Invändningsrätt vid överlåtelse av enkelt skuldebrev

2009-12-21 i Skuldebrev
FRÅGA |HejJag har köpt en stereo av en vän och eftersom jag inte hade pengar vid tillfället så gick vi med på att skriva ett skuldebrev där vi nämnde namn och att jag just till honom betala 1000 kr i månaden under 5 månader, och att jag även inom en månad kunna lämna tillbaka stereon om den inte fungerade som den skulle. Min kompis har sålt vidare skuldebrevet till ett företag för att han behövde pengarna, och det är fel på stereon vilket jag märkte redan efter 1 vecka. Nu säger han att han inte har ansvar för stereon längre, och jag är skyldig pengar till företaget som har skuldebrevet. Vem skall jag vända mig till för att laga eller lämna tillbaka stereon utan att behöva betala även för lagningen?Med vänliga hälsningar
Jennie Svensson |Hej,Det rör sig här om ett enkelt skuldebrev då det är ställt till viss man, 3 kap 26 § skuldebrevslagen (1936:81), se https://lagen.nu/1936:81. När det rör sig om överlåtelse av enkla skuldebrev har den nye borgenären, i detta fall företaget, ej bättre mot dig än din kompis hade, 3 kap 27 §. Detta betyder att du kan göra precis samma invändningar gällande mot företaget som förvärvat skuldebrevet, som du kunde göra mot din kompis.Du ska alltså vända dig till företaget i fråga.Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Enkla skuldebrev

2009-11-18 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Jag har ett fall där de i domskälet hänvisar till att man inte kan göra ett extinktivt förvärv enligt 3kap i skuldebrevslagen. Jag förstår inte varför?
Ulrika Lundgren |Hej,tack för din fråga! 3 kap. Skuldebrevslagen handlar om enkla skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev är ett skuldebrev som är ställt till en viss person. Då man gör ett förvärv av ett enkelt skuldebrev kan man aldrig få bättre rätt än den tidigare ägaren hade. Detta framgår av 27 § Skuldebrevslagen, se https://lagen.nu/1936:81#K3. Den nya innehavaren har därmed precis samma rättigheter gentemot gäldenären som den gamla innehavaren tidigare hade. En gäldenärs invändningar om att skuldebrevet exempelvis inte kommit till på ett riktigt sätt eller att betalning redan har erlagts är därför fortfarande giltiga trots att skuldebrevet bytt ägare. Gäldenärens rätt består och är därmed inte exstinktiv.Vänliga hälsningar,

Löpande skuldebrevs giltighet

2009-10-25 i Skuldebrev
FRÅGA |Är löpande skuldebrev som kommit till genom hot, förfalskning av namnteckning eller någon som blivit lurad att skriva på i tron att det var något annat, giltiga om dom säljs till någon och den i sin tur inte vet om att de kommit till på ohederligt vis?
Ulrika Lundgren |Hej,löpande skuldebrev har negotiabilitet. Detta betyder att en godtroende förvärvare i vissa situationer har bättre rätt att göra skuldebrevet gällande än den föregående ägaren hade. Vilka dessa situationer är framgår av 2 kap. 15 § Skuldebrevslagen, se https://lagen.nu/1936:81#K2 . En ovetande förvärvare kan i dessa fall göra skuldebrevet gällande. Undantag finns dock till denna bestämmelse. Vilka undantagen är anges i 2 kap. 16 § Skuldebrevslagen, se https://lagen.nu/1936:81#P16S1 , samt i 2 kap. 17 § Skuldebrevslagen, se https://lagen.nu/1936:81#P17S1 .Två av de situationer du tar upp i din fråga, hot och förfalskning, faller under 2 kap. 17 § Skuldebrevslagen. Detta betyder att oavsett om förvärvaren är informerad om händelserna eller ej är skuldebrevet ogiltigt. Har man istället blivit lurad att underteckna ett löpande skuldebrev är skuldebrevet trots detta giltigt. Detta framgår av 2 kap. 15 § Skuldebrevslagen. Självklart krävs dock att förvärvaren är ovetandes om att personen som undertecknat skuldebrevet har blivit vilseledd. Vänliga hälsningar

Hur får jag betalt?

2009-06-25 i Skuldebrev
FRÅGA |Hur går jag tillväga för att få tillbaka pengarna på min revers om motparten vägrar betala?Tacksam för svar!
Fredrik Hansson |Hej, tack För din fråga. Steg ett kan vara att kontakta Kronofogden och begära ett betalningsföreläggande. Kontaktuppgifter och anvisningar om hur du gör detta finner du http://www.kronofogden.se/. Om motparten skulle bestrida betalningsföreläggandet, kan det vara klokt att kontakta en pratiskt verksam advokat eller jurist.Vänligen

Formkrav för enkelt skuldebrev

2009-11-23 i Skuldebrev
FRÅGA |Mitt ex är skyldig mig pengar. Vi har gjort ett skuldbrev fast oss mellan. Där det står våran personnummer, förnam, efternamn och hur mycket denna person har lånat. Nu undrar jag om ett sådant skuldbrev är giltligt?MVH!
Josefina Blom |Hej,Skuldebrevet ni upprättat är ett enkelt skuldebrev, vilket kännetecknas av att det är ställt till en viss person och specificerar vem det är som ska få betalt. Det finns inga direkta formkrav för hur ett enkelt skuldebrev ska utformas, även en utgivelse som är muntlig är giltig. Ur bevishänseende kan det dock vara bra att ha det skriftligt. Det som kan tänkas vara bra att lägga till i ert skuldebrev är ett datum för när skulden senast ska betalas. Skuldebrevet bör även skrivas under av er båda och gärna bevittnas.Vänligen,

Löpande skuldebrev vid konsumentköp

2009-11-16 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Vad blir rättsföljden av att en näringsidkare utfärdar ett löpande skuldebrev till en konsument vid ett kreditköp av en konsumtionsvara?Tack på förhand!
Gustaf Lidegran |Hej! Förbudet mot att utställa växlar eller löpande skuldebrev vid konsumentköp sanktioneras straffrättsligt och marknadsrättsligt. Det innebär att säljaren kan dömas till böter för utfärdandet och kan förbjudas att tillämpa villkor med löpande skuldebrev. Det finns dock ingen civilrättslig sanktion, konsumenten måste därför betala i den ordning som normalt gäller för löpande skuldebrev.Detta regleras i konsumentkreditlagen 17 och 37 §§. Konsumentkreditlagen finner du https://lagen.nu/1992:830 .Vänliga hälsningar

Skuldebrev

2009-12-23 i Skuldebrev
FRÅGA |Anses ett skuldebrev som ett avtal?
Samuel Lundberg |Ja, ett skuldebrev är en sorts avtal. Vid meningsskiljaktigheter angående innehållet skall alltså avtalstolkning utifrån lag och praxis ske. Med vänlig hälsning

Betalningsföreläggande

2009-06-08 i Skuldebrev
FRÅGA |HejJag fick förfrågan att låna ut 5000kronor till en privatperson. Han sa att vi skulle skriva ett papper på det. Han skulle skriva ett datum när jag skulle senast ha pengarna samt betala 1000 kronor i ränta. Vi undertecknar båda två. Om han inte betalar, har jag några rättigheter tex kan jag gå till kronofogden?
Emil Johansson |Hej!Eftersom ni ingått en skuldförbindelse genom avtal så har du rätt till fullgörelse av detta avtal. Om gäldenären (den person som har en skuld till dig) inte betalar enligt avtalet kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Om gäldenären inte har någon invändning mot betalningsföreläggandet resulterar det i ett utslag som kan ligga till grund för vidare handräckning, d.v.s. Kronofogdens arbete med att indriva skulden. Man kan inte ansöka om betalningsföreläggande om skulden inte är förfallen till betalning. Om gäldenären i ditt fall skulle protestera mot skuldförbindelsen har du ju ett skriftligt avtal som bevis. Du har alltså rätt att begära fullgörande av avtalet genom Kronofogden.Med vänlig hälsning!