Ta hänsyn till skuldebrev i samboavtal eller i testamente?

2017-12-04 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Jag och sambon har köpt en gemensam bostad, vi äger 50% var och står vardera 50% på lånet. Vi ska nu upprätta skuldebrev då jag hat gått in med hela kontantinsatsen. Vi ska även skriva ett samboavtal samt testamente då de på banken sa att det kan vara bra. Ska vi i vårt samboavtal alt. testamente ta hänsyn till skuldebrevet?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skuldebrev regleras i lag (1936:81) om skuldebrev som du hittar här.Ett skuldebrev är, som du säkert redan känner till, ett erkännande av en penningskuld. Ett skuldebrev utgör en form av "betalningslegitimation". Själva innehavet av skuldebrevet, som du och din sambo verkar vilja upprätta, innebär att du har rätt att kräva din sambo på hälften av summan av kontantinsatsen (för jag antar att det är detta ni vill åstadkomma, att ni slutligen äger exakt 50% vardera av den gemensamma bostaden). Jag anser att ni i samboavtalet och testamentet bör precisera att det finns ett skuldebrev utfärdat. Pengarna du har rätt att kräva din sambo framgår av skuldebrevet och att ni tar upp skuldebrevet i samboavtalet och testamentet innebär även att det finns ytterligare handlingar som styrker att en skuld finns. Skuldebrevet spelar roll vid till exempel fördelning av arv etc.Då jag är osäker på exakt vad som bör tas upp i samboavtalet och testamentet och hur dessa handlingar exakt bör utformas så rekommenderar jag dig att boka tid med en jurist här.Med vänliga hälsningar

Finns det formkrav för ett skuldebrev?

2017-10-31 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!Vad ska ett juridiskt bindande skuldebrev innehålla? Vi är två syskon som har lånat ut pengar till vår gemensamma äldre syster.Så här tänkte vi skriva1. Bakgrund (angående en renovering av fritidshus etc) / överenskommelse2. Skuldens storlek till resp. syskon3. Villkor ränta (tills vidare räntefri)och när den förfaller (vid en försäljning eller förändring av ägarförhållanden) då en avbetalningsplan upprättas på förslagsvis 5 år.4. Plats datum och våra namnunderskrifter.5. Ska den bevittnas?6. Ska vi skriva var sitt skuldebrev eller kan vi ha ett gemensamt till vår syster?Tacksam för svar
Sofia Wedin |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur ett skuldebrev ska utformas. Skuldebrev regleras i Lag om skuldebrev (SkbrL). Det finns två typer av skuldebrev, löpande- och enkla skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss man, exempelvis direkt ställt till eran syster. Ett enkelt skuldebrev är inte avsett att överlåtas eller säljas vidare. Det finns dock en möjlighet till det. (3 kap. 26 § SkbrL). Ett löpande skuldebrev är ett brev ställt till innehavaren eller till viss man eller order. Tillskillnad från ett enkelt skuldebrev är det själva skuldebrevet som ger rätt till pengarna. Skuldebrevet är alltså ett värdepapper och måste visas upp av den som vill ha betalt. Ett löpande skuldebrev är gjort för att enkelt säljas vidare till en ny borgenär (de som ska ha pengarna). (2 kap. 1 § SkbrL). Ett skuldebrev har annars inga formkrav enligt lagen för att vara giltigt. Ni kan alltså utforma skuldebrevet hur ni vill och ha med vad ni vill för villkor. Tänk dock på till vem ni ställer skuldebrev till eftersom det kommer avgöra vad det är för typ av skuldebrev som ni har utformat. Ett enkelt eller löpande skuldebrev. Eftersom det inte finns formkrav krävs det inte heller att skuldebrevet måste bevittnas för att vara bindande. Det är dock att rekommendera eftersom det blir ett starkare bevis i fall det skulle uppstå en tvist. Annars är det alltid bara att utforma skuldebrevet ordentligt, vilket av frågan tyder på att ni tänker göra. Ni kan alltså ha med allt ni skrev i frågan på skuldebrevet. Ett eller två skuldebrev? Om ni har ett gemensamt skuldebrev borde inte ha någon betydelse för giltigheten. Det kan eventuellt vara enklare att ha varsitt ur en praktisk synvinkel, exempel om någon vill sälja vidare eller kräva in pengarna direkt. Hoppas du fick svar på din fråga!

Skuldebrev trots olika ägarandelar i bostad?

2017-10-16 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!Jag och min flickvän har precis köpt en villa tillsammans. Jag lägger in hela kontantinsatsen men vi står båda på lånet.Vi har kommit överens om att vi vill ha ägarandelarna 75% (jag) och hon 25%. Går det att skriva ett skuldebrev på min kontantinsats samtidigt som vi har olika ägarandelar? Eller kommer allt delas 75, 25 oavsett vid en eventuellt försäljning? Tanken är att vi vill dela "vinsten" enligt ägarandelarna vid en ev försäljning. Med vänlig hälsning
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Ni kan skriva ett skuldebrev angående kontantinsatsen. Vid en eventuell försäljning kommer ni få utdelning enligt era respektive ägarandelar, och utöver detta ska din sambo i såfall betala sin skuld till dig enligt skuldebrevet. Att ni har olika ägarandelar i villan hindrar alltså inte att ett skuldebrev ställs. Ni kan få hjälp med att upprätta ett skuldebrev här.Eftersom ni är sambos kommer villan att räknas som er samboegendom, då den köps för gemensamt bruk, Sambolagen 3§. Denna ska då som huvudregel delas lika mellan er vid en eventuell separation, Sambolagen 14§. Eftersom ni vill ha andra ägarandelar rekommenderar jag er också att skriva ett samboavtal, där ni avtalar bort sambolagens regler gällande villan. Detta kan ni göra här. Jag rekommenderar er att träffa en jurist så ni kan få fram den lösning som passar er bäst. Ni kan boka rådgivning med en jurist här. Hoppas du fått svar på din fråga!

Få person att betala en skuld genom avtal

2017-08-09 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag har stått på abonnemang åt en annan. Nu har hon slutat betala och många fakturor har gått till inkasso. Jag har alltså fått betala hennes fakturor på 1000 tals kronor. Själva abonnemangen har vi skrivit över till hennes mamma men skulderna finns fortfarande kvar. Jag skrev ihop ett kontrakt där jag ville att hon skulle betala dessa pengar som återstår och de pengarna jag har fått lägga ut för att inte hamna hos kronofogden som hon även skrev under. Det datumet har passerat och jag har fortfarande inte fått en krona. Hur kan jag ta detta vidare?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns egentligen två sätt du kan göra, ett strikt juridiskt och ett mer personligt.Det sätt jag skulle rekommendera är att gå till personen som är skyldig dig pengar, eller dennes mamma och be att de betalar pengar till dig. Det är nog det bästa sättet och om de betalar så går det fort. Det kan visserligen vara jobbigt att behöva jaga dem för att få dem att betala men det är ändå det ”bästa” sättet.Det andra sättet som jag skulle använda som sista utgång är att vända dig till kronofogden.Då hon skrivit under det pappret har du faktiskt bevis på att du ska få pengar. Detta är bra.Jag skulle rekommendera dig att gå in på kronofogdens hemsida (se länk 1. nedan) och ansöka om betalningsföreläggande. Detta kostar 300 kr, men det är det som behövs för att de ska kunna hjälpa dig få tillbaka dina pengar. Därefter kommer ytterligare avgifter att tas ut av kronofogden. Dessa kan du begära om att få ersatta av personen som är skyldig dig pengar när du fyller i betalningsföreläggandet.På kronofogdens hemsida står förfarandet beskrivet väldigt bra (se länk 2. nedan).Länk 1. till kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/Ansokningar.html Länk 2. till kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html Jag hoppas du fått svar på din fråga, kvarstår några funderingar lämna en kommentar så svarar jag på dem så fort jag kan.Vänligen,

Registreras skuldebrev?

2017-11-29 i Skuldebrev
FRÅGA |HejMin vän vill låna pengar av mig , jag ska skriva skuldbrev .men min fråga är hur kan jag registrera den skuldbrev hos något myndeghet som kan skydda mig (tillförsäkra,assurera)?och vilken myndeghet som tar hand och ansvar om den?Vad kostar den om jag vill skriva skuldbrev med min kompis?
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett skuldebrev skrivs som en försäkring och kvitto på att någon lånar ut pengar till en annan. Det går inte att försäkra ett skuldebrev hos någon myndighet. Det är ett avtal mellan två personer och det ska heller inte registreras hos en myndighet. Om din vän inte skulle betala sin skuld kan du vända dig till Kronofogden som kan hjälpa dig driva in skulden.Det går att skriva ett skuldebrev själv, men jag rekommenderar att du tar hjälp av en av våra jurister så att det blir korrekt utfört. Våra jurister har ett timarvode på 1677 kr, men kan ibland vid upprättande av avtal erbjuda ett fast pris. Det går att boka en tid med dem via vår hemsida. Vänligen

Hur gör man med skuldebrevet när skulden är betald?

2017-10-16 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag och min fästmö har sålt ett sommarställe. Om några dagar får vi slutbetalningen på ca 13.000.000 och det ska fördelas lika.Jag har en del skuldväxlar med en sammanlagd skuld till fästmön på ca 3.000.000.Hur går jag tillväga med skudväxlarna. Räcker det om jag får dom och river. Eller bör jag spara dom med någon form av underskrift/verifiering på skulväxlarna att dom är reglerade?Med vänlig hälsning,
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter i mitt svar från att du med skuldväxling avser skuldebrev. Om så inte skulle vara fallet får du gärna återkomma på min mail. Ett skuldebrev är ett skriftligt löfte där en person erkänner en penningskuld. Man kan alltså säga att ett skuldebrev är ett kvitto för den som lånat ut pengar och som kan användas för att bevisa ett lån. Ett enkelt skuldebrev är ett skuldebrev ställt till en specifik person. (26 § Skuldebrevslagen) Mellan privatpersoner är enkla skuldebrev vanligast och eftersom du skriver att du har skulder till din fästmö är det troligen ett enkelt skuldebrev det är fråga om. Denna typ av skuldebrev reglerar en fordran som inte är tänkt att överlåtas utan är egentligen endast ett bevis på att en fordran finns. Ett sådant skuldebrev har alltså inget värde i sig och det har således ingen betydelse om det förstörs eller inte efter det att du betalat skulden. Det räcker alltså att du får skuldebreven och river dem när hela skulden är betald. Om du endast betalar viss del av skulden så se till att detta blir antecknat på skuldebrevet så att du inte riskerar att behöva betala samma skuld igen.Hoppas detta besvarade dina frågor, om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.Med Vänlig Hälsning

Betala skuld även om skuldebrev inte tecknats?

2017-10-15 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag och min sambo ska gå isär,jag tar över lånen på huset,men hon la in kontantinsatsen och lagfart när vi köpte huset. Men vi skrev inget,det finns inget skuldebrev om det heter så att jag är skyldig henne detta! Nu undrar jag om jag måste betala henne denna summa för det finns inget skrivet och jag kan ju säga att det är inget vi kom överens om när vi köpte huset att jag skulle betala tillbaka vid seperation?Mvh
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Om jag förstår det rätt så äger ni huset lika mycket, men din sambo har betalat mer vid köpet. Eftersom ni inte har skrivit ett skuldebrev er emellan som reglerar din skuld till din sambo kan denne inte kräva betalt av dig, eftersom det inte finns något bevis på skulden. Hoppas du fått svar på din fråga!

Fråga kring att upprätta skuldebrev

2017-08-08 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej. Hur ska man formulera ett enkelt avtal som klargör följande?Vi har hjälpt vår dotter att finansiera en bostadsrättslägenhet genom egen insats samt upptagande av lån. Hon står dock som bostadsrättsinnehavare enligt köpekontrakt och medlemskap i bostadsrättsföreningen.Vi vill upprätta ett avtal som klargör att det i förhållandet mellan vår dotter och oss är vi föräldrar som äger lägenheten så att det inte råder nån tvekan. Dottern ska bo i lägenheten under sina studier. Vi har två barn till och det får Inte uppstå en situation där berörd dotter kan hävda att hon äger lägenheten i förhållande till oss t ex om det skulle hända oss något som innebär att arv efter oss ska fördelas mellan våra barn. Tacksam för råd.
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Att skriva ett skuldebrev är ett bra alternativ i det här fallet. Visserligen går det att författa ett sådant själv, men eftersom att det rör sig om mycket pengar i det här fallet råder jag dig att vända dig till en juristbyrå för att få hjälp med all formalia kring skuldebrevet. Skicka gärna en förfrågan till info@lawline.se så kan vi hjälpa dig med detta. Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig sommar. Med vänlig hälsning