Vad händer om någon använder ens bankkort utan samtycke?

2019-12-04 i EKONOMI
FRÅGA |Vad händer om nån handlar på mitt kontokort utan mitt medgivande?
Felicia Fredin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna som besvarar din fråga återfinns i Brottsbalken (BrB). För att få använda annans bank- eller kreditkort krävs ett giltigt samtycke (24 kap. 7 § BrB). Om du inte har samtyckt till användningen av ditt kort, och personen som nyttjat kortet är medveten om detta, kan det antingen utgöra brottet bedrägeri (9 kap. 2 § BrB) eller brottet bedrägligt beteende (9 kap. 2 § 2 st. BrB). Vilket brott som är aktuellt, beror på hur stor skada du har drabbat av. Min rekommendation är att du polisanmäler händelsen samt kontaktar din bank om du till exempel har blivit av med ditt kort och behöver spärra det. Vänligen,

Har banken rätt att fråga om alla pengar på mitt sparkonto?

2019-11-27 i EKONOMI
FRÅGA |Hej Jag har haft ett lån hos en bank på ca hundratusen och ringde dem för att lösa lånet . De ville ha då underlag på varifrån jag fått pengarna ifrån som jag ska lösa lånet med . Så jag skickade mitt kontoutdrag på mitt sparkonto som jag är kund hos en annan bank . Denna bank som jag har lån hos börjar nu ifrågasätta mitt sparande som är på ca tre hundra tusen kronor och vill ha underlag på mina insättningar osv . Min fråga är har denna bank verkligen rätt att ställa o kräva alla dessa frågor ovh begär à underlag för pengar de inte har med att göra ..."" jag har skickat underlag för de 100 000kr jag ska lösa mitt lån med men HAR de rätt att kräva underlag på mina resterande pengarna som är hos en annan ban.Tacksam för hjälp
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet? Av din fråga framgår att du haft ett lån hos en bank på 100 000 kronor som du nu vill betala tillbaka och banken kräver underlag och information gällande vad pengarna kommer ifrån. De ställer även frågor kring dina övriga pengar på sparkontot. Frågan om banken har rätt att ställa frågor och begära in underlag om pengarna på ditt konto regleras i penningtvättslagen.Vad säger lagen?Penningtvättslagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk och är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagen innebär höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. Som ett led av detta använder bankerna sig av ett - Know your customer – system i sitt arbetet för att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.Definitionen av penningtvätt är tillgångar som härrör sig från brott eller alternativt brottslig verksamhet och det kan vara både pengar som annan egendom (6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (7 § penningtvättslagen)Varför frågar banken om information?Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorism samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st.) Detta är ett långtgående krav och kan alltså ge dem rätt att fråga om de övriga pengarna på ditt sparkonto. Vad händer om jag vägrar att besvara frågorna?Banken kan riskera omfattande sanktioner om verksamheten har kunder som vägrar svara på deras kundkännedomsfrågor. Banken har rätt att avluta allt ditt engagemang hos dem om du vägrar att besvara frågorna om kundkännedom vilket innebär att till exempel både ditt kort och konto avslutas. Sammanfattning Banken har rätt att fråga om dina övriga pengar på sparkontot eftersom penningtvättslagen innebär långtgående skyldigheter för dem. Att byta bank är inte ett sätt att undgå frågorna då samtliga banker omfattas av lagen. Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan större banköverföring vid gåva ifrågasättas av banken?

2019-11-10 i EKONOMI
FRÅGA |Hej , jag vill ge bort 300 000 kr till en väldigt nära och kär vän som en gåva . Inga förbehåll , bara av vänlighet . Kan jag bara överföra dessa från mitt bankkonto till hans konto och skriva " Gåva " Kan detta orsaka några problem för någon av oss ? Pengarna kommer bla från en tidigare fastighetsförsäljningsom jag gjort så pengarna är skattade och helt lagliga .
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Krav för gåvorBestämmelser om gåvor finns i gåvolagen. För att något, i juridisk mening, ska klassas som en gåva finns det tre kriterier som måste uppfyllas:1. Förmögenhetsöverföring - Att till exempel pengar eller en fastighet ska överföras från gåvogivaren till gåvotagaren.2. Det ska vara frivilligt - Innebär att inget tvång, utpressning eller dylikt ska ligga till grund för gåvan.3. Gåvoavsikt - Gåvogivaren ska ha för avsikt att ge den aktuella gåvan till gåvotagaren.Baserat på omständigheterna du beskrivit i din fråga är kriterierna för en gåva uppfyllda.Kan banken ifrågasätta gåvans ursprung?Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på det EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism. Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).I och med den nya lagen har banker och andra finansiella institut fått höga krav att hålla koll på deras kunders användande av bankens produkter och tjänster. I det fall banken bedömer någon transaktion som avvikande från kundens beteende eller har någon annan misstanke har banken en juridisk skyldighet ett utreda huruvida brott kan föreligga. Banken får inte etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra en transaktion om banken inte har tillräcklig kännedom om dig som kund för att utifrån det utvärdera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism (3 kap. 1 § penningtvättslagen).Vad innebär detta i ditt fall? Gåvokriteriet är uppfyllt vilket innebär att det inte finns något reellt juridiskt hinder för dig att ge pengarna till din vän. Däremot kan banken komma att ifrågasätta överföringen. Så länge pengarnas ursprung kan styrkas bör det inte att finnas något vidare problem. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Hur lång tid efter avslutad skuldsanering måste man vänta innan man kan ansöka om banklån?

2019-10-29 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Min skuldsanering är slut sista november i år. Hur lång tid kommer det att ta till jag kan ta ett billån på ca 40000?
Felicia Fredin |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill låna pengar från en bank efter din avslutade skuldsanering. Det finns ingen tidsgräns för hur länge man behöver vänta efter avslutad skuldsanering för att få ansöka om lån. Det finns inte heller en gräns för hur lång tid efter avslutad sanering som en bank behöver avslå ansökan om lån. Banken gör däremot en bedömning av personens förmåga att betala tillbaka det tänka lånet, och då kan eventuellt den avslutade skuldsaneringen ligga sökande till last och resultera i att ansökan avslås. Jag rekommenderar dig att kontakta en ekonomisk rådgivare hos till exempel en bank för att undersöka vilka möjligheter som finns för just dig i ditt individuella fall, eftersom det är långivarna själva som avgör ifall de vill låna ut pengar. Det är dessvärre ingen självklar rättighet att beviljas lån. Hoppas att du har fått svar på din fråga och att det ordnar sig väl! Vänliga hälsningar,

Kan en utlänning beviljas BankID?

2019-11-30 i EKONOMI
FRÅGA |Kan man som udlænding (dansker) gøre noget for at få mobil bankID og dermed Swish?
Ellen Hägerström |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Var och en med svenskt personnummer kan ansöka om ett mobilt BankID hos sin bank. De banker som utfärdar BankID är Danske Bank, FOREX Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Ikano Bank, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Syd, Swedbank och Ålandsbanken.Det krävs alltså inte att du är svensk medborgare utan endast att du har ett svenskt personnummer. Om du är folkbokförd i Sverige kommer du att tilldelas ett svenskt personnummer. Vänligen,

vem skall betala abax?

2019-11-25 i EKONOMI
FRÅGA |vem skall betala abax
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga? Det framgår inte så mycket information I din fråga. Med abax, menar du företaget ABAX (länk här)? Har du eller någon du känner köpt något från det företaget (eller något annat företag med liknande namn)? Det kan även vara av betydelse ifall du har köpt en vara eller tjänst i egenskap av näringsidkare eller konsument. Jag rekommenderar att du ringer till Lawlines telefonrådgivning, så att du kan utveckla din frågeställning och ta reda på om Lawline kan hjälpa dig vidare. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Har banken rätt att neka mig att ta över lån vid skilsmässa?

2019-10-29 i EKONOMI
FRÅGA |finns det andra vägar att gå för att ta över en bostad vid skilsmässa om banken säger nej?
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Detta är en fråga av mer ekonomisk karaktär, snarare än juridisk karaktär. Banken har ingen skyldighet att bevilja övertagandet av lånet. Om banken inte bedömer att du har tillräcklig återbetalningsförmåga för att överta lånet så kommer det således inte att beviljas. Ett alternativ är givetvis att ta in en medlåntagare, men detta är något som banken återigen har full rätt att vägra. För vidare information bör du vända dig till din bank. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Får Forex vägra att växla kontanter?

2019-10-13 i EKONOMI
FRÅGA |Får Forex vägra växla till utländsk valuta om jag har kontanter men inga bevis med på hur jag fått dem...ex för jaktarrende o försäljning av bil? I detta fall 10.000 från 76 årig svensk bonde...
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga! Det är såklart irriterande när man vill växla pengar och Forex vägrar.I samband med den nya penningtvättslagen har alla banker fått nya riktlinjer kring hur kontanter ska hanteras för att minska risken för penningtvätt. Vissa banker har en 10 000 kronors gräns, som betyder summor från 10 000 kronor måste styrkas med exempelvis kvitto eller kontoutdrag, som visar var dessa pengar kommer ifrån. Det kan vara så att Forex har samma regler som dessa banker. Det jag skulle rekommendera dig är att dra ut ett kontoutdrag (från kontot som du fått in pengarna för jaktarrende och bilförsäljning) och därmed använda den som bevisning. Alltså räcker kontoutdraget som bevisning. Om det är så att du fått pengarna kontant från början kanske det enklaste är att sätta in de på ditt konto och sedan betala med bankkortet när du ska växla hos Forex, för att slippa krångel. Annars är det som sagt bara att skriva ut ett kontoutdrag och ge dem den i samband med växlingen om de fortfarande skulle begära bevisning vid kortbetalning. Sammanfattningsvis får Forex vägra att växla en större summa pengar om det inte kan styrkas var dessa kommer ifrån. Detta är alltså för att förhindra risk penningtvätt. Kontoutdrag och eventuella kvitton fungerar gott och väl som bevisning. Vid fortsatt krångel skulle jag rekommendera att växla pengarna hos någon annan.Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Med vänlig hälsning,