Hur gör man om part inte lever upp till muntligt avtal?

2021-09-30 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej,För ett par år sedan överförde jag ca. 100 000 kronor till en kompis i Norge för att han skulle investera dem pengarna i norska fonder. Överenskommelsen skedde över telefon då vi känt varandra sen barndom och han skulle göra det som en väntjänst dvs. utan någon ersättning för det. Dock så har han slutat svara mig och jag har ingen aning vad som har hänt med pengarna.Finns det något jag kan göra, trots att vi inte har något utförligt kontrakt mellan oss? Ska jag bara skylla mig själv att jag överförde pengarna?Tack på förhand!!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Muntliga överenskommelser är lika bindande som skriftliga, men svårare i bevishänseende. Eftersom du som sagt inte har något skriftlig handling alls på vad ni kommit överens kommer det bli svårt att driva en rättslig process om pengarna med framgång. Det gäller visserligen en större mängs pengar som talar för att det inte skulle gälla en vanlig gåva men samtidigt kommer det som sagt bli svårt att visa på avsikten när pengarna överfördes, speciellt med hänsyn till att det gått några år. Jag hade gett dig rådet fortsätta försöka få kontakt med din vän, kanske att du kan försöka få kontakt med honom genom någon annan utan att först uppge ärende bara för att se om han medvetet väljer att inte svara dig. Du kan ju se din överföringshistorik på din bank, så du har hu bevis i förhållande till honom att pengar har överförts och han vet ju vilken överenskommelse du pratar om även om han förnekar det. Men jag har som sagt svårt att se dig få framgång i rättslig process, utan det är genom att på något sätt få kontakt med din barndomsvän igen.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Inneboende vägra lämna?

2021-02-27 i Muntliga avtal
FRÅGA |HejJag har en inneboende i min hyreslägenhet utan kontrakt. Tanken var att han skulle hitta en lägenhet så snart som möjligt. Nu har hen råkat ut för sjukdom och har inte ekonomisk möjlighet att betala hyra till mig. Jag vill inte längre att hen ska bo kvar.Vad gör jag? Situationen är ohållbar för mig.MvhMarlene Lundmarrelundh@gmail.com
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag förstår din fråga, vill veta du veta om du har rätt att kasta ut personer som är inneboende hos dig eftersom det ni kommit överens om inte längre gäller. Eftersom ni ingått en muntlig överenskommelse, kan det ses som ett muntligt kontrakt. Detta är gällande, men svårt att bevisa. För att styrka att personen inte har rättighet att vistas i din bostad längre, skulle det krävas ett skriftligt kontrakt vid en tvist i domstol. I.o.m att det muntliga kontraktet är gällande och har löpt ut, har du rätt att be personen lämna din bostad. Om denne vägrar ge sig av självmant, kan du kontakta polisen som kan hjälpa dig i din situation. Hoppas att detta är till hjälp!Vänligen,

Är muntliga avtal bindande?

2021-01-21 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag har tagit ett privatlån för att hjälpa en person som inte själv kan ta lånet, pga personen har "en prick i registret" Vi har förövrigt en son tillsammans.Nu kan hon inte betala det fulla månads beloppet därför att hon tydligen varit sjukskriven i 8 mån. Detta är inget som jag har fått reda på av henne därför att hon skäms inför vår son om detta. För drygt ett år sedan så pratade vi om att byta bank till Bynk för att man där kan få 4 stbetalningfria månader/år. Vi kom bara överens muntligt om detta, så vad säger lagen? Är det lika starkt bindande som ett skriftligt avtal?Nu bytte jag lånet till en annan bank än det vi sa för att jag fick bättre villkor där, men då menar hennes advokat att jag gått bakom hennes rygg och om detta, är det straffbart?
Ebba Frisk |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om ett avtal blir bindande när det ingås muntligen. Ett avtal kommer till stånd genom att en part kommer med ett anbud som en motpart antar genom en accept, 1 § avtalslagen. Huvudregeln är att avtal ska hållas. I vissa fall uppställs det krav i lag på att ett avtal ska ingås på ett visst sätt till exempel vid fastighetsköp. Utöver det kan avtal ingås både skriftligen och muntligen vilket alltså betyder att ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt avtal. Vid muntliga avtal måste det dock redas ut vad parterna har sagt vi avtalsförhandlingarna, vilket ibland kan medföra problem. Det kan vara svårt att bevisa vad parterna sagt och kommit överens om.Under förutsättning att ett avtal kommit till stånd så är avtalet i ditt fall bindande även om det ingicks muntligen.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Är ett muntligt avtal giltigt?

2020-11-30 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej jag undrar om muntliga avtal räknas som ett vanligt skriftligt avtal lika mkt?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inom avtalsrätten finns en huvudregel som lyder "pacta sunt servanda", vilket innebär att avtal ska hållas, oavsett om de är muntliga eller skriftliga. Det finns dock undantag, t.ex. vid köp av fast egendom som måste ske skriftligen, och då är alltså ett muntligt avtal inte giltigt.I samband med muntliga avtal, behöver den som påstår att ett muntligt avtal har uppkommit också kunna bevisa det. Det kan ibland vara svårt och därför är det lämpligt att alltid upprätta ett skriftligt avtal.Sammanfattningsvis Ja, ett muntligt avtal räknas som ett giltigt sådant, så länge den som påstår att avtal uppkommit kan bevisa det. Vänligen,

Ska ett muntligt avtal vara gällande?

2021-05-06 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag och en man har muntligt kommit överens om för 6 månader sedsn att vi skulle ansöka om att byta lägenhet. Han säger nu att han inte vill byta. Är detta ok att göra? Röknas inte etr muntligt avtalnled etr vittne som ett riktigt avtal?
Anna von Fircks |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du vill veta omständigheterna kring muntliga avtal. Inom svensk rätt har muntliga avtal samma ställning som skriftliga avtal. Den stora skillnaden är att det kan vara svårt att bevisa muntliga avtal. Bevisbördan hamnar på den part som påstår att avtal finns. När det kommer till avtal tillämpas Lag (1915:218)- Avtalslagen. Enligt 1 kap 1 §, även kallad löftesprincipen, är avtal bindande. Avtal ska hållas i det fall båda avtalsparterna haft en gemensam partsvilja och avgivit en viljeförklaring (kallas för "ett befogat intryck"). Detta betyder alltså att om ni båda ingick avtalet med samma förutsättningar så ska avtalet hållas. Detta förutsätter att ogiltighetsreglerna i 3 kap avtalslagen inte är uppfyllda, exempel om avtalet kan anses vara oskäligt enligt 36 § .Hoppas du fick svar på din fråga Med vänlig hälsning

Är ett löfte om köp bindande?

2021-02-20 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!Min sons pappa lovade honom när han köpte sin el sparkcykel för drygt 5000:- att han skulle köpa tillbaka den till inköpspris om han ångrade sig/tröttnade på den. Han har endast använt den ca 5 gånger och vill nu ca 7 månader senare att pappan håller vad han lovade och köper tillbaka el sparken. Jag hörde också hur pappan lovade detta men nu säger han att han "ångrat sig" och inte tänker hålla vad han lovade. Finns det någon hjälp min 11 åriga son kan få för att få rättvisa och tillbaka det han blivit lovad?Mvh /Elin
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inom svensk rätt är huvudregeln att muntliga avtal är lika bindande som skriftliga avtal. De undantag som finns för detta blir inte aktuellt i ditt fall. Eftersom din son är under 18 år och omyndig, får han inte ingå avtal, (9 kap 1 § Föräldrabalken (1949:381), FB). Så även fast muntliga avtal är bindande så är avtalet mellan din son och pappan inte bindande pga. att sonen är omyndig. Om det istället hade varit du som hade ingått avtalet med pappan så hade ett bindande avtal uppkommit. Det svåra med muntliga avtal är dock att den som påstår att ett avtal har uppkommit måste kunna bevisa detta. Detta blir väldigt svårt när man inte har något skriftligt, sms eller e-mail att visa. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Kan byggföretag ta mer betalt än överenskommet?

2020-12-07 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag har ett muntligt avtal med ett byggföretag som är inspelat på telefon. Ett byggföretag åtog sig uppdraget att bygga skalet till ett attefallshus: grundarbetet, väggar, fönster, tak, stomme, hängrännor med mera. Priset byggföretaget uppgav var 250 000 kronor, inklusive material och arbete. Jag var tydlig med att jag bara hade 250 000 kronor och att jag inte ville påbörja bygget om de pengarna inte räckte till själva skalet. I telefonsamtalet pratar vi på en detaljerad nivå ("är hängrännor och avvattning medräknat? Och tegel till taket") och jag får jakande svar på att detta är medräknat. Han läser också högt från en offert för materialet, som inklusive fönster ska kosta 120 000 kr. Under byggets gång har han endast frågat om vi vill ha tätare takstolar än den första ritningen, och då har vi sagt ja till detta. Nu när huset är byggt, men utan att fönster varken är betalda eller insatta, så uppger byggaren att han redan är uppe i 280 000 kronor. Detta sätter ju mig i en rätt dålig sits inser jag, men finns det ändå rättigheter man kan hävda juridiskt i detta? Det han uppgett till mig ska kosta 250 000 kr kommer ju nu alltså i själva verket snarare kosta 350 000 kronor - finns det någon övre gräns för hur mycket byggföretag kan lägga på från den ursprungliga överenskommelsen? Jag har tidigare anlitat firman flera gånger, och de har aldrig dragit över särskilt mycket från vår ursprungliga deal, men jag borde förstås ha gjort ett skriftligt kontrakt. Så vad kan jag göra nu?
Ellinor Wåhlin Dahlberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det viktigaste du behöver veta är att ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt (jfr. principen om pacta sunt servanda, avtal ska hållas). I allmänhet är det lättare att hänvisa till ett skriftligt kontrakt, men med tanke på att du har spelat in avtalet mellan dig och företaget borde detta inte vara ett problem. Företaget kan inte kräva att du betalar mer än det ni avtalat om, så länge du får det ni avtalat om (jfr. 1 § avtalslagen). Om jag har förstått din fråga rätt menar du att det som skulle kosta 250 000 (exklusive ändringen med takstolarna), istället kommer kosta 350 000. Med tanke på att ni reglerade allting så specifikt som du förklarat skulle det därmed bryta mot erat avtal. Firman kan med andra ord inte kräva att du betalar mer än ni avtalat om för det arbete ni avtalat om. Observera dock att i det fall priset hade angivits som ett ungefärligt pris, har byggföretaget rätt att lägga på upp till 15 %. Detta skulle innebära 287 500 i ditt fall, betydligt mindre än 350 000. Om det överenskomna priset var exklusive moms har de även rätt att lägga till detta, vilket dock inte heller skulle uppstiga till 350 000. Jag hoppas du fick svar på det du undrade! Vänligen,

Kan man göra muntliga avtal gällande?

2020-11-26 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej,Jag och min fru bestämde att skiljas tidigare i år. Vi ägde en gemensam lägenhet (50% var) på Döbelnsgatan som vi köpte förra året för 9,6 miljoner kr. Vi var överens att vi skulle sälja den och köpa var sin lägenheter. Jag köpte en nästan omgående. Hon kunde inte hitta något och bestämde att bo kvar.Vi kom överens om att dela vinsten vid en eventuell försäljning av Döbelnsgatan. Initialt sa hon det skulle gälla för försäljning inom 5 år som hon senare ändrade till 3 år. Jag gick med på det.Eftersom jag behövde min insats i Döbelnsgatan för att finansiera köpet av min nya lägenhet köpte hon ut mig dvs jag fick min del av insatsen tillbaka , 4.8 miljoner. Vi var fortfarandra överens om att jag skulle få 50% av vinsten om Döbelnsgatan såldes inom 3 år. Hon köpte ut mig och då ägde hon Döbelnsgatan 100%. Tyvärr har jag inte något skriftligt om vår intern överenskommelse om vinst delning. Vi har alltid vara ärliga mot varandra gällande vår gemensam ekonomi. Och jag litade på henne.Plötsligt sålde hon Döbelnsgatan förra veckan för 11,3 miljoner dvs en vinst på 1,7 miljoner. Nu säger hon att hon inte tänker håller vår muntlig överenskommelse om vinst delning och kommer att behålla hela vinsten själv.Min fråga är om jag har någon rättslig chans att få min del av vinsten enligt vår muntligt överenskommelse.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det rör sig här om ett muntligt avtal. Regler om avtal hittas i avtalslagen (AvtL).Principen om att avtal ska hållasOm två personer har kommit överens i ett avtal är avtalet bindande. Detta framgår av 1 § AvtL. Ett muntligt avtal är alltså lika bindande som ett skriftligt avtal och samma regler gäller. En grundläggande princip i svensk avtalsrätt är "pacta sunt servanda" som betyder att avtal ska hållas. Din före detta fru har alltså inte rätt att bryta ert avtal bara för att det är muntligt. Vad kan du göra i denna situation?Ett muntligt avtal är alltså lika bindande för parterna som ett skriftligt avtal. Om din före detta fru vägrar fullgöra sin del av avtalet kan du stämma henne i domstol för avtalsbrott. Det problem som uppstår med muntliga avtal är dock självfallet bevissvårigheterna. I de flesta fall står ord mot ord. Om du skulle välja att ta detta ärende vidare till domstol är det du som påstår att ett avtal finns som måste bevisa detta. Ett exempel på vad som kan användas som bevis är vittnen. Om exempelvis någon visste om att du och din före detta fru ingått avtalet kan den eller de personerna vittna för att bevisa existensen av avtalet. SammanfattningMuntliga avtal är bindande och i sak har du rätt. Dessvärre råder en tung bevisbörda för dig. Du måste bevisa vad som faktiskt sagts. Om vittnen finns kan du använda dessa för att bevisa att avtalet finns och gäller. En process kan dock bli kostsam och du riskerar även att behöva betala motpartens kostnader om du förlorar målet. Jag rekommenderar att du i första hand försöker prata med din före detta fru och försöker komma fram till en samförståndslösning. Eventuellt går hon med på en kompromiss för att undvika en dosmtolsprocess. Om du behöver mer praktisk hjälp med att avgöra vad du ska göra i din situation kan det vara bra att vända dig till en jurist. En jurist kan kolla på ditt fall och se om det är värt att ta ärendet vidare till domstol. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,