Hur skriver man bra juridiska tentasvar?

2020-10-16 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag läser idrottsjuridik och har tittat på gamla tentor och dragit slutsatsen av att det kommer till 90% att handla om olika case som jag ska titta på och resonera kring utifrån ett juridiskt perspektiv. Jag ska nu plugga till denna tentamen och vill förbereda mig så bra som möjligt, så jag eftersöker konkreta pluggtips till just att kunna redogöra för ett case. Var börjar jag? Hur hittar jag relevanta rättskällor att applicera till ett oförutsett case i lagboken (i och med att det kan handla om i princip vad som helst)?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar det som att du vill ha råd kring hur du kan skriva juridiska tentasvar. Läs frågan noggrant Mitt första råd är väldigt banalt men det är mycket viktigt att läsa frågan noggrant. Det kan vara bra att läsa frågan två gånger, så du har en bra överblick över omständigheterna i frågan. Skriv vad problemet ärNär du har läst frågan noggrant, ser du vilka delar av frågan som har juridisk relevans samt vilka juridiska problem som finns i frågan. Jag brukar skriva vad problemet är, till exempel " Problemet är att A och B har ingått ett muntligt avtal men B har ångrat sig". Tillämplig lag När du vet vad problemet är, vet du även vilka lagar som är tillämpliga. Börja med att utgå från lagen som är mest relevant för frågan. Jag brukar läsa lagarna som utgör kursfordran mycket noggrann innan tentamen, så jag snabbt kan hitta relevanta lagrum på tentamen. Rättsregler har ofta en huvudregel och vissa undantag. Jag har läst kursbeskrivningen på idrottsjuridik och ni har till exempel avtalsrätt. Då vet du att huvudregeln är att avtal ska hållas, men det finns vissa undantag, till exempel oskäliga avtal. Det är bra om du explicit anger vad huvudregeln är och sedan argumenterar för om det finns tillämpliga undantag. Våga argumentera Oftast är juridiken inte svart/vit utan man måste våga argumentera för sin sak. Det finns många gråzoner och ett problem kan oftast tolkas på olika sätt. Därför rekommenderar jag att du argumenterar för din ståndpunkt och att du är explicit kring varför du tycker att just din lösning stämmer överens med gällande rätt.Lycka till! Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga! Stort lycka till på tentan!Vänligen,

När har man ingått ett avtal?

2020-08-20 i Avtal
FRÅGA |Hej! För några år sedan köpte jag två bilstolar, för att dem skulle användas till min son vid skolhämtning. Min son växte snabbt ur stolarna. Pga platsbrist stod den ena stolen hos min mamma. Där användes den av min bros barn, av min mamma och av min pappa, som lånat ut den till dem - dem två bor i olika hushåll. När jag fick veta detta frågade jag om min bror ville köpa stolen. Jag fick ett svar att det skulle diskuteras av min bror och hans respektive. Därefter fick jag aldrig något svar, stolen fortsatte att användas av dem, och tvärr blev jag sjuk bla och kunde inte fortsätta fråga efter och om stolen. När jag sedan, nu har det gått snart två år, säger att jag vill ha betalt för den så säger min bror att den inte använts och att den inte har något värde längre för att den är för gammal. Han vill inte betala för stolen. När jag försökt hämta stolen, så har den inte funnits. Hur ska jag göra?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår dig rätt, vill du ha bilstolen tillbaka, eller få betald för den.Ni måste vara överens om ett köpeavtalJag förstår det som att du menar att din bror har använd bilstolen och han säger att detta inte är korrekt. Jag förstår vidare att din bror har sagt att han inte vill köpa bilstolen.Inom svensk rätt är huvudregel att man måste acceptera ett anbud förrän ett giltigt avtal kan anses föreligga (1 kap. 1 §, 1 stycket, avtalslagen). Det betyder att din bror endast har köpt stolen om han har sagt ja till att köpa den för ett visst pris, vilket han ju inte har. Om du kan bevisa att din bror har använd stolan kan han möjligen anses ha accepterat att köpa den genom s.k. konkludent handlande. Det betyder att man ibland agerar som om man har ett giltigt avtal och detta då blir bindande mellan parterna. Men det kan bli mycket svårt att bevisa och som jag förstår frågan hade du inte angett ett pris från början. Om jag var dig, hade jag accepterat att han inte vill köpa bilstolen, eftersom det blir svårt att visa att ni har ett avtal om detta.När man tar hand om en annans saker får man inte ge bort demOm jag förstår din fråga korrekt har dina föräldrar har lovat dig att de vill förvara bilstolen för dig. Om den inte är kvar när du ska hämta den, kan du prata med dina föräldrar om en ersättning för stolans värde (12 kap. 2 §, handelsbalken). Tänk på att eventuell ersättning inte ska täcka stolens nypris, utan bilstolens nuvarande värde.Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline om du ytterligare funderingar!Vänliga hälsningar,Geske Lovmand Hvid

Måste avtal hållas?

2020-07-18 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag köpte nyligen en lägenhet där jag blivit informerad att bredband ska ingå i avgiften, både av säljaren och mäklaren. Det står i avtalet vi skrivit under att bredband ska ingå. Men nu när jag flyttat in har jag förstått att det inte ingår vilket leder till en merkostnad på minst 200kr i månaden, finns det något jag kan göra åt detta?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du behöver praktiskt råd kring hur du ska gå tillväga när säljaren bryter mot ert avtal.Det framgår inte av frågan vilken sorts lägenhet du har köpt, så jag antar att det är bostadsrätt. Därför gäller köplagen mellan dig och säljaren. Du har rätt att kräva det som framgår av avtalet Om det står i avtalet att bredband ingår utan merkostnad ska löftet hållas. Om lägenheten inte stämmer överens med ert avtal föreligger det ett fel i lägenheten (17 § köplagen). Det är viktigt att du reklamerar felet till säljaren. Enligt lagen måste du reklamera inom "skälig tid", så det är bäst att reklamera så fort som möjligt. Reklamation innebär helt enkelt att du måste underrätta säljaren om felet: alltså att bredband inte ingår och att detta utgör avtalsbrott.Du kan i så fal kräva avhjälpande (att felet åtgärdas), omleverans eller prisavdrag samt eventuellt skadestånd (30 § KöpL). Ifall din lägenhet inte är en bostadsrätt är slutsatsen mycket snarlig; även i detta fall har du rätt att kräva att lägenheten stämmer överens med avtalet (4 kap. 19 § jordabalk). Om lägenheten inte är en bostadsrätt har du en undersökningsplikt innan köpet, men detta torde inte påverka slutsatsen i ditt fall. Det följer även av allmänna avtalsrättsliga principer att avtal ska hållas.Vad bör du göra nu?Jag rekommenderar att du först pratar med säljaren om situationen.Om ni inte kan komma överens rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga. Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss!Vänligen,

Vad krävs för ett giltigt avtal?

2020-09-07 i Anbud och accept
FRÅGA |Hejen tjejkompis till mig hade bokat en resa med sin pojkvän, hon skulle bjuda honom på resan. Han gör slut ett tag innan och hon skulle inte få tillbaka sina pengar för hans del. Hon frågar mig om jag har lust att åka med på den här charterresan. Jag tänker att visst, vad trevligt att hon vill ha med mig som sällskap. Vi är där en vecka och har det trevlig och när vi kommer hem ber hon mig swischa pengarna för resan. Jag fattar ingenting, trodde att hon tänkte bjuda mig då hon ändå inte fått pengarna tillbaka. Vi hade inte pratat något innan om att jag ska köpa resan eller betala något och hon har inte ens nämnt vad resan kostade. Vem har rätt i detta fall? Hon tycker jag är fräck och jag säger att jag hade tackat nej om jag visste att hon ville ha betalt.
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar det som att du undrar om du är skyldig att betala pengarna för resan. Det framgår inte av frågan om det är hälften av summan, som din tjejkompis vill att du betalar, men detta påverkar inte min slutsats. Avtalslagen är tillämplig lag. Vad krävs för ett giltigt avtal?För att ni kan anses ha ingått ett giltigt avtal om att till exempel dela på kostnaden för resan krävs ett anbud och en accept (1 §, 1 stycket, avtalslagen). Ett anbud hade till exempel förelegat att din tjejkompis hade frågat om du ville åka på charterresa med henne och angett summan du skulle betala. Detta hade du i så fall kunnat acceptera och då hade du varit skyldig att betala enligt ert avtal.Anbud och accept kan lämnas skriftligt, muntligt eller genom s.k. konkludent handlande. Avtal sluts genom konkludent handlande när parterna helt enkelt agerar som om ett avtal existerar. I ditt fallUtifrån informationen i frågan har ni inget skriftligt eller muntligt avtal om att du ska betala. Man kan diskutera om det var så pass uppenbart att hon menade att du skulle betala till exempel hälften av summan, att du, genom att tacka ja till resan, även tackade ja till att betala "din del". I så fall har ni ingått ett avtal genom konkludent handlande. Men om man ska ingå avtal genom konkludent handlande måste det vara tydligt vad man avtalar om. I ditt fall har ni inte ens pratat om att dela på kostnaden och du visste inte vad resan kostade. Detta är alltid en bedömningsfråga.Min bedömning är att du inte är skyldig att betala. Särskilt det faktum att du inte ens hade fått veta vad resan kostade, talar för att du inte kan anses ha accepterat att betala. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga. Och jag hoppas att ni hittar en bra lösning. Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,

Vad gäller vid köp av katt?

2020-07-19 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej jag har av en privat person tagit emot två katter för ev senare köp utan kontrakt utan hon gav dom till mig. Hon ville se om hon skulle sälja dom. Efter flera förfrågningar så bestämde vi att jag skulle köpa den ena, den andra skulle med bil föras tillbaka till henne av en väninna till mig. Jag betalade för den jag skulle behålla och den andra åkte iväg på morgonen, sedan skrev hon att hon ångrat sig och ville ha tillbaka båda, jag sa att jag har swishat och katten är nu min, då blev jag hotad och skrämd och skrev ja ok om hon swishar tillbaka och hämtar katten från mig. Men hon ville inte lämna varken pengar eller hämta utan sa att jag skulle komma med katten. Jag skrev att min son var sjuk i covid misstanke och att vi vill hålla oss hemma. Då ville hon inte ha tillbaka den andra katten för hon påstod att den smittar henne. Så den andra katten fick min väninna köra hem igen hon hade kört 25 mil en väg och totalt 50 mil! Nu har jag båda katterna hos mig en hon inte vill ta tillbaka förrän vi är friska antar jag och en jag har betalat för. Och hon vill anmäla mig för stöld! Har konversationer som bevisar att jag inte har stulit dom och vittnen. Vad gör jag? Kan jag behålla båda? Jag har erbjudit henne att hämta men hon vägrar, kan jag kräva ersättning för att jag måste ha " hennes" katt när min son är sjuk? Måste jag lämna tillbaka den jag har betalat för? Det är huskatterKan hon kräva att jag kör dit dom? Hon vill använda dom i avel men sålde dom pga allergi
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att det är en jobbig situation för dig.Jag kommer att hjälpa dig med de juridiska problem som har uppstått.Köplagen gäller mellan er. Det låter kanske konstigt men juridisk sett är djur en sak. Därför gäller samma regler för köp av djur som vid köp av andra varor.Katten du har köpt är dinKatten du har köpt är din. Hon har tagit emot betalning för katten.Det verkar som att ni aldrig kom överens om att hon skulle köpa denna katt (tillbaka). Ni kom inte överens om huruvida hon ska hämta katten eller om du ska lämna den.Dessutom har hon fortfarande pengarna som du har betalad. Därför har ni inte ingått ett avtal om att hon ska köpa katten tillbaka. Katten är alltså din.Utgångspunkten är att köparen ska hämta varan hos säljarenOm du ändå vill sälja denna katt till henne är utgångspunkten att köparen ska hämta varan hos säljaren (6 § köplagen). Det innebär att hon ska hämta katten hos dig. Se till att erbjuda en lösning där ni träffas utomhus och håller avstånd så ett eventuellt köp kan genomföras med minimal risk för covid-19 smitta.Det går bra att avtala annat men i så fall ska ni vara överens.Om du ändå vill sälja katten till henne ska du förstås få betalt för katten.Du kan skriva att du inte längre vill ha hennes katt hos digDen andra katten är hennes och du tar hand om för henne. Detta kallas ett depositionsavtal.Här måste ni kommer överens om vad som ska ske.Jag tycker det verkar mycket rimligt att hon hämtar katten hos dig, det är ju hennes katt.När man har någonting som tillhör en annan ska man ta hand om detta (12 kap. 2 § handelsbalken). Vid en eventuell olyckshändelse kan hon inte kräva någon ersättning från dig. Men om katten skadas för att du inte tar hand om den (vilket jag inte tror eller påstår!), kan du behöva betala ersättning för den skada du har orsakat. Om du skriver till henne att du inte längre vill ha hennes katt hos dig och att hon ska hämta den inskränkas ditt ansvar för hennes katt, vilket vore bra för dig (12 kap. 6 § handelsbalken).Du har inte stulit katternaDu har inte stulit katterna eftersom du inte tagit dem olagligt. Dessutom anses katter generellt set vara egendom utan ekonomisk värde eller med mycket lågt värde. Därför kan brottet stöld inte bli aktuellt. Om hon fortsätter hota dig kan du förstås vända dig till polisen och få hjälp. Vad bör du göra nu?Tänk på att kommunicera skriftligt och spara konversationen.Jag rekommenderar att du utgår från att katten du har köpt är din.Du kan skriva till henne att du inte längre vill ta hand om hennes katt och att hon är välkommen att hämta den hos dig. Så länge katten är hos dig ska förstås ta hand om den, även för kattens skull. Du bör föreslå en lösning där hon inte riskerar att bli smittat med covid-19, ni kan t.ex träffas utomhus och personen som lämnar katten till henne ska vara frisk och hålla avstånd. Om kattens mat kostar mycket, kan du eventuellt skriva att från och med ett visst datum kommer du att begära ett visst belopp för maten. Jag rekommenderar att du tänker på att inte skapa onödiga konflikter men detta är en avvägning du ska göra.Om ni inte kan komma överens rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga. Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss!Vänligen,

Kan säljaren fakturera mig för varor jag inte har beställt?

2020-07-18 i Anbud och accept
FRÅGA |HejJag fick en leverans av ett växthus från en bygghandel men speditören hade av misstag ställt av ett kolli för mycket. Jag signerade för leveransen av min beställning men det här paketet kom ju liksom utöver det.Jag kontaktade bygghandel och meddelade vad som hänt och var paketet fanns. De har ställt särskilda krav på "returen" (som de kallar det) att paketet bl.a. ska vara fäst på pall - något som jag inte har möjlighet till. Efter en tids dialog med kundtjänst där jag försöker få dem att hämta paketet hotar de nu med att fakturera mig för varorna som felaktigt ställts av hos mig - för att de tycker att det ska hanteras som en vanlig retur där ansvaret faller på mig.Jag ser det som att de har ställt av grejer som de snarast borde forsla bort.Vad gör jag om det kommer en faktura? Jag har ju inte beställt något utan jag har bara upplyst bygghandeln om var de kan återfå sina grejer. Kan jag bestrida fakturan i någon instans eller ska jag polisanmäla för bluffaktura? Tack för hjälpen!
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du dels vill ha svar på huruvida säljaren kan kräva att du accepterar kraven för "returen" och dels om du kan bestrida en eventuell faktura för en vara som du inte har beställt.Det är vigtigt att du inte använder varor som du inte vill behålla. Du behöver inte "returnera" varanSäljaren kan inte kan kräva att du följer deras anvisningar kring "returnering" om du inte har beställt varan. Det är ju bygghandeln som har gjort fel och det får de stå för. Du skulle kunna ta hjälp av Kronofogdemyndigheten, om du vill att bygghandeln ska hämta deras egendom (alltså paketet som du inte har beställt) (Lag om betalningsföreläggande och handräckning 3 § st 1 p 2).Säljaren får inte fakturera för varor som du inte har beställtBygghandeln kan inte kräva betalt för en vara som du inte har beställt. Detta kallas negativ avtalsbindning och det är inte lagligt. Man måste acceptera ett avtal för att bli bunden av det. Bygghandelns metod är olagligt enligt EU:s "svarta lista" och kategoriseras som aggressiv marknadsföring (Bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv p 29).Om bygghandeln skickar en faktura bör du bestrida denna med hänvisning till ovanstående Jag rekommenderar att du i så fall skickar ett mejl med din ståndpunkt. Det är alltid bra att säkra skriftlig bevisning i en konfliktsituation. Ytterligare hjälpJag rekommenderar att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende om bygghandeln fortsätter sitt beteende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga. Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss!Vänligen,