Ska man betala skatt för en lägenhet man fått i gåva från utlandet?

2021-09-29 i Gåva
FRÅGA |Hej. Jag är polsk och icke svensk medborgare. Jag har bott, tjänat och betalat skatt i Sverige sedan flera år och genom det har jag inte betalat skatt i Polen i flera år. Jag ska få en lägenhet i Polen som en gåva från mina föräldrar som bor i Polen. Enl polskt lag behöver jag inte betala skatt om jag registrerar gåva i polsk skatteverket. Hur är det då i Sverige. Måste jag också registrera gåvan här? Behöver jag betala skatt? Mvh
Nähar Abdulreza |Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om 1) man måste registrera en fastighet man fått i gåva och 2) Om man betalar skatt på den. Den Svenska gåvoskatten är avskaffad, således betalar du ingen skatt på lägenheten du får i Gåva (8 kap 2 § inkomstskattelagen). Det finns inte heller bestämmelser om att du måste registrera en lägenheten som du fått i gåva i utlandet. Hade lägenheten varit belägen i Sverige hade du varit tvungen att ansöka om lagfart här, men i och med att den är belägen i Polen föreligger inte ens sådan skyldighet enligt Svensk rätt. Dock i händelse av att du i framtiden säljer lägenheten så kan skattekonsekvenser komma upp. Då kan det bli att du blir skatteskyldig för vinsten i Sverige eller Polen beroende på hur ländernas inbördes skatteavtal är format. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Kan man ge bort andel av fastighet i form av gåva?

2021-06-30 i Gåva
FRÅGA |Hej Jag vill ge bort min halva del av vårt sommarhus till min fru. Är det bara att upprätta ett gåvobrev, då hon blir ensam ägare till huset? Vill inte att mina särkullbarn skall kasta ut henne.
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Det finns inget som hindrar en person från att ge bort en del av sin fastighet som gåva utan det står var och en fritt att förfoga över sin egendom som denne vill. Du kan därmed ge din andel av fastigheten till din fru i form av en gåva. I och med att gåvoskatten i Sverige är avskaffad kommer du inte behöva tänka på det heller. Formkrav Det som krävs för att ge bort fastigheten i gåva är att vissa formkrav måste vara uppfyllda i gåvobrevet. Formkraven är dem samma som gäller för överlåtelse av fastighet. Det som krävs är gåvobrevet ska vara skriftligt och innehålla en överlåtelseförklaring. Det ska vidare ta upp uppgifter om fastigheten och köpeskillingen. I och med att det är en gåva ska köpeskillingen sättas som noll kronor. Utöver det ska det underskrivas av båda parterna, (4 kap 1 § jordabalken) samma formkrav gäller som sagt för att överlåta en gåva (4 kap 29 § jordabalken). Värt att nämna är att din fru måste söka lagfart lagfart för fastigheten senast 3 månader efter att gåvobrevet upprättades (20 kap 1 & 2 § jordabalken). Som svar på din fråga räcker det med att upprätta ett Gåvobrev. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vänder dig till Lawline!

Kan man återkalla en gåva (fastighet)

2021-07-21 i Gåva
FRÅGA |Hej! För några år sedan fick jag ett förtida arv (en sommarstuga) av mina föräldrar som fortfarande är i livet. Några år senare ger jag bort halva mitt arv som gåva till min man (något jag ångrar idag). Vi är idag skilda & jag vill gärna ha tillbaka ägandet av sommarstugan. Finns det något att göra?Med vänlig hälsning
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från att du vill veta om du på något vis kan få tillbaka ägandet av den andelen av stugan som du i form av gåva givit bort till din före detta make. Jag kommer främst att utgå från bestämmelserna i jordabalken (1970:994) och avtalslagen (1915:218) för att besvara din fråga. Huvudregel när det gäller gåvor är att en fullbordad gåva inte kan återkallas av gåvogivaren (1 § gåvolagen). Bestämmelserna som reglerar gåva av fastighet återfinns i jordabalken 4 kap 1 § & 29 §. Om en handling upprättats och underskrivits av båda parterna är gåvan att anse som fullbordad och kan därmed inte återkallas. Ifall du i handlingen infört en återgångsklausul hade det även varit möjligt att återkalla gåvan. Ett annat sätt är att försöka ogiltigförklara gåvobrevet. I och med att det är en form utav avtal kan bestämmelserna i 3 kap avtalslagen (1915:218) tillämpas. Dessa bestämmelser riktar sig mot att avtalet uppkommit på grund av svikligt förledande, tvång, ocker, osv vilket av vad som framgår av frågan inte förelegat (3 kap 28-31§ avtalslagen). Det finns även en generalklausul som stadgar att om rättshandlingen uppkom under omständigheter som strider mot tro och heder ska det inte anses giltigt. Men dessa bestämmelser tillämpas väldigt restriktivt och tillämpas sällan om handlingen skrivits med full insikt om vad den innebar och med fri vilja. Slutsats Jag har på ett generellt sätt förklarat vad som kan ogiltigförklara ett gåvobrev och vilken möjlighet en har att återkalla en den. Jag kan inte göra en fullständig bedömning av ditt fall då jag inte känner till de flesta omständigheterna. Jag hoppas att du fått någon form av vägledning vad gäller möjligheten att återkalla en gåva. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!