Kan ett företag neka att utföra en tjänst åt en kund?

2020-10-25 i Avtal
FRÅGA |En kund tatuerade ögonbrynen, vilket har en läkprocesses på någon vecka innan svullnad och skorpor är borta och man börjar ana hur det bestånde resultat kommer att se ut. Kunden vägrade acceptera detta och efter behandlingen och tvingade till sig en gratis borttagning med detsamma. Nu vill samma kund komma igen och tatuera ögonbrynen igen. 1. Kan man neka kunden den tjänsten? 2. Kan man på något sätt skydda sig juridiskt? Händelsen orsakade tatueraren mycket obehag och även en upplevd hotbild. Tatuerare vet att kunderna även blir deras "reklam" och gör därför noggranna jobb. Jag som frågar är inte någon part i målet.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kan ett företag neka att utföra en tjänst åt en kund?Avtalsfrihet gäller enligt avtalsrättsliga principer. Av detta följer att ett företag inte är tvunget att utföra en tjänst åt en kund eftersom det har en valfrihet att ingå avtal med vem och på vilka villkor det vill. Företaget kan därför neka kunden tatueringstjänsten. Hur som helst får nekandet att utföra tjänsten inte grunda sig i diskriminering. Diskriminering med anledning av kön, ålder, nationalitet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller liknande är förbjudet enligt reglerna i diskrimineringslagen. Utifrån din fråga finns det inget som tyder på att någon diskrimineringsgrund skulle föreligga då det verkar vara kundens missnöjdhet med tidigare utförd tjänst som ligger som grund för företagets nekande. Sammanfattningsvis ser jag inte det som troligt att kunden med framgång kan rikta anspråk mot tatueringsföretaget eller anmäla företaget för någonting. Det här eftersom det inte är förbjudet att neka en kund en tjänst. Hoppas att du fick svar på din fråga och om du skulle vilja ha ytterligare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning eller att ringa vår telefonrådgivning. Med vänliga hälsningar,