Slutande av avtal

2021-08-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Hejsan! Hade en bokat tid hos en medial person. Bokade bara via Mail inget seriöst så. Hade glömt av tiden helt och hållet för den var bokat så långt fram. Hon vill nu debitera mig på hela kostanden. Får hon det? Har inte skrivit under något eller bokat online. Bokade genom henne bara. Och nu skickar hon sms till mig
Harald Myrenfors |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Frågan du ställer avser avtalsrätt och då är avtalslagen (AvtL) tillämplig.Om avtalet slutits:För att avtal ska anses vara slutet så krävs det ett tydligt anbud och en tydlig accept, se 1 kap. 1 § AvtL. Eftersom det verkar som att det är ni som kontaktat den mediala personen, så antar jag också att det är ni som lämnat anbudet. För att att avtal ska slutas i detta fall räcker det med att den mediala personen accepterar ditt anbud och du behöver i detta fall inte ha skrivit under något. Av informationen du givit, så hävdar jag således att avtalet slutits. I och med att jag inte känner till vad som stod i er konversation per mail och vad som avtalats, så vet jag inte huruvida er motpart har rätt till att debitera hela beloppet eller endast efter vad som är skäligt.Hoppas ni känner att er fråga besvarats och stort lycka till i framtiden!

Har leverantören rätt till att höja priset i efterhand?

2021-07-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag har beställt en stuga och fått en orderbekräftelse med avtalat pris. Nu cirka 3 månader innan leverans så vill leverantören justera det pris jag fått en orderbekräftelse på. Har han rätt att göra detta? Jag har inte betalat ännu då det är sagt att betalning inte behöver göras förrän ungefär en månad innan leverans. Jag vill ha det till att vi ingått ett avtal när jag fick orderbekräftelsen och de bad mig bekräfta ordern vilket jag gjorde i vår mailkonversation. De vill höja priset då råvarupriserna har gått upp på marknaden.
Doorsa Salehy |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det har du beställt en stuga till en viss summa och leverantören vill nu höja det redan överenskomna priset. Eftersom din fråga berör avtalsrätt kommer vi att finna svaret i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område [AvtL]. En viktig princip inom avtalsrätt är pacta sunt servanda som betyder att ett avtal ska alltid hållas. Enligt svensk rätt krävs det ett anbud och ett accept för att ett avtal ska vara bindande (1 § AvtL). Detta innebär att leverantören är bunden till det ursprungliga anbudet som du har accepterat genom din beställning. Leverantören kan därmed inte höja priset för varan då det avviker från avtalet. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Avtalsbundenhet utan underskrift?

2021-07-16 i Anbud och accept
FRÅGA |Om ett avtal ej är underskrivet är jag som enskild firma ändå bunden till ett avtal
Aglaia Pavlova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När är ett skriftligt avtal bindande?Huvudregeln för avtalsbundenhet framgår av 1 § avtalslagen. Enligt bestämmelsen kommer bindande avtal till stånd först när en anbudsgivare gett ett anbud som motparten antar genom accept. När bundenheten uppstår kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet men som grundläggande regel kan man säga att båda parterna måste ha kommunicerat en vilja för att bundenhet ska uppstå. Vid skriftliga avtal gäller enligt den så kallade kontraktsprincipen att bundenheten inträder samtidigt för båda parterna, t.ex. när kontraktet skrivits under av båda två.Ett bindande avtal måste inte vara skriftligtAvtalslagen anger inget formkrav utan ett avtal kan ingås både skriftligen, muntligen eller i vissa fall även underförstått. Inte sällan är skriftliga avtal avsedda att bekräfta ett muntligt avtal. I dessa situationer uppstår bundenheten redan då det muntliga avtalet ingicks, dvs. när det finns ett bindande anbud och en bindande accept. Med andra ord finns det en risk att du som enskild firma ingått ett bindande muntligt avtal med din motpart trots att du inte skrivit under något kontrakt. Bevisbördan ligger då på den som påstår att avtal kommit till stånd, i ditt fall på din motpart.Kort svar på din frågaDet är svårt för mig att avgöra om du som enskild firma är bunden av ett avtal eller inte eftersom jag inte känner till din bakgrundsinformation. Sammanfattningsvis vill jag dock framhäva att om du inte skrivit under ett kontrakt så är du inte heller bunden av det men det finns samtidigt en risk att du har ingått ett muntligt avtal med din motpart som du i sådana fall är bunden till.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Kan man återkalla ett anbud eller en accept?

2021-07-01 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej om jag skrev till en tjej på blocket att jag ville köpa hennes soffa för 1000 kr och sen skriver att jag ångrar mig är det okej? Hon hann inte läsa mitt sms eftersom det inte stod "läst" än. Blir det bindande ändå?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln enligt svensk rätt är att anbud och accept är bindande för anbudsgivaren och acceptgivaren, vilket följer av löftesprincipen som regleras i 1 § avtalslagen. Det finns dock ett lagstadgat undantag från detta vilket regleras i 7 § avtalslagen. Där anges att det finns en möjlighet till återkallelse av ett anbud eller en accept. Återkallelsen är endast giltig om mottagaren tar del av den innan eller samtidigt som denne tar del av anbudet eller accepten. Av din fråga framgår att säljaren inte har hunnit ta del av ditt anbud än, vilket innebär att det är möjligt för dig att återkalla det i enlighet med 7 § avtalslagen. Om säljaren å andra sidan hade tagit del av ditt anbud innan du skickade meddelandet om återkallelse av anbud, hade återkallelsen inte varit giltig. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad krävs för att något ska räknas som en tyst accept?

2021-08-19 i Anbud och accept
FRÅGA |Om jag som företagare skickar ut en faktura till en kund med betalning inom 20 dagar, och denna kund inte säger något om antalet dagar, räknas detta då som en tyst accept? Jag har skickat en faktura som förfaller imorgon och den är ännu inte betald. Visst kan jag räkna med att pengarna ska vara inne senast imorgon då min kund ingått en "tyst accept" och då godkänt 20-dagars förfallotid?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som krävs för att någonting ska räknas som en tyst accept, samt om situationen du beskrivit ovan räknas som en tyst accept. Regler om detta finns i avtalslagen och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga.Vad innebär tyst accept?Tyst accept innebär att man blir bunden av ett avtal genom att man förhåller sig passiv. Huvudregeln är att passivitet inte medför avtalsbundenhet, men i undantagsfall kan även passivitet leda till att man blir bunden av ett avtal. Tyst accept regleras i 4 § andra stycket, 6 § andra stycket samt 9 § avtalslagen. Avtalsbundenhet genom passivitet kan uppkomma till exempel om en person uppmanar en annan person att avge ett anbud, utan att sedan ange om denne accepterar anbudet eller avstår från det (9 § avtalslagen). Vad gäller i ditt fall?I ditt fall kan det vara fråga om en tyst accept från kundens sida, förutsatt att kunden har uppmanat dig att avge ett anbud. Kunden kan då ha accepterat tidsfristen på 20 dagar genom att ha förhållit sig passiv. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,

Ändring av pris efter orderbekräftelse

2021-07-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag har köpt två fåtöljer av ett möbelföretag. Jag har betalt handpenning och har en orderbekräftelse på varorna och totalpris.Nu menar företaget att vi fick fel pris då dom hade gett för mycket rabatt. Nu vill dom justera ordern och sätta ett annat pris. Dyrare. Vi anser att vi inte gjort något fel och det som är skrivet i orderbekräftelsen är det som gäller. Vad är det som gäller i den här situationen? Tacksam för svar.
Anna von Fircks |Haj, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tillämplig lagI detta fall tillämpar man grundläggande avtalsrättsliga regler genom avtalslagen (AvtL).Enligt 1 § AvtL är avtal bindande. I lagen står det "Anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare, efter ty här nedan i 2-9 §§ sägs, bindande för den, som avgivit anbudet eller svaret.". Detta betyder att när du köper varan så ger du (i ordalyselde med lagen) ett "anbud" så fort möbelföretaget har skickat en orderbekräftelse (en "accept"), är avtalet bindande. Med andra ord begår företaget avtalsbrott om de justerar priset.Vad kan du göra nu?Om du är i behov av ytterligare vägledning kan du boka tid hos Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).Hoppas du fick vägledning i frågan, lycka till!Med vänlig hälsning

När anses ett avtal ha ingåtts?

2021-07-13 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej,jag tog nyss studenten och därför togs fotografier av ett företag vilket anordnades genom skolan. Vid fotograferingstillfället sade fotograferna att man skulle fylla i ett papper om man önskade köpa foton och produkter, vilket jag inte gjorde. Nu har jag ändå mottagit foton med en tillhörande faktura, där jag har möjligheten att skicka tillbaka samtliga produkter för att slippa betala fakturan. Är det verkligen lagligt att göra så här utan mitt godkännande? Deras handlande innebär att jag passivt blir skyldig pengar till dem, vilket jag har svårt att tro är lagligt att göra i Sverige.Tacksam för svar, Arg student.
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett avtal mellan två parter uppkommer som regel genom en enkel grundmodell; en person (anbudsgivare) föreslår ett avtal som en annan person (acceptgivare) går med på (1 § avtalslagen). Att fotograferna sa att en skulle fylla i ett papper om man önskar köpa foton kan anses vara ett anbud från deras sida. Att du i sin tur inte väljer att skriva på pappret innebär alltså att du som utgångspunkt inte avger ett accept; du blir med andra ord inte bunden. Det anförda kan dock inte tas för intäkt att du inte kan bli bunden genom passivitet eller rättare sagt genom konkludent handlande. Detta sker om du t.ex väljer att inte skicka tillbaka fotografierna. För att denna passivitet inte ska slå in så rekommenderar jag därför att du tar kontakt med det företag som skickade ut fotografierna och berättar för de att du väljer att bestrida fakturan på grund av att du aldrig gått med på någon beställning av fotografierna. Med vänlig hälsning

Accept av anbud efter tidsfristen

2021-06-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Strax utanför Lund ligger det en liten åker där Björn har hästar som han säljer till privatpersoner och näringsidkare i skåneområdet. En fredagsmorgon kommer Ellen på besök till hans gård. Hon är på jakt efter en stor häst att använda när hon är ute och jagar fasan. Björn visar Ellen hästen Mazetti, den största och starkaste hästen han har. Ellen säger att hon ska ta en "funderare", eftersom hon inte är riktigt säker ännu. Björn säger då att Ellen får till lördag morgon på sig att fundera - på söndag ska han nämligen till marknaden och försöka sälja Mazetti där. På lördag hör Björn inte något från Ellen. Först någon dag senare skickar hon ett brev till Björn där det står följande: "Jag tyckte att hästen var väldigt fin och har bestämt mig för att köpa den. Jag kommer och hämtar den på onsdag". a. Måste Björn sälja hästen till Ellen?
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid avtalsrättsliga frågor finns vägledning i avtalslagen (AvtL). Anbud och svar är bindande (1 § AvtL). Utifrån omständigheterna tolkar jag det som att ett anbud om att köpa hästen innan lördag föreligger. Av detta menas att säljaren är bunden av sitt anbud tills tidsfristen är över (2 § AvtL). Köparen återkommer med en accept av anbuden, däremot kommer den efter tidsfristen och då benämns i juridisk mening som en oren accept. Säljaren är således inte längre bunden av sitt anbud och måste i sin tur inte sälja hästen till den köparen. Då en oren accept anses vara ett nytt anbud. SlutsatsSäljaren måste inte sälja hästen till den köparen. Att beaktaAtt det avser ett brev kan vara viktigt att beakta. Då blir det aktuellt när brevet blev dagtecknat (2 § andra stycket. AvtL). Däremot kan man säkert argumentera för att eftersom tidsfristen var så kort (inom 24 timmar) borde köparen ha insett att det förelåg någon form av skyndsamhet i ärendet. Att använda sig av brev borde köparen ha insett att det kanske förelåg en risk att detta inte skulle komma till handa inom tidsfristen. Hoppas detta svara på din fråga, har du frågor eller ytterligare funderingar är det bara att kontakta Lawline igen! Med vänliga hälsningar,