Finns det en gräns för hur mycket pengar man kan ge bort i gåva?

2021-09-29 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag är kvinna och gick i pension vid 62 års ålder. Detta pga konsekvenser efter cancersjukdom. Jag har en mycket låg pension dels för att jag arb tio år utan tjänstepension, varit föräldraledig och arbetat deltid då barnen var små och dessutom efter min svåra sjukdom. Jag har en simma pengar på banken. Levt snålt och sparat, dessutom fått ett arv. Därför får jag inget bostadstillägg. Min upplevelse ör att jag alltid dragit det kortaste strået. Aldrig fått några bidrag edyl. När jag nu ser och hör vänner och fd kolleger som arbetat betydligt mindre än jag och dessutom haft sämre lön få både bt och i vissa fall garantipension upptill så blir min fråga: Kan jag ge bort pengar till mina barn riskfritt? Får man ge bort en större summa? Kan banken lägga sig i på nåt sätt? Jag menar nog egentligen, är det lagligt och vad bör man tänka på?Tack på förhand
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till en början vill jag säga att jag beklagar det du gått igenom och hoppas att du mår bättre idag! Vad gäller just att ge bort pengar till barn är detta något som skulle kunna göras genom gåva. För att en överföring ska betraktas som gåva måste ett antal kriterier vara uppfyllda: 1. Det måste ha skett en förmögenhetsöverföring, alltså att pengarna har ett faktiskt värde som flyttas från givaren (dig) till mottagaren (dina barn) 2. Det måste finnas en gåvoavsikt vilket innebär att du måste ha som avsikt att ge detta som gåva 3. Gåvan ska bygga på frivillighet I Sverige finns ingen gräns för hur mycket pengar som kan ges bort genom gåva. Detta beror på att en gåvoförbindelse i grunden är ett civilrättsligt avtal och i Sverige råder avtalsfrihet. Utmärkande är dessutom att gåvor är skattefria vilket följer av 8 kap. 2§ Inkomstskattelagen. Det finns lagar som reglerar penningtvätt såsom lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism från år 2017. Lagen ställer höga krav på banker att inhämta uppgifter från sina kunder. Förutsatt att gåvokriterierna är uppfyllda finns det inget reellt juridiskt hinder för dig att ge dina pengar till dina barn, däremot kan alltså banken komma att ifrågasätta din överföring. I och med den nya lagen har banker och andra finansiella institut fått höga krav att hålla koll på deras kunders användande av bankens produkter och tjänster. I det fall banken bedömer en transaktion som avvikande från kundens beteende eller har någon annan misstanke råder en juridisk skyldighet att utreda förekomsten av brott. Banken får inte etablera, upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra en transaktion om banken inte har tillräcklig kännedom om dig som kund för att utifrån det utvärdera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism, 3 kap. 1§. Så länge pengarnas ursprung kan styrkas bör det alltså inte vara några större problem för dig. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Kan man ge en bostadsrätt i gåva som inte är fullt betald?

2020-09-08 i Gåva
FRÅGA |Hej,Kan man ge en bostadsrätt som gåva till sitt barn om bostadsrätten inte är fullt betald och ev. skuld inte framkommer i gåvobrevet?Dvs, måste ev. skuld framkomma i gåvobrevet för att vara giltigt?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Formkrav för gåva: Vid gåva av fast egendom krävs det enligt 4 kap. 1§ st. 1 och 4 kap. 29§ Jordabalken (JB) att vissa kriterier är uppfyllda. 1.Gåvobrevet ska vara skriftligt 2.Det ska finnas en upplysning om att gåvogivaren (din mamma) överlåter bostadsrätten i form av gåva till dig som gåvotagare. 3.Innehålla uppgifter om bostadsrätten som ska överlåtas. Fastighetsbeteckningen ska finnas med och en tydlig beskrivning av hur stor del av bostadsrätten ska överlåtas till dig. 4.Gåvobrevet ska innehålla båda era underskrifter. Ditt barn måste dessutom ansöka om lagfart inom tre månader från det att gåvobrevets har upprättats, 20 kap. 2§ JB. Här är det krav på att lagfarts ansökan ska styrkas av två vittnen (vilket inte är fallet vid upprättande av gåvobrev även om det är att rekommendera). De enda som inte får vittna är personer under 15 år och de som pga. psykisk störning inte kan ha någon insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen.Vid gåva av hus, är det inte per automatik så att lånet följer med, även om det är vanligt att ta över lån vid ett övertagande av hus. Detta förutsätter däremot att banken eller annan eventuell långivare godkänt att skulden ska flyttas över. Panträtten som belåningen innebär kommer dock bestå även om själva skulden inte går över Med andra ord kommer huset fortfarande utgöra en säkerhet för lånet oavsett vem som har skulden. Av denna anledning är det vanligt att banken går med på att flytta över lånet om man efterfrågar detSammanfattning: Så länge följande formkrav för upprättande av gåvobrev är uppfyllda bör det inte vara några större problem. Ju mer detaljerad information i gåvobrevet ju bättre. Beträffande lånet får ni ta kontakt med din långivare för godkännande av att skulden flyttas över. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,