Får en minderårig stå som betalare på ett hotellrum?

2021-03-03 i Omyndiga
FRÅGA |Hejsan! Vad finns det för lagar kring om man kan stå på ett hotellrum som minderårig? Är det lagar emot det i Sverige eller är det upp till de enskilda hotellen som bestämmer vilken åldergräns de kräver för folk som vill bo på hotellet?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En person under arton år är omyndig och har därför begränsad rättshandlingsförmåga (9 kap. 1 § FB). Det innebär att en minderårig person inte får ingå avtal, och därför inte köpa hotellnätter. Om en omyndig person ingår ett avtal utan samtycke från sin förmyndare är avtalet ogiltigt (9 kap. 6 § FB). Skulle den omyndige vara över 16 år och ha ett arbete och därmed en inkomst så får den omyndige förfoga inkomsten, och får då köpa hotellnätter för den inkomsten (9 kap. 3 § FB). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!Vänliga hälsningar,

Har säljare rätt att ställa krav på kastrering i efterhand?

2021-01-30 i Avtal
FRÅGA |Köpte en 3 åring katt, därav jag frågade om honan var kastrerad. Svaret var nej, samt att jag fick avgöra själv om jag ville kastrera henne eller inte. Kontraktet gjordes och inget krav av kastrering specificerades eller andra överenskommelser, allt gick bra. Nu har det gått två månader efter, och personen kräver att jag kastrerar katten! Nu undrar jag om h*n har rätt till att sätta det kravet?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom köpet redan är genomfört och ingen bestämmelse om kastrering har avtalats kan säljaren inte kräva att du kastrerar katten. Du begår inget avtalsbrott genom att inte kastrera katten och det står dig därför fritt att besluta i frågan som du själv vill.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Får säljaren häva kattköpet om jag inte kastrerar katten som vi kommit överens om?

2020-07-22 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |I januari adopterade vi en katt från en privatperson, vi betalade 500:- för henne och kom överens att hon skulle kastreras när tiden var inne. Några dagar senare köpte vi en till katt för att dom skulle ha sällskap och hon är 2 månader yngre så vi planerade att kastrera båda två när dom blivit 6 månader. Tyvärr hann vi inte detta förens båda två var dräktiga och har nu fått 4 ungar i var. Jag ville vara snäll och hörde av mig till den förra ägaren som nu tycker att jag har brutit mot avtalet. Hon vill hämta upp katten och ungarna och hävda kontraktsbrott. Det finns alltså inget kontrakt eller avtal skrivet utan bara konversationen på messenger. Kan hon göra såhär? Jag hade ingen aning om att jag brutit mot något avtal och hon har heller inte informerat om följder. Hur kan jag lösa detta? Planen är fortfarande att hon ska kastreras och kattungarna ska säljas.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den typ av avtalsvillkor som du pratar om är inte ett giltigt avtalsvillkor. Det är inte helt ovanligt att just djur säljs med olika typer av villkor om exempelvis att djuret ska kastreras, att det inte får säljas vidare o.s.v., men dessa villkor är alltså ogiltiga. Man kan inte villkora vad köparen ska göra med "varan" efter köpet. Säljaren kan därför inte hävda avtalsbrott och hon kan definitivt inte ta tillbaka katten utan att ha ett domstolsbeslut på det. Du kan därför lugnt behålla din katt och själv besluta om hon ska kastreras eller inte.Vänliga hälsningar,

Är en offert bindande även när merkostnader uppkommit?

2020-05-14 i Avtal
FRÅGA |Hej! Vi anlitade sotare att reparera rökgången till vår öppna spis och fick ett fast pris på detta. Ett av deras verktyg fastande i vår rökkanal och de har därför medfört väldigt mycket extra arbete. De sa att de skulle vara klara på en dag och gav oss en offert på 50 000, men nu när de har fått massa extraarbete undrar vi om vi kommer behöva stå för det eller om det går under den skriftliga offerten?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Offerten som ni har accepterat är ett bindande avtal (1 § AvtL). Det innebär att både ni och sotarföretaget är bundna av det överenskomna priset på 50 000 kr. Dock finns det ett undantag som säger att avtalsvillkor (i ert fall det avtalade priset) får jämkas eller bortses från om det kan anses vara oskäligt på grund av en omständighet som inträffat efter att avtalet ingåtts (36 § AvtL). Vad som gäller i ert fall är lite svårt att svara på då det beror på flera olika faktorer. Det som påverkar i ert fall är bland annat hur stora merkostnaderna blir för sotarföretaget och om skadan som uppstått är en skada som vanligen brukar inträffa eller om den var helt oförutsedd. Sammanfattningsvis kan jag säga att offerten är bindande, men att den inträffade skadan kan vara sådan att ni ska förbereda er på eventuella merkostnader.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Vänliga hälsningar,

Kan jag avbryta en affär när jag ingått ett muntligt avtal?

2021-01-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej.Jag har lagt ut en annons på en vara till priset 1100kr. Privat. En person ringer mig och undrar om hen kan få köpa till priset om 700kr, pga hen är en fattig pensionär. Jag är mitt i arbetspasset på jobbet, stressad och försöker tänka klart.Efter en viss medling under samtalet kommer vi överens om priset: 800kr. Och stämmer av möte. Sittandes på fikarasten tar jag mig i kragen, "vad håller du på med?!", smsar personen om att jag cancelerar dealen och vill inte längre sälja till hen till så lågt pris. Strax därpå ringer människan upp och meddelar mig att vi ingick i ett muntligt avtal och han kommer stämma mig om jag inte tänker sälja till priset om 800kr, som kryddning på det så kallade mig person för förnedrande saker och var allmänt hotful.Vad gäller egentligen? Vem har rätt/fel i fallet?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga rör den allmänna avtalsrätten och jag inleder därför med att förklara några viktiga begrepp.Anbud = en förfrågan om att köpa eller sälja en viss vara till ett visst prisAccept = att godta ett anbudNär personen ringer dig och frågar om han får köpa varan för 700 kr kommer han med ett anbud. Eftersom du skriver att ni kom överens om priset 800 kr utgår jag ifrån att du inte accepterade anbudet på 700 kr och att någon av er kom med ett nytt anbud på 800 kr, vilket den andre av er accepterade. Anbud och accept är bindande för personerna som lämnat dem (1 § AvtL). Detta är i enlighet med principen om att avtal ska hållas. Eftersom ni var överens om priset 800 kr har ni ingått ett avtal, och även muntliga avtal är giltiga. Köparen kan därför väcka talan mot dig om du inte säljer varan för det överenskomna priset om 800 kr. Köparen har rätten på sin sida. En helt annan sak är att muntliga avtal är svåra att bevisa. Köparen kan dock hålla ditt sms emot dig, som ett bevis på att ni haft ett avtal.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan en säljare ändra priset på en vara innan köp?

2020-11-20 i Anbud och accept
FRÅGA |hej, jag vill köpa en hund och ser en hund annonserad utaan angett pris. jag ringer då upp hunduppfödaren fö ratt fråga lite om hunden. då säger han att han vill ha 10 000kr för hunden. jag tyckte det var lite mycketr pengar så jag ber om att få återkomma.under tiden pratar då hunuppfödaren med en kompis som säger att han lätt borde begära åtminstånde 14000kr. några dagar senare ringer jag upp ingen och säger att jag vill köpa hunden till det priset vi sa, med då däger uppfödaren att han nu ville ha 14000kr får hunduppfödaren göra på detta vis när han hade lovat ett annat pris?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När säljaren säger till dig att han vill ha 10 000 kr för att sälja hunden till dig lämnar han ett anbud. Ett anbud är bindande för den som lämnar det (1 § AvtL). Säljaren är dock inte bunden av anbudet i all evighet. Jag tolkar det som att säljaren inte angav hur lång betänketid du hade på dig. Eftersom inget angavs gällande betänketid, och anbudet gavs muntligen så måste du antingen acceptera eller avvisa anbudet omedelbart (3 § 2 stycket AvtL). Eftersom du inte accepterade anbudet omedelbart är säljaren inte bunden av det. Det innebär att säljaren har rätt att ändra priset på hunden nästa gång du ringer. Om säljaren dock godtagit att du skulle återkomma med svar några dagar senare kan han ändå anses bunden av anbudet och tvingas därför stå fast vid det först sagda priset på 10 000 kr. Det är dock något som kan bli svårt att bevisa. Min bedömning är därför att det lär bli svårt för dig att få igenom köpet för det första priset om inte säljaren frivilligt går med på det. Min rekommendation är att prata med säljaren och se om ni kan komma fram till en kompromiss gällande priset. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt! Vänliga hälsningar,

Bunden att betala ut högre belopp vid skrivfel?

2020-06-04 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, Kommunen har gjort en cykelväg som gått in något på min tomt. Jag har nu fått ett avtal för servitut med värderingsprotokoll och sammanställning av den ersättning jag är berättigad till från elbolaget som behövde "inkräkta" på min tomt. Jag har skrivit under med namnteckning samt uppgett var jag vill att ersättningen ska sättas in, och skickat det tillbaka till elbolaget. Min fråga gäller det belopp de skrivit i avtalet. Utifrån en sammanställning av beräkningen ska jag få 500 kr, vilket också är det belopp det betalat ut till mig. Men vid den sista raden som visar "Total ersättning till fastighetsägaren Kr" har de skrivit 21 733 500 kr. Vid samtal med bolaget så uppger de att det blivit fel och att jag bara kommer få 500 kr. Är elbolaget bundet att betala ut det högre beloppet enligt dokumentet? På vilket sätt har de rätt att inte följa det? Och finns det något mer jag kan göra?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den bestämmelse som blir aktuell i ditt fall är 32 § avtalslagen. Den säger att om någon i sin viljeförklaring (exempelvis ett anbud) gör en felskrivning eller annat liknande misstag är denne inte bunden av viljeförklaringens innehåll om mottagaren insåg eller borde insett misstaget. I ditt fall verkar det ganska uppenbart att det rör sig om ett skrivfel eller annat liknande misstag som avses med bestämmelsen. Vidare tolkar jag din text som att du insåg misstaget, och om inte annat så borde du åtminstone insett misstaget eftersom den felskrivna summan är väsentligt mycket högre än den riktiga summan. Min bedömning är därför att elbolaget inte är bundna att betala ut det felskrivna högre beloppet till dig.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,