Hjälp att upprätta ett skuldebrev

2019-08-07 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej, en ensamstående mamma nära vän till oss hade svårt att låna från banken att köpa bostad, hon hade kontant motsvarande 15% av priset, vi(jag och min fru) hade möjligheten att låna och köpa en bostadsrätt lägenhet till henne, vi kom överens att hon betala månads avgiften, drift kostnaden, försäkringen och ränta och amorteringen, tills hon har möjligheten att köpa lägenheten från oss med priset motsvarande kvarstående vår skuld till banken.Vår fråga är att ha en juridisk avtal mall som täcker alla ovanstående punkterna samt eventuella punkter som behövs i avtalet.Tusen tack! Med vänlig hälsning
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Ni behöver upprätta ett skuldebrev där ni skriver ner skulden samt planen för avbetalningar, när skulden ska betalas och så vidare. Jag kan inte hjälpa er att upprätta ett sådant avtal här. Det ni kan göra är att använda vår avtalstjänst där ni kan upprätta ett avtal till ett fast pris genom att fylla i en mall. Denna tjänst hittar ni på https://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Om ni vill ha hjälp med upprättandet för att vara säkra på att få det exakt som ni vill är ni välkomna att boka en tid hos någon av våra jurister. Det kan ni göra på https://lawline.se/boka.Jag hoppas att detta kan hjälpa er! Mvh,

Återbetalning av lån

2019-07-02 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej, Jag har lånat pengarna av kompisar för att köpa en lgh. Vi har oxå skrivit under låneavtal. Jag undrar 2 saker. (1). Hur kan jag bevisa att jag har lämnat tillbaka pengarna till honom efter att jag gjort det? Behöver vi skriva under en annan handling ? Eller vi bara river bort o slänger låneavtal vi skrivit? (2). Utifrån juridisk synvinkel är det lagligt att jag lämnar tillbaka något som vi kommer överens om att det är lika värde. Jag menar om jag lånade 100,000 SEK av honom men jag lämnar tillbaka 15000 USD (enligt dåvarande valutakurs). Jag vet inte om det är lagligt eller inte. För jag och han båda har bankkonto i USA. Och det kan hända att jag jobbar där o tjänar pengar där o bara betalar tillbaka där med USD oxå, något han godkänner oxå. Tack!--
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Hur kan du bevisa att du lämnat tillbaka de lånade pengarna?Gällande din första fråga är ett enkelt sätt att reglera saken att skriva ett låneavtal där summan regleras vartefter att du betalar av lånet. Helt enkelt kan ni vid varje tillfälle som du betalar tillbaka pengar notera det på låneavtalet och båda signera i närheten. Viktigt är att detta görs i bläck så att det inte i efterhand går att ändra på av någon part. När skulden är helt betald bör ni anteckna detta på låneavtalet, eller allra helst förstöra låneavtalet.Spelar det någon roll i vilken valuta du betalar tillbaka?Så länge ni är överens om att det går bra att du betalar tillbaka lånet i USD istället för SEK går det bra. Hoppas att du fått svar på dina frågor!Vänligen,

Arbetar Lawline med skuldebrev?

2019-06-21 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej.Vad kostar det att anlita någon hos er att skriva ett skuldbrev? Om den som lånat redan har kronofogden på sig kan jag fortfarande få pengarna tillbaka om skulderna inte betalas även fast denna inte har tillgångar? Det gällert ett lån på 50 tusen för att starta firma och sen 50tusen på företagslån. tacksam för hjälp.
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att upprätta skuldebrev Lawline tillhandahåller en tjänst som upprättar skuldebrev. Med hjälp utav den kan du upprätta ett juridiskt korrekt skuldebrev via nätet. Tjänsten och priset hittar du här. Du kan även ta kontakt med Lawlines jurister för upprättade av skuldebrev. Att indriva obetald skuld När en låntagare inte betalar av sin skuld i enlighet med skuldebrevet kan du som långivare vända dig till Kronofogden för att få hjälp med att indriva din skuld. Detta regleras i Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Du som långivare kan enklaste driva in skulden genom att kontakta Kronofogden och därigenom ansöka om betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Låntagaren kommer då att kontaktas av Kronofogden och ges möjligheten att bestrida skulden. Om låntagaren erkänner skulden blir skulden fastställd och Kronofogden påbörjar indrivandet av skulden. Om låntagaren istället bestrider skulden kommer du att informeras om detta och tillfrågas om du vill ta ärendet vidare till domstol.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Måste jag (långivaren) och min vän (låntagaren) skriva under skuldebrevet samtidigt?

2019-03-30 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!Jag ska låna ut pengar till en vän och upprätta skuldebrev. Min fråga är omdet måste undertecknas på samma ort och datum, alltså att man gör det tillsammans,eller går det att att skicka handlingen per post och underteckna var för sig ?Med vänlig hälsning
Oscar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag börjar att skriva lite allmänt om skulderbrev innan jag går på din fråga. Regler om skuldebrev finns i lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL). Det finns olika sorters skuldebrev Innan ni bestämmer er för att upprätta skuldebrev kan det bara vara bra att känna vilka typer av skuldebrev det finns. En typ är enkla skuldebrev, som anger viss specifik (namngiven) person som har rätt att få betalt av den i skuld (SkbrL 26§). Den andra är löpande skuldebrev där den som har själva pappret har rätt att få betalt av den som ska betala, i bland med vissa villkor, (SkbrL 11§). Vad ska ett skuldebrev innehålla? Något som är bra att skuldebrev innehåller är bland annat: -Vem som är långivare och låntagare -Hur stor skulden är -Hur den ska betalas av och ifall det ska vara ränta på lånet -Och så vidare… Vad du tror är viktigt att reglera Detta är mest rekommendationer, generellt finns det ganska få formkrav vid skuldebrev. Måste du underteckna skuldebrevet? Nej, det finns inget som säger att du (långivaren) måste underteckna skuldebrevet. Det blir förstås inte heller ogiltigt ifall du gör det. Den enda som måste skriva under skuldebrevet är din vän (låntagaren). Det finns inte heller krav på att det ska vara bevittnat. Att det är bevittnat kan förstås vara bra ur bevissynpunkt, men det är inte nödvändigt. Vill du ha hjälp med att upprätta skuldebrevet, så kan du göra det genom Lawlines avtalsmallar på vår hemsida. Du kan också boka tid med en av Lawlines jurister om du vill på vår hemsida. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Preskription av skuldebrev

2019-07-30 i Skuldebrev
FRÅGA |Fråga preskriptionVi är två syskon som äger ett sommarställe tillsammans genom arv men har väldigt olika ekonomisk situation eftersom min bror är arbetslös. Vi har därför kommit överens om att jag ska betala alla kostnader för fastigheten (löpande drift- och underhållskostnader samt engångskostnader av typen anslutning till kommunalt VA) och min bror får ett långtidslån på sin del av kostnaderna. Hans skuld till mig (som ju växer varje år) ska inte betalas förrän fastigheten säljs eller han avlider (eller vinner på lotto!)Vi har tänkt skriva ett skuldebrev varje år på det gångna årets kostnader. Fråga 1: Är detta en juridiskt sett bra lösning i vår situation?Fråga 2: Hur ska vi säkra att skuldebreven inte preskriberas efter 10 år? Vad krävs för att förlänga preskriptionstiden ?
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Allmänt om skuldebrev Ett skuldebrev är en skriftlig handling som innehåller en utfästelse att betala ett visst belopp. Det finns två typer av skuldebrev: enkla skuldebrev och löpande skuldebrev. Enkla skuldebrev är ställda till viss man, där betalning enbart kan ske till en angiven borgenär (den betalningsberättigade), 26 § skuldebrevslagen. Löpande skuldebrev är istället ställda till "viss man eller order", vilket betyder att de kan löpa mellan olika borgenärer, 11 § skuldebrevslagen. Den viktigaste skillnaden mellan dessa skuldebrev är att ett enkelt skuldebrev inte är en värdehandling, utan ett bevis om fordringens uppkomst och innehåll, medan löpande skuldebrev är värdehandlingar. Preskription Enligt 2 § preskriptionslagen preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten, om inte ett preskriptionsavbrott skett. I enlighet med det första rättsfaktumets princip anses en fordran i ett skuldebrev uppkommen den dag då skuldebrevet upprättades, även om förfallodatumet inträffar senare. Preskriptionstiden börjar alltså löpa från den dagen skuldebrevet upprättades och inte den dagen betalning skulle skett. Enligt 5 § preskriptionslagen sker ett preskriptionsavbrott genom att:1. låntagaren erkänner skulden (här har även ett bestridande av skulden ansetts som ett erkännande av skulden samt en avbetalning har också ansetts som ett erkännande)2. borgenären skickar ett skriftligt krav om betalning, eller3. att borgenären har vidtagit rättsliga åtgärder, d.v.s. gått till domstol, krävt betalning genom Kronofogden, konkursförfarande eller om förhandling offentligt ackord.Svar på dina frågorDu och din bror kan upprätta skuldebrev på de skulder som uppstår med anledning av fastigheten på det sätt du beskriver. Ni kan gemensamt komma överens om huruvida du ska kunna sälja skuldebrevet vidare och att den nya borgenären är berättigad till betalning (löpande skuldebrev) eller om det ska vara ett enkelt skuldebrev ställt till dig. Ni kan även sinsemellan bestämma när betalning ska ske: vid ett angivet förfallodatum eller när du som borgenär kräver det (se 5 § skuldebrevslagen). Vad gäller fråga om preskription kan ni undvika att skulden preskriberas genom att agera i enlighet med någon av p. 1–3 angivna ovan. Från och med preskriptionsavbrottet börjar en ny preskriptionstid om 10 år löpa.Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning. Med vänliga hälsningar,

Kan jag som borgensman bli skyldig att betala andra skulder som jag inte kände till?

2019-06-29 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag gick i borgen för min dotters husköp honskötte inte lånet huset såldes av banken som kräver mig på ytterligare 185000 kr för ett ytterligare lån hon tagit utan min vetskap skall jag betala detta
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du väder dig till oss på Lawline med din fråga.Nu känner jag inte till villkoren i borgensavtalet mellan dig och banken, men jag ska försöka redogöra rättsläget. Det finns inga direkta formkrav gällande borgensavtal, men enligt god banksed bör borgensmannen skriva under borgensåtagandet personligen. Det finns olika typer av borgensåtaganden, enkel borgen, proprieborgen och generell borgen. Enkel borgen innebär att kreditgivaren kan kräva dig på pengar först när låntagaren faktiskt inte har möjlighet att betala. Vid propieborgen kan kreditgivaren kräva dig på pengar trots att låntagaren faktiskt har kapital, exempelvis om låntagaren glömmer bort att göra en inbetalning. Generell borgen innebär att att den som gått i borgen lovar att betala låntagarens samtliga skulder och även framtida skulder. Vanligtvis brukar man besluta att generell borgen ska gälla för ett specifikt belopp.Jag förmodar att i din situation rör det sig om generell borgen och banken kan därmed kräva att du betalar andra skulder också. Banken kan dock ha agerat mot god banksed genom att inte ge dig tillräcklig insyn, men hur pass allvarligt detta är kan jag inte svara på med den informationen jag har.Jag hoppas du fått svar på din fråga, och tveka inte på att kontakta oss igen om du har ytterligare frågor. Vänligen,

Skuldebrev vid utlåning av pengar

2019-04-23 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!jag skulle låna ut pengar till min vän men jag undrar om det finns något avtal mellan os eller kan vi bara skriva en skuldbrev? ska vi verifiera det här skuldbrevet ? tack
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När du lånar ut pengar är det bra för dig om ni skriver ett skuldebrev, då det kommer vara som en säkerhet. Skuldebrevet bekräftar att du lånat ut pengar till din vän och kommer alltså vara som ett avtal mellan er. Bestämmer om skuldebrev regleras i Lag om skuldebrev (SkbrL). Angående hur man skriver ett skuldebrev så finns det inga formkrav enligt lagen. Ni kan själv välja hur skuldebrevet ska utformas och vad för villkor ni vill ha med. Det du behöver tänka på när du skriver ett skuldebrev är hur du utformar det, då det finns enkla samt löpande skuldebrev. Enkla skuldebrevDenna form av skuldebrev är ställt till en viss man, i ditt fall direkt till din vän. Enkla skuldebrev är inte avsedda för att överlåtas, men möjligheten finns om det skulle behövas. Det ska framkomma i skuldebrevet att din vän är skyldig just dig pengar samt summan och eventuellt andra villkor som ni kommer överens om. 26 § SkbrLLöpande skuldebrevOm du väljer att skriva ett löpande skuldebrev ska det vara ställt till innehavaren av skuldebrevet eller viss man. Till skillnad från de enkla skuldebreven måste man inneha detta skuldebrev i fysisk form för att ha rätt till pengarna. Fördelen med löpande skuldebrev är att de enkelt kan säljas vidare. 11 § SkbrL.SammanfattningOm du inte har planer att sälja vidare skuldebrevet rekommenderar jag dig att skriva ett enkelt skuldebrev där det framkommer att din vän är skyldig just dig pengar. Inga formkrav förekommer och inga vittnet behövs. Dock skulle jag rekommendera dig att använda dig av vittnen för att du ska kunna bevisa att du har rätt vid en eventuell tvist.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Behöver jag betala min avlidne pappas skuld till min farmors dödsbo?

2019-03-11 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Jag undrar om "lagen om kvittning" gäller även när min pappa har avlidit? Min pappa och mamma köpte en tomt av min farmor år 1975. Där upprättades ett skuldebrev! Mamma gick bort för 12 år sedan och min pappa gick bort för 2 år sedan, och nu i januari 2019 gick min farmor bort. Under hela denna tiden har inget betalats och inga påminnelser, fakturor har skickats! Och när min mamma gick bort kom skuldebrevet upp, fast inget betalades, även när min pappa gick bort för två år sedan betalades inget! Min pappa gick i konkurs! Och vi barn ärver väl inte hans skulder? Och vi ärver ju nu vår farmor och inte vår pappa! Kan övriga som ska ärva kräva en "kvittning" att detta ska betalas? Med vänlig hälsning,
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att dina föräldrar köpte en tomt av din farmor 1975, men istället för full betalning så upprättades ett skuldebrev där det framgick att dina föräldrar hade en gemensam skuld till din farmor. Jag förstår situationen som så att dina föräldrar aldrig betalade sin skuld till din farmor och du nu undrar om du och eventuella syskon har ärvt skulden, eftersom den inte betalades av din pappa innan han gick bort. "Kvittningslagen", vars fullständiga namn är Lag om arbetsgivares kvittningsrätt, är endast tillämplig i förhållanden mellan en arbetstagare och en arbetsgivare. Därför är den lagen inte tillämplig i din situation. Det finns däremot regler om kvittning i Lag om skuldebrev (SkbrL) som jag kommer att hänvisa till i mitt svar nedan. Även regler om preskription blir tillämpliga, vilka du hittar i Preskriptionslagen (PreskL). I mitt svar kommer jag först att kort gå in på de två vanligaste formerna av skuldebrev och skillnaderna mellan dem. Därefter kommer jag att redogöra för vad preskription är och när den inträffar. Slutligen kommer jag att översiktligt beröra arvsordningen och vad som händer när man ärver någon som har skulder. Reglerna om arv hittar du främst i Ärvdabalken (ÄB).Skillnaden mellan löpande och enkla skuldebrevEtt skuldebrev är en skriftlig handling där det framgår att en viss skuld ska betalas. Ett skuldebrev är oftast löpande eller enkelt. Ett löpande skuldebrev är utställt till "innehavaren", vilket innebär att skuldebrevet fungerar som en värdehandling som kan omsättas (SkbrL 11 §). Gäldenären, alltså den som ska betala skulden, ska betala till innehavaren av skuldebrevet, vilket inte nödvändigtvis behöver vara borgenären om skuldebrevet exempelvis sålts vidare. Så om din farmor av någon anledning skulle ha sålt skuldebrevet till någon annan så ska skulden betalas till den personen istället (SkbrL 13 §). Inkassobolag bedriver sin verksamhet på det här sättet. De köper obetalda fakturor från företag och går själva in och kräver kunden på pengarna. Det är dock ovanligt, enligt min bedömning, att man använder sig av löpande skuldebrev privat inom familjer.Det är mer sannolikt att skuldebrevet är ett enkelt skuldebrev. Det ska då framgå på skuldebrevet att dina föräldrar hade en gemensam skuld som skulle betalas till din farmor (SkbrL 26 §). Ett enkelt skuldebrev är inte i sig en värdehandling, utan fungerar mer som ett bevis på att det finns ett skuldförhållande mellan två parter. När din farmor gick bort så blev hennes dödsbo borgenär istället, det vill säga den som skulden ska betalas till. Eftersom dina föräldrar hade skulden gemensamt så övertog din pappa din mammas del av skulden när hon gick bort (SkbrL 2 §), om de inte kommit överens om något annat sinsemellan, eller tillsammans med din farmor. Skuldebrev preskriberas efter 10 årNär en skuld preskriberas så förlorar borgenären rätten att kräva in skulden och skuldförhållandet till gäldenären nollställs (PreskL 8 §). Skuldebrevet förlorar alltså sina rättsverkningar när preskriptionstiden gått ut. Enligt allmänna regler så preskriberas en skuld efter 10 år, om något preskriptionsavbrott inte har skett (PreskL 2 §). Preskriptionen bryts om (PreskL 5 §):1. Gäldenären betalar en del av skulden eller ränta eller på något annat sätt erkänner skulden gentemot borgenären – i det här fallet din farmor.2. Borgenären framställer ett skriftligt krav om betalning, helt eller delvis. Detta kan ske genom att skicka en faktura eller liknande.3. Borgenären väcker talan mot gäldenären i domstol eller hos Kronofogden. Om något av ovanstående ageranden ägde rum inom de första tio åren från dess att skuldebrevet upprättades så ska har skulden fått en ny preskriptionstid (PreskL 6 §). Exempelvis så ska skulden till din farmor ha preskriberats 1985, om inget avbrott gjordes innan dess. Om preskriptionstiden avbröts 1982, exempelvis genom ett krav på delbetalning, så preskriberas inte skulden förrän 1992 och om ett nytt avbrott gjordes 1989 så preskriberas inte skulden förrän 1999, och så vidare. Det krävs inte att någon delbetalning faktiskt gjordes, utan det räcker med en uppmaning för att preskriptionstiden ska ha avbrutits.Att inga påminnelser eller fakturor har skickats till din pappa under de senaste 12 åren sedan din mamma gick bort, så tyder det på att preskriptionstiden inte har brutits sedan dess och att skulden därför preskriberades för 2 år sedan. Om dina pappa erkänt skulden gentemot din farmor på något sätt under denna tid så kan skuldebrevet dock fortfarande ha rättsverkningar. Observera att de här reglerna är möjliga att avtala bort. Om det framgår av skuldebrevet att en längre preskriptionstid är avtalad så gäller det framför reglerna i lagen. Det är dock inte tillåtet att avtala om att en fordran aldrig ska preskriberas (PreskL 12 §). Ett skuldebrev kan ärvas, men inte en skuldEtt enkelt skuldebrev kan ärvas och arvtagaren kan i sin tur kräva gäldenären på betalning. Däremot så ärver du som arvtagare inte dina föräldrars skulder. När en person dör så ska en förteckning göras av alla den personens tillgångar och skulder (ÄB 20:4). Innan arvet fördelas till arvingarna så ska i regel alla skulder betalas av med egendomen som den avlidne har (ÄB 23:2). Som jag förstår det så hade din pappa lite problem med ekonomin och att han därför sannolikt hade mer skulder än tillgångar när han gick bort. Dessa skulder går dock inte vidare till er arvingar, utan nollställs. SammanfattningsvisDet mest sannolika är att skuldebrevet som upprättades mellan din farmor och dina föräldrar är ett enkelt skuldebrev, där det framgår att din farmor är borgenär och alltså är den som ska motta betalningen. Eftersom skulden är så pass gammal, och du skriver att inga delbetalningar gjorts eller påminnelser skickats under de senaste 12 åren så är skulden sannolikt preskriberad. Även om skulden inte skulle vara preskriberad, för att din pappa erkänt skulden eller det kommer fram att din farmor framställde krav på betalning mot din pappa, så är det upp till farmors övriga dödsbodelägare att bevisa detta. Detta kan bli svårt om det inte finns några skriftliga handlingar som bevis eller vittnen som hört ett erkännande av skulden. Jag menar dock att detta i slutändan saknar betydelse eftersom båda dina föräldrar är avlidna sedan ett antal år tillbaka och du och dina eventuella syskon inte på något sätt kan ha ärvt deras skulder. Din farmors dödsbo har därför ingen de kan kräva in betalning av.Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,