Kräva tillbaka penninglån av privatperson

2020-08-03 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Har lånat ut pengar till någon och får inte tillbaka mina pengar hur ska jag får de tillbaka. Jag har legitimation på henne med. Så behöver hjälp att få mina pengar Tillbaka
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du har kommit överens med en person om att hon ska låna pengar av dig och att du nu vill kräva tillbaka pengarna av personen.InledningsvisDet finns inte några specifika regler som gäller för penninglån mellan privatpersoner. Man får istället se till allmänna rättsprinciper och regler som finns i avtalslagen (här) och skuldebrevslagen (här). När man behöver hjälp att driva in en skuld finns det bestämmelser i lagen om betalningsföreläggande och handräckning som blir aktuella. Jag redogör först för vad som gäller låneavtal mellan privatpersoner och ger sedan råd om hur du kan agera.När privatpersoner lånar ut pengar till varandra gäller i princip avtalsfrihet och principen om att avtal ska hållas. Det är alltså parterna själva som kommer överens villkoren för lånet såsom förfallodag, eventuella avbetalningsplaner m.m. Det man kommer överens om är det som gäller (AvtL 1 §). Det är därför viktigt att det står klart att man ger någon ett penninglån med förutsättning att återbetalning ska ske, så att det inte kan misstas för en gåva. Det framgår inte av din fråga om ni har ett skriftligt avtal eller om det var en muntlig överenskommelse och att dokumenten från banken är den bevisning som finns. Samma regler gäller i båda fall, det spelar alltså ingen roll om villkoren för lånet inte är nedskrivna, dock underlättar det ur bevissynpunkt. Hur och när kan du begära pengarna?Har parterna kommit överens om t. ex. när och hur återbetalningen ska ske ska låntagaren följa dessa villkor. Har inte frågan om återbetalning reglerats i parternas avtal ska låntagaren betala tillbaka sin skuld när långivaren begär det (SkbrL 1 kap. 5 §). Det innebär att om det inte råder några tvivel om att det i ditt fall rör sig om ett lån och inte en gåva, ska personen du lånat ut pengar till betala dig nu, om du så önskar.Om någon part inte uppfyller villkoren som man kommit överens om kan du som långivare exempelvis begära dröjsmålsränta, gå till Kronofogden eller en domstol för att få hjälp att få tillbaka pengarna.Att gå till KronofogdenOm man behöver hjälp att driva in en skuld kan man ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden). Detta är möjligt om det gäller en penningfordran som är förfallen till betalning, som i ditt fall - ett lån av pengar som du vill ha tillbaka, men inte får. Ansökan görs skriftligen och ska innehålla yrkande, grunden för yrkandet, beloppet det gäller, förfallodagen, ränta som begärs, information om parterna och om ersättning för kostnader med anledning av målet om det begärs. Om Kronofogden tar upp ansökningen föreläggs den andra parten att yttra sig. I vissa fall resulterar detta i att parten direkt betalar sin skuld. Alternativet är att personen inte betalar och inte heller yttrar sig eller att personen bestrider skulden. Om personen inte yttrar sig ska Kronofogden meddela utslag, vilket kan användas av dig för att begära utmätning. Om personen bestrider skulden får du istället välja om målet ska skickas vidare till tingsrätten för att avgöras i domstol.Tips till digPå Kronofogdens hemsida finns mer information om hur man ansöker om betalningsföreläggande och enkäter för ansökan. Innan du försöker med detta är det dock bra om du gör ett sista försök att själv prata med personen och se om ni kan reda ut frågan själva. Går det inte alls ska du också först väga vikten av att få skulden återbetald mot det arbete och kostnaderna som kommer gå till att få hjälp från Kronofogden. Vid ansökan om betalningsföreläggande måste man betala en avgift och skulle den andra personen motsätta sig skulden kan processen både kosta tid och pengar. Gäller det en liten summa kan det därför i vissa fall vara bättre att inte gå till Kronofogden, eller i alla fall att inte fortsätta till domstol om personen bestrider ditt krav på återbetalning.Slutligen kan alltså sägas att du har rätt att få betalt enligt villkoren ni kom överens om muntligen eller på begäran. Går det inte att få tillbaka pengarna själv kan du få hjälp av Kronofogden genom en ansökan om ett betalningsföreläggande. Om personen bestrider skulden kan det gå vidare till domstol. Dock kan ansökan till Kronofogden och eventuell domstolsprocess kosta både tid och pengar, så om det endast gäller en mindre summa bör man överväga för- och nackdelar med att söka hjälp.Behöver du vidare hjälp med frågan är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se så hjälper jag dig att komma i kontakt med en av våra jurister på området.Vänligen,

Möjligt att ta över någon annans lån?

2020-07-17 i Skuldebrev
FRÅGA |Min kompis tog lån från 3 olika banker får att låna mig 800000 kronor men jag kan inte betala tillbaka pengarna.Jag har också 900000 lån från olika banker så totalt summan är 1.700.000 kronor och jag kan inte betala tillbaka. Jag ville veta om finns det möjlighet att någon myndighet kan hjälpa mig för att min kompis ska inte ha dom lån på sitt namn och jag för alla skulder på mitt namn. Jag kan leva på existensminimum för många år för att kunna betala tillbaka minna skulder men jag vill att min kompis ska inte längre ha skulder till bankerna på grund av minna fel
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill ta över lånen som din kompis tog.Din fråga handlar om ett s.k. gäldenärsbyte.Du & din kompis är gäldenärerBankerna är borgenärerInom svenskrätt är det möjligt att göra gäldenärsbyte, men samtliga borgenärer måste ge samtycke. Detta följer principen om att avtal ska hållas som återfinns i skuldebrevslagen 1 §.Svar på din frågaFör att du ska kunna ta över lånen måste samtliga banker, som din kompis lånar av, ge deras samtycke. Det är upp till bankerna att besluta om de kommer godkänna gäldenärsbytet.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag kräva tillbaka pengarna innan förfallodagen?

2020-05-17 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag har lånat ut pengar till en bekant lite då och då. Han har sagt att efter kommand lön efter respektive lån skulle jag få tillbaka pengarna men något har kommit upp varje gång. Vi har kommit överens om att han ska betala totala skulden senast sista november 2020. Jag börjar tro att han inte använt pengarna till det han sa när han ville låna dem. Har en känsla att jag inte kommer få dem även om han lovat det. Har jag laglig rätt att på något sätt få beloppet eller del av det tidigare? Hur i så fall?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet? Din fråga berör ett skuldförhållande mellan två privatpersoner, det vill säga en situation där en privatperson lånat pengar av en annan privatperson. Det problem som tycks framgå av din fråga är en situation där det finns en avtalad förfallodag, det vill säga den dag då skulden ska betalas tillbaka, men att du som utlånare vill ha de utlånade pengarna tidigare än den avtalade förfallodagen. För att besvara denna fråga kommer jag utgå från skuldebrevslagen (SkbrL).Enkel fordranI din fråga framgår det inte att det har upprättats ett skriftligt dokument om lånet vilket innebär att det rör sig om en enkel fordran. Om fordringen inte skrivits ned i ett skuldebrev så är det en enkel fordran som regleras i skuldebrevslagens tredje kapitel. Samma regler tillämpas även om skuldförhållandet har antecknats i ett avtal men kallas då istället för ett enkelt skuldebrev.När ska man betala?Lagen fastslår att låntagaren ska betala tillbaka skulden när långivaren kräver det, om inget annat avtalats. Om ett datum har avtalats ska låntagaren betala tillbaka pengarna på det avtalade datumet (5 § SkbrL).Slutsats Eftersom att ni har kommit överens om en förfallodag har ett giltigt avtal om när återbetalningen ska ske slutits. Detta innebär att låntagaren ska betala tillbaka pengarna den sista november 2020. Du kan därmed inte kräva att låntagaren betalar tillbaka pengarna tidigare än det avtalade datumet. Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkomna att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Vad är penningfordran?

2020-04-20 i Skuldebrev
FRÅGA |hej! Vad är penningfordran?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har en penningfordran mot någon innebär det att du har rätt att kräva pengar av den personen, dvs att den personen har en skuld i pengar gentemot dig. Om någon har en penningfordran gentemot dig innebär det att du är skyldig den personen pengar. Penningfordran är således ett begrepp för att reglera en skuld mellan två personer bestående av pengar. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Avtal om skuld i förhållande till annan

2020-07-24 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!Jag lånar pengar från en bank. Det är min man som ska använda pengarna, men det är jag som står på lånet och pengarna dras från mitt konto varje månad. Han ska dock betala mig de pengar som dras varje månad från mitt konto (dvs att han ska föra över xxx kr till mig varje månad som skall gå till avbetalningen av lånet). Kan vi då skriva ett kontrakt i hemmet, på att han ska betala dessa pengar till mig varje månad för att betala av på lånet, och att detta då gäller i domstol/det gäller juridiskt om han någon gång skulle vägra att betala till mig så att jag kan betala av lånet?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att det är du som står på lånet i förhållande till banken, har banken rätt att kräva dig på pengarna för lånet oavsett huruvida du får betalt av din man eller int. Detta innebär med andra ord att du, oavsett avtalet med din man, kommer stå risken i förhållande till banken. Däremot, kommer du i och med avtalet med din man ha möjlighet att kräva honom på pengarna under förutsättning att ni sinsemellan har ett giltigt skuldebrev. För lånet som din man i praktiken tar hos dig kommer alltså han att vara ansvarig.Vad som skulle gälla i domstol beror alltså på vem som isåfall skulle göra anspråk på betalning för lånet. Om banken inte får betalt, är det du som blir ansvarig i och med att det är du som står som gäldenär för lånet hos banken. Skulle din man inte betala, kan dock du kräva honom på pengar förutsatt att det finns ett giltigt skuldebrev er emellan.Hoppas det var svar på din fråga, återkom annars gärna! Med vänlig hälsning,

Kan sms-konversation utgöra ett giltigt skuldebrev?

2020-05-17 i Skuldebrev
FRÅGA |Om man vid utlåning av pengar till annan person bara skrivit per sms att man lånat ut skulle detta gälla juridiskt då om man går vidare med det när man inte fått tillbaka pengarna enligt avtal. I sms-avtalen står namn på båda samt personnummer på den som lånat och vad som gäller för återbetalning.
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Generellt sett finns det inga formkrav vid upprättande av skuldebrev. Ett skuldebrev som upprättas via sms kan därmed vara fullt giltigt. I det fall du inte får tillbaka pengarna inom den avtalade tiden och det leder till en tvist i domstol är det dock du som bär bevisbördan. Det innebär att vid en eventuell tvist måste du bevisa att dessa sms utgör ett skuldebrev. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss igen. Med vänlig hälsning,

Är en revers från 1999 preskriberad idag?

2020-04-24 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej jag har en revers som är skriven 1999-11-07 på ett lån som jag anser vara betalt Är den preskiberad nu eller vad gäller enligt lag .
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En skuld preskriberas som huvudregel efter tio år. För vissa konsumentköp är preskriptionstiden endast tre år preskriptionslagen 3 §. PreskriptionsavbrottDet kan dock ett ske ett preskriptionsavbrott vilket innebär att preskriptionstiden förnyas och börjar om. Ett preskriptionsavbrott kan ske genom:-Att du betalat ränta på eller amorterat skulden, och även genom att du berättar för borgenären att du avser betala skulden. - Att borgenären skickar dig ett skriftligt brev gällande skulden. - Att borgenären väcker talan mot dig vid tingsrätten eller ansöker om ett betalningsföreläggande hos kronofogden. Sammanfattningsvis så är det möjligt att skulden preskriberas, men det beror på om ett preskriptionsavbrott har skett(preskriptionslagen 5 §). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Avtal om delägande av nyttjanderätt i bostadsrätt

2020-03-16 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej, Jag och min flickvän funderar på att köpa bostadsrätt tillsammans, men planen är då att hon kommer äga 2/3 delar och jag 1/3 del (och vi betalar motsvarande delar av bostadsrätten med två separata lån). Jag undrar om det går att skriva ett juridiskt bindande avtal som säger att om vi separerar så måste bostaden säljas och en eventuell vinst delas upp enligt dom andelar som vardera äger (alltså 2/3 till henne och 1/3 till mig)?tack på förhand för hjälpen!
Sandra Rust |Hej!Ni skulle kunna upprätta ett Samboavtal som reglerar hur er egendom ska fördelas vid eventuellt uppbrott. Men om man köper en bostad gemensamt behöver man i vissa fall även komplettera samboavtalet med ett skuldebrev. Det gäller för de fall du beskriver, om man går in med olika insatser i köpet så ska detta regleras genom ett separat skuldebrev. Om bostaden säljs eller den ena parten köps ut så måste man ju även räkna in hur mycket insats man gick in med om det skall bli rättvist vilket regleras i skuldebrevet.Det behövs utöver samboavtalet då det enligt sambolagen inte är lagligt att avtala om eventuella omfördelningar i framtiden. Endast ett skuldebrev räcker inte heller eftersom samboegendom utan samboavtal ska delas lika enligt sambolagen. Ni måste alltså ha både samboavtal och ett skuldebrev för att inte sambolagen skall ta över och bestämma.Hoppas du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning