Fråga om besittningsskydd vid uthyrning av privatbostad

2021-07-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej. Jag hyr ut min villa till en familj sedan 1 november 2017. I kontraktet står skrivet att hyresgästen inte har något besittningsskydd enligt lagen 12 kap 45 a§ i Jordabalken. De kommer att bo kvar ca 2 år till. Behöver jag skriva nytt kontrakt om besittningsrätten eller gäller det snart 4 år gamla kontraktet deras hyrestid ut.Vänliga hälsningar
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande uthyrning av privatbostad regleras bland annat i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Jag kommer vid besvarandet av denna fråga utgå ifrån att du enbart hyr ut en privatägd villa och inte flera.Besittningsskyddet – gäller inte för bl.a. uthyrning av villa i andra handSom huvudregel gäller att en hyresgäst har rätt att bo kvar i bostaden om hyresvärden säger upp avtalet, s.k. besittningsskydd, detta gäller dock inte för den som hyr en bostadsrätt eller villa i andra hand. När du som hyresvärd hyr ut din privatbostad har din hyresgäst aldrig rätt till något besittningsskydd, besittningsskyddet gäller främst vid andrahandsuthyrning av hyresrätt. Eftersom du hyr ut din villa måste hyresgästen flytta ut på bestämt datum, hyresgästen har alltså inte någon lagstadgad rätt till förlängning av hyreskontraktet.Sammantaget behöver ni inte skriva ett nytt avtal om besittningsskydd eftersom din hyresgäst inte har rätt till besittningsskydd enligt privatuthyrningslagen.Med vänlig hälsning,

Tidsbestämt hyresavtal gällande privatbostad - uppsägningstid

2021-07-28 i Hyresavtal
FRÅGA |Objektet hyrs ut fr o m 210501 t o m 220228, ingen uppsägning möjlig under denna period. Avflyttar hyresgästentrots detta skall full betalmning erläggas fram till hyresperiodens slut. Vid utebliven uppsägning förlängs kontraktettillsvidare med 3 månaders ömsesidig uppsägningstid.Detta är ett (kontrakt ) som vi skrivit oss imellan, men vi köpte ett hus som vi får tillgång till i mitten av oktober och vill då flytta.Kan vi ändå flytta med en månads uppsägningstid och även då utan att ha krav på oss att betala tills kontraktens slut datum?
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande uthyrning av privatbostad regleras i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Eftersom jag tidigare har besvarat en fråga från dig rörande samma situation kommer det svaret finnas med även i denna fråga. Som tidigare utgår jag ifrån att du och din familj hyr bostaden av en privatperson.Uppsägningstid för andrahandshyra av ett bostadshusDet är möjligt att avtala om en annan uppsägningstid om det är till hyresgästens fördel (2 § privatuthyrningslagen). Ett hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, dock kan ett sådant avtal även sägas upp före den bestämda tidpunkten (3 § första stycket privatuthyrningslagen). Oavsett vad som har avtalats har du som hyresgäst rätt till en månads uppsägningstid, medan hyresvärden har tre månaders uppsägningstid (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Här gäller alltså att du kan säga upp kontraktet till upphörande med en uppsägningstid om en månad.Villkor ska vara till hyresgästens fördel – annars gäller lagenEtt avtal mellan en hyresvärd och en hyresgäst som stadgar annat än den uppsägningstid som lagen uppställer gäller enbart om det skulle vara till hyresgästens fördel, en längre uppsägningstid för hyresgästen är inte fördelaktig och kommer därmed inte att vara gällande. Den lagstadgade uppsägningstiden är således ett skydd för hyresgästen. Ni har rätt att flytta med en månads uppsägningstid när ni hyr en privatbostad eftersom lagen ger hyresgästen denna fördel, oavsett vad avtalet mellan er parter stadgar. Om ni säger upp hyresavtalet den 31 augusti har ni bostaden till och med månadsskiftet september/oktober och betalar hyran för september månad. Ni har ingen skyldighet att betala resterande belopp eftersom även ett tidsbestämt hyresavtal kan sägas upp.Som tidigare nämnt kan ni föra frågan vidare till Hyresnämnden om det skulle uppstå en konflikt mellan er och hyresvärden. Hyresnämnden prövar hyresfrågor och förfarandet är gratis, dock står vardera part för sina egna kostnader.Med vänlig hälsning,

Uppsägningstid vid uthyrning av privatbostad

2021-07-28 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Hyresgästen som jag bestämde mig för att skriva hyreskontrakt med, gällande min villa som hyresobjekt, har ångrat sig kort efter att ha signerat kontraktet. Uppsägningstiden i kontraktet var satt till 3 månader och inflytt var bestämt att ske om 4 månader. Kan man bara ångra sig på det viset? Anledningen var ingen särskild heller.
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande uthyrning av privatbostad regleras i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen).Uppsägningstid för andrahandshyra av ett bostadshusDet är möjligt att avtala om en annan uppsägningstid om det är till hyresgästens fördel (2 § privatuthyrningslagen). Ett hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, dock kan ett sådant avtal även sägas upp före den bestämda tidpunkten (3 § första stycket privatuthyrningslagen). Oavsett vad som har avtalats har hyresgästen rätt till en månads uppsägningstid, medan hyresvärden har tre månaders uppsägningstid (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Här gäller alltså att din hyresgäst kan säga upp kontraktet till upphörande med en uppsägningstid om en månad, det krävs vidare ingen konkret anledning för uppsägning av ett hyreskontrakt.Med vänlig hälsning,

Rätten att veta sina hyresvillkor

2021-07-25 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Jag har förstahandskontrakt med hyresrätt!Varför kan jag inte få veta vad kostar min lägenhet?
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du som hyresgäst har rätt att kräva att få hyresavtalet upprättat skriftligen vid begäran, 12 kap. 2 § JB. Hyran ska anges i hyresavtalet eller eller, om avtalet innehåller förhandlingsklausul enligt hyresförhandlingslagen (1978:304), i förhandlingsöverenskommelse, 12 kap. 19 § JB. Du bör kontakta din hyresvärd och efterfråga hyreskontraktet eller undersöka om den finns en förhandlingsöverkommelse.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Behöver ens partner stå på hyreskontraktet för att få bo med en?

2021-07-28 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Jag har hyrt en lägenhet och flyttar in i oktober, min partner ska bo med mig men står inte på avtalet, är det olagligt eller hur funkar det? Behöver hon stå på avtalet för att få bo där?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du står på ett hyreskontrakt och du undrar ifall även din partner behöver stå på detta för att få bo tillsammans med dig.Svaret är ganska enkelt och det är nej - det räcker med att en av er står på hyreskontraktet även om ni båda avser att bo där tillsammans. I och med att ni förvärvar bostaden för att bo tillsammans spelar det vid en eventuell separation inte heller roll om en av er eller båda två står på hyresavtalet. Förutsatt att ni inte skriver ett samboavtal som reglerar situationen har då den part som har störst behov av bostaden rätt att överta den, även om bara den andre står på kontraktet (16 § SamboL). Ni har alltså båda samma skydd även om bara en av er står på kontraktet till lägenheten.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Uppsägningstid vid uthyrning av privatbostad

2021-07-28 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej.Jag hyr en nedervåning i en villa sen 5 år tillbaka.Endast skjutdörr olåsbar mellan våningsplanen.Inget avtal finns.Nu vill ägaren av villan att jag flyttar. Inom 3 månader men gärna innan säger hon.Vad har jag för rättigheter?Inte lätt att hitta boende.Anledning till att hon vill att jag flyttar är att hon kanske skall sälja.
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande uthyrning av privatbostad regleras i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Ett hyresavtal behöver inte vara skriftligt, ett muntligt hyresavtal är juridiskt bindande.Uppsägningstid för andrahandshyra av ett bostadshusDet är möjligt att avtala om en annan uppsägningstid om det är till hyresgästens fördel (2 § privatuthyrningslagen). Ett hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, dock kan ett sådant avtal även sägas upp före den bestämda tidpunkten (3 § första stycket privatuthyrningslagen). Oavsett vad som har avtalats har hyresgästen rätt till en månads uppsägningstid, medan hyresvärden har tre månaders uppsägningstid (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Här gäller alltså att din hyresvärd kan säga upp kontraktet till upphörande med en uppsägningstid om tre månader, det krävs vidare ingen konkret anledning för uppsägning av ett hyreskontrakt.Med vänlig hälsning,

Hyresvärden har sagt upp avtalet innan tillträdet har skett

2021-07-26 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej,Jag har som hyresgäst inneboende ett av böda parter signerat kontrakt som gäller från 1:e Augusti 2021. Igår d. 21:e Juli kontaktade min hyresgäst mig via sms och tfn och vill häva kontraktet, anledningen är att hon kommit på att hon inte vill bo i samma lgh som en man.Vad har jag för rättigheter som hyresgäst? Mvh Per
Philip Stocker |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Utgångspunkten inom avtalsrätt är att avtal ska hållas, enligt principen om pacta sunt servanda. Jag utgår därför i mitt svar från att hyresavtalet är giltigt och bindande för båda parterna, det vill säga att det inte finns ogiltighetsgrunder eller kontraktsbrott från din sida. I och med att hyresavtalet är bindande så ses detta som en uppsägning av hyresavtalet. Om ert hyresavtal löpte på bestämd tid är hyresvärden bunden till avtalet under hela hyrestiden, såvida du inte har begått något allvarligt avtalsbrott som anges i 12 kap. 42-44§§ hyreslagen. Om hyresavtalet var på obestämd tid kan din hyresvärd säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid, enligt 12 kap. 3-4§§ hyreslagen. Dessa tre månader börjar löpa direkt när avtalet sägs upp och inte vid själva tillträdet, enligt 12 kap. 5§ hyreslagen. Den tiden av uppsägningen som överlappar med den avtalade hyrestiden kommer du behöva betala hyra för, det vill säga från 1 augusti till uppsägningstidens slut. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Hur lång uppsägningstid har jag då jag hyr ett radhus av en privatperson?

2021-07-23 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej. Vi hyr ett radhus av en man som är privatperson, och han har satt 6 månaders uppsägningstid. Nu har vi hittat en lägenhet med inflytt om 3 månader och undrar då om dessa 6 månader gäller för gamla bostaden? Är det till vår fördel? Jag har försökt läsa i lagen.nu men allt är så krångligt.Om 6 månader inte är giltigt så undrar jag vad vi kan skriva till vår hyresvärd för att han ska släppa på dessa 6 månader i uppsägningstid?Vi kommer aldrig kunna hitta en bostad med 6 månaders uppsägningstid för då kommer vi få säga upp den på ren chansning och hoppas på att hitta en annan bostad efter 3 månader. MVH väldigt tacksam för svar!
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du hyr ett radhus av en privatperson, därför omfattas du av 1 § privatuthyrningslagen.UppsägningstidFör din del har du enligt privatuthyrningslagen en uppsägningstid som är från det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från den dag du säger upp hyresavtalet, se 3 § privatuthyrningslagen. Exempelvis, säger du upp hyresavtalet den 23/7­­-2021, slutar hyresavtalet gälla 31/8­­-2021.Privatuthyrningslagen ska tolkas till hyresgästens fördel. Det innebär att, även om ni har avtalat om en uppsägningstid på sex månader, har du en månads uppsägningstid. Hyresvillkor som är sämre för hyresgästen än de som finns i privatuthyrningslagen är ogiltiga, se 2 § privatuthyrningslagen.SammanfattningDu har en uppsägningstid som är till månadsskiftet efter en månad från uppsägningen. Detta gäller trots att ni har avtalat om sex månader. Privatuthyrningslagen är tvingande till din fördel. Om din hyresvärd vägrar att gå med på en månads uppsägningstid, kan du kontakta hyresnämnden. Du är naturligtvis varmt välkommen att kontakta oss på Lawline om du behöver vidare hjälp.Vänligen,