När måste jag betala min skuld?

2020-08-23 i Skuldebrev
FRÅGA |Om jag dras till domstol ang en skuld. Det finns mail konvwrsation om dessa pengar. Men inget avtal eller tid för återbetalning. Jag har skrivit i ord som: "jag är med på att betala åter desa pengar."
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När man utfärdar "lån" på det sättet du beskriver så kan man hitta bestämmelser om detta i skuldebrevslagen (SkbrL) trots att beteckningen "skuldebrev" kanske kan anses som något gammalmodig. Här föreskrivs det att om förfallodag inte är avtalat så äger borgenären (den som lånat ut pengar) rätt att kräva gäldenären (den som lånat pengar) på betalning när som helst. Detsamma gäller för gäldenären: den har rätt att göra sig skuldfri när som helst som den önskar (1 kap. 5 § SkbrL). För att svara på din fråga kortfattat så är det alltså så att den som du lånat pengar av har rätt att när som helst kräva dig på betalning och du måste då också betala.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Vill du ha ytterligare rådgivning kan du boka tid med vår juristbyrå här!Med vänliga hälsningar,

När anses köp bindande?

2020-07-25 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag undrar om köp mellan privatpersoner över Facebook är bindande direkt köparen skrivit att den vill köpa, eller gäller det från och med då köparen betalat? Mvh
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga är av avtalsrättslig karaktär och bestämmelserna finns därmed huvudsakligen i avtalslagen (AvtL). I mitt svar kommer jag först att tala om avtalsrätten ur ett mer generellt perspektiv för att sedan försöka applicera detta i ditt konkreta fall. Hur sluts ett avtal? Ett avtal anses ha kommit till stånd (slutits) genom anbud och accept (1 § AvtL). Alltså att någon erbjuder motparten någonting och motparten accepterar erbjudandet. Det är dock inte alltid så enkelt att avgöra vad som faktiskt är ett anbud och en accept i praktiken. Begreppet "utbud" Istället för att lämna ett anbud kan man tala om ett utbud. Detta brukar man säga är ett typ av erbjudande som man gör för att etablera kontakt och diskussion mellan två parter för att i ett senare skede kunna sluta ett avtal (9 § AvtL). Exempel på utbud är annonser i tidningar som vänder sig till en större personkrets eller prislapparna i en matvarubutik. Om vi tar exemplet matvarubutik så anses prislappen på varan vara ett utbud, när kunden väljer att lägga upp varan vid kassan anses denna handling utgöra ett anbud och när kassabiträdet accepterar betalningen anses detta som accept. Det kan alltså vara svårt att skilja mellan vad som är utbud och vad som är anbud Begreppet "oren accept" Om ena parten lämnar ett anbud och den andra parten väljer att lämna en accept som inte helt och hållet stämmer överens med anbudet, kallas accepten för oren accept. Detta innebär att avtal inte kommit till stånd utan den orena accepten anses utgöra ett nytt anbud som sedan måste accepteras av den första parten (6 § AvtL). Sammanfattning av begreppen Så för att förenklat förklara begreppen kan man säga att:Anbud = Ett erbjudande om att sluta avtalAccept = Godkännande om att sluta avtal Utbud = Ett allmänt erbjudande om att sluta avtal. Detta kräver ett anbud från motparten som sedermera den som lämnat utbudet måste accepteraOren accept = En accept som på grund av ändring(ar) inte helt stämmer överens med anbudet. Detta anses utgöra ett nytt anbud. Ditt konkreta fall Utifrån din fråga är det svårt för mig att avgöra om det rör sig om ett utbud eller om ett anbud. Om det är att anse som ett anbud anses köpet bindande i den stund köparen skrivit att den vill köpa. Rör det sig istället om ett utbud anses köpet bindande först när den som lämnat utbudet väljer att acceptera köparens anbud. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Önskar du ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår juristbyrå.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00