Uppsägningstid vid kontraktsbrott i hyresförhållande

2021-07-04 i Hyresavtal
FRÅGA |Jag hyr ett hus av privat hyresvärd. Enligt hyresavtal så har vi ömsesidigt 3 månaders uppsägningstid. Går det att frångå avtalet och hävda att enligt jag lag har bara 1? Vill gärna slippa boendet då det utlovade badrummet ännu inte fixats. Jag duschar alltså i källaren... Mvh Ulrika
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hyreslagen har bestämmelser som medger att hyresgästen kan säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan (12 kap. 6 § hyreslagen). Men för att denna bestämmelse ska bli aktuell krävs att lägenheten som du hyr inte är i det skick som du hade att förvänta dig enligt avtalet (12 kap. 11 § första stycket hyreslagen). Avtalet får då endast sägas upp om det föreligger en brist som är av väsentlig betydelse. Vidare måste bristen vara av sådan art att den inte kan avhjälpas utan dröjsmål eller att hyresvärden efter tillsägelse inte avhjälpt bristen utan dröjsmål. Om det framgår av avtalet eller om hyresvärden har gjort en utfästelse (lovat) att bygga ett badrum kan detta tyda på att det föreligger en brist av väsentlig betydelse. Det är vid en eventuell tvist bra om du kan dokumentera dels att hyresvärden har utlovat ett badrum och dels att du har påtalat att hyresvärden ska åtgärda bristen. Hyreslagen medger även att hyran sätts ned för den tid som bristen har bestått från den tid du har påtalat bristen. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ostädad lägenhet vid inflyttning

2021-05-13 i Hyresavtal
FRÅGA |Ostädad lägenhet vid inflyttVi har fått ett förstahandskontrakt på en 4a i centrala Göteborg av en privat hyresvärd. Tidigare har något utländskt it-bolag hyrt lägenheten men iom covid-19 verkar den ha stått tom ett tag då de inte har kunnat ta sig tillbaka till Sverige. Hyresvärden svarade på vår blocketannons och skrev där att lägenheten hyrdes ut i befintligt skick. Hen visade oss sedan lägenheten och sa att inga renoveringar kommer att göras på lägenheten, inget stambyte är planerat osv. Det var okej för oss då vi snart skulle stå utan bostad. Vi kunde få måla väggarna i lägenheten då den tidigare hyresvärden har tapetserat en röd-blommig fondvägg i ena sovrummet. När vi väl fick nycklarna och kunde gå igenom lägenheten lite noggrannare har vi märkt att den är dåligt städad, om ens städad överhuvudtaget. Det värsta är köket som är förskräckligt. Det hänger torkade fettdroppar från köksfläkten, det är matfläckar/stänk på väggar och tak och ventiler är stängda och dammiga. Utöver detta så finns det spindelväv i ett annat rum, ytterligare ventiler som är stängda och dammiga, lampknappar som är smutsiga osv. Det är gammal lägenhet med separat wc och med badkar i ett annat rum. I rummet med badkar är duachstången trasig och hålls uppe av en rostig skruv. Det finns inget tryck i kranen i köket. Vi har mailat hyresvärden som hänvisar till att de sagt att "lägenheten hyrs ut i befintligt skick" men de ska kolla på trycket i kranen. Vad menas med befintligt skick? Ostädat??
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår härifrån att det rör sig om en bostadslägenhet och inte en lokal. En hyresvärd kan inte hyra ut en lägenhet i "befintligt skick" om det rör sig om en bostadslägenhet. En hyreslägenhet ska på tillträdesdagen ha det skick som enligt den allmänna uppfattningen på orten kännetecknar en för det avsedda ändamålet fullt brukbar lägenhet (12 kap. 9 § jordabalken). D.v.s. lägenheten ska vara städad vid inflyttning. När det gäller badrummet ska det vara i sådant skick att det går att det går att använda enligt det avsedda ändamålet vilket låter tveksamt i ert fall. Det kan parentetiskt nämnas att det inte nödvändigtvis är kontraktets lydelse som avgör frågan om det rör sig om hyra av bostadslägenhet eller lokal. I händelse av att hyresvärden skulle hävda att det rör sig om hyra av lokal och inte en bostadslägenhet, kan i så fall exv. er annons tala för att det rör sig om ett avtal rörande hyra av bostadslägenhet eftersom hyresvärden ju svarade på er annons. Den, liksom annan kommunikation fastställer nämligen eran avsikt med avtalet. Ytterligare omständigheter som kan beaktas är lägenhetens utformning för bostadsändamål. Hoppas ni fick svar på er fråga!