Problem med bank

2019-08-01 i EKONOMI
FRÅGA |Jag undrar varför man inte kan lägga in en parkeringböter ....fick en den 11 och hade 8dagat på mej .men skulle betala den som idag med by nr och OCR längst upp på lappen men gick inte..
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår din fråga är den snarare teknisk än juridisk. För att få reda på varför det inte går att lägga till betalningen råder jag dig att vända dig till din bank. Är det så att du har fler frågor är du varmt välkommen att vända dig till oss igen.Vänligen,

Måste enskild egendom sättas in på mitt eget konto?

2019-07-17 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Väntar ett arv (pengar) från min farmor där det står att det ska vara enskild egendom. Måste kontot där pengarna sätts in på vara mitt konto? Alltså vara registrerat i mitt namn?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Rent juridiskt finns det inget krav att pengarna sätts in på ett konto i ditt namn. Däremot finns det en risk att de förlorar sin karaktär av enskild egendom annars. Om du t.ex. sätter in pengarna på ett gemensamt konto du har med sambo/make som ni redan har pengar på, då finns risken att pengarna sammanblandas med andra och att de inte längre ses som din enskilda egendom. För att vara säker på att pengarna fortsatt är din enskilda egendom (och tillfaller dig i t.ex. en bodelning), är min rekommendation att du sätter in dem på ett konto som endast du står på.Vänligen,

Kan banken neka mig att göra en utlandsbetalning?

2019-07-11 i EKONOMI
FRÅGA |Kan min bank neka en utlandsöverföring till annan bank, för att köpa bostad privat bara för att de vill ha papper på att det är det jag ska göra med mina pengar?.. Med betoning på MINA.. Jag har sparat de och det är ingen annans en mina pengar.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan är huruvida din bank kan neka dig som kund att använda deras tjänster. Detta är en fråga som är starkt influerad av Penningtvättslagen.Vad innebär penningtvättslagen?Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (7 § penningtvättslagen).Varför vill banken inhämta information om på vilket sätt du använder bankens tjänster och produkter?Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har därmed en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretess.Kan banken sätta stopp för din utlandsbetalning?Av det ovannämnda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Banken är inte skyldig att släppa fram din utlandsbetalning och banken kan komma till detta beslut vid minsta lilla misstanke om brott. Det handlar i grund och botten inte om varifrån pengarna på ditt konto kommer ifrån utan snarare vad pengarna kommer att användas till. Ska pengarna därutöver skickas till ett land som banken klassificerar som ett högriskland, till exempel krigshärjade länder, kan banken neka en utlandsbetalning på den grunden. Om du kan bevisa vad pengarna ska användas till genom exempelvis köpekontrakt eller annat avtal så ska det inte vara något större problem för dig att utföra denna utlandsbetalning.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Varför måste jag besvara bankernas frågor om kundkännedom?

2019-07-02 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, Vi (min hustru och jag) har råkat ut för en frågvis bank som kräver att få veta allt om våra utlandsvistelser:- om vi hyr eller om vi äger bostad i utlandet- vad vi använder våra egna pengar till som vi överför till utlandet- var våra pengarna kommer ifrån.Måste vi verkligen besvara alla deras frågor om vilka inköp vi gjort i utlandet samt inkomma med bevis på att vi bor i utlandet delar av året i form av elräkningar eller hyresavier etc.Banken vill också veta vilka andra banker vi har och hur mycket pengar vi har där. Man hänvisar till penningtvättslagen.Utdrag ur bankens hotelsebrev:Alla banker måste numera enligt lag ha uppgifter om sina kunder och veta hur och till vad kunderna använder bankens tjänster. Syftet är att skydda både dig och oss från att utnyttjas för penningtvätt. Vad händer om vi inte får kontakt med dig? Får vi inte in den information som krävs i tid kan det i värsta fall medföra att vi inte kan ge dig den service du behöver. Därför är det mycket viktigt att du hör av dig. Den finstilta texten ovan är ett bara utdrag ur deras hotelsebrev där man vill veta hur vi använder bankens TJÄNSTER men i verkligheten ville banken veta vad vi använder våra pengar till.Vår fråga vad händer om vi inte vill svara eller inte svarar inom en angiven tidsram, genmälde banken att de kommer att "blocka" våra bankkonton. På vår fråga om vad blockning innebär svarade banken att man spärrar våra konton.
Sabrina Curan |Hej! Först och främst - tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Vad innebär penningtvättslagen? Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på det EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism. Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (7 § penningtvättslagen). Varför vill banken inhämta information om kundkännedom? Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskild intresse för banken. Banken har därmed en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretess. Varför ställer banken frågor till just mig? Det kan verka löjligt att banken vill inhämta denna typ av information av sina privatkunder i och med att de omfattande fallen av penningtvätt och finansiering av terrorism har härrört från större organisationer än enskilda privatpersoner. Faktumet kvarstår dock - bankerna har numera en skyldighet att, i och med penningtvättslagen bestämmelser, inhämta uppgifter från samtliga kunder, utan undantag. Samtliga banker har skyldigheten att inhämta kundkännedom. Skulle du avsluta ditt engagemang i den aktuella banken och byta bank kommer du att få likartade frågor av även den nya banken. Vad händer om jag vägrar att besvara frågorna? I och med att banken kan riskera omfattande sanktioner om verksamheten har kunder som vägrar uppdatera sina kundkännedomsfrågor är hotet om att avsluta tjänster inte ett tomt hot - utan en uppmaning av allra högsta grad. Banken har all rätt att avluta allt ditt engagemang hos dem om du vägrar att besvara frågorna om kundkännedom. Detta innebär att du kommer att avvecklas som kund i banken och att konton, kort, krediter och dylikt kommer att avlutas. Vad innebär detta för er? Jag kan förstå att bankens kundkännedomsfrågor kan vara ingripande. Jag förstår också att det kan kännas som ett ingrepp i ert privatliv. Faktum är dock att banken enbart gör sitt jobb och uppfyller sin juridiska skyldighet genom att inhämta uppgifter om hur ni använder bankens produkter och tjänster. Om ni vägrar att besvara frågorna kommer banken i förlängningen att avveckla ert fullständiga engagemang. Att byta bank är inte ett sätt att undgå frågorna då samtliga banker omfattas av lagen. Hoppas att ni fått svar på er fråga, annars är ni varmt välkomna att vända er till Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Motpart hävdar större skuld än vad som muntligen överenskommits

2019-07-21 i EKONOMI
FRÅGA |Har lånat 250000kr av en gammal vän.Har nu åtebetalat den summan genom måntalig betalning sedan 2011-03-28.Har aldrig skrivit på något med honom.Nu påstår han att jag är skyldig ytterligare 96000kr + ränta och har skickat vidare till KF och nu ligger det hos Tingsrätten och fick besked idag om tid för rättegång.Vet inte vad jag skall göra då vi hade en muntlig överenskommelse om lånet och det har hela tiden rört sig om ett lån på 250000kr.Vad kan jag göra?? Tacksam för svar
Hashim Mohammed Ritha |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Situationen som du beskriver är bekymmersam. Svaret finner vi genom att se på hur domstolen arbetar och vad de kräver för att döma till din motparts fördel.I grund och botten handlar det alltså här om en bevisbedömning. När målet kommer upp i rätten kommer domstolen göra en bedömning av omständigheterna. För att din motpart ska få rätt i domstolen krävs det att han kan "göra sannolikt" att det finns ett skuldförhållande mellan er på det belopp som han hävdar. Att enbart referera till att det skedde en muntlig överenskommelse för flertalet år sedan lär inte vara tillräckligt för att domstolen ska döma till hans fördel. Det krävs mer bevisning än så, exempelvis dokumentation eller flertalet oberoende vittnen som kan styrka din motparts påståenden. För din del gäller det att du beskriver dina sakförhållanden, dvs. hur stort du anser att lånet var och varför den ska anses återbetald. Det går även bra att få fram dokumentation (t.ex. kontoutdrag från så långt bak du kan) eller vittnen som kan styrka dina påståenden. Det ska tilläggas att muntliga avtal är giltiga i juridisk mening, men som du säkert kan förstå är de svåra att bevisa. Det är denna relativt höga tröskel din motpart måste ta sig över. Det lär därför bli svårt för din motpart att vinna detta mål utan en ansenlig mängd bevis som kan styrka förhållandet.Jag önskar dig lycka till och hoppas att du fick ett behjälpligt svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig igen eller skriva en kommentar om något var otydligt.Vänligen,

condictio indebiti

2019-07-16 i EKONOMI
FRÅGA |Hej Frågan gäller angående felaktigt utbetalning av lön. Min svärmor är från Chile, kan väldigt lite svenska men kan arbeta, för några månader sedan slog hon sig i armen så kraftigt att efter ett läkarbesök fick hon sjukskrivning från sin läkare. i och med att hon fick ett läkarintyg gick hon med detta till sin närmaste chef och gav han läkarintyget. det hade gått två -tre månader fick hon ett brev från sin arbetsplats där de sa att hon hade mottagit två felaktiga utbetalningar från sitt arbete, detta eftersom min svärmors närmaste chef "glömde" att meddela detta till sin löneavdelning och skickade en korrigering för två månader. Min svärmor handlade i god tro då hon inte är insatt så bra i svenska systemet. hon har använt en del inte allt av pengarna och nu kräver företaget att hon ska betala tillbaka. jag har kollat lite på Lawline angående det här frågan men det verkar gälla för ett fall där man har mottagit under en längre period pengar från sin arbetsgivare.Kan företaget kräva tillbaka pengarna om de har gjort fel?
Sofie Falk |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Principen som aktualiseras är en civilrättslig regel som går under namnet condictio indebiti. Condictio indebiti är en princip som innebär att den som har gjort en felaktig betalning ska få tillbaka beloppet från den som mottagit det felaktigt betalda beloppet. Utgångspunkten vid felaktiga utbetalningar är således återbetalning, men precis som du skriver är det olika från fall till fall då det finns undantag från huvudregeln.Du skriver i att hon varit i god tro då hon inte har förstått, det ställs dock inget krav på kvalificerad ond tro för att återbetalning ska ske. Det räcker med att mottagaren "borde" insett betalarens misstag. När arbetsdomstolen har prövat mål om återbetalning har de fäst vikt vid om arbetstagare haft anledning att närmare granska lönebeskedet, och därefter om arbetsgivaren borde ha insett att lönen var felaktig genom att se över lönebeskedet. Vid en god tros bedömning tror jag därför att det skulle bedömas som att hon borde ha insett att utbetalningarna av felaktiga då hon inte arbetat under perioden, och att hon haft anledning att se över lönebeskeden när hon fått lön trotts sjukskrivningen.Hoppas du fick svar på din fråga!

Är det möjligt att dela upp ett lån trots att banken inte vill det?

2019-07-04 i EKONOMI
FRÅGA |En vän har skilt sig från sin f.d. make nästan enbart beroende på ekonomin. Då han är och var oerhört oansvarig med pengar och lätt drog på sig skulder, slösade bort sin lön och inte skötte sin ekonomi.När de skilde sig sålde de villan, som var belånad långt över skorstenen p.g.a. mannens ekonomi. Han tog lån på huset och använde till egna hobbyn, nöjesresor och liknande, men sa till banken att huslånets höjning gått till värdehöjande renoveringar.När huset såldes gick de alltså back och har kvar en del av huslånet, fast utan huset som säkerhet. Banken gick inte med på att dela upp lånet då mannen har en historia av att inte betala sina personliga räkningar och även har eller har haft betalningsanmärkningar som banken är medveten om.Nu när de är skilda sedan flera år så har mannen upprepat sitt beteende, helt väntat, vilket innebär att han periodvid inte betalar av sin del av lånet eller iallfall är väldigt sen med betalningarna. Vilket drabbar kvinnan han delar lån med.Finns det något sätt att "tvångsuppdela" lånet? Så att inte hon drabbas av hans slarv? Eller måste hon fortsätta att lida av det han gör, trots att det är flera år sedan de skilde sig? Att banken inte vill dela upp lånet förstår man ju, de vet att hon sköter sig och jagar honom så att han också sköter sin del (motvilligt), samt att hon täcker upp för hans del när han är sen med inbetalningarna. Men har hon inget sätt att slippa undan? Det är ju värre att behöva jaga honom nu när de inte ens är gifta
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När din vän och hennes make tog lån gemensamt ingick de ett avtal med banken. Utgångspunkten är att avtal ska hållas. För att din vän ska ha möjlighet att dela upp lånet med sin f.d. make krävs det därför att banken går med på det. En "tvångsuppdelning" är däremot inte möjlig.Då din vän och hennes f.d. make står på lånet gemensamt har hon en regresrätt mot honom. Regressrätten innebär att om banken kräver henne på summor han inte betalar, har hon rätt att få tillbaka det av sin f.d. make. Vänligen,

Lån vid köp av bostadsrätt

2019-06-27 i EKONOMI
FRÅGA |HejJag undrar om man kan stå på bolån men inte på lägenheten? Jag och min man(vi är gifta) ska köpa lägenhet vi står båda på lån men undrar om kan bara en står på lägenheten (om vi är överens)som ägare eller måste båda?Tack
Christoffer Edvardsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vid köp av en bostadsrätt förvärvar man en andel i bostadsrättsföreningen. Som utgångspunkt är det därför bostadsföreningen som avgör vilka villkor som accepteras vid inträde. Dessa villkor ska vara nedskrivna i föreningens stadgar. Som köpare har man rätt till medlemsskap om villkoren har uppfyllda och föreningen skäligen bör godta en som bostadsrättsinnehavare (se, 3 § Bostadsrättslag). Min rekommendation är därmed att läsa igenom föreningen stadgar och villkor. Det kan också vara lämpligt att göra en allmän förfrågan till föreningens styrelse. I övrigt finns det ingen rättslig bestämmelse som förhindrar att man väljer att dela på bolånet och enbart begära inträde för en låntagarna. Det viktiga i det avseende är att ni är överens och långivaren går med på lösningen. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om det skulle uppstå mer funderingar, eller om ni önskar skriva ett separat avtal för er överenskommelse är ni välkomna att boka in ett möte med en av våra jurister. Se mer här https://lawline.se/bokaMed vänlig hälsning,