Uppsägning vid dödsfall

2018-03-28 i Hyresavtal
FRÅGA |Jag har skrivit ett treårigt hyresavtal som alltså gäller fram till oktober 2020. Vad händer med det avtalet om jag dör innan detta datum ? Bryts det vid min död ?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Reglerna om hyra hittar vi i 12 kap. Jordabalken (JB). För att ett hyresavtal ska sluta gälla i förtid förutsätts en uppsägning. Ett hyresavtal bryts därmed inte per automatik att gälla för att hyresgästen avlider utan då övergår hyresavtalet med dess skyldigheter och rättigheter, likt övrig kvarlåtenskap, till dödsboet. Enligt 12 kap. 5 § JB har dödsboet rätt att inom en månad från dödsfallet säga upp hyresavtalet för att sluta gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen. Detta innebär därmed att den annars vanligen gällande uppsägningstiden på tre månader ersatts med en kortare uppsägningstid på en månad. Men detta förutsätter som nämnt att dödsboet säger upp lägenheten inom en månad från dödsfallet, om dödsboet dröjer längre med uppsägningen är det som vanligt tre månader som gäller. För de fall hyresgästen var gift eller sambo och denne efterlevande också stod med på hyreskontraktet tillfaller rätten till uppsägning i 12 kap. 5 § JB den efterlevande och dödsboet gemensamt.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar