Vad kan man göra om bank nekar ansökan om bolånelöfte?

2020-05-13 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Jag och mina två syskon vill köpa ett hus tillsammans. Tyvärr får vi oftast avslag från bankerna bara på grund av att vi är syskon. Detta begränsar vår valfrihet betydligt mycket. I och med att det inte finns något lag som förhindrar oss av att köpa tillsammans så tänkte vi be om tips och råd om hur vi på bästa sätt kan övertala banken att bevilja lånet.Tack på förhand!
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Dessvärre är detta inte en fråga som regleras juridiskt. Detta eftersom att bankerna inte har någon juridisk skyldighet att bevilja en ansökan om lån. Ett tips är att försöka vända sig till flera olika banker samt att göra vad som är möjligt för att förbättra privatekonomin, till exempel genom att lösa blancolån. Varma lyckönskningar,

Kan banken neka mig att handla med bitcoin?

2020-05-09 i EKONOMI
FRÅGA |Jag har nyligen bytt bank till Länsförsäkringar eftersom de lovade bra rabatter för diverse försäkringar och deras internetbank är trevlig. Nu när jag försökte handla på nätet så märkte jag att jag blev stoppad när beloppet var högre än 25 tusen kr. Jag handlar ibland lite större belopp Bitcoin på Coinbase och det är precis därför jag blev stoppad.Denna gång ville jag handla för 34 tusen kr.Men fick inte det. Det är en 24h väntetid innan man får handla igen. Och nej jag kunde inte ens öka gränsen tillfälligt för denna "kategori". Jag har varit i kontakt med banken och har en öppen klagomålsärende hos de.Nedan är deras senaste svar:--------Jag ska försöka svara på dina frågor i generella termer och har förstått det som att du är missnöjd över en upplevelse av att inte kunna disponera dina pengar som du önskar.Vissa företag är omfattade av en begränsning på 25 000 kr per 24h. Detta då företaget ligger med en branchkod som innefattar risk. Banken har bestämt att denna gräns ska finnas och den finns bland annat för att skydda våra kunder då det tyvärr finns en del oseriösa aktörer inom den branschen och det drabbar då tyvärr även de seriösa aktörerna.--------Självklart är det ren trams svar.Det svarar inte ens förklarar varför "Coinbase" hamnar i denna kategori! Coinbase är största aktören och har även banklicens!Får banken stoppa mig handla med mina pengar?Vad ger de rätten att tala om för mig vad/när jag får handla?Jag kan köpa Aktier,spela på Casino utan problem!
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan är huruvida din bank kan neka dig som kund att använda deras tjänster på det vis du önskar, i detta fall genom att inte tillåta en större transaktion. Jag kommer först att utreda vad som gäller rent juridiskt för att därefter i slutet sammanfatta och förtydliga vad det innebär för dig.Har banken en skyldighet att möjliggöra kunden att genomföra större transaktioner?EU-direktivet 2014/92/EU om tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, som gäller som svensk lag, berör rätten att öppna och inneha konton inom EU. Rätten innebär att en konsumet har rätt att öppna bankkonto i valfri bank med tillgång till basala funktioner kopplade till bankontot. Detta gäller enbart för konsumenter. Enligt direktivet definieras konsument som en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke (se art. 2.1 direktiv 2014/92/EU). Det anförda innebär att du har rätt till ett bankkonto med basala funktioner för att helt enkelt kunna genomföra dina vardagliga ärenden. Möjligheten att handla bitcoin omfattas troligtvis inte av direktivet. Kan risken för penningtvätt vara en aspekt att i beaktande?Det finns även en annan aspekt i detta ärenden, nämligen risken för penningtvätt vilket regleras främst av penningtvättslagen. Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.Vad innebär detta i ditt fall?EU-rätten stadgar en rättighet för EU-medborgare att öppna ett bankkonto samt tillgång till basala funktioner kopplade till bankkontot. Jag ser inte möjligheten att handla bitcoin skulle falla under denna rättighet. Därutöver kan din önskan att handla med bitcoin krocka med bankens skyldigheter enligt penningstvättslagen. På senare tid har många bedrägerier men även andra brott skett just vid handlandet av bitcoin, vilket banken även anförde i sitt svar. Banken har en skyldighet att motverka ekonomisk brottslighet och kan med beaktande av säkerhetsrisker förbjuda eller begränsa vissa typer av transaktioner. Jag förstår att detta ställer till det för dig i och med att du inte kan förfoga över dina pengar så som du själv vill. Min rekommendation är därför att du försöker hitta en annan bank som kan uppfylla dina önskemål. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

​Har banken rätt att förstå syftet med mina transaktioner?

2020-04-30 i EKONOMI
FRÅGA |hej min man bor i dubai och han överför pengar till mig o till våran son 20000kr varje månad som hjälp o gåva. banken ville ha underlag på mannens inkomst o vad han jobbar med och det har jag lämnat in. kommer jag att få framtids problem med skatten? nu har d gått fem månader varje månad får jag mejl från banken frågar om vissa swish som jag skickar och får det rör sig om 1000-3000 kr jag börjar blir less och irriterad hur länge får de hålla med sånt och har de rätt o övervaka hur jag spenderar mina pengar? och om de misstänker penningtvätt hur länge ska de hålla på övervakning och be om underlag för varje swish jag skickar o tar emot!!! kan jag klaga?
Rahime Duman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (förkortning ⇒ penningtvättslagen) kommer att bli aktuell för att svara på din frågaJag kommer först att förklara varför banker arbetar som de gör och dess syfte, därefter kommer jag att redogöra för dig om banken har rätt att övervaka dina transaktioner. Vad är penningtvätt? Penningtvätt innebär kort att någon fått pengar genom olaglig verksamhet (exempelvis narkotikabrott) som sedan överförs på ett sätt som får dem att se lagligt förtjänade ut. Alla banker i Sverige omfattas av Penningtvättslagen och det innebär att som bank har man en hel del förpliktelser (skyldigheter) att uppfylla, 1 kap. 6 § penningtvättslagen.Hur arbetar banker för att uppfylla sina förpliktelser enligt penningtvättslagen? En bank uppfyller sina förpliktelser enligt penningtvättslagen genom att ställa frågor till kunden som hjälper banken att förstå exempelvis syftet med en viss transaktion. Du använder bankens produkter och tjänster exempelvis bankkonto, kort etc. därför är det ytterst viktigt att bankens tjänster inte används för något olagligt, 2 kap. 1 § första stycket penningtvättslagen. Banken måste göra en bedömning i ditt fall, eftersom du har fått en viss summa varje månad från en person som banken inte överhuvudtaget känner och en summa som kommer från utlandet. Det är därför viktigt att banken ställer frågor till dig för att förstå syftet med varför du har fått pengarna, från vem och vad de ska användas till. För att banken ska veta vem det är som har gjort överföringen är det viktigt att underlag (bevis) finns, med andra ord har banken agerat rätt i ditt fall. Genom underlag vet banken vem det är och kan på så vis förstå bättre syftet med dina transaktioner. Banken ska även ta med geografiska riskfaktorer som i detta fall inkluderar utlandsbetalningar, 2 kap. 1 § andra stycket penningtvättslagen.Hur länge övervakar banken? Hur länge banken övervakar kan jag inte svara på, för att varje bank har sina rutiner och riktlinjer. Men ha i åtanke att din bank 'övervakar' inte utan banken försöker förstå dina transaktioner och varför du har fått pengar från utlandet.Om du kommer att få skatterättsliga konsekvenser kan jag inte svara på, för att det är beroende på vad banken har kommit fram till. Sammanfattningsvis har din bank agerat rätt enligt penningtvättslagen det vill säga att banken har rätt att fråga syftet med dina transaktioner. I och med att din bank har agerat rätt enligt lag och regelverk skulle jag säga att överklaga kommer inte att ta dig vidare i detta fall. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Är det något ytterligare som du undrar rekommenderar jag starkt Lawlines jurister. Glad valborg! Vänligen,

Avsluta gemensamt bankkonto

2020-04-30 i EKONOMI
FRÅGA |Enligt banken kan jag inte varken säga upp hela mitt bankkonto eller ens säga upp min rättighet till det kontot då det är delat med mitt ex. Exets underskrift krävs för båda modellerna. Nu är det så att exet aldrig kommer kunna ta sig till en bank eller ens ringa banken. Vilket betyder att jag är ihoplänkad med människan för evigt. Har det här bankförfarandet stöd i lagen som de säger? Finns det inget sätt att komma ur det?
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!När det kommer till gemensamma konton i banken behöver som oftast banken att man kommer in båda två och skriver på att kontot ska avslutas. Allt sådant står i de bankavtal som du skrivit under. Du får helt enkelt gå in till banken och fråga hur ni ska lösa detta. Det kan hända att de kan lösa problemet med att de skickar en blankett till henne om att avsluta konto. Om det inte finns några pengar kan jag tycka att banken borde kunna vara tillmötesgående och hjälpa er. Alternativt att ditt ex faktiskt får åka till banken. Alternativet är att bankkontot kommer finnas kvar i en tid framöver men kommer att tas bort efter den tid som det varit inaktivt. Gå till bankkontoret och prata med din bank!Vänligen,

Är ersättning från sjukförsäkring inkomstgrundande hos CSN?

2020-05-11 i EKONOMI
FRÅGA |Hej ! Jag är student och tar hela CSN lånet eftersom jag jobbar inte och min inkomst är mindre än 50.000kr per termin (0kr.) Jag har nyligen fått en skattefri ersättningen från LÖF som är över den maximala belopp man får ha som student inkomst.Kommer CSN begära mig pengar tillbaka?
Tilde Skånvik |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det är inte någon juridisk fråga utan jag skulle rekommendera dig att vända dig till CSN kundtjänst. Däremot så kan jag genom deras hemsida se att det endast är:"De inkomster som du ska ta upp när du ansöker om studiemedel eller studiestartsstöd är skattepliktiga inkomster från inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Det kan till exempel varalöna-kassainkomster från bostadsförsäljningaktieutdelning."Enligt min bedömning är ersättningen från LÖF inte inkomstgrundande.För år 2020 i samband med corona-krisen så har de tagit bort gränsen för fribeloppet, vilket är gränsen för hur mycket man får tjäna utan att det påverkar lån eller bidrag. Det borttagna fribeloppet innebär att även om du skulle tjäna mer än detta så påverkar det inte dina studiemedel.Hoppas du fått svar på din fråga, men som sagt så hänvisar jag dig till CSN. Allt gott,

Kan mina föräldrar ta ett bolån för en fastighet jag äger?

2020-05-02 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det är möjligt att mina föräldrar tar bolån men ställer mig som ägare till fastigheten? Helt enkelt sagt att lånet är på de men t.ex. huset är skriven på mig? Vad krävs för att kunna göra så? Tack för svar på förhand!
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Detta är en fråga av ekonomisk karaktär, snarare än juridisk karaktär. Det finns inget reellt juridiskt hinder för att göra på det sätt du beskriver i din fråga. Däremot är det inte säkert att banken går med på denna lösning. Banken har ingen skyldighet att bevilja denna typ av lån, även om ni kan visa på god återbetalningsförmåga, eftersom att banken själva väljer vilka affärsförbindelser som bör ingås. För vidare frågor bör du i första hand ta kontakt med din bank. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Hur kan jag ta mig ur ett lån om den andra låntagaren inte vill lösa lånet?

2020-04-30 i EKONOMI
FRÅGA |HejMin tjej kompis köpte en lägenhet men båda mitt namn och hennes namn står 50/50 på bolånet. Hur går det med bodelning? Jag betalar min del på banken varenda månad och renoveringen av lgh har vi också delat. Jag vill nu köpa egen lgn men min kompis vill inte ge mina pengar som jag har betalat på renoveringen och på banken. Frågan är, Hur kommer jag få tillbaka mina pengar?
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När två eller fler personer tar ett gemensamt lån hos en bank svarar de i huvudregel solidariskt för skulden (2 § 1 st skuldebrevslagen). Att låntagare svarar solidariskt för skulden innebär att banken kan kräva återbetalning av lånet av vilken låntagare de vill. Om den ena låntagaren betalar av hela lånet har denne regressrätt mot den andra låntagaren eller låntagarna (2 § 2 st skuldebrevslagen). Regressrätt innebär att den som betalat av lånet kan driva in skulden civilrättsligt av de övriga låntagarna. Detta genom att kräva låntagaren på skulden, ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden eller stämma personen i domstol. Detsamma gäller för renoveringskostnaderna. Om bostaden behöver säljas för att lösa lånet kan du ansöka om tvångsförsäljning. Möjligheten att tvinga fram en försäljning av bostad, så kallad tvångsförsäljning, regleras i Samäganderättslagen. Du kan ansöka hos tingsrätten om tvångsförsäljning när den den andra personen motsätter sig en ordinär försäljning (6 § samäganderättslagen). Det är därmed tingsrätten som du ska vända dig till för att ansöka om tvångsförsäljning.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Amortering och lån

2020-04-30 i EKONOMI
FRÅGA |Vi har hyrt ut vår möblerade bostadsrätt till ett av barnen som betalt driftkostnader och lån (amortering och 70 % av räntan).Vi köpte lägenheten då hen inte fick ta lån själv. Har hen rätt att få ut någon ersättning av den del amorteringen som hen betalt när hen flyttar? Vi har betalt all renovering som hen gjort i lägenheten, lägenheten går inte att säljas med vinst i dagsläget, då det är byggt mycket nytt och det blivit ett överskott av lägenheter på orten så vi avser att behålla den.
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Detta är inte en juridisk fråga men jag ska försöka svara på vad jag tycker är rimligt. Men det jag ska börja säga är att det beror på vad ni har avtalat sinsemellan innan. Jag kan tycka två olika saker i denna situation. Först om det var meningen att ni köpte lägenhet för att hen skulle bo där, för att hen sedan ska kunna ta över lånet när hen kan ta lån och att ni sedan säljer med vinst i framtiden kan jag absolut tycka att hen ska ha tillbaka de pengar som hen har amorterat, tekniskt sett har hen amorterat på ett lån som ni tagit men i sådana fall inte kommer få någon vinst av det hela. Så schysst som föräldrar är nog om ni sedan när ni säljer kan ge tillbaka de pengar som hen har betalat. Det andra tankesättet är att om ni tänkt det som att hyra i andra hand, då ska ändå en visst hyra tas ut varje månad för att ni ska ha råd att betala alla räkningar som är kopplade till bostaden. Om ni tänker på detta sett ska allt hen betalat ses som en hyra och inte något mer med den saken. Jag kan tycka att föräldrar alltid ska göra det bästa möjliga för sina barn och försöka hjälpa så mycket man kan, det kommer jag göra. Men vilket val som ni tycker är mest rimligt och schysst är dessvärre inte något som jag kan svara på. Ett exempel som man skulle kunna se det är att två personer är sambo och den ena personen äger lägenheter är det inte rimligt att betala amortering på ett lån som man inte kommer få avkastning för vid en eventuell vinst. Men absolut för alla kostnader som är rörliga, dvs ränta på lånet, vatten, el osv. Hoppas det löser sig!Vänligen,