Kan banken neka mig att göra en utlandsbetalning?

2019-07-11 i EKONOMI
FRÅGA |Kan min bank neka en utlandsöverföring till annan bank, för att köpa bostad privat bara för att de vill ha papper på att det är det jag ska göra med mina pengar?.. Med betoning på MINA.. Jag har sparat de och det är ingen annans en mina pengar.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan är huruvida din bank kan neka dig som kund att använda deras tjänster. Detta är en fråga som är starkt influerad av Penningtvättslagen.Vad innebär penningtvättslagen?Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (7 § penningtvättslagen).Varför vill banken inhämta information om på vilket sätt du använder bankens tjänster och produkter?Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har därmed en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretess.Kan banken sätta stopp för din utlandsbetalning?Av det ovannämnda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Banken är inte skyldig att släppa fram din utlandsbetalning och banken kan komma till detta beslut vid minsta lilla misstanke om brott. Det handlar i grund och botten inte om varifrån pengarna på ditt konto kommer ifrån utan snarare vad pengarna kommer att användas till. Ska pengarna därutöver skickas till ett land som banken klassificerar som ett högriskland, till exempel krigshärjade länder, kan banken neka en utlandsbetalning på den grunden. Om du kan bevisa vad pengarna ska användas till genom exempelvis köpekontrakt eller annat avtal så ska det inte vara något större problem för dig att utföra denna utlandsbetalning.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Varför måste jag besvara bankernas frågor om kundkännedom?

2019-07-02 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, Vi (min hustru och jag) har råkat ut för en frågvis bank som kräver att få veta allt om våra utlandsvistelser:- om vi hyr eller om vi äger bostad i utlandet- vad vi använder våra egna pengar till som vi överför till utlandet- var våra pengarna kommer ifrån.Måste vi verkligen besvara alla deras frågor om vilka inköp vi gjort i utlandet samt inkomma med bevis på att vi bor i utlandet delar av året i form av elräkningar eller hyresavier etc.Banken vill också veta vilka andra banker vi har och hur mycket pengar vi har där. Man hänvisar till penningtvättslagen.Utdrag ur bankens hotelsebrev:Alla banker måste numera enligt lag ha uppgifter om sina kunder och veta hur och till vad kunderna använder bankens tjänster. Syftet är att skydda både dig och oss från att utnyttjas för penningtvätt. Vad händer om vi inte får kontakt med dig? Får vi inte in den information som krävs i tid kan det i värsta fall medföra att vi inte kan ge dig den service du behöver. Därför är det mycket viktigt att du hör av dig. Den finstilta texten ovan är ett bara utdrag ur deras hotelsebrev där man vill veta hur vi använder bankens TJÄNSTER men i verkligheten ville banken veta vad vi använder våra pengar till.Vår fråga vad händer om vi inte vill svara eller inte svarar inom en angiven tidsram, genmälde banken att de kommer att "blocka" våra bankkonton. På vår fråga om vad blockning innebär svarade banken att man spärrar våra konton.
Sabrina Curan |Hej! Först och främst - tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Vad innebär penningtvättslagen? Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på det EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism. Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (7 § penningtvättslagen). Varför vill banken inhämta information om kundkännedom? Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskild intresse för banken. Banken har därmed en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretess. Varför ställer banken frågor till just mig? Det kan verka löjligt att banken vill inhämta denna typ av information av sina privatkunder i och med att de omfattande fallen av penningtvätt och finansiering av terrorism har härrört från större organisationer än enskilda privatpersoner. Faktumet kvarstår dock - bankerna har numera en skyldighet att, i och med penningtvättslagen bestämmelser, inhämta uppgifter från samtliga kunder, utan undantag. Samtliga banker har skyldigheten att inhämta kundkännedom. Skulle du avsluta ditt engagemang i den aktuella banken och byta bank kommer du att få likartade frågor av även den nya banken. Vad händer om jag vägrar att besvara frågorna? I och med att banken kan riskera omfattande sanktioner om verksamheten har kunder som vägrar uppdatera sina kundkännedomsfrågor är hotet om att avsluta tjänster inte ett tomt hot - utan en uppmaning av allra högsta grad. Banken har all rätt att avluta allt ditt engagemang hos dem om du vägrar att besvara frågorna om kundkännedom. Detta innebär att du kommer att avvecklas som kund i banken och att konton, kort, krediter och dylikt kommer att avlutas. Vad innebär detta för er? Jag kan förstå att bankens kundkännedomsfrågor kan vara ingripande. Jag förstår också att det kan kännas som ett ingrepp i ert privatliv. Faktum är dock att banken enbart gör sitt jobb och uppfyller sin juridiska skyldighet genom att inhämta uppgifter om hur ni använder bankens produkter och tjänster. Om ni vägrar att besvara frågorna kommer banken i förlängningen att avveckla ert fullständiga engagemang. Att byta bank är inte ett sätt att undgå frågorna då samtliga banker omfattas av lagen. Hoppas att ni fått svar på er fråga, annars är ni varmt välkomna att vända er till Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Tjena. Jag undrar varför tar dom pengar från mitt konto vad är det för ett bolag å vad har dom för abumang kopplade till sig??

2019-06-24 i EKONOMI
FRÅGA |Tjena. Jag undrar varför tar dom pengar från mitt konto vad är det för ett bolag å vad har dom för abumang kopplade till sig??
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag tolkar din fråga har ett företag tagit pengar från ditt konto, men du vet inte vad det är för företag och om företaget har något abonnemang eller liknande kopplat till sig. Jag ska försöka besvara din fråga och ge råd om vad du kan göra nu.Vad kan det vara för bolag som tar pengar från ditt konto?Det är svårt att svara på när det inte framkommer mer information i din fråga. En möjlighet är att du har ett abonnemang eller likande som dras på autogiro, och att det har fortsatt även om du inte har någon nytta av det. Vad du kan göra nuÅterigen framgår det inte så mycket information av din fråga, men om det är något företag som tar pengar från ditt konto rekommenderar jag att du kollar upp ordentligt vad det är för företag. Om du har någon utgift som dras varje månad och som du inte vill ha/betala för (t.ex. telefonabonnemang, gymkort etc. som du inte har nytta av) bör du ta kontakt med det företaget och säga upp abonnemanget. Du kan även kontakta din bank och ställa frågor till dem. Du kan givetvis även ringa till Lawlines telefonrådgivning om du har fler frågor. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Vad för produkter får vi ha som pris i en tävling?

2019-06-18 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Vi vill anordna en tävling på sociala medier "Gilla, kommentera, följ" varianten i marknadsföringssyfte. Där vi vill tävla ut en produkt som vi inte själva äger. Vi säljer PT tjänster online och rekommenderar alltid Philips Airfryer (en luftfritös) som ett självklart verktyg. Kan vi anordna en tävling där vi tävlar ut en airfryer som vi införskaffar eller kan vi enbart tävla ut produkter/tjänster som vi själv tillhandahåller?Mvh!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns rent juridiskt inget krav att ni i en tävling endast får erbjuda produkter eller tjänster som ni normalt sett tillhandahåller. Ni har givetvis möjlighet att köpa in produkter, t.ex. nämnda luftfritös, och använda som pris i tävlingen.Vänligen,

Är det möjligt att dela upp ett lån trots att banken inte vill det?

2019-07-04 i EKONOMI
FRÅGA |En vän har skilt sig från sin f.d. make nästan enbart beroende på ekonomin. Då han är och var oerhört oansvarig med pengar och lätt drog på sig skulder, slösade bort sin lön och inte skötte sin ekonomi.När de skilde sig sålde de villan, som var belånad långt över skorstenen p.g.a. mannens ekonomi. Han tog lån på huset och använde till egna hobbyn, nöjesresor och liknande, men sa till banken att huslånets höjning gått till värdehöjande renoveringar.När huset såldes gick de alltså back och har kvar en del av huslånet, fast utan huset som säkerhet. Banken gick inte med på att dela upp lånet då mannen har en historia av att inte betala sina personliga räkningar och även har eller har haft betalningsanmärkningar som banken är medveten om.Nu när de är skilda sedan flera år så har mannen upprepat sitt beteende, helt väntat, vilket innebär att han periodvid inte betalar av sin del av lånet eller iallfall är väldigt sen med betalningarna. Vilket drabbar kvinnan han delar lån med.Finns det något sätt att "tvångsuppdela" lånet? Så att inte hon drabbas av hans slarv? Eller måste hon fortsätta att lida av det han gör, trots att det är flera år sedan de skilde sig? Att banken inte vill dela upp lånet förstår man ju, de vet att hon sköter sig och jagar honom så att han också sköter sin del (motvilligt), samt att hon täcker upp för hans del när han är sen med inbetalningarna. Men har hon inget sätt att slippa undan? Det är ju värre att behöva jaga honom nu när de inte ens är gifta
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När din vän och hennes make tog lån gemensamt ingick de ett avtal med banken. Utgångspunkten är att avtal ska hållas. För att din vän ska ha möjlighet att dela upp lånet med sin f.d. make krävs det därför att banken går med på det. En "tvångsuppdelning" är däremot inte möjlig.Då din vän och hennes f.d. make står på lånet gemensamt har hon en regresrätt mot honom. Regressrätten innebär att om banken kräver henne på summor han inte betalar, har hon rätt att få tillbaka det av sin f.d. make. Vänligen,

Lån vid köp av bostadsrätt

2019-06-27 i EKONOMI
FRÅGA |HejJag undrar om man kan stå på bolån men inte på lägenheten? Jag och min man(vi är gifta) ska köpa lägenhet vi står båda på lån men undrar om kan bara en står på lägenheten (om vi är överens)som ägare eller måste båda?Tack
Christoffer Edvardsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vid köp av en bostadsrätt förvärvar man en andel i bostadsrättsföreningen. Som utgångspunkt är det därför bostadsföreningen som avgör vilka villkor som accepteras vid inträde. Dessa villkor ska vara nedskrivna i föreningens stadgar. Som köpare har man rätt till medlemsskap om villkoren har uppfyllda och föreningen skäligen bör godta en som bostadsrättsinnehavare (se, 3 § Bostadsrättslag). Min rekommendation är därmed att läsa igenom föreningen stadgar och villkor. Det kan också vara lämpligt att göra en allmän förfrågan till föreningens styrelse. I övrigt finns det ingen rättslig bestämmelse som förhindrar att man väljer att dela på bolånet och enbart begära inträde för en låntagarna. Det viktiga i det avseende är att ni är överens och långivaren går med på lösningen. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om det skulle uppstå mer funderingar, eller om ni önskar skriva ett separat avtal för er överenskommelse är ni välkomna att boka in ett möte med en av våra jurister. Se mer här https://lawline.se/bokaMed vänlig hälsning,

Har jag rätt att få ut nio år gamla transaktionsuppgifter från banken?

2019-06-20 i EKONOMI
FRÅGA |Har jag rätt att kräva av banken att få ut mina kontouppgifter Som är 9 år gamla ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Rent juridiskt finns det inte reglerat någon skyldighet för banken att tillhandahålla historiska kontouppgifter eller kontoutdrag. Däremot brukar det i regel vara möjligt att få ut sådana uppgifter, under förutsättning att banken har uppgifterna kvar. Om inte annat stadgas i avtal mellan dig och banken finns det dock en risk att du får betala en avgift för att ta del av uppgifterna. Det är inte heller säkert att banken har kontouppgifter så långt tillbaka sparade. Uppgifter om transaktioner ska dock sparas sju år enligt bokföringslagen (2 § bokföringslagen).

Hur sätter jag in en större summa på banken?

2019-06-16 i EKONOMI
FRÅGA |Hur kan jag sätta in en större kontant betalning på bank. Alla överlåtandepapper finns i god ordning med påskrifter osv.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Banker har en skyldighet enligt penningtvättslagen att känna sina kunder och att säkerställa att pengar som t.ex. sätts in på ett konto inte härrör från brottslig verksamhet. Exakt vilka rutiner banker har för att säkerställa detta varierar från bank till bank. Min rekommendation är därav att du kontaktar din bank innan försök till insättning för att få klargjort vilka rutiner banken har, vilka beloppsgränser som gäller och vad för dokumentation de behöver av dig.Vänligen,