Gemensamma bostadslån vid dödsfall

2018-08-28 i Skuldebrev
FRÅGA |Min man och jag har ett hus tillsammans och står på 50 % av lånen vardera. Vad gäller om en av oss avlider?
Isak Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Lite generellt om lån vid dödsfallNär en person dör så uppstår ett dödsbo. I samband med detta så upprättas en så kallad bouppteckning. I bouppteckningen så tydliggör man den avlidnes alla tillgångar och skulder. Är personen gift så görs även en bodelning. Bodelningen sker huvudsakligen mellan makarna men gör nästan samma sak. I en bodelning skriver man ner vilken make som äger vad, i detta beaktar man även makarnas skulder. Om värdet av tillgångarna i dödsboet efter en make inte räcker för att betala den makens skulder så skrivs dessa av. Annat gäller dock för gemensamma lån.Är det gemensamma lån så är ni dock solidariskt betalningsansvariga för detta. Detta innebär att banken kan kräva vem den vill på skuldbeloppet. Den som får betala beloppet har dock en så kallad regressrätt mot sina medlåntagare. Exempelvis om banken kräver ut hela skuldbeloppet från dödsboet så kan dödsboet kräva den efterlevande maken på det som var halva skuldbeloppet. Är ni dock gifta och har enbart gemensamma barn så spelar det ingen större roll vem som betalar lånet utifrån arvsrättsliga principer.Om ert lånI detta fall så finns det ingen information om att det skulle vara några speciella villkor i avtalet. Så då ska ovan sagda gälla. En del av detta regleras i Konsumentkreditlagen samt skuldebrevslagen. I detta fall så är det huvudsakligen 1 kap 2§ SkbrL som använts då den förklarar solidariskt betalningsansvar.ÖvrigtDet finns ganska mycket information i övrigt om detta på flertalet forum. Din fråga är ganska bred och därav så har jag givit ett ganska brett svar. En del läsning kan du finna på exempelvis:http://www.gp.se/ekonomi/vad-h%C3%A4nder-med-l%C3%A5nen-vid-d%C3%B6dsfall-1.647917SammanfattningBanken kan kräva Antingen dödsboet från den make som dör eller den efterlevande maken på skuldbeloppet. Vanligt är att banken kräver det av dödsboet. Det kan dock alltid vara värt att diskutera med banken om vad som är möjligt och vad banken kan tänka sig.Jag hoppas detta ger dig lite ledning i din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag kräva att få tillbaka pengar jag betalat på min sambos lån?

2018-06-26 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag har betalat min och min sambos gemensamma lån med min mors arv, vilket jag sagt att han ska betala tillbaka men det vill han inte nu.
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår frågan rätt vill du veta om du på något sätt kan få tillbaka den summa du betalat på sambons del av lånet. Har ni inte skrivit något skuldebrev er emellan där det framgår att din sambo lånat pengarna av dig för att betala lånet så är inte din sambo skyldig att betala tillbaka. För att du ska kunna kräva att få pengarna tillbaka krävs alltså att det finns bevis på att din sambo lånat pengarna av dig, annars ses lånet som en gåva. Finns det ett skuldebrev er emellan på lånet så kan du kräva tillbaka pengarna, och fortsätter din sambo att vägra betala tillbaka kan du gå till kronofogden för att få hjälp att driva in fordran. Det kan du läsa mer om här: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html. Hoppas du fått svar på din fråga!

Förfallodag för skuldebrev

2018-06-15 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej, Jag är skyldig en fd kompis 4000kr. Saken är att jag hjälpte honom och sälja en bil, så fick jag en liten slant för det, plus att jag fick då låna 4000kr extra, som jag klargjorde med honom att jag inte kan betala tillbaka på kanske 4-5 månader. Då sa han att "det var inga problem betala mig i juni 2019" och så ville han bara ha ett datum, då jag föreslog 1/6 2019?! Det ficka han med på och sa att "inte en dag senare"? Inga problem svara jag.Och nu "kräver" han att jag ska betala tillbaka honom om 13 dagar? Och 14:e dagen anmäler han mig som bedragare? Kan han göra så, och vad kan jag göra för att tjäna tid? För det är omöjligt att jag kan betala honom så snabbt. Det som stack i ögonen på honom var att jag fick hjälp av min bror att köpa en motorcykel, och att jag sålt min gamla. Och han menar att om jag kan köpa mc, så kräver han sina pengar.. tacksam mot ert snabba svar..Med vänlig hälsning,Alex
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör ett skuldförhållande mellan två privatpersoner, det vill säga en situation där en privatperson lånat pengar av en annan privatperson. Det problem som tycks framgå av din fråga är en situation där det finns en avtalad förfallodag, det vill säga den dag då skulden ska betalas tillbaka, men utlånaren vill ha de utlånade pengarna tidigare än den avtalade förfallodagen. Enkel fordran Eftersom det rör sig om ett skuldförhållande mellan två privatpersoner så är Skuldebrevslagen (SkbrL) tillämplig. I din fråga framgår det inte att det har upprättats ett skriftligt dokument om lånet vilket innebär att din före detta kompis har en enkel fordran med vilken han kan kräva betalt från dig. Om fordringen inte skrivits ned i ett skuldebrev så är det en enkel fordran som regleras i skuldebrevslagens tredje kapitel. Samma regler tillämpas även om skuldförhållandet har antecknats i ett avtal men kallas då istället för ett enkelt skuldebrev. När ska man betala? I 5 § skuldebrevslagen fastslås att gäldenären (den som till exempel lånat pengar, i detta fall du) ska betala när borgenären (din före detta kompis) kräver det, om inget annat avtalats. Detta innebär att gäldenären ska betala på det avtalade datumet om ett förfallodatum har avtalats och inte när borgenären kräver det. Sammanfattningsvis Eftersom din före detta kompis gick med på att du skulle betala den 1/6-2019 innebär det att ett giltigt avtal om när betalningen ska ske har slutits. Detta innebär att du ska betala tillbaka pengarna den 1/6-2019 och du behöver inte betala vid ett tidigare datum än detta. Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkomna att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Skuldebrev mellan sambos vid köp av hus

2018-06-13 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Jag äger i dagsläget en bostadsrätt som är på väg att säljas. Jag och min sambo ska tillsammans köpa ett hus där jag kommer att stå för 100% av kontantinsatsen och vi kommer att skriva ett skuldebrev att han är skyldig mig 50% av denna.Hur "brukar" man lägga upp detta? Har hört att vissa skriver att skulden betalas tillbaka vid försäljning av huset. Men vi är 26 resp 28 år och planerar att bo i huset länge varför det känns märkligt. (Även om man väljer inkl inflation).
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst vill jag understryka att det är avtalsfrihet som gäller. Ni får alltså lägga upp skulden precis hur ni vill, så länge båda är överens. Ett alternativ är precis som du skriver att skulden ska betalas tillbaka vid en framtida försäljning av huset. Ett annat alternativ är att din sambo löpande betalar av skulden tills att han når upp till 50% av kontantinsatsen. Ni kan då även föra in ett villkor om att resterande skuld ska betalas tillbaka i en klumpsumma om ni hinner sälja huset innan hela skulden är betald. Som tips kan nämnas att det finns många mallar på nätet att använda när ni sedan ska skriva själva skuldebrevet.Jag rekommenderar också att ni skriver ett samboavtal, om ni inte redan har gjort det. I och med att ni köper huset i syfte att bo där tillsammans kommer det vi en eventuell separation att anses vara samboegendom och därför ingå i bodelningen. Ni kan i ett samboavtal reglera vad av er egendom som ska anses vara samboegendom och inte. Här finns en mall för det. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad bör man skriva i ett skuldebrev?

2018-08-16 i Skuldebrev
FRÅGA |Vad bör finnas med i ett skuldebrev
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Regler om skuldebrev och dess giltighet finns i skuldebrevslagen (SkbrL). Jag kommer i det följande att redogöra för vad som krävs för att ställa ut ett skuldebrev samt även vad som kan vara bra att införa för eventuella villkor. Jag kommer avslutningsvis att sammanfatta mitt svar till dig. Vill du inte läsa hela redogörelsen kan du därmed direkt scrolla ner till sammanfattningen.Det finns fyra krav som bör uppfyllas i ett skuldebrevLagtexten ger tyvärr inte någon större ledning i hur ett skuldebrev ska utformas. Enligt förarbetena ska ett skuldebrev vara en "ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp samt att med betalningsutfästelse likställs ett förbehållslöst erkännande av skuld". Det som framkommer i förarbetena är i princip samma som diskuteras i den juridiska litteraturen.Således ska ett skuldebrev vara:1. Skriftligt.2. Till det yttre fristående (dvs det ska bara ge uttryck för en fordran).3. Ensidigt (eventuella motprestationer ska inte framgå).4. En utfästelse om ett penningbelopp.Anledningen till att eventuella motprestationer inte ska framgå är att det då inte längre är ensidigt. Om det bakomliggande rättsförhållandet framgår (t.ex. att det rör sig om ett köp som betalats med ett skuldebrev) kan det istället bli fråga om ett kreditavtal. Kravet om skriftlighet innebär att den som ställer ut skuldebrevet (dvs. den som lovar att betala) även bör underteckna det. I teorin torde det vara giltigt utan en underskrift, ur bevissynpunkt är det dessvärre inte värt mycket om det inte är undertecknat. Ur bevissynpunkt kan det även vara bra om någon bevittnar när skuldebrevet utställs och undertecknas. Bevittning är dock inget krav.Det går bra att införa villkor i skuldebrevetI skuldebrevet kan skrivas in om hela beloppet ska betalas vid anfordran eller att en viss summa ska betalas t.ex. varje månad eller kvartal. Om du inte skriver in något förfallodatum är huvudregeln att hela beloppet ska betalas när det begärs (5 § SkbrL). För att ha rätt att ta ut ränta (förutom ev. dröjsmålsränta) måste även det skrivas in i skuldebrevet.I skuldebrevslagen görs skillnad på löpande och enkla skuldebrev, vilket kan vara värt att ha i åtanke när du skriver det. Ett enkelt skuldebrev är ett skuldebrev som är ställt till viss man (26 § SkbrL). Exempel på enkelt skuldebrev är "Till Anna Andersson förbinder jag mig att betala 1000 kr med förfallodatum den 31 december 2018".Ett löpande skuldebrev är ett skuldebrev som är ställt till innehavaren eller till viss man eller order (11 § SkbrL). De löpande skuldebreven är således uppdelade i ytterligare två kategorier (innehavarskuldebrev och orderskuldebrev). Ett enkelt exempel på ett innehavarskuldebrev är "Till innehavaren av detta skuldebrev förbinder jag mig att…". Exempel på ett orderskuldebrev är "Till Anna Andersson eller order förbinder jag mig att…".De löpande skuldebreven torde vara mer fördelaktiga för den som lånar ut pengar. Skillnaden är att ett löpande skuldebrev är en värdehandling, som förstås av dess benämning räcker det att man innehar skuldebrevet för att kunna begära betalt. Därmed är det enklare att omsätta skuldebrevet (dvs. sälja det vidare). De löpande skuldebreven ger även ett visst skydd till den som förvärvat det i god tro.Sammanfattningsvis ska ett skuldebrev vara skriftligt, ensidigt, till det yttre fristående innehållande summan som ska betalas. Du bör hs i åtanke om du vill skriva ett enkelt eller ett löpande skuldebrev. Det löpande skuldebrevet torde vara mer fördelaktigt om du är den som lånar ut pengar. För att ha rätt att ta ut ränta (förutom ev. dröjsmålsränta) måste det skrivas in i skuldebrevet. Skriver du inget förfallodatum i skuldebrevet ska skulden betalas vid anfordran (dvs. vid begäran).Med ovanstående beskrivning borde du kunna skriva ett skuldebrev som uppfyller kraven. Jag vill dock avslutningsvis ta tillfället i akt och tipsa om att Lawline erbjuder en avtalstjänst till ett mycket konkurrenskraftigt pris. I avtalstjänsten kan du själv skapa ett skuldebrev och fylla i de uppgifter och krav du vill att ska gälla, samtidigt som du får det välformulerat och juridiskt korrekt!Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Flera skulder i ett skuldebrev?

2018-06-17 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag har en tidigare fordran till min styvmor på ej utbetalt farsarv på 136000 kr, sedan 2014. Jag tänkte skriva ett skuldebrev på den summan. Om jag nu lånar ut ytterligare 50000 kr till min styvmor, måste jag skriva två skuldebrev eller kan jag lägga ihop båda lånen till henne i samma skuldebrev?
Sofia Wedin |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör skuldebrev vilket regleras i Lag om Skuldebrev (SkbrL). Jag tolkar även din fråga som att du vill veta om du kan skriva ihop båda lånen till ett skuldebrev eller om du ska skriva två olika skuldebrev. Jag tolkar även frågan som att du inte redan har ett skuldebrev på arvet utan ska skriva ett i samband med det andra lånet.Det finns två typer av skuldebrev, enkelt skuldebrev och löpande skuldebrev. Enkla skuldebrevEnkelt skuldebrev är ett skuldebrev som är ställt till en viss specifik person. I ett enkelt skuldebrev står oftast personen till vilket skulden ska betalas utskrivet. Det enkla skuldebrev är inte tänkta att överlåtas till andra. Själva brevet, det enkla skuldebrevet, har inget värde i sig (3 kap. 26-31 § SkrbL). Betalningen ska alltså ske till personen som är nämnd i skuldebrevet.Löpande skuldebrevDet finns två typer av löpande skuldebrev: innehavarskuldebrev eller orderskulderbrev. Löpande skuldebrev är inte uppställda till någon specifik person utan är oftast utställda till "viss man eller order". Tanken med löpande skuldebrev är att skuldebreven lätt ska kunna överlåtas, säljas, till annan. Själva värdet sitter i pappret och gäldenären förpliktar sig att betala till den som innehar skuldebrevet (2 kap. 11-25 § SkbrL).Finns det formkrav på skuldebrev?Det finns inga direkta formkrav på skuldebrev, skuldebrev ska dock vara skriftliga. Skuldebrev kan alltså utformas på det sättet som borgenären (du) tycker. Dock kan det vara viktigt att det framkommer vem som ska betala, till vem, hur mycket, ska det betalas inom ett visst datum, att både du och den du lånar ut till skriver under osv.Kan du skriva två skulder i ett och samma skuldebrev eller bör du skriva två olika?Det finns inga direkta formkrav på hur ett skuldebrev ska upprättas, därför bör du kunna skriva flera skulder i ett och samma skuldebrev. Det kan då vara extra viktigt att du upprättar skuldebrevet på ett tydligt och bra sätt, så det verkligen framkommer vad det är för skulder och hur mycket skulderna är på. Så för att besvara din fråga så borde du kunna skriva skulderna i ett och samma skuldebrev.Vill du ha hjälp med att upprätta ett skuldebrev kan du alltid vända dig till info@lawline.se för vidare hjälp och information. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad räknas som en ogiltighetsgrund för skuldebrev?

2018-06-13 i Skuldebrev
FRÅGA |Vår mor gick bort för 2 år sen, hennes sambo har skulder till henne för c.a. 1 miljon kronor.i form av 3 skuld brev, nu påstår sambon att han inte kommer ihåg att han lånat pengar men erkänner att det är hans signatur och att skuldebrev är äkta. fråga:kan man komma undan skuld bara genom att säga att man inte kommer ihåg?vilken typ av advokat specialiserar i skuld frågor?
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att inte komma ihåg att man skrivit på ett skuldebrev är i sig inte en ogiltighets grund, dvs man kan inte på bara genom att påstå att man inte kommer ihåg att man skrivit på för att slippa betala. Det som är en ogiltighetsgrund är ifall underskriften är förfalskad, men eftersom sambon erkänt att skuldebreven är äkta påverkar inte det din situation. Det finns även andra ogiltighetsgrunder som är bra att känna till tex tvång. Om ingen sådan grund föreligger så är sambon skyldig att betala sin skuld. Vad gäller typer av advokater brukar man dela in dem i två stora kategorier. De brukar kallas affärsjurister som arbetar med företag och privat/familjejurister som arbetar med privatpersoner och familjer. Om du vill ha hjälp av en firma som arbetar med familjerätt kan du kontakta någon av våra jurister på Lawline (här).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Måste långivaren skriva under ett skuldebrev för att det ska vara giltigt?

2018-06-11 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!Måste långivaren ha skrivit under ett skuldebrev för att det ska vara giltigt? Vi ska bodela och mitt ex visar plötsligt upp ett skuldebrev daterat till 2004 som bara han själv skrivit under, inte hans pappa som han hävdar har lånat ut 2 miljoner till honom. Är detta giltigt juridiskt?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För frågor om skuldebrev är Skuldebrevslagen (SkbrL) tillämplig lag. Vad finns det för skuldebrev?Ett skuldebrev kan antingen vara löpande eller enkelt. Enkla skuldebrev är ställda till viss man, dvs låntagaren förpliktar sig att betala till viss person, dvs långivaren (26 § SkbrL). Löpande skuldebrev kan i sin tur vara antingen innehavarskuldebrev eller orderskuldebrev. Så kallade innehavarskuldebrev är när låntagaren förpliktar sig att betala till den som innehar skuldebrevet, det behöver alltså inte tecknas något namn för vem som ska erhålla pengarna, utan den som har skuldebrevet i sin hand har rätt att kräva låntagaren på betalning. I ett orderskuldebrev förpliktar sig låntagaren att betala till viss man eller order. Skuldebrevet kan alltså vara ställt till långivaren eller order. Order innebär att långivaren kan överlåta skuldebrevet till någon annan. Om det finns giltig orderkedja antecknat på skuldebrevet kan man följa vem som sålt respektive köpt skuldebrevet och därmed vem som har rätt att kräva betalning (11 § SkbrL). Måste långivaren ha skrivit under ett skuldebrev för att det ska vara giltigt?Ett skuldebrev (oavsett form) ska skrivas under av den som lånar något, dvs låntagaren. Detta görs för att låntagaren helt enkelt bekräftar sin skuld till långivaren. Långivaren måste alltså inte skriva under skuldebrevet. Detta dels pga. det skulle bli bevissvårigheter om det skulle vara långivaren som skulle bekräfta låntagarens skuld och inte låntagaren själv, och dels för att det inte behöver framgå vem som är långivare om man exempelvis skrivit ett innehavarskuldebrev som finns förklarat ovan. Som svar på din fråga måste alltså inte skuldebrevet vara undertecknat av långivaren, utan att det räcker med att det är undertecknat av låntagaren som på så sätt bekräftar sin skuld till långivaren. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar