Kan byggföretag ta mer betalt än överenskommet?

2020-12-07 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag har ett muntligt avtal med ett byggföretag som är inspelat på telefon. Ett byggföretag åtog sig uppdraget att bygga skalet till ett attefallshus: grundarbetet, väggar, fönster, tak, stomme, hängrännor med mera. Priset byggföretaget uppgav var 250 000 kronor, inklusive material och arbete. Jag var tydlig med att jag bara hade 250 000 kronor och att jag inte ville påbörja bygget om de pengarna inte räckte till själva skalet. I telefonsamtalet pratar vi på en detaljerad nivå ("är hängrännor och avvattning medräknat? Och tegel till taket") och jag får jakande svar på att detta är medräknat. Han läser också högt från en offert för materialet, som inklusive fönster ska kosta 120 000 kr. Under byggets gång har han endast frågat om vi vill ha tätare takstolar än den första ritningen, och då har vi sagt ja till detta. Nu när huset är byggt, men utan att fönster varken är betalda eller insatta, så uppger byggaren att han redan är uppe i 280 000 kronor. Detta sätter ju mig i en rätt dålig sits inser jag, men finns det ändå rättigheter man kan hävda juridiskt i detta? Det han uppgett till mig ska kosta 250 000 kr kommer ju nu alltså i själva verket snarare kosta 350 000 kronor - finns det någon övre gräns för hur mycket byggföretag kan lägga på från den ursprungliga överenskommelsen? Jag har tidigare anlitat firman flera gånger, och de har aldrig dragit över särskilt mycket från vår ursprungliga deal, men jag borde förstås ha gjort ett skriftligt kontrakt. Så vad kan jag göra nu?
Ellinor Wåhlin Dahlberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det viktigaste du behöver veta är att ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt (jfr. principen om pacta sunt servanda, avtal ska hållas). I allmänhet är det lättare att hänvisa till ett skriftligt kontrakt, men med tanke på att du har spelat in avtalet mellan dig och företaget borde detta inte vara ett problem. Företaget kan inte kräva att du betalar mer än det ni avtalat om, så länge du får det ni avtalat om (jfr. 1 § avtalslagen). Om jag har förstått din fråga rätt menar du att det som skulle kosta 250 000 (exklusive ändringen med takstolarna), istället kommer kosta 350 000. Med tanke på att ni reglerade allting så specifikt som du förklarat skulle det därmed bryta mot erat avtal. Firman kan med andra ord inte kräva att du betalar mer än ni avtalat om för det arbete ni avtalat om. Observera dock att i det fall priset hade angivits som ett ungefärligt pris, har byggföretaget rätt att lägga på upp till 15 %. Detta skulle innebära 287 500 i ditt fall, betydligt mindre än 350 000. Om det överenskomna priset var exklusive moms har de även rätt att lägga till detta, vilket dock inte heller skulle uppstiga till 350 000. Jag hoppas du fick svar på det du undrade! Vänligen,

Kan man göra muntliga avtal gällande?

2020-11-26 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej,Jag och min fru bestämde att skiljas tidigare i år. Vi ägde en gemensam lägenhet (50% var) på Döbelnsgatan som vi köpte förra året för 9,6 miljoner kr. Vi var överens att vi skulle sälja den och köpa var sin lägenheter. Jag köpte en nästan omgående. Hon kunde inte hitta något och bestämde att bo kvar.Vi kom överens om att dela vinsten vid en eventuell försäljning av Döbelnsgatan. Initialt sa hon det skulle gälla för försäljning inom 5 år som hon senare ändrade till 3 år. Jag gick med på det.Eftersom jag behövde min insats i Döbelnsgatan för att finansiera köpet av min nya lägenhet köpte hon ut mig dvs jag fick min del av insatsen tillbaka , 4.8 miljoner. Vi var fortfarandra överens om att jag skulle få 50% av vinsten om Döbelnsgatan såldes inom 3 år. Hon köpte ut mig och då ägde hon Döbelnsgatan 100%. Tyvärr har jag inte något skriftligt om vår intern överenskommelse om vinst delning. Vi har alltid vara ärliga mot varandra gällande vår gemensam ekonomi. Och jag litade på henne.Plötsligt sålde hon Döbelnsgatan förra veckan för 11,3 miljoner dvs en vinst på 1,7 miljoner. Nu säger hon att hon inte tänker håller vår muntlig överenskommelse om vinst delning och kommer att behålla hela vinsten själv.Min fråga är om jag har någon rättslig chans att få min del av vinsten enligt vår muntligt överenskommelse.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det rör sig här om ett muntligt avtal. Regler om avtal hittas i avtalslagen (AvtL).Principen om att avtal ska hållasOm två personer har kommit överens i ett avtal är avtalet bindande. Detta framgår av 1 § AvtL. Ett muntligt avtal är alltså lika bindande som ett skriftligt avtal och samma regler gäller. En grundläggande princip i svensk avtalsrätt är "pacta sunt servanda" som betyder att avtal ska hållas. Din före detta fru har alltså inte rätt att bryta ert avtal bara för att det är muntligt. Vad kan du göra i denna situation?Ett muntligt avtal är alltså lika bindande för parterna som ett skriftligt avtal. Om din före detta fru vägrar fullgöra sin del av avtalet kan du stämma henne i domstol för avtalsbrott. Det problem som uppstår med muntliga avtal är dock självfallet bevissvårigheterna. I de flesta fall står ord mot ord. Om du skulle välja att ta detta ärende vidare till domstol är det du som påstår att ett avtal finns som måste bevisa detta. Ett exempel på vad som kan användas som bevis är vittnen. Om exempelvis någon visste om att du och din före detta fru ingått avtalet kan den eller de personerna vittna för att bevisa existensen av avtalet. SammanfattningMuntliga avtal är bindande och i sak har du rätt. Dessvärre råder en tung bevisbörda för dig. Du måste bevisa vad som faktiskt sagts. Om vittnen finns kan du använda dessa för att bevisa att avtalet finns och gäller. En process kan dock bli kostsam och du riskerar även att behöva betala motpartens kostnader om du förlorar målet. Jag rekommenderar att du i första hand försöker prata med din före detta fru och försöker komma fram till en samförståndslösning. Eventuellt går hon med på en kompromiss för att undvika en dosmtolsprocess. Om du behöver mer praktisk hjälp med att avgöra vad du ska göra i din situation kan det vara bra att vända dig till en jurist. En jurist kan kolla på ditt fall och se om det är värt att ta ärendet vidare till domstol. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Muntligt anställningsavtal - giltigt?

2020-11-01 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!Jag har sökt ett jobb som jag enligt chefens ord ska få. Först var starten vecka 43, sen fick han skjuta på det till v.47 och nu har han flyttat på det till v.46.För mig spelar detta föga roll, jag har sagt att vi bestämmer en tid för kontraktskrivning så snart som möjligt så kommer jag in i skriver på. Jag funderar nu på om jag ingått i ett muntligt avtal som binder mig till att ta jobbet.Jag har inte skrivit på anställningsavtalet än, men jag har sagt på telefon att jag tar jobbet.Kan jag dra mig ur?Det ska nämnas att vi inte specificerat detaljer såsom t.ex. anställningsform etc.
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Anställningsavtal omfattas inte av några formkrav och är således giltiga även i muntlig form. Som med alla typer av avtal är utgångspunkten att avtal ska hållas, men problemet med just muntliga avtal kan vara svårigheten att bevisa avtalet och dess innehåll när ord står mot ord. Om du inte längre vill ha jobbet är min rekommendation att du pratar med chefen om det. Ofta kan man komma överens om något lämpligt tillsammans och undviker då att begå avtalsbrott. Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till! Med vänlig hälsning,

är ett muntligt avtal giltigt och hur går man vidare om säljaren bryter mot detta?

2020-10-24 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Min son köpte en bil och i samband med köpet avtalades muntligt att säljaren skulle betala vägtrafikskatten. Nu efter köpet så vägrar säljaren detta och ignorerar helt de sms/påminnelser vi skickat till honom! Vad gäller rättsligt och har vi någon möjlighet att driva detta vidare?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är avtalet giltigt?Jag tolkar det som att din son har köpt en bil av en annan privatperson, och då är det köplagen som gäller. Även avtalslagen reglerar generella regler kring avtal. När det kommer till avtal mellan privatpersoner om just lösa saker, så gäller avtalet för lagen. Det innebär att det som din son och säljaren har avtalat är det som gäller. Även muntliga avtal är giltiga. Problemet är väl att det är svarare att bevisa ett muntligt avtal, om säljaren skulle säga att denne inte har gått med på det villkoret.Vad kan ni göra?Ni kan stämma säljaren till tingsrätten, men det hen har gjort är sannolikt inte straffrättsligt olagligt, utan det är ett civilrättsligt mål som gäller här. Har ni några som helst bevis på att säljaren bekräftat avtalet, är det till stor hjälp för era chanser. Annars är det ord mot ord och då vinner den som gör det övervägande sannolikt att dennes version är den riktiga. Den som påstår något i ett tvistemål är också den som har bevisbördan, vilket innebär att det är din son som ska kunna göra det övervägande sannolikt att avtalet ser ut på det sättet som han menar. Det är därför inte alltid helt lätt att vinna framgång i ärenden där det endast finns ett muntligt avtal. Domstolen ska då avgöra vilken historia som är mer sannolikt utifrån omständigheterna vid avtalssituationen, hur parterna har tolkat avtal och vad som ingått i avtalet och om säljaren här i detta fallet har begått ett avtalsbrott. Det blir alltså inte helt lätt för er att bevisa det, därmed inte sagt att det inte går. Men ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt. Förlorar man ett tvistemål kan man komma att få återbetala både sin egen och motpartens rättegångskostnader, så ni får överväga om det är ekonomiskt värt det, utifrån den summan som ni har förlorat på säljarens avtalsbrott. Om ni vill ha vidare rådgivning eller överväger att stämma säljaren, kan ni kontakta vår jursitbyrå som kan hjälpa er vidare. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Är ett muntligt avtal giltigt?

2020-11-30 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej jag undrar om muntliga avtal räknas som ett vanligt skriftligt avtal lika mkt?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inom avtalsrätten finns en huvudregel som lyder "pacta sunt servanda", vilket innebär att avtal ska hållas, oavsett om de är muntliga eller skriftliga. Det finns dock undantag, t.ex. vid köp av fast egendom som måste ske skriftligen, och då är alltså ett muntligt avtal inte giltigt.I samband med muntliga avtal, behöver den som påstår att ett muntligt avtal har uppkommit också kunna bevisa det. Det kan ibland vara svårt och därför är det lämpligt att alltid upprätta ett skriftligt avtal.Sammanfattningsvis Ja, ett muntligt avtal räknas som ett giltigt sådant, så länge den som påstår att avtal uppkommit kan bevisa det. Vänligen,

Kan avtal ingås muntligt?

2020-11-21 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej ett företag som hjälper andra att starta företag ringde mig och vi spelade in samtalet och gjorde ett muntligt avtal och jag sa att jag var medveten om att det inte var någon ångerrätt.. och dom kommer skicka detta till inkasso om jag inte betalar.. har dom rätt till detta?!
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar frågan som om du undrar ifall ett avtal har ingåtts mellan er, och om de kan kräva att du betalar för tjänsten. Kan avtal ingås muntligt? Som huvudregel gäller att avtal ska hållas (1 kap 1 § avtalslagen). Ett avtal anses ingått när man har fått ett anbud, och sedan tackat ja till detta. Inom svensk rätt är muntliga avtal lika bindande som skriftliga avtal. Enda skillnaden är att muntliga kan vara svårare att bevisa, men i just ert fall så finns det ett inspelat samtal som fungerar som bevis på att ni har ingått avtal. Sammanfattning Det muntliga avtal som ni har ingått är bindande mellan er, och om det finns ett betalningsvillkor i avtalet som du har ingått så är du skyldig att betala.Dock så rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Är muntliga avtal om lån av pengar giltiga?

2020-11-01 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej jag har en fråga angående lån av privat person. Om någon (person 1) har lånat pengar av en annan person (person 2), och person 2 betala in person 1's räkningar, asså inte förde över till person 1. Det har inget avtal skrivet, men en muntlig överenskommelse om när det ska betalas tillbaka och att det har en avbetalnings plan.Men person 2 kräver innan avbetalnings planen har börjat att person 1 ska betala hela summan innan. Hur ska man egentligen lag agera? Vad har person 2 för lagstöd att göra detta?Mvh en bekant till person 1
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk rätt gäller muntliga avtal lika mycket som skriftliga avtal, så länge det man avtalar om inte omfattas av särskild reglering. Att avtala om pengar på det sätt som gjorts omfattas inte av några formkrav, och således är det muntliga avtalet fullt giltigt (jfr 1 § lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område). Vad som kan vara problematiskt med muntliga avtal är att det ofta är svårt att påvisa sin rätt när ord står mot ord. Har personerna avtalat om en viss avbetalningsplan är det dock den som gäller, och agerande i strid mot avtalet utgör avtalsbrott. Med andra ord har person 2 inte någon rätt att kräva fullgörelse i strid mot avtalet. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Får mitt barns mamma göra bankärenden utan mitt samtycke?

2020-09-27 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej, Jag är separerad från min dotters mamma och vi har båda vårdnaden om henne. Nu har jag upptäckt att min dotters mamma utför bankärenden och beställer tjänster till min dotter utan mitt samtycke. Hon har meddelat banken att jag har gett henne en muntlig fullmakt, vilket inte stämmer. Hon har valt att inte ens ta upp frågan med mig. Får hon rent juridiskt göra så här? Begår hon brott och i så fall vilket?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!En bra utgångspunkt att ha till varför många åtgärder som man vill genomföra för sitt barn kräver båda vårdnadshavarnas samtycke, är att vårdnadshavarna har rätt och skyldighet att bestämma i personliga och betydelsefulla frågor för barnet (föräldrabalken 6 kap. 11 § och 13 §).I vanliga fall behöver inte båda vårdnadshavarna vara på plats hos banken för att exempelvis skaffa konto, bankkort etc. till sina barn. Om endast den ena vårdnadshavaren är på plats, skickar banken hem papper till den frånvarande vårdnadshavaren på vad som har gjorts hos banken. Den frånvarande vårdnadshavaren har därefter möjlighet att kontakta banken om denne inte skulle samtycka till det som har gjorts.För att skaffa olika tjänster hos banken till sitt barn räcker det med ett s.k. muntligt avtal enligt 10 § avtalslagen (AvtL). Det muntliga avtalet är en osjälvständig fullmakt, vilket innebär att den inte kan uppvisas för tredje man (banken). Men om den ena vårdnadshavaren exempelvis för över pengar från din dotters konto till sig själv, krävs en undertecknad föräldrafullmakt som du som fullmaktsgivare måste skriva under. Föräldrafullmakten är skriftlig och måste därför visas upp för banken innan en sådan överföring hos banken.Utifrån det du har skrivit verkar det inte finnas något brott som din dotters mamma begått, utan snarare ett fel från bankens sida som inte informerat dig om dessa bankärenden som gjorts utan ditt samtycke.Min rekommendation är att du kontaktar banken och meddelar att du inte fått någon information om dessa bankärenden och att du inte ger ditt samtycke till dessa. Därefter är banken skyldig att ta bort exempelvis tjänster som dotterns mamma skaffat utan ditt samtycke.Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Med vänlig hälsning,