Krävs gåvobrev vid gåva av pengar, och behöver jag betala skatt för gåvan?

2021-06-20 i Gåva
FRÅGA |Min mor vill skänka mej ca 100 000 kr genom insättning på mitt bankkonto, får man göra så utan ett gåvobrev och utan att någon behöver betala skatt ??
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Krävs ett gåvobrev?Vid gåva av lös egendom, till exempel pengar, finns inget lagstadgat krav på att man ska upprätta ett gåvobrev. Däremot kan det vara bra att göra det ändå. Jag kommer ge två exempel på situationer då ett gåvobrev kan vara bra att ha. Vid ett arv i framtiden. Alla gåvor som en person ger till sina barn under sin livstid ska avräknas som förskott på arv när personen sedan avlider (6 kap. 1 § ärvdabalken). Detta innebär att om du idag får en gåva på 100 000 kr från din mor kommer du få ärva 100 000 kr mindre än dina eventuella syskon den dag då din mor avlider. Om detta inte är tanken är det möjligt att i ett gåvobrev ange att gåvan inte ska klassas som förskott på arv.Vid insättningen på ditt bankkonto. Alla banker har en långtgående skyldighet att ha god kännedom om sina kunder och de transaktioner som sker på deras konton. Detta regleras i lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta innebär att banken kan komma att ställa frågor till dig om var pengarna kommer ifrån, även om de inte misstänker att någon konstigt skett. Då kan det vara smidigt för dig att ha ett gåvobrev att visa banken för att de ska veta att pengarna är en gåva från din mor.Måste ni betala skatt?Alla gåvor i Sverige är skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Detta innebär att varken givaren eller mottagaren av en gåva behöver betala skatt.Sammanfattningsvis är det alltså inte ett lagstadgat krav att ni skriver ett gåvobrev, men det kan vara bra att göra det ändå, och ingen av er kommer behöva betala skatt för gåvan.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan en gåva behöva återgå till givarens dödsbo?

2019-08-19 i Gåva
FRÅGA |Jag har genom fullmakt från min mor tillgång till min mors bankkonto (fram till dödsdagen då den förföll enligt banken) Min mor ger muntligen en gåva i form av pengar till min son,vilket jag ombesörjer och för över beloppet till min sons konto. Gäller den gåvan när min mor senare hastigt avlider eller ska den återgå till dödsboet?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka regler gäller för en gåva?Regler om gåvor finns i gåvolagen (GåvoL). För att en gåva ska anses vara fullbordad krävs att den överlämnats till mottagaren (2 § GåvoL). Detta kallas att gåvan traderas. När gåvan traderats och mottagaren har full rådighet över den tillhör den inte längre givaren. Då gåvan från din mor till din son förts över till din sons bankkonto har gåvan alltså traderats och pengarna tillhör din son och inte din mor. Att utfästelsen om gåvan (då din mor lovade att din son skulle få pengarna) var muntlig är inga problem eftersom gåvan har traderats till din son.Kan gåvan behöva återgå?Eftersom gåvan fullbordats i enlighet med gåvolagen finns det ingenting där som skulle innebära att gåvan behöver återgå till din mors dödsbo. Eftersom din mor avlidit måste man även ta hänsyn till bestämmelserna i ärvdabalken (ÄB), vilket är den lag som reglerar hur arv ska fördelas. I ärvdabalken finns bestämmelser om bröstarvingars laglott (7 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att de som är bröstarvingar (barn) till den avlidne alltid har rätt att få ut sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, och arvslotten är den avlidnes samtliga tillgångar delat på hur många barn denne har (2 kap. 1 § ÄB). Om den avlidne under sin livstid har gett bort egendom på ett sådant sätt att det går att likställa med ett testamente kan gåvan behöva återbäras om den inskränker bröstarvingarnas laglott (7 kap. 4 § ÄB). För att gåvan i det fallet ska återgå krävs det att bröstarvingarna väcker talan om det i domstol (7 kap. 3 och 4 § ÄB).Vad innebär detta i din situation?Gåvan i din situation skulle kunna behöva återgå om den innebär att din mors bröstarvingars (alltså du och dina eventuella syskons) laglott inskränks och att gåvans syfte är att likställa med ett testamente. Så som jag tolkar din fråga gav din mor bort pengarna till din son då hon låg på sin dödsbädd. Om det är så skulle det kunna gå att jämställa gåvan med ett testamente. Huruvida din mors bröstarvingars laglotter inskränks på grund av gåvan kan jag inte svara på eftersom jag inte vet hur stor gåvan var i förhållande till hur mycket tillgångar din mor hade. Om det var en mindre summa pengar som inte leder till att laglotten inskränks är gåvan inte ett problem och behöver då inte återgå. Om det däremot var så mycket pengar att laglotten inskränks kan hela gåvan, eller så mycket som behövs för laglotten, behöva återgå. För att det ska hända krävs dock att en bröstarvinge vars laglott inskränks väcker talan om det i domstol. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,