Måste båda skriva på deluppsägning av gemensamt hyrd lägenhet?

2021-06-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har kontrakt på lägenhet.Bådas namn står på det.Men nu har vi gjort slut ochNu vill jag säga upp mig från den och hon vill inte skriva på "deluppsägning av kontrakt" vad har jag för valmöjligheter och rättigheter ??Mvh fundersam kille.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Det borde inte krävas att din sambo skriver på uppsägningsavtalet för att du ska kunna avsäga dig från hyreskontraktet. Du ska alltså ha rätt att säga upp din del av hyreskontraktet och behöver enbart beakta uppsägningstiden. Så länge uppsägningstiden löper och du står på lägenheten är du fortfarande ansvarig för lägenheten, även om du inte bor där, med ansvarig menas hyran och de ansvar man har som hyresgäst. När uppsägningstiden väl löpt ut är du inte längre hyresgäst.Jag råder dig att kontakta hyresvärden och se efter hur du enklast kan genomföra detta, din sambos underskrift skall inte behövas. Vid dessa fall brukar hyresvärden sedan oftast göra en ny prövning om fortsatt godkännande avseende den kvarvarande hyresgästen. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor, tveka inte på att höra av dig igen om något dyker upp eller är oklart.Vänligen

Kan jag på något sätt bryta företagets hyresavtal?

2021-02-15 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej Jag har ett enskilt företag som inte går runt ekonomiskt alls. Jag har fått sälja mitt hus för att betala skulderna på kronofogden etc. Jag har inte råd att ha kvar lokalen eller företaget. Kan jag bryta hyresavtalet på något sätt?
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning regleras i 12 kap Jordabalken (JB), även kallad hyreslagen. Kan man säga upp ett hyresavtal i förtid?När det kommer till hyresavtal på bestämd tid är parterna bundna av hyresavtalet under hela avtalsperioden, om inget annat har avtalats, se 12 kap 3 § JB. I samma paragraf framkommer att om avtalet varat i mer än nio månader måste avtalet sägas upp för att upphöra att gälla. Om ett tidsbestämt hyresavtal saknar bestämmelser kring konsekvenserna av utebliven uppsägning och ingen uppsägning görs, anses hyresavtalet fortsatta löpa på obestämd tid, då med en uppsägningstid på nio månader, se 12 kap 3 och 4 § JB. Trots att dina omständigheter har förändrats är möjligheterna för att säga upp avtalet innan hyrestidens slut små.Vilka möjligheter finns att frånträda avtalet?En möjlig lösning kan vara att hyra ut lokalen i andra hand, det kräver dock hyresvärdens medgivande, 12 kap 39 § JB. Om hyresvärden inte ger sitt medgivande kan det räcka med medgivande från hyresnämnden, 12 kap 40 § JB. En ytterligare lösning är att överlåta lokalen till någon som vill ta över den, 12 kap 32 § JB. Även här är huvudregeln att hyresvärdens godkännande krävs, men om ni framställer en begäran till hyresvärden om att få överlåta lokalen och hyresvärden inte svarar eller lämnar en skälig anledning inom 3 veckor har hyresgästen rätt att säga upp hyresavtalet, 12 kap 32 § JB.Det finns möjlighet att frånträda avtalet vid kontraktsbrott från hyresvärdens sida. Efter som att hyresvärden ansvarar för lokalens beskaffenhet under hyrestiden, 12 kap 15 § JB, har hyresgästen rätt att häva avtalet om lokalen skulle skadas, om hyresvärden brister i sin underhållningsskyldighet eller på annat sätt missköter sig, se 12 kap 16 § JB.Om hyresgästen/aktiebolaget försätts i konkurs, får konkursboet säga upp avtalet, se 12 kap 31 § JB. Sammanfattningsvis är möjligheterna att säga upp hyresavtalet i förväg begränsade. Jag råder dig att höra av dig till din hyresvärd och beskriva situationen så kanske ni tillsammans kan komma fram till en lösning som fungerar för båda. I annat fall kan förhoppningsvis någon av de övriga möjligheterna tillämpas.Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågorVänligen

En hyresvärds ansvar för att ersätta hyresgästens trasiga kylskåp

2020-11-16 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej. Har ett kylskåp (övre halvan kyl, nedre delen frysskåp). Vad jag kan utläsa på detta skåp, är det från 2013. Nu är det så här, det vibrerar så pass irriterande högt (misstänker kompressor) som väsnas. Den slår aldrig ifrån, kylan i kylskåp varierar. Har bott i lägenheten sen 1/4 2020. Hur gör jag? Tack på förhand.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor som rör hyresrätter regleras i 12 kap. jordabalken (JB), även kallad hyreslagen.Det är din hyresvärd som anses äga kylen. Hen har troligtvis i hyreskontraktet redan förpliktat sig att ansvara för att en ny kyl inskaffas vid eventuellt fel. Så länge som felet med kylen har orsakats till följd av normalt användande skall du som hyresgäst inte behöva stå för hyresvärdens kostnader för att åtgärda felet. Om felet istället skulle ha uppkommit till följd av vårdslöst användande så blir du som hyresgäst ersättningsskyldig, detta framgår av 12 kap. 24 § JB. Det låter dock på din fråga som att felet på kylen har uppkommit på grund av kylens ålder, det skall för din del då inte innebära ersättningsskyldighet. Det är dock inte säkert att din hyresvärd kan stå för eventuell förstörd mat eller liknande obekvämligheter i samband med felet, men jag råder dig att se om det nämns något om detta i hyreskontraktet, om så skulle vara fallet. Har det avtalats om förstörd mat eller dylikt i kontraktet kan du ha rätt till ersättning. Skulle det inte nämnas i hyreskontraktet så kan du vända dig till din hemförsäkring och se om det omnämns där. Sammanfattningsvis är du alltså inte ersättningsskyldig om felet med kylen har uppstått genom normalt användande. Jag råder dig därför att kontakta hyresvärden och berätta om din situation för att få kylen lagad eller ersatt med en ny som fungerar som den ska. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor. Vänliga hälsningar

Vad är uppsägningstiden om man hyr bostad av en privatperson?

2021-03-07 i Hyresavtal
FRÅGA |Jag hyr just nu en lägenhet av en privatperson. Men sa upp denna 2:a mars. Jag och hyresvärden hade ett samtal igår angående uppsägningen. Hon förklarade att uppsägningen börjar gälla nästkommande kalendermånad, alltså 1:a april. Detta va helt nytt för mig, men det visar sig att detta stämmer. Dock har jag lusläst hyresavtalet igen, och där står följande: "1 månads uppsägningstid. Vid utebliven uppsägning förlängs kontraktet med (inge ifyllt fält) månad/-er för varje gång". Min fråga till er är, ska jag vara ute ur lägenheten 2:a april eller blir det som hon påstår, alltså att jag tvingas betala ytterligare hyra för hela april? Tack.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Om det är en privatperson som har hyrt ut huset tillämpas lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Då den är en speciallag tillämpas den före 12 kap Jordabalken (JB).Som hyresgäst har du då alltid rätt att säga upp avtalet från och med det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen, se 3 § privatuthyrningslagen. Det innebär att uppsägningstiden börjar att gälla vid nästa månadsskifte. Uppsägningsmånaden hade alltså varit april vare sig du säger upp lägenheten i slutet eller i början av mars. Det citerade stycket ur erat avtal tolkar jag som att hyrestiden löper på som vanligt tills vidare om kontraktet inte sägs upp. Däremot om det var hyresvärden, och inte du i egenskap av hyresgäst, som sa upp hyresavtalet, så gäller 3 månaders uppsägningstid.Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänligen

Hur blir det med uppsägningstid för bostad om det inte finns ett skriftligt hyresavtal?

2021-02-09 i Hyresavtal
FRÅGA |Om Jag hyr ett mindre hus/stuga och tänker flytta till en lägenhet i en annan kommun. Hur är det då med uppsägningstid? Kan jag flytta ut omgående eller blir jag skyldig att betala 3 månaders hyra? Det finns inget hyresavtal skrivet angående stugan.Tacksam för svar.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Om din bostad är en hyresrätt, ett första- eller andrahandskontrakt är olika omständigheter som kan påverka hur ett hyreskontrakt ser ut. I detta fall kommer jag att gå igenom de vanligaste formerna och förhoppningsvis stämmer något av dessa in på dig.Avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning regleras i 12 kap Jordabalken (JB), även kallad hyreslagen. Det framkommer i 12 kap. 2 § JB att hyresavtal ska upprättas skriftligen, om hyresvärden eller hyresgästen begär det. Detta innebär att det inte finns något skriftligt formkrav för hyresavtal, detta innebär i sin tur att muntliga avtal också är giltiga.Hyresavtal som gäller för obestämd tid, vilket antagligen är fallet då inget annat avtalats, skall sägas upp för att upphöra att gälla och om ett hyresavtal om en bostad löper på obestämd tid är utgångspunkten att uppsägningstiden är tre månader 12 kap 3 och 4 § JB. Man kan avtala om längre eller kortare uppsägningstid men lagen ska tolkas till hyresgästens fördel, det innebär att du alltid har en uppsägningstid på minst 3 månader, men att du och hyresvärden kan avtala om antingen längre eller kortare uppsägningstid. Är hyreskontraktet på bestämd tid är uppsägningstiden beroende av hyrestiden.Om det är en privatperson som har hyrt ut huset tillämpas lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Som hyresgäst har du då alltid rätt att säga upp avtalet från och med det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen, se 3 § privatuthyrningslagen.Som svar på din fråga har du alltså 3 månaders uppsägningstid om inget annat avtalats, förutsatt att det rör sig om en hyresrätt, Om det är en privat uthyrning gäller det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågorVänligen