Kan du säga upp din hyresgäst för att den har fört sig illa och skrämt andra hyresgäster?

2021-07-13 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej min hyresgäst har fört sej illa och skrämt andra hyresgäster.Hur kan jag säga upp honom?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av jordabalken (JB) 12 kap. som även brukar kallas för "hyreslagen". Hyrestid och uppsägningUtgångspunkten är att hyresavtal gäller tillsvidare (JB 12 kap. 3 §). Dessa måste sägas upp för att upphöra att gälla och finns det också en viss uppsägningstid (JB 12 kap. 4 §). Hyresavtal kan dock även vara tidsbestämda och ha ett visst slutdatum, och då upphör hyresavtalet vid hyrestidens utgång utan uppsägningstid.Av din fråga så framgår det inte om hyresavtalet gäller tillsvidare eller om hyresavtalet är tidsbestämt. Oavsett vilket hyresavtal som du har så finns dock möjligheten att säga upp hyresavtalet omedelbart under vissa omständigheter (JB 12 kap. 6 §). Detta kallas för att hyresavtalet är förverkat och hyresavtalet blir därmed hävt. Ifall hyresavtalet gäller tillsvidare så krävs det ingen uppsägningstid, och om hyresavtalet istället är tidsbegränsat så sker uppsägningen i förtid och då blir inte heller hyresavtalet förlängt.Hyresrättens förverkandeDet är dock som sagt endast vissa specifikt uppräknade omständigheter som kan innebära att du som hyresvärd kan säga upp dina hyresgäster med omedelbar verkan (JB 12 kap. 42 §). Eftersom du skriver att din hyresgäst har fört sig illa och skrämt andra hyresgäster så hade hyresavtalet möjligtvis kunnat vara förverkat för att han har utsatt de som bor i omgivningen för störningar och att sundhet och ordning inte har iakttagits (JB 12 kap. 42 § första stycket 9 p. och 25 §). Även om hyresgästen har skrämt de andra hyresgästerna och även agerat hotfullt så räcker det troligtvis inte för ett förverkande då hyresnämnden i Västerås nyligen ansåg att detta inte räckte för en omedelbar uppsägning. Du skriver dock inte hur hyresgästen har fört sig illa och därmed är det svårt för mig att göra en bedömning om störningarna är av sådan allvarlig grad att det starka besittningsskyddet för hyresgästen ska rubbas.Det krävs även en tillsägelse från din sida som hyresvärd att hyresgästen ska upphöra med sitt beteende för att störningarna ska upphöra. Ifall din hyresgäst hyr en bostad så krävs det även att du skickar in en underrättelse till socialnämnden om störningarna. Om hyresgästen inte rättar sig eller att det sker med dröjsmål, så har du som hyresvärd rätt att säga upp hyresavtalet omedelbart.Själva uppsägningenIfall kraven för omedelbar uppsägning är uppfyllda, så ska du som hyresvärd säga upp din hyresgäst skriftligen (JB 12 kap. 8 §). Uppsägningen ska även delges till din hyresgäst, detta kan exempelvis ske genom att du som hyresvärd personligen överlämnar den skriftliga uppsägningen till din hyresgäst. SammanfattningHyresgäster har ett starkt besittningsskydd till sin lägenhet och det är endast under vissa omständigheter som en omedelbar uppsägning kan ske eller att uppsägning sker i förtid. Utifrån omständigheterna så kan jag inte bedöma om störningarna är så omfattande att de inte ska tålas av de andra hyresgästerna och det framgår inte heller på vilket sätt som hyresgästen har fört sig illa. Om störningarna är så omfattande att det blir aktuellt med förverkande av hyresrätten så måste du först säga till din hyresgäst om att han ska upphöra med sitt beteende och om han inte rättar sig utan dröjsmål så kan det bli aktuellt med en omedelbar uppsägning. Socialnämnden ska också underrättas om störningarna om det är en bostadslägenhet. Uppsägningen ska ske skriftligen och delgivning måste även ske. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Om du behöver ytterligare hjälp med din hyresgäst så kan du boka in en tid hos en av våra jurister på Lawline Juristbyrå, du kan boka en tid här. Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till en månads uppsägningstid vid hyra av en villa, trots att det står tre månader i hyresavtalet?

2021-07-09 i Hyresavtal
FRÅGA |Vi hyr en villa av en privatperson sedan sommaren 2017. I kontraktet har hyresvärden angett att "ömsesidig uppsägning på tre månader gäller". Men enligt lag har väl vi (hyresgästen) endast 1 månads uppsägning...? Gäller detta även om vi har skrivit under hyresvärdens kontrakt där tre månader anges? Jag tänker mig att lagen måste gälla framför hyresvärdens kontrakt... Eller?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har helt rätt i dina tankegångar. Nedan kommer en förklaring.Du och din hyresvärd omfattas av lagen om uthyrning av egen bostad, eftersom det är en privatperson som hyr ut en villa utanför någon näringsverksamhet. Av 2 § lagen om uthyrning av egen bostad framgår att avtalsvillkor som går i strid med denna lag och är till nackdel för hyresgästen är ogiltiga.Precis som du skriver har du rätt att säga upp hyresavtalet vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen. Det innebär att om du säger upp avtalet den 9:e juli 2021, kan det upphöra att gälla tidigast den 31:a augusti 2021. Om din hyresvärd skulle säga upp avtalet skulle avtalet upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader. Detta framkommer av 3 § lagen om uthyrning av egen bostad.SammanfattningEftersom du hyr en villa av en privatperson, har du rätt att säga upp hyresavtalet vid det månadsskifte som följer tidigast efter en månad. Detta gäller trots att ni har ett hyresavtal som anger ömsesidig uppsägning om tre månader. Det villkoret är till nackdel för dig, och därmed ogiltigt. Du kan med stöd av de paragrafer som jag hänvisar till, meddela din hyresvärd uppsägningen. Var noga med att göra en skriftlig uppsägning som delges till hyresvärden, Det vill säga lämna över uppsägningen personligen. Skulle din hyresvärd motsäga sig uppsägningen, kan du avgöra ärendet i hyresnämnden. Vi på Lawline hjälper dig gärna om du får problem med din hyresvärd.Vänligen,

Upphör ansvaret för en hyreslägenhet vid besiktningen eller vid själva avflytten?

2021-07-03 i Hyresavtal
FRÅGA |Kan jag anse mig vara ansvarsfri efter godkänd lägenhetsbesiktning? Kan hyresvärden t.ex i efterhand kräva ny städning trots att lägenhetens skick redan godkänts vid besiktningen vid utflyttning.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Oavsett om du har blivit uppsagd eller om du har sagt upp hyresavtalet av egen vilja, slutar avtalet gälla den dagen det är bestämt, du ska då lämna lägenheten senast klockan 12 nästföljande dag, se 12 kap 7 § jordabalken.Det innebär att avtalet har slutat gälla vid den tidpunkten, och att dina förpliktelser mot hyresvärden upphör. Av ditt brev framgår det att lägenheten har genomgått en godkänd besiktning. Allt är naturligtvis beroende när du genomförde besiktningen. Om du har genomfört en besiktning och sedan fortsatt bo i lägenheten utan att städa, måste du ta ansvar för tiden efter besiktningen, fram till dagen då avtalet löper ut.Om besiktningen var det sista du gjorde innan du lämnade tillbaka lägenheten, går ansvaret över på hyresvärden för de skador som uppkommer efter avtalets avslut.Du har alltså ansvar för att lägenheten håller gott skick ända fram till avtalet löpt ut och du lämnat lägenheten. Om det råder oklarheter mellan dig och din hyresvärd är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Måste båda skriva på deluppsägning av gemensamt hyrd lägenhet?

2021-06-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har kontrakt på lägenhet.Bådas namn står på det.Men nu har vi gjort slut ochNu vill jag säga upp mig från den och hon vill inte skriva på "deluppsägning av kontrakt" vad har jag för valmöjligheter och rättigheter ??Mvh fundersam kille.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Det borde inte krävas att din sambo skriver på uppsägningsavtalet för att du ska kunna avsäga dig från hyreskontraktet. Du ska alltså ha rätt att säga upp din del av hyreskontraktet och behöver enbart beakta uppsägningstiden. Så länge uppsägningstiden löper och du står på lägenheten är du fortfarande ansvarig för lägenheten, även om du inte bor där, med ansvarig menas hyran och de ansvar man har som hyresgäst. När uppsägningstiden väl löpt ut är du inte längre hyresgäst.Jag råder dig att kontakta hyresvärden och se efter hur du enklast kan genomföra detta, din sambos underskrift skall inte behövas. Vid dessa fall brukar hyresvärden sedan oftast göra en ny prövning om fortsatt godkännande avseende den kvarvarande hyresgästen. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor, tveka inte på att höra av dig igen om något dyker upp eller är oklart.Vänligen

Har hyresgäst besittningsskydd för lägenhet som är del av villa?

2021-07-10 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Jag äger en större villafastighet, tidigare hyreshus, nu omgjord. Jag bor på första våningen. På andra hyr jag ut en lägenhet.På tredje där vind finns har jag gjort i ordning rum där vänner och bekanta kan sova, finns även toalett och tvättställ. Just nu sover en person över där på vardagar när han jobbar i trakten. Sedan åker han hem till sin familj på helgen, semestern mm. Finns inget hyresavtal men han betalar för att han kan sova där, vid behov. Min fråga är om de som hyr på andra våningen har något besittningsskydd?Är det privatuthyrningslagen som gäller?
Jacob Westin |Hej!Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du äger en villa som s.a.s. är indelad i tre sektioner - på första våningen bor du, på andra våningen hyr du ut en lägenhet och tredje våningen är ägnad åt vänner och bekanta för övernattning. Du undrar nu om hyresgästen i lägenheten på andra våningen har besittningsskydd och vilken lag som tillämpas. Din fråga är hyresrättslig och behandlas som utgångspunkt i 12 kap. Jordabalken (JB) men i ditt fall även i Lagen om uthyrning av egen bostad (UEB).Tillämpas UEB eller Jordabalken i frågan om besittningsskydd?Det är viktigt att fastställa vilken av UEB och JB som tillämpas i din situation angående besittningsskydd.UEB tillämpas på hyresavtal genom vilket någon utanför näringsverksamhet upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål (1 § UEB). Med bostadslägenhet menas i detta fall inte bara hela lägenheter och hus, utan även mindre delar och enskilda rum i lägenheter och hus.I ditt fall beskriver du att du själv bor på första våningen och att andra våningen av samma villa är försedd med en lägenheten. Vidare nämner du inget om att uthyrningen sker i samband med näringsverksamhet eller att hyresgästernas ändamål med uthyrningen skulle vara fritidsrelaterad. Detta innebär att rekvisiten för tillämpningen av UEB är uppfyllda, varför lagens bestämmelser om besittningsskydd kan tillämpas. För det fallet att uthyrningen sker i samband med näringsverksamhet eller för fritidsändamål, tillämpas i stället besittningsskyddsreglerna i 12 kap. JB. För att ge dig ett så säkert svar som möjligt redogör jag nedan för båda fallen - besittningsskyddet ifall din uthyrning omfattas av UEB och ifall den istället omfattas av 12 kap. JB. UEB - Hyresgästen har endast besittningsskydd om ni har avtalat om detFör det fallet att rekvisiten ovan för tillämpning av UEB är uppfyllda, gäller följande. Hyresgäster vars hyresavtal omfattas av UEB har inget besittningsskydd om parterna inte har avtalat om det (3 § 3 st. UEB). För att din hyresgäst ska ha ett besittningsskydd måste det i hyresavtalet mellan er tydligt framgå att hyresgästen har rätt till förlängning vid hyresavtalets slut. Har inget sådant villkor tagits med i avtalet mellan er, saknar således hyresgästen besittningsskydd.12 kap. JB - Hyresgästen har som utgångspunkt besittningsskydd, finns dock undantagSkulle det mot förmodan vara så att du hyr ut lägenheten på andra våningen i samband med näringsverksamhet eller uthyrningen är för fritidsändamål, kan UEB inte tillämpas. Istället tillämpas då reglerna om besittningsskydd i 12 kap. JB. Utgångspunkten i 12 kap. JB är att en hyresgäst för en bostadslägenhet har ett besittningsskydd. I 12 kap. 45 § JB anges de fallen då en hyresgäst inte har besittningsskydd och i 12 kap. 45 a § JB de fallen då hyresvärd och hyresgäst kan avtala bort besittningsskyddet. Eftersom fallen är många, vore det överflödigt för mig att räkna upp alla dessa. Jag rekommenderar därför att du själv skummar igenom fallen i 12 kap. 45 § JB då en hyresgäst saknar besittningsskydd, och själv avgör om något av fall stämmer överens med din situation. Sammanfattning och rekommendationSvaret på om hyresgästen till lägenheten har besittningsskydd beror på vilken av lagarna, UEB eller Jordabalken, ska tillämpas. Ovan har jag redogjort för när respektive lag äger tillämpning, och jag har gjort bedömning att UEB är tillämpligt i ditt fall så länge du inte gör uthyrningen genom en näringsverksamhet eller ändamålet med uthyrningen inte är fritidsrelaterat. Om detta inte skulle uppfyllas äger istället 12 kap. JB tillämpning, i vilken hyresgäster som utgångspunkt ges ett besittningsskydd så länge någon omständighet i 12 kap. 45 § JB inte föreligger eller besittningsskyddet annars inte har avtalats bort på något sätt som framgår i 12 kap. 45 a § JB. Jag råder dig att du, för det fall att UEB inte kan tillämpas, skummar igenom lagtexten för att kolla om något undantag från besittningsskyddet i 12 kap. JB finns som stämmer överens med din situation.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Uppsägningstid vid kontraktsbrott i hyresförhållande

2021-07-04 i Hyresavtal
FRÅGA |Jag hyr ett hus av privat hyresvärd. Enligt hyresavtal så har vi ömsesidigt 3 månaders uppsägningstid. Går det att frångå avtalet och hävda att enligt jag lag har bara 1? Vill gärna slippa boendet då det utlovade badrummet ännu inte fixats. Jag duschar alltså i källaren... Mvh Ulrika
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hyreslagen har bestämmelser som medger att hyresgästen kan säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan (12 kap. 6 § hyreslagen). Men för att denna bestämmelse ska bli aktuell krävs att lägenheten som du hyr inte är i det skick som du hade att förvänta dig enligt avtalet (12 kap. 11 § första stycket hyreslagen). Avtalet får då endast sägas upp om det föreligger en brist som är av väsentlig betydelse. Vidare måste bristen vara av sådan art att den inte kan avhjälpas utan dröjsmål eller att hyresvärden efter tillsägelse inte avhjälpt bristen utan dröjsmål. Om det framgår av avtalet eller om hyresvärden har gjort en utfästelse (lovat) att bygga ett badrum kan detta tyda på att det föreligger en brist av väsentlig betydelse. Det är vid en eventuell tvist bra om du kan dokumentera dels att hyresvärden har utlovat ett badrum och dels att du har påtalat att hyresvärden ska åtgärda bristen. Hyreslagen medger även att hyran sätts ned för den tid som bristen har bestått från den tid du har påtalat bristen. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Får min nya hyresvärd säga upp mitt kontrakt?

2021-06-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Vi har fått en ny hyresvärd och nu har han sagt upp alla kontrakt, får han göra så?
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är okej att er nya hyresvärd säger upp alla kontrakt. Då jag inte känner till alla omständigheter kommer jag redogöra överskådligt för vad som gäller i din situation. Du är varmt välkommen att återkomma om jag missförstått din fråga!Din fråga regleras i Jordabalkens (JB) 12e kapitel, även kallat Hyreslagen. Lagen är tvingande till hyresgästens fördel. Jag utgår från att din fråga gäller bostadshyra, alltså att du hyr exempelvis en lägenhet, och inte lokalhyra, som exempelvis kan innebära att du hyr en lagerlokal JB 12 kap 1§ 3 st.Hyresavtalet utgångspunktenDet som står i ditt hyresavtal är utgångspunkten för bedömningen. Det är fortfarande hyresavtalet du skrev med din gamla hyresvärd som gäller gentemot den nya fastighetsägaren, den nya fastighetsägaren övertog ditt kontrakt.Beroende på vad som står i avtalet, kan olika regler bli gällande. Exempelvis om du hyr på bestämd eller obestämd tid (12 kap 3 § JB). Om inget står reglerat gäller reglerna om hyra på obestämd tid automatiskt, och med det följer en obligatorisk uppsägningstid på 3 månader ( 12 kap 4 § JB).Den nya hyresvärden har alltså rätt att säga upp hyresavtalet. Men det finns några undantag och regler som reglerar just hyresavtals upplösande. Bland annat måste uppsägningen ha kommit hyresgästen (du) tillhanda skriftligt (12 kap 8 § JB). Även om detta skett finns även besittningsskyddet som ger hyresgäster ytterligare skydd mot hyresavtals uppsägande.BesittningsskyddI 12 kap 46 § JB finns regler om besittningsskydd. Här framkommer att om hyresvärden sagt upp hyresavtalet, så har hyresgästen ändå rätt till förlängning av hyresavtalet. Detta är huvudregeln, men det finns även undantag till denna regel. Paragrafen räknar upp situationer när besittningsskyddet inte gäller, närmare bestämt 6 punkter. Som sagt vet jag inte omständigheterna i just ditt fall, men ett tänkbart scenario utifrån din fråga är att om hyresvärden sagt upp alla kontrakt, kanske det ska ske någon form av ombyggnation/större arbete på fastigheten, och därmed kan hyresvärden ha rätt att säga upp avtalet utan att du har rätt till förlängning genom besittningsskyddet. Om en ombyggnation är vid handen, kan hyresvärden vara skyldig att hjälpa dig hitta en ny lägenhet eller erbjuda dig en likvärdig lägenhet, JB 12 kap 46 § 4 st.HyresnämndenHyresnämnden ska alltid kopplas in om det rör en tvist mellan hyresvärd och hyresgäst gällande uppsägning. Detta ansvar ligger på hyresvärden, 12 kap 49 § 1 st JB. Om inte hyresvärden senast 1 månad efter hyrestidens utgång hänskjuter frågan till hyresnämnden, är uppsägningen utan verkan och ni får bo kvar.SammanfattningDen nya hyresvärden får säga upp era kontrakt om hen beaktar att det föreligger en uppsägningstid, att det finns besittningsskydd samt att uppsägningen måste ske skriftligt. Hyresgäster har rätt att bo kvar trots uppsägning i och med besittningsskyddet, men det finns undantag. Dessa undantag är relativt omfattande, och kan exempelvis gälla större ombyggnationer. Hyresnämnden ska kopplas in på hyresvärdens initiativ om hyresgästen motsäger sig uppsägningen, annars är uppsägningen utan verkan.Mitt råd är att kontakta hyresgästföreningen för att se om ni kan få ytterligare vägledning där, alternativt kontakta våra duktiga jurister här på Lawline.Vänligen,

​Vad händer om en hyresgäst avlider?

2021-06-23 i Hyresavtal
FRÅGA |Hyresgästen i ett inneboendekontrakt har avlidit. Hyresgästen var utländsk medborgare, utbytesstudent från Zimbabwe. Hyresgästen var gift och har ett barn i Zimbabwe. Vilka är reglarna för dösboet? Kan hyresvärden säga upp kontrakt och hur sker detta? Vad sker i så fall med själva dösboet? Vad behöver göras i en sådan situation för att det ska vara juridikst korrekt.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jordabalkens (JB) tolfte kapitel innehåller regler avseende hyresavtal. När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att lagen om uthyrning av egen bostad inte är tillämpbar på situationen i fråga. Vad händer om en hyresgäst avlider?När en hyresgäst avlider inträder vederbörandes dödsbo in som part i hyresavtalet. Dödsboet ska alltså uppfylla det förpliktelser som följer av avtalet, som exempelvis att betala hyra. Om hyresgästen har avlidit finns specialregler som anger att dödsboet inom en månad från dödsfallet kan säga upp avtalet vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen (12 kap. 5 § JB). När det kommer till hyresvärdens möjlighet att säga upp avtalet vid dödsfall finns det däremot inga specialregler i jordabalken och därmed måste man utgå ifrån det vanliga uppsägningsreglerna. UppsägningstidenVilken uppsägningstid som gäller beror på om hyresavtalet är på obestämd tid (tillsvidare) eller på bestämd tid. Som huvudregel gäller hyresavtal tillsvidare om inte annat har avtalats (12 kap. 3 § JB). Om hyresavtalet löper på obestämd tid kan hyresvärden säga upp avtalet så att det upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen (12 kap. 4 § första stycket). Om hyresavtalet är på bestämd tid så varierar uppsägningstiden beroende på vilken tid som har bestämts i avtalet, vad som gäller i det olika fallen kan du läsa i 12 kap. 4 § andra stycket jordabalken. Särskilda krav vid uppsägning av hyreskontraktUppsägningen ska vara skriftligt och om det handlar om ett bostadskontrakt ska hyresvärden ange anledningen till uppsägningen (12 kap. 8 § JB). Uppsägningen ska delges varje delägare i dödsboet (13 § delgivningslagen), men om en person har utsetts för att företräda dödsboet utåt räcker det med att uppsägningen delges endast hen. I frågan framgår det att hyresgästen har en efterlevande make och ett barn som bor i Zimbabwe. Både efterlevande make och barn blir delägare till ett dödsbo, såvida inte särskild dödsboförvaltning har anordnats (18 kap. 1 § ärvdabalken). Även universella testamentstagare, d.v.s de personer som på grund av testamente får ta del av den avlidnes arv blir dödsbodelägare. Hur du kan gå tillväga om du inte kan få tag på dödsbodelägarnaOm du har svårt att hitta dödsbodelägarnas kontaktuppgifter finns det lite olika alternativ för att lösa situationen.I jordabalken ges en möjlighet för hyresvärden att säga upp avtalet genom kungörelse i Post- och inrikes tidningar förutsatt att hyresgästen (i ditt fall dödsboet) inte har känd hemvist i Sverige och om det inte heller finns något känt ombud som har rätt att ta emot uppsägning för hyresgästen kan hyresvärden (12 kap. 8 § femte stycket JB). Du kan vända dig till relevant Länsstyrelse för bistånd med en sådan delgivning om du är osäker på hur du ska gå tillväga (9 § och 10 § delgivningslagen).Ett annat alternativ är att kontakta ett delgivningsföretag som kan hitta dödsbodelägarnas kontaktuppgifter åt dig. Detta kan dock såklart kosta pengar.SammanfattningSammanfattningsvis kan en hyresvärd säga upp ett hyresavtal om en hyresgäst avlider. Detta sker i vanliga fall genom att hyresvärden delger uppsägningen skriftligt till varje dödsbodelägare eller till den person som företräder dödsboet utåt. Men om delägarna i dödsboet (i ditt fall den efterlevande maken och den avlidnes barn och eventuellt andra universella testamentstagare) inte har känd hemvist i Sverige och om det inte heller finns något känt ombud som har rätt att ta emot uppsägning för hyresgästen kan hyresvärden säga upp avtalet genom att utfärda en kungörelse i Post- och inrikes tidningar. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har några frågor kring mitt svar får du gärna kontakta mig på elin.andren@lawline.se. Om du behöver ytterligare hjälp i den fortsatta processen kan du också vända dig till Lawlines ordinarie byråverksamhet. Om detta är något du är intresserad av kan du skicka iväg ett mail till mig så kan jag slussa dig vidare till våra skickliga jurister på Lawline.Med vänliga hälsningar,