Vad kan man göra om arean i hyresavtalet är felaktig?

2021-06-21 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej. Jag har skrivit på upplåtelseavtal på nyproducerad lägenhet som jag tillträder senare nu i sommar. Enligt bofaktabladet samt arkitekten ska min uteplats vara ca 9 kvm. Jag har varit förbi bygget och kontrollmätt med lasermätare, och den visar endast 5.5 kvm. Hur går jag tillväga och vad har jag för rättigheter?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du har skrivit på ett hyresavtal till en lägenhet som du har tillträde för i Juli i år, och att det ur bofaktabladet till lägenheten framgår att lägenhetens uteplats ska vara 9 kvm. Du har även fått höra det av arkitekten. Efter att du själv gjorde en kontrollmätning kommer du endast upp i 5.5 kvm och undrar nu vad du kan göra. Din fråga är hyresrättslig och behandlas i 12 kap. Jordabalken (JB). Förutsättningen för bofaktabladet som del av hyresavtalet Det är vanligt att parter i ett avtal inkorporerar annat material i avtalet än de villkor som faktiskt står skrivna i det dokument som parterna signerar. För att andra villkor än de som direkt framgår i ett avtalet ska anses vara del av avtalet, uttalade HD i NJA 1975 s. 545 att det räcker med att det i avtalet görs en tydlig hänvisning till villkoren och att de är lättillgängliga för motparten. HD har i NJA 2011 s. 600 vidare uttalat att det inte krävs att motparten har tagit del av de hänvisade villkoren. Det är vanligt att det i avtal exempelvis står "För villkor gällande andrahandsuthyrning, se bilaga C" eller "Hyresgästen godkänner härmed de ordningsregler som återfinns på www.dinhyresvärd.se/ordningsregler". I din situation torde i första hand den arean för uteplatsen gälla som direkt framgår av hyresavtalet du signerade. Om arean för uteplatsen inte direkt framgår i hyresavtalet kan den framgå genom eventuella bilagor till avtalet eller andra hänvisningar till externa villkor, där bland bofaktabladet. Om det görs en hänvisning till bofaktabladet i hyresavtalet har ni kommit överens om att arean för uteplatsen ska vara 9 kvm. Om det i hyresavtalet saknas direkta och indirekta hänvisningar till uteplatsens area, och det då alltså inte finns en hänvisning till bofaktabladet, finns det fortfarande en möjlighet för dig att göra det sannolikt att du och hyresvärden har kommit överens om uteplatsens area om bofaktabladet härstammar från hyresvärden. Om den avtalade arean är 9 kvm - du har olika möjligheter Om vi utgår ifrån att du och hyresvärden har kommit överens om att uteplatsens area ska vara 9 kvm, antingen genom att det direkt eller indirekt framgår i avtalet eller det annars kan göras sannolikt, finns det olika möjliga åtgärder du kan vidta. För det fallet att lägenheten inte är i det skick som hyresgästen har rätt att fordra, kan bristen bl.a. avhjälpas, avtalet sägas upp, skadestånd utkrävas och/eller hyran sättas ned (12 kap. 11 § JB). I första hand ska bristen försöka avhjälpas, vilket dock kan bli svårt i ditt fall då det är fråga om en uteplats. Finns det utrymme och möjlighet för att öka uteplatsens area till de överenskomna 9 kvm är det alltså i första hand det alternativet som ska väljas. Om hyresvärden efter tillsägelse underlåter att vidta nödvändiga åtgärder för avhjälpningen kan du som hyresgäst själv avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad (12 kap. 11 § 1 st. 1 p. JB). Om avhjälpning inte vidtas utan dröjsmål eller hyresvärden vägrar vidta nödvändiga avhjälpningsåtgärder efter tillsägelse, får hyresgästen säga upp avtalet (12 kap. 11 § 1 st. 2 p. JB). För detta krävs dock att bristen är av väsentlig betydelse, vilket förmodligen inte är fallet i ditt fall. Oavsett åtgärder som vidtas eller inte vidtas, har en hyresgäst rätt till skälig nedsättning av hyran för den tiden lägenheten är i bristfälligt skick (12 kap. 11 § 1 st. 3 p. JB). Om uteplatsens area kan förstoras har du isåfall rätt till sänkt hyra till och med att boarean motsvarar avtalat storlek, och för det fallet att felet inte kan avhjälpas har du rätt till sänkt hyra på permanent basis efter felet aldrig blir avhjälpt. Det är även möjligt för en hyresgäst att få skadestånd för den skada hen har lidit av p.g.a. felel, men i ditt fall saknar detta relevans eftersom du inte har lidit sådan skada som är ersättningsgill utöver nedsatt hyra. Rekommendation i ditt fall Jag rekommenderar att du skriftligt meddelar din hyresvärd att du anser att ni har kommit överens om uteplatsens area ska vara 9 kvm och att du efter egen mätning endast når upp till 5.5 kvm (det är troligt att hyresvärden gör en egen mätning och då antingen motsätter sig ditt påstående eller håller med dig). I ditt meddelande bör du framföra ditt krav på att hyresvärden om möjligt förstorar uteplatens area till överenskommen storlek och att, ifall det inte är möjligt, hyran sätts ned till ett pris som du anser är skäligt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Förlänga eller förnya ett avtal på bestämd tid?

2021-06-19 i Hyresavtal
FRÅGA |Vi har en hyresgäst som vi har en avtalad tid på 9 månader. Kan man förlänga eller förnya detta avtal ?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hyresavtal kan gälla på bestämd eller på obestämd tid. I detta fall så har ni ett avtal som gäller i nio månader. Avtalet gäller på bestämt tid. Detta betyder alltså att hyresavtalet, som utgångspunkt, upphör att gälla när det har gått nio månader. Ett avtal på bestämd tid, som varar längre än nio månader, måste dock sägas upp om någon av parterna vill att avtalet ska sluta gälla (12 kap. 3 § 2 st. jordabalken). Det är möjligt att förlänga det avtal som ni redan har med hyresgästen men det är också möjligt att ingå ett helt nytt avtal. Det är avtalsfrihet som gäller och ni får då komma överens med hyresgästen avseende frågan om avtalet ska gälla i fortsättningen eller inte. Vad som är viktigt att komma ihåg är att ett avtal som gäller på bestämt tid kan omvandlas till att gälla på obestämd tid (12 kap. 3 § 3 st. jordabalken). Detta kan ske då avtalsförhållandet har varat i mer än nio månader och ingen av parterna har sagt upp avtalet (12 kap. 3 § 3 st. 1 p. jordabalken). En sådan situation kan även inträffa om avtalsförhållandet har pågått under en tid som understiger nio månader och hyresgästen inte har flyttat ut, eller ombetts att flytta ut, när det har gått en månad sedan hyresförhållandet upphörde (12 kap. 3 § 3 st. 2 p. jordabalken). Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar

Avtal om uthyrning av parkering

2021-06-17 i Hyresavtal
FRÅGA |Jag hyr ut ett hus och undrar om inte hyresgästen måste ha ett till kontrakt om parkering. Står bara uthyrning av hus i kontraktet.
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om ni måste ha ett kontrakt om parkering, eftersom det inte står något om detta i kontraktet gällande huset. För att besvara frågan används jordabalken (JB). Även muntliga avtal är gällandeParkering utomhus är ett lägenhetsarrende. Vid ett lägenhetsarrende är både skriftliga och muntliga avtal giltiga (JB 8 kap. 3 § 3 stycket). Om parkeringen är inne i ett garage är det inte ett lägenhetsarrende, utan uthyrning av en del av en byggnad. Dock är även i detta fall muntliga avtal gällande (JB 12 kap. 2 §). Skriftliga avtal är att föredraÄven om ni inte har ett skriftligt avtal om parkeringsplatsen, utan endast ett muntligt, så är detta alltså gällande. Dock brukar det anses att ett skriftligt avtal är att föredra, eftersom detta gör det lättare för er att se att ni är överens om villkor, hyra, uppsägning osv. Eftersom det skriftliga avtal som ni har i nuläget endast gäller huset, så har ni alltså inte något skriftligt om parkeringen. Avtal om parkeringen kan dock antingen läggas som en klausul i avtalet om uthyrningen av huset eller skrivas som ett separat avtal. Ofta skrivs ett särskilt avtal för parkeringsplatsen, vid sidan av hyresavtalet för bostaden så att detta får ett separat avtal. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Kommer avtal för bostad sägas upp efter ingående av äktenskap?

2021-06-11 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej. Vi planerar att gifta oss, min sambo äger bostadsrätt och jag var hyresrätt? Kommer hyres-eller bostads-avtal sägas upp i sånt fall? För att vi planerar särbo. Tack för svar.
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du och din sambo gifter er så kommer ni att kunna ha kvar era bostäder. Det finns inget i lagen som säger att sådana avtal kan avslutas på grund av äktenskap. Inget av era avtal kommer alltså att sägas upp när ni ingår giftemål.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Kan man tvinga en inneboende att flytta ut?

2021-06-19 i Hyresavtal
FRÅGA |HejJag och mitt ex hyr gemensamt en lägenhet (vi hyr en bostadsrätt). Jag flyttade från den lägenheten i januari 2021 och bor nu i en annan lägenhet. Kontraktet på den gemensamma lägenheten gäller till 31 juli 2021. Då den gemensamma lägenheten renoveras, lät jag henne bo hos mig i min nya lägenhet och hon har nu bott här i ca 6 veckor. Nu vill jag att hon flyttar ut då jag anser att vi inte klarar att bo ihop och jag trivs inte med att ha henne här.Vad har jag för skyldigheter gentemot henne? Hon har inte ordnat med ny bostad efter 31 juli. Kan jag tvinga henne att flytta ut och hur går i så fall det till?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du hyr en lägenhet där endast du står som hyresgäst och låter din f.d. partner bo i lägenheten med dig. Du vill nu inte längre att din f.d. ska bo kvar med dig i lägenheten och vill att hon ska flytta ut, och undrar nu om det finns något du måste ta hänsyn till i egenskap av hyresgäst. Det framgår inte om din f.d. kompenserar dig för att få vara inneboende eller om ni har kommit överens om hur lång tid inneboendet ska pågå, varför jag nedan redogör för olika möjliga situationer. Din fråga är av hyresrättsligt slag och behandlas i 12 kap. Jordabalken (JB) och Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (LUEB). Eftersom din f.d. partners inneboende hos dig inte har samband med näringsverksamhet tillämpas till stor del LUEB i din situation. Det kan finnas ett hyresförhållande mellan en hyresgäst och en inneboende Det är tillåtet för en hyresgäst att ha inneboende i lägenheten. Detta följer av 12 kap. 41 § JB, där det föreskrivs att en hyresgäst för inrymma utomstående personer i lägenheten så länge det inte medför skada eller olägenhet för hyresvärden. Regeln är tvingande till hyresgästens förmån och kan inte avtalas bort. När en hyresgäst har en inneboende hos sig kan det finnas ett hyresförhållande mellan hyresgästen och den inneboende, nämligen om den inneboende mot ersättning bor i en viss del av lägenheten samtidigt som hyresgästen också själv bor där (12 kap. 1 § JB och 1 § LUEB). Om den inneboende bor hos hyresgästen utan ersättning anses det således inte vara ett hyresförhållande och ett avtal mellan hyresgäst och inneboende saknas då. Vad du kan göra beror på om din f.d. ersätter dig för inneboendet m.m. Eftersom din f.d. inte står med som hyresgäst i hyresavtalet och du i stället låter henne bo i lägenheten med dig, är hon att betrakta som inneboende. Om hon inte ersätter dig för att få bo hos dig har ni inget hyresförhållande, och då finns det inga hyresrättsliga regler du måste ta hänsyn till. Du kan då när som helst vägra henne tillträde till lägenheten och s.a.s "kasta ut" henne. Om din f.d. däremot ersätter dig för att få bo hos dig och nyttjar hela eller delar av lägenheten, har ni ett hyresförhållande för vilket reglerna om uppsägning och uppsägningstid i LUEB tillämpas. För det fallet att din f.d. kompenserar dig för inneboendet och ni därför har ett hyresförhållande, är det viktigt att avgöra om ni har sagt något om hur länge inneboendet ska pågå. Har ni inte sagt något om tiden gäller hyresavtalet mellan er på obestämd tid och kan sägas upp av den inneboende med en månads uppsägningstid och av hyresgästen med tre månaders uppsägningstid (3 § 2 st. LUEB). Har ni bestämt ett slutdatum för inneboendet gäller avtalet mellan er på bestämd tid och inneboendet upphör då efter den tiden som har avtalats. Om ni är överens om saken kan inneboendet upphöra även innan den avtalade tiden har kommit (3 § 2 st. LUEB). Sammanfattning och rekommendation Din f.d. partner är att se som inneboende hos dig och att det kan föreligga ett hyresförhållande mellan er som du isåfall måste ta hänsyn till. Jag rekommenderar därför att du funderar på vad ni har sagt om ersättning för inneboendet och under hur lång tid inneboendet ska pågå. Om hon inte ersätter dig för inneboendet har ni inget hyresförhållande och då är det fritt för dig att begära att hon flyttar ut efter ditt behag. Om hon ersätter dig för inneboendet har ni ett hyresförhållande som upphöra att gälla beroende på vad ni har sagt om under hur lång tid inneboendet ska pågå. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

När ska jag betala sista hyran, vid två månaders uppsägningstid?

2021-06-19 i Hyresavtal
FRÅGA |§2 Hyrestid fr.o.m. 2020-11-01 och tillsvidare.Uppsägning ska ske skriftligen och hyresavtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter 2 månader från uppsägningen. Hyresgäst och hyresvärd kan ingå överenskommelse om kortare uppsägningstid.Om jag sade upp avtalet 15 juni när blir sista månads betalning?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppsägning från hyresavtal gäller med uppsägningstid. Hyresavtalet ovan har en uppsägningstid om två månader. Det innebär att om du säger upp avtalet den 15 juni är uppsägningstiden två månader från och med månaden juni.Du kommer således behöva betala hyra för juli och augusti i det här fallet, då hyran för juli månad ännu inte har förfallit.Med vänlig hälsning!

I vilket skick ska en hyresrätt vara innan inflyttning sker? Och kan bristfälligt skick ge hyresgästen rätt att häva avtalet?

2021-06-15 i Hyresavtal
FRÅGA |Min son har skrivit kontrakt och kvitterat nyckel för en hyreslägenhet som han endast fått se på ritning samt erhållit ett 3 månader gammalt besiktningsprotokoll på. Lägenheten är ej är inflyttningsbar i befintligt skick. Vid första besöket upptäcktes mögel visuellt i badrum, kök och via doft i badrum och hall. Dessutom var spisen inte utbytt enligt besiktningsprotokollet. Ingen städning var utförd, och fuktskador upptäcktes på alla fönster, ledningar läckte i både badrum och kök. Vi skrev en åtgärdslista på över 40 punkter efter 1a besöket.Vi menar att bostadsbolaget, Stockholmshem beteende är hänförligt till bedrägeri som låter hyresgäst överta en lägenhet i detta extremt dåliga skick.Stockholmshem har lovat åtgärda synpunkter enligt lista och förväntar sig att sonen ska flytta in snarast. Endast fuktmätningar har utförts, som inte visar förhöjd fukt. Nu vill vi häva kontraktet.Hur ska vi gå tillväga för att ha någon chans i detta ärende?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är jordabalken (JB). Glädjande är också att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.Hyresvärdens skyldighet avseende lägenhetens skick innan tillträdet äger rum, vad gäller? Enligt 12 kap. 9 § 1 st. JB ska hyresvärden på tillträdesdagen, om inte bättre skick har avtalats, tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (ortsmetoden). Avgörande för brukbarheten är inte bara de tekniska anordningarnas funktionsduglighet utan även underhållsskicket. Högsta domstolen (HD) har exempelvis uttalat att hinder och men i nyttjanderätten kan föreligga om andelen radon i en hyreslägenhet överstiger fastslagna riktvärden (se NJA 2016 s. 303). Även brister i underhållet avseende mer triviala saker som tapeter, målning och annat dylikt kan leda till att lägenheten inte anses fullt brukbar. Utifrån din ärendebeskrivning torde lägenheten inte under några som helst omständigheter kunna betraktas som fullt brukbar varför den här delen framstår som oproblematisk att bedöma. Enligt 12 kap. 11 § 1 st. 1 p. JB innebär ovanstående att din son får avhjälpa bristerna på hyresvärdens bekostnad om denne, efter tillsägelse, underlåter att vidta åtgärder så snart det kan ske, vilket, såvitt jag förstår, verkar vara fallet här. Kan bristerna inte avhjälpas utan dröjsmål eller om hyresvärden förhåller sig passiv trots tillsägelse får din son, om bristerna är av väsentlig betydelse, säga upp avtalet och kräva skälig nedsättning av hyran, 12 kap. 11 § 1 st. 2-3 p. JB.Kan din son frånträda avtalet med omedelbar verkan, det vill säga häva avtalet? I 12 kap. 10 § 1 st. JB sägs att blir lägenheten före tillträdesdagen så förstörd att den inte kan användas för det avsedda ändamålet, förfaller avtalet. Är hyresvärden vållande till händelsen eller lämnar han ej utan dröjsmål hyresgästen meddelande om denna, har hyresgästen rätt till ersättning för skada. Exakt i vilken omfattning lägenheten måste vara förstörd för att lagparagrafen ska vara tillämplig går inte att utläsa av lagtexten. Men generellt är kraven dessvärre högt ställda och i den juridiska litteraturen anges en icke-existerande lägenhet till följd av brand som exempel på vad som krävs i det här avseendet. Men det är dock inte nödvändigt att lägenheten ska ha blivit totalförstörd för att avtalet ska anses förfallet. Kostnaderna och den tid det skulle ta att återställa lägenheten är faktorer som vägs in vid bedömningen av huruvida parterna kan befrias från att fullgöra avtalet. Min uppfattning är naturligtvis att skicket på den aktuella lägenheten verkar vara allt annat än godtagbart, det vill säga bristfälligt, men om det räcker för att avtalet ska betraktas som förfallet, alltså att det skulle föreligga grund för hävning, ställer jag mig något tveksam till. Däremot gäller sannolikt en rätt för din son att frånträda hyresavtalet genom en sedvanlig uppsägning kombinerat med en nedsättning av yran under uppsägningstiden eller motsvarande den tid som lägenhetens standard förblir oförändrad. Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis bör din son, med stöd av 12 kap. 11 § JB, kunna säga upp hyresavtalet och härutöver begära skälig nedsättning av hyran. En uppsägning från hyresgästens sida ska vara skriftlig om hyresförhållandet har varat mer än tre månader i följd, i annat fall kan den i regel vara muntlig, 12 kap. 8 § 1 st. JB. Det är dock inte uteslutet att hyresvärdens agerande även kan grunda en rätt för honom att häva avtalet, men jag behöver ytterligare information om alla relevanta sakomständigheter för att kunna göra en adekvat bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal. Något ansvar för bedrägeri kommer dock inte att aktualiseras för hyresvärden, om inte denne skulle vara en fysisk person vill säga. Men gissningsvis är hyresvärden formellt ett bolag, en förening eller annan dylik juridisk person och enligt svensk rätt kan endast fysiska personer begå brott.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig redan nu på fredag den 18/6 kl 11.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Tolkning av en klausul i hyresavtal

2021-05-31 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, om det finns en klausul i hyresavtalet som lyder:"Parterna förbinder sig att godta den hyra och de andra hyresvillkor, lägenhetens och husets skick, gemensamma anordningar i huset samt övriga boendeförhållanden i den mån det rör hyresgästerna gemensamt, varom på grundval av gällande förhandlingsordning överenskommelse träffats eller kan komma att träffas mellan å ena sidan Hyresvärden och å andra sidan Hyresgästföreningen."Kan man då motsätta sig en höjning av hyran på en hyresrätt?
Soad Garar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall den nämnda klausulen utgör hinder för hyresvärden att höja hyran. Du undrar om du kan angripa höjningen med hjälp av den klausulen. Till att börja med så råder det avtalsfrihet i Sverige, vilket innebär att man får träffa avtal om vad man vill och skriva in de klausulerna som man kommer överens om. I ditt hyresavtal framgår det att partnerna förbinder sig att godta bland annat hyran. Såvitt jag förstår det så åsyftas med parterna, hyresvärden och er hyresgäster. Dock förstår jag det som att hyresgästföreningen och hyresvärden överenskommelser som berör hyresgästerna tillsammans ska gälla. Det innebär att skulle det vara så att hyresgästföreningen och hyresvärden kommer överens om att hyran ska höjas till en viss summa, så ska ni hyresgäster, i enlighet med avtalet godta det de kommit överens om. Jag menar alltså att ni kan faktiska vara bundna av den höjningen om det är så att det finns en överenskommelse om en höjning. Jag råder dig därför att kontakta hyresgästföreningen och fråga ifall någon överenskommelse avseende hyran har ingåtts. Hoppas att du fått svar på din frågaVänligen,