När upphör en fullmakt att gälla?

2021-01-28 i Avtal
FRÅGA |Jag har fullmakt för min mans samtliga bankärenden för obegränsad tid. Upphör den att gälla om jag eller någon annan aktiverar en framtidsfullmakt?
Natalin Kabro |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om fullmakter finns i avtalslagen (AvtL). I 2 kap. 12 § AvtL regleras återkallande av fullmakt, beroende fullmaktstypen finns olika sätt att återkalla en fullmakt. Om fullmakten är begränsad till viss angiven tid, upphör den att gälla när den angivna tiden löpt ut. Är fullmakten som i ditt fall, obegränsad i tid, måste den återkallas. Utgångspunken är att återkallelsen sker på samma sätt som den meddelats.Vad gäller för digDet viktiga för dig att veta är att en framtidsfullmakt inte ersätter en vanlig fullmakt, utan fungerar mer som ett komplement till den vanliga fullmakten. Den vanliga fullmakten för din mans samtliga bankärenden upphör alltså inte att gälla om din man aktiverar en framtidsfullmakt.Vänligen,

Får man skriva under styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll i en samfällighetsförening med kvalificerade elektroniska signaturer?

2021-01-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,Får man skriva under styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll i en samfällighetsförening med kvalificerade elektroniska signaturer?
Natalin Kabro |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt behandlar just elektroniska signaturer och behandlas bland annat i EU:a eIDAS-förordning.I Svensk avtalslag föreligger få formkrav beträffande avtal, man kan därför nästan alltid använda elektroniska signaturer för att ingå bindande avtal. EU:s eIDAS-förordning gör att elektroniska signaturer är juridiskt giltiga inom hela EU.Enligt europeisk samt svensk lag är definitionen av en elektronisk signatur "uppgifter i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till andra uppgifter i elektroniskform och som används av undertecknaren för att skriva under (eIDAS-förordningen artikel 3).Sammanfattningsvis, är det möjligt för dig att skriva under dessa protokoll med förutsättningen att det är kvalificerade elektroniska signaturer.Vänligen,