betala en summa själva. Nu påstår de 9 stycken att de inte har läst avtalet( fast de har kunnat gjort det men valt att inte göra det) och vill inte följa avtalet, gäller avtalet/kontraktet oavsett fastän de inte läst kontraktets finstilta rader och bara skrivit på?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är ni över 18 år? I annat fall är avtal ej bindande, då en underårig inte får ingå avtal, föräldrabalk (1949:381) 9 kap 1 § samt 7 §. Är ni över 18 år är avtal bindande och man ansvarar själv för att läsa även de finstilta raderna. Med andra ord är de bundna av sitt avtal, såvida det inte kan ogiltighetsförklara genom att de exempelvis blivit lurade att ingå avtalet, se lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Ett exempel är om avtalet anses vara helt oskäligt 3 kap 36 § AvtL, men det är oftast svårt att ogiltighetsförklara ett avtal genom detta.Hoppas att du fick svar på din fråga!https://lagen.nu/1915:218 - avtalslagen, AvtLhttps://lagen.nu/1949:381 - föräldrabalken, FB