Medlåntagares ansvar

2017-07-23 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!Min idag 23-årige son har skrivit på ett ett lån på 150 000 som medlånetagare i ett tidigare samboförhållande.Idag är skulden på Nordax 148 000 efter 18 Månader!! Han är nu den som betalar på detta lån. Hur kan han komma ur denna knipa då den fd sambon inte vill betala.MvhMycket orolig mamma
|Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Eftersom din son står som medlåntagare har han lika ansvar för att lånet blir betalat som sin f.d.sambo. Som medlåntagare är man solidariskt ansvarig, vilket gör att långivaren själv kan välja vem som ska krävas på betalning. Detta kan dock avtalas bort varför det kan vara en bra ide att titta om något sådant ingår i låneavtalet.Om låneavtalet inte stadgar annat så är er son och hans f.d. sambo både ansvariga för 50% av lånet. Enligt 1 kap 2 § i Lag (1936:81) om skuldebrev har din son i detta fall en möjlighet till regressfordran. Regressfordran kommer att utgöras av den summan som din son betalat utöver sina egna 50%. Din son kan sedan kräva ut din regressfordran med hjälp av kronofogden.Jag rekommenderar dig eller din son att titta på låneavtalet igen för att avgöra om det finns något som begränsar er sons ansvar att betala tillbaka. Annars skulle jag rekommendera din son att betala ifall borgenären kräver detta, då det annars kan uppstå kostsamma avgifter vilka din son även kommer att vara skyldig att betala. Vänligen,

Vilka åtgärder kan vidtas vid förfallen ränta i ett löpande skuldebrev?

2017-05-11 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!Jag har lånat ut pengar till en släkting. 300 000 kr. Vi har skrivit ett löpande skuldebrev där han ska betala en ränta på 3% varje månad. Han har inte betalat räntan för mars och om jag förstått det rätt förfaller då hela skulden och han måste betala in hela beloppet på 300 000 kr. Finns det någon gräns på hur många dagar fakturan ska vara försenad? Måste jag skicka en påminnelse på räntan innan skulden förfaller. Ska jag skick fakturan på 300 000 direkt till låntagaren eller kan jag skicka den till kronofogden först? Tack på förhand.
Lenita Pettersson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett skuldebrev saknar formkrav, vilket innebär att det som din släkting och du har skrivit ner som villkor blir bindande. Om ni har angett villkor i skuldebrevet som t ex att ”långivaren har rätt att säga upp lånet med omedelbar betalning om förfallen ränta inte betalas inom X dagar efter förfallodagen” kan du hos Kronofogdemyndigheten lämna in en ansökan om betalningsföreläggande. Om ni däremot inte kommit överens om ett sådant villkor utgår i regel dröjsmålsränta. Ränta på ränta kan räknas ut på Kronofogdemyndighetens hemsida. Sammanfattningsvis är det ert avtal, det löpande skuldebrevet, som ger er vägledning i den uppkomna situationen. Behöver du hjälp med att se över villkoren i ert löpande skuldebrev rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Hjälp att se över skuldebrev

2017-04-28 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!Jag har ett enkelt skuldebrev som jag vill att någon läser igenom och eventuellt om det behövs göra rättelse.Skulle man kunna göra detta på nätet och i så fall hur rent praktiskt?Tacksam för svarIlona Simonell
Victor Åkerfeldt |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.Vi på Lawline hjälper dig gärna med att korrekturläsa ditt skuldebrev och komma med råd om något behöver ändras.Du kan antingen använda boka en tid för juridisk rådgivning, det gör du här. Alternativt så kan du ställa en fråga till oss här. Skriv ned innehållet i skuldebrevet och informera att du vill veta om brevet är korrekt skrivet. Jag rekommenderar att du använder dig av vår premiumfrågetjänst eftersom du då kommer att ha ett svar inom 3 dagar utav en av våra rådgivare.Med vänliga hälsningarVictor Åkerfeldt

Vad bör jag tänka på är jag skriver skuldebrev mellan mig och min vän?

2017-04-10 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag ska låna ut 100 000 kr till en vän. Hen ska betala efter förmåga men ett minibelopp varje månad som innebär att det är betalt på högst fyra år. Ränta är inte viktigt för mig men hen vill betala 1% ränta. Vad ska jag tänka på när jag skriver skuldebrev?
Lucas Cyrén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du hittar lagreglerna om skuldebrev i skuldebrevslagen, här.Det finns två olika sorter av skuldebrev, s.k löpande och enkla.Ett enkelt skuldebrev fungerar som ett bevis på att det finns en skuldrelation mellan gäldenären (den som lånat pengarna) och borgenären (den som har lånat ut pengarna). Brevet i sig har alltså här inte något självständigt värde, och skuldförhållandet kvarstår även om brevet skulle förstöras eller tappas bort. Den på skuldebrevet angivna betalningsmottagaren är alltid den som har rätt till betalningen, om inget annat framgår.Ett löpande skuldebrev har funktionen att brevet i sig är värdehandlingen, dvs att den som äger och kan visa upp brevet har rätt till betalning. Detta är en lösning som kan förklaras med att det finns en marknad där dessa skuldebrev köps och säljs i affärssyfte. Det är också svårare att invända mot ett betalningskrav för en gäldenär när det kommer till löpande skuldebrev. Om någon annan köpt det löpande skuldebrevet och kräver betalning av gäldenären, kan gäldenären inte invända att skuldebrevet upprättats pga tvång, att gäldenären inte fått pengarna från första början eller att gäldenären redan har betalat av skulden till en annan borgenär, om inte den nya borgenären visste om detta förhållande eller borde ha vetat om det, SkbrL 15 §.Detta kan vara viktigt att tänka på när du utfärdar skuldebrevet, eftersom det finns större risker med löpande skuldebrev för gäldenären (låntagaren). Det enkla skuldebrevet är mest likt en vanlig fordran och din vän riskerar då inte att behöva betala fler gånger om hen redan betalat en stor del av summan till dig och skuldebrevet på något sätt hamnar i någon annans händer. Man brukar skilja mellan enkla och löpande skuldebrev genom att man som betalningsmottagare på enkla skuldebrev brukar skriva den ursprungliga borgenärens namn, 26 § SkbrL. På löpande skuldebrev anges den rätta borgenären som ”innehavaren av skuldebrevet” eller den ursprungliga borgenären eller order (t. ex "Sven Svensson eller order"), 11 § SkbrL.Det finns annars inga riktiga formkrav på hur ett skuldebrev ska vara utformat för att vara gällande som sådant, utan det är helt och hållet upp till er parter att besluta om innehållet. Enkelt uttryckt kan man säga att ni skriver ner de villkoren ni kommer överens om, och dessa blir då bindande för er.Generellt har man dock sagt att det som brukar behövas är att det framgår på brevet att det är tal om ett skuldförhållande (exempelvis genom att man skriver ”jag XXX lånar idag 2017-05-01 100.000 kr av min vän YYY. Jag förbinder mig härmed att månadsvis betala tillbaka hela summan till YYY jämte 1 % ränta till och med 2021-05-01”, eller något dylikt) och att gäldenären undertecknar brevet.Räntan är ingenting ni behöver lagstöd för, utan bestämmandet av räntesatsen hör till det dispositiva avtalet. Det innebär krasst sett att ni själva bestämmer vilken ränta ni vill ha, om ni vill att räntan ska gälla årligen eller över fyraårsperioden etc.Eftersom det rör sig om såpass mycket pengar för att vara privatpersoner, kan jag råda er att ha ett vittne (någorlunda neutralt, exempelvis en arbetskollega) närvarande när skuldebrevet undertecknas. Det är inget formkrav för att brevet ska vara gällande, men kan underlätta om förhållandet någon gång i framtiden blir tvistigt och ovisshet uppstår om något som har med avtalet att göra.För att sammanfatta det hela:1. Min rekommendation vad gäller form är att ni upprättar ett enkelt skuldebrev. Säkerheten för dig som borgenär är densamma, men det innebär en större trygghet för din vän om hen slipper oroa sig för att någon ska knacka på dörren med skuldebrevet i handen och orättmätigt kräva betalning. Detta ordnar ni genom att ange ditt namn som betalningsmottagare (och inte ”innehavaren av detta skuldebrev”). 2. Tänk på att det bör framgå att det är tal om ett skuldförhållande när ni skriver innehållet i brevet. Det är bra om ni båda två signerar skuldebrevet, men viktigast är att gäldenären signerar det, eftersom det trots allt är hen som är betalningsskyldig.3. Fundera på om ni vill att någon bevittnar utfärdandet av skuldebrevet.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Om det uppstått några oklarheter är det bara att lämna en kommentar nedan eller att ställa en ny fråga!

Utformning av enkelt skuldebrev

2017-06-27 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej,Min sambo och jag har bott tillsammans i två år där jag har stått för alla utgifterna, betalat hyran och maten osv. Hon lovar att hon kommer betala tillbaka hälften av utgifterna för de två åren.Nu vill jag skriva ett enkelt skuldebrev på att hon har en skuld till mig (vi har kommit överrens om den fasta summan hon är skyldig mig). Skulden ska betalas tillbaka inom 10 år, ingen ränta. Det jag behöver hjälp med är hur jag ska formulera skuldebrevet i det här fallet, kan ni hjälpa mig med hur jag ska formulera skuldebrevet?Tack på förhand
Nathalie Byström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första finns det olika typer av skuldebrev du kan använda dig av vid penninglån - löpande eller enkla skuldebrev.Vid upprättande av ett enkelt skuldebrev är detta utformat på så vis att gäldenären ska betala en skuld till en viss namngiven borgenär. Detta innebär att skuldebrevet inte är avsett att överlåtas till ny borgenär (möjlighet till överlåtelse finns dock). Nedan anger jag ett exempel på hur ett enkelt skuldebrev kan utformas ”Till XX betalar jag 10 000 kr senast den 30 november 2027. 5000 kr avser återbetalning av lån och 5000 kr utgör ränta beräknad från och med den 27 juni 2017.” Stockholm den 27 juni 2017_______________________NamnteckningKänner du dig osäker på hur du ska upprätta ett enkelt skuldebrev, ring oss på Lawline så kan vi enkelt hjälpa dig att skriva ett skuldebrev. Du når oss på 08-533 300 04 mån-fre 10-16Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Lycka till!Med vänlig hälsning,

Skuldebrev - kräva betalning?

2017-05-06 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej.Jag och en före detta vän skrev ett skuldebrev När jag tog ett banklån för att hjälpa honom med ett hus köp. Jag skulle få tillbaka pengarna när huset var sålt. Under tiden skulle han betala varje månad en viss summa till mig som jag sedan betalade till banken som jag har lånat pengar utav.Men det ser inte ut som att det finns ett hus.Han vägrar att betala pengarna som det står i skuldebrevet, att han skulle betala månadsvis en viss summa tills lånet var betalt i förtid eller i varje månad tills lånet var betalt.Vad ska och kan göra med det här?
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att ni upprättat ett enkelt skuldebrev, det vill säga ett skuldebrev som är ställt till viss person och där det framgår vem som ska få betalt. Eftersom att du har upprättat ett skuldebrev, kan detta fungera som ett bevis vid en eventuell tvist. Skuldebrevet styrker fordringens uppkomst samt dess innehåll. Det finns inga direkta formkrav för hur ett skuldebrev skall vara utformat, utan det är upp till parterna att utforma. Viktigt är givetvis att själva skuldförhållandet framgår, hur betalningen ska ske samt att båda parter undertecknat skuldebrevet. Fördelaktigt (men inget formkrav) ur bevishänseende kan vara om ni låtit en utomstående bevittna och underteckna skuldebrevet. Om fordran är tvistig - exempelvis om din vän påstår att skuldebrevet inte finns, måste detta avgöras i sak av domstol. Om domstolen kommer fram till att det finns en skuld bör din vän betala, betalar din vän ändå inte kan du vända dig till kronofogdemyndigheten för att driva in skulden genom verkställighet, se mer här. Om fordran som sådan inte är tvistig, utan om din vän inte betalar på grund av ren ovilja eller oförmåga kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten direkt för att få hjälp med att driva in betalningen. Hos Kronofogdemyndigheten görs då ingen prövning i sak, utan betalningsföreläggande mot personen görs direkt med skuldebrevet som grund (jfr. Utsökningsbalken 2 kap. 2 § 2 st). Du lämnar då alltså in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten. Din vän får då en viss tid på sig att svara, gör han eller hon inte det bifalls vanligen ansökan. Bestrider personen kravet har du möjlighet att begära att saken överlämnas till tingsrätten för prövning enligt ovan. On ansökan bifalls behövs inte någon ytterligare ansökan om verkställighet utan det sker som huvudregel automatiskt, se Utsökningsbalken 2 kap. 1 § 3 st.Utsökningsbalken hittar du här! Mer information om ansökan om betalningsföreläggande hittar du här!Vänligen,

Invändningsrätt mot ny borgenär

2017-04-21 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående orderskuldebrev. Det jag vet är att vid överlåtelse av ett orderskuldebrev så ska den nya borgenären (B2) antecknas på skuldebrevet. Det jag undrar är om den kvarstående summan som gäldenären har kvar att betala (tex 50kr av 100kr) ska skrivas på orderskuldebrevet, så att B2 vet hur mycket hen ska få av gäldenären.Eller kan B2 kräva fullt belopp, det vill säga 100kr??
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett orderskuldebrev är ett löpande skuldebrev. Se 2 kap 11 § skuldebrevslagen. Vid löpande skuldebrev kan man göra vissa invändningar mot ny borgenär. Just invändningen om att redan hälften av skulden är betald är inte en bestående invändning. Detta innebär att om den nya borgenären är i god tro, det vill säga inte insåg eller borde ha insett att en viss del av skulden betalats, har denne rätt att kräva den ursprungliga summan. Om det inte framgår på skuldebrevet att halva skulden redan blivit betalt och om det inte finns andra omständigheter som visar på att den nya borgenären borde veta om förhållandet kan denne alltså kräva det fulla beloppet. Se 2 kap 15 § skuldebrevslagen.

Medlåntagares ansvar

2017-03-13 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej,Jag står tyvärr med som medsökande på ett lån för min bror. Lånet togs på 6 år, skulle varit färdigt nu. Inte nog med att jag har fått betala väldigt mycket av lånet, nu fick jag reda på att lånet var förlängt till 12 år, DET vet jag att jag inte har skrivit på. Det skulle jag aldrig gå med på. Ytterligare & år betalning och psykiskt stress den 27:e varje månad, nej tack! Hur går jag till väga nu? Kan jag på något sätt komma ifrån detta? Jag har blivit så utnyttjad och nu räcker det. Jag vill veta om det finns något som jag kan göra. Jag vet att han kan betala.Tack på förhand
|Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Eftersom du står som medlåntagare har du och din bror lika ansvar för att lånet blir betalat. Betalar inte en av er kan långivaren kräva den andre på betalning, då ni är solidariskt ansvariga. Detta kan dock avtalas bort varför det kan vara en bra ide att titta om något sådant ingår i ert låneavtal.Om ert låneavtal inte stadgar annat så är ni både ansvariga för 50% av lånet. Enligt 1 kap 2 § i Lag (1936:81) om skuldebrev har du i detta fall en möjlighet till regressfordran mot din bror. Din regressfordran kommer att utgöras av den summan du betalat utöver dina egna 50%. Det framgår inte av din fråga hur stor andel av lånet du har betalat tillbaka och därför kan jag inte närmare utreda fordrans storlek. Du kan sedan kräva ut din regressfordran med hjälp av kronofogden.Du skriver dessutom att lånet nu skulle vara avbetalt men istället lagts om från 6 till 12 år. Som jag förstår det är lånet alltså ännu inte betalat och låntagaren har därför utökat tiden för er att återbetala lånet med 6 år. Önskar ni att lånet ska upphöra kan ni inte göra mycket mer än att betala tillbaka återstående summa och sedan rikta en regresstalan mot er bror.Om jag har missförstått din fråga här ber jag dig att återkomma så ska jag försöka hjälpa dig vidare, jag skulle i sådana fall behöva mer information kring vilken typ av lån det rör sig om.Jag rekommenderar dig att titta på låneavtalet igen för att avgöra om det finns något som begränsar ditt ansvar att betala tillbaka. Annars skulle jag rekommendera dig att betala av resterande lån så fort som möjligt och sedan ritka en regresstalan mot din bror. Du förklarar att du vet att han har pengar, vilket bör leda till att du får tillbaka din regressfordran.Vänligen,