Säga upp anställningsavtal (sommarjobb)

2021-05-30 i Anställningsavtal
FRÅGA |JAG HAR SKRIVIT PÅ EN VISSTIDSANSTÄLLNING VID BEHOV MED BARA ENDAST STARTDATUM, kan jag säga upp det? Jag har även godkänt ett sommaravtal muntligt, kan jag bryta det innan anställningen börjar?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du kan frånträda dina anställningsavtal samt om det är möjligt att säga upp sig från en anställning som inte ännu påbörjats.AnställningsavtalEn grundprincip för alla avtal är principen om att avtal ska hållas. Formen för avtalet (alltså huruvida det slutits muntligen eller skriftligen) påverkar inte detta. När man tackat ja till en anställning och/eller skrivit på ett anställningsavtal blir man bunden av avtalet. Således blir du bunden av avtalet redan innan du faktiskt påbörjat din anställning. Uppsägning Du undrar huruvida du kan säga upp dig från anställningarna. Svaret på den frågan är givetvis ja, du kan säga upp dig. Eftersom du är bunden av avtalen kommer du dock sannolikt behöva arbeta uppsägningstiden ut. Skulle du inte göra det finns det risk att du blir skadeståndsskyldig på grund av avtalsbrott. Det kan inte nog understrykas att man bör vara noggrann med vilka avtal man ingår. Att säga upp sig innan man ens påbörjat en anställning uppskattas gissningsvis inte av en arbetsgivare som lagt ned tid och resurser på rekrytering. Jag rekommenderar att du kontaktar arbetsgivaren gällande sommarjobbet och förklarar din situation - det går kanske att lösa på ett sätt som funkar för båda parter! SammanfattningDu kan säga upp dig från båda anställningarna, men det finns risk att du kommer att behöva arbeta uppsägningstiden ut och att du i annat fall blir skadeståndsskyldig.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Frånträda anställningsavtal innan tillträde

2021-05-24 i Anställningsavtal
FRÅGA |Jag har tackat ja till en ny anställning och skrivit kontrakt. Ska börja där i augusti. Jag har tre månader uppsägningstid. Nu har min nuvarande chef erbjudit mig ett väldigt attraktiv uppdrag och då vill jag stanna kvar på mitt nuvarande jobb. Kan jag avbryta avtalet med nya jobbet?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Du undrar alltså huruvida du kan frånträda avtalet med ditt nya jobb och istället stanna kvar på ditt nuvarande jobb.AnställningsavtaletFör alla typer av avtal gäller principen om att avtal ska hållas. När du skrev på anställningsavtalet blev du bunden av avtalet och förpliktad att arbeta uppsägningstiden ut, även om du skulle säga upp dig redan innan du tillträtt din anställning. I det fall att du bryter mot avtalet finns det risk att du blir skadeståndsskyldig.Det är alltså hur situationen ser ut ur juridisk aspekt. Du kan ju såklart kontakta din framtida arbetsgivare och förklara hur det ligger till - kanske finns det möjlighet att komma överens om en lösning som funkar för båda parter. Sammanfattning I värsta fall kan du bli skadeståndsskyldig på grund av avtalsbrott eller förpliktad att arbeta uppsägningstiden ut, medan avtalet i bästa fall går att häva eller ändra i samråd med arbetsgivaren. Grundprincipen och utgångspunkten inom avtalsrätt är dock att avtal ska hållas och denna princip bör man ha i åtanke när man ingår avtal.Hoppas att du kommer till rätta med situationen och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,