Fördelning av kostnader mellan sambos

2019-05-28 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag är sambo med en man och vi har ett gemensamt barn.Med mig in i denna relation hade jag 3 barn som har annan pappa. Ett av mina barn bor hos oss på heltid och de andra på halvtid. Jag har försörjningsplikt för alla mina barn. Nu ska vi separera och min sambo anser att jag ska betala alla avgifter med lika stor del som jag har barn vilket blir 3,5 personer. Alltså tycker jag att jag ska betala 3,5 delar av våra gemensamma matkostnader( vilket jag köper) men även 3,5 delar av internet, tv, fastighetsskatt, hyra etc. I min värld är det vi vuxna som ska betala för hyra och övriga kostnader och där ska barnen inte blandas in. Han tycker att mitt resonemang är helt orimligt och ser oss som hyresgäster under tiden jag bor kvar. Han står som ensam ägare till vår bostad.Är jag helt fel ute?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Hur mycket var och en ska betala för era vardagliga kostnader så som mat, internet, tv m.m. är något ni får komma överens om tillsammans. Eftersom det är din sambo som äger er bostad finns dock en risk att han vill att ni flyttar därifrån om du inte betalar den summa han anser vara rimlig. Jag rekommenderar er därför att försöka kompromissa för att få fram en lösning som båda känner sig nöjda med. Hoppas du fått svar på din fråga!

Var har sålt vår bostadsrätt och får inte lån till den nya, vad ska vi göra?

2019-05-17 i EKONOMI
FRÅGA |Vi har i september 2017 med inflyttning våren 2020 köpt en bostadsrätt. Vi är 75 resp. 78 år och får idag inga lån beroende på att våra inkomster är för låga och situationen på bostadsmarknaden ändrats vilket påverkade försäljningspriset på vår försålda bostadrätt med 300 000 kr. Vad skall vi göra?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har ni ingått ett avtal om en bostadsrätt med inflyttning våren 2020. Inför att ni ingick avtalet utgår jag från att ni fått ett lånelöfte av er bank, upp till en viss summa. Summan ni behöver låna överstiger nu vad banken tidigare haft möjlighet att bevilja, med anledning av att ni inte fick ut så mycket för er bostadsrätt som ni hade räknat med.Ett lånelöfte är i sig inte juridiskt bindande utan mer en indikation om en låneansökan kommer att gå igenom. I regel brukar bankerna följa vad som uppgetts i lånelöftet, dock kan villkoren ändras om den ekonomiska situationen förändras. Det är vad som hänt i ert fall; eftersom ni behöver låna 300.000 kronor mer än tidigare har den ekonomiska situationen förändrats. Banken gör alltid en kalkyl i vilken den väger in vad bostaden är värd, men även er betalningsförmåga. Så som du beskriver din fråga är bankens uppfattning att er privatekonomi inte klarar ett lån som är 300.000 kronor högre. Rent juridiskt kan ni inte kräva att banken lånar ut pengar till er. Vilka alternativ har ni?Ett första alternativ är att ni försöker förhandla med er bank igen och förklarar situationen. Med lite tur går det att komma överens med banken att den ska bevilja det större lånet. Om det inte är möjligt är min rekommendation att ni vänder er till andra banker. Det är inte säkert att en annan bank gör samma bedömning som er nuvarande bank. Dels finns det viss konkurrens mellan banker, vilket kan göra att en annan bank eventuellt kan tänka sig att ta över er som kund. Det finns även kreditinstitut som är "specialiserade" på att ge lån till kredittagare som inte får lån i andra banker. Tyvärr är ofta villkoren, såsom ränta, sämre i sådana banker. Det är dock ett alternativ för att få lån.Om ni inte får lån i någon bank kan ett alternativ vara att ni ställer en säkerhet, vilket ni bör diskutera med er bank. En säkerhet kan vara antingen någon som går i borgen för er; kanske att ni har barn, närstående eller någon annan som har en god inkomst och kan tänka sig att gå i borgen för er. Om banken får en säkerhet i form av borgensman är den ofta mer benägen att låna ut pengar då den kan vända sig till borgensmannen för det fall att ni inte betalar. Ett snarlikt alternativ är att någon går in som medlåntagare med er (vilket blir allt vanligare i stället för borgensman). Om ni har någon i er närhet med god ekonomi som kan gå in som medlåntagare förbättras er kreditvärdighet (då ni då är tre personer som är ansvariga för lånet och kravet per person blir lägre).Ett sista alternativ, vilket jag inte rekommenderar, är att ni bryter avtalet om den bostadsrätt ni ska flytta in i våren 2020. Det kan dock bli kostsamt då ni sannolikt blir skadeståndsskyldiga på grund av avtalsbrottet.Sammanfattningsvis kan ni inte kräva att banken lånar ut pengar till er. Min rekommendation är att försöka förhandla med banken igen, annars att ni vänder er till andra banker och försöker få lån. Ett alternativ är att ni, om det är möjligt, ställer en säkerhet med hjälp av en borgensman eller medlåntagare. Det kräver dock att ni har någon som kan gå i borgen eller vara medlåntagare och att banken beviljar det.Tyvärr går det inte att ge er ett bättre svar än ovan. Det råder en avtalsfrihet varför det är upp till banken huruvida den vill ingå ett avtal med er, dvs. om den vill låna ut pengar eller ej. Om något är oklart i svaret är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Problem som kan uppstå om man väljer att vara medlåntagare

2019-05-03 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Jag har ett problem, en av mina fd kompisar behövde ta ett lån för att betala av andra små lån. Banken godkände inte hans låneansökan och han lyckades inte betala av alla sina små lån. Då frågade han mig om jag kunde ställa upp som medlånare för beloppet 60 000kr. Jag sa nej men eftersom jag är snäll och godhjärtad så ställde jag upp. Han fixade allt, han fyllde i mina uppgifter, det enda jag behövde göra var att legitimera mig med bankID. Då såg jag inte vilket belopp lånet var på. Nu i efterhand märker jag att jag har blivit totalt lurad, manipulerad och även hotad. Då det visar sig att detta belopp har varit extremt mycket större än vad jag trott, han sitter idag häktad på obestämd tid och nu måste jag betala skulden. Min fråga är, Finns det någon möjlighet att man kan ta sig ur denna situation som medlåntagare?
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att vara medlåntagare till ett lån innebär att man är solidariskt ansvarig för lånet tillsammans med den personen som lånet är till för, i detta fall din kompis, och är då jämställd som låntagare. Om ni båda står som låntagare på lånet är ni solidariskt ansvariga för lånet. Solidariskt ansvar innebär att låntagarna, i detta fall du och din kompis, svarar "alla för en och en för alla". Detta innebär att borgenären, det vill säga långivaren, kan rikta krav på betalning till vem den vill av de som är solidariskt ansvariga. Detta förhållande ändras inte på grund av häktningen. Detta innebär att du är skyldiga att betala de kostnader som långivaren begär i enlighet med avtalet, om inte din kompis betalar. Slutsatsen är att du rent juridiskt är bunden att betala tillbaka det lånet som du gått in som medlåntagare på. Att din kompis sitter häktad förändrar inte detta faktum. Du kan dock alltid vända dig till långivaren och förklara situationen som i sin tur kan leda till att återbetalningen av lånet kan pausas under en viss tid. Observera att långivaren inte är skyldig att gå med på detta, men det är en möjlighet som är värd att utforska! Hoppas att vi på Lawline har kunnat besvara din fråga! Du kan också alltid vända dig till Lawlines juristbyrå.

Bankens rättighet att neka någon att öppna konto

2019-05-01 i EKONOMI
FRÅGA |Kan bankerna neka mig ett företagskonto om jag har skuld till kf
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Huvudregeln är att banker och kreditmarknadsbolag som erbjuder inlåningskonton (det vill säga ett konto där du kan sätta in pengar) har en skyldighet att ta emot insättningar från alla (11d § Lagen om insättningsgaranti). Det betyder att alla också ska kunna öppna ett konto hos dessa bolag. Det finns dock vissa undantag från denna skyldighet till exempel om banken begår ett brott genom att ta emot pengarna, om det finns misstanke om penningtvätt eller om kunden tidigare gjort sig skyldig till misskötsel eller ohederlighet mot banken. Enligt Finansinspektionens allmänna råd om inlåningskonton bör betalningsanmärkning inte utgöra tillräcklig grund för att neka någon att öppna ett konto.Med vänliga hälsningar,

Får banken ha ett maxbelopp för uttag i bankomat?

2019-05-26 i EKONOMI
FRÅGA |Hejjag har en fråga om----Maxbelopp för uttag i bankomat----från den 23-3-19 har Seb-banken infört •ta ut 15 000 kronor på ditt kort under en rullande period på fyra dagar---•ta ut 40 000 kronor på ditt kort under en rullande period på 30 dagar ---är det lagligt att införa ett maxbelopp? detta är ingen politisk beslut banken förvaltar mina pengar tjäna pengar på det men kan inte bestämma över mina pengar när jag vill ta ut dem detta är för mig Diktatura rent sagt finns det någonting jag kan göra
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns inom svensk rätt en långtgående avtalsfrihet, innebärande att det står parter fritt att avtala om vad de vill så länge det inte strider mot t.ex. gällande lag. Det finns ingen lag som reglerar hur mycket man har rätt att ta ut från en bankomat. Har du ingått ett avtal med banken enligt vilket du kunde ta ut hur mycket du ville, och det nu har ändrats, innebär det en ändring av avtalsvillkoren. Det är inte olagligt i sig, däremot kan det innebära att du har rätt att dra dig ur; dvs. du kan avsluta dina förehavanden med banken och flytta dina affärer, pengar m.m. till en annan bank du är mer nöjd med. Det finns däremot ingen juridisk skyldighet för banken att låta dig ta ut hur mycket av dina pengar du vill via en bankomat.Min rekommendation, om du inte är nöjd med din bank, är att du byter bank till en annan med villkor du är mer nöjd med.Vänligen,

Kan två personer betala kontant och dricksa och en sista person betala "allt" på kortet och då ta de pengarna och inte betala ut dricks?

2019-05-05 i EKONOMI
FRÅGA |Om man lämnar dricks på en restaurang vems är pengarna då? Kan två personer betala kontant och dricksa och en sista person betala "allt" på kortet och då ta de pengarna och inte betala ut dricks?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att din fråga handlar om ett scenario där tre personer ätit på en restaurang. Två personer betalar sina delar av notan kontant och dricksar också. Den tredje personen betalar istället hela notan med kort utan att dricksa och tar själv de kontanter de andra två lämnat, inklusive dricks. I lagen finns inga regler om dricksDet finns inga lagregler om dricks utan det är en helt frivillig gåva du som gäst på t.ex. en restaurang kan ge för att du är nöjd med servicen. Hur ni som gäster väljer att dela upp en nota är också helt upp till er, men utgångspunkten är ju att alla är skyldiga att betala för det de själva beställt, ätit och druckit. Vill två personer lämna dricks för deras delar men inte den tredje för dennes del är finns inget hinder mot detta.Den tredje personen har ingen "rätt" att ta den dricks de andra två betalatOm de två personerna som väljer att betala kontant också dricksar bör inte den tredje personen hur som helst kunna ta alla kontanterna inklusive dricks och sedan betala allt med kort utan dricks. I praktiken innebär ju detta att de två första betalar ett belopp av den tredjes del av notan genom dricksen. Dricksen är ju som nämnt ovan en frivillig gåva från de två gästerna till servicepersonalen så den tredje har ingen rätt att ta detta själv. De två som gett dricks kan i denna situation absolut protestera mot vad den tredje gör och påpeka att dricksen de valt att lämna är till serivcepersonalen och inte till den tredje att ta själv. Det är du som ger dricksen som "äger" den tills du faktiskt lämnat den till personalen och du bestämmer därför vart den ska gå. Den tredje personen har ingen rätt att ta dricksen bara för att du t.ex. lagt den på bordet.Vill den tredje personen gärna betala allt med kort bör denne - lämna kvar kontanterna som är dricks eller - lägga på dricksbeloppet på totalsumman när denne betalar allt med kort. Alternativt kanske den tredje kan betala bara dennes del av notan med kort och inte "allt". Sammanfattningsvis är dricks en frivillig gåva. Pengarna tillhör den gäst som ger dem och det är även denne som bestämmer över dem. När servicepersonalen sedan tagit emot dricksen blir dricksen dennes. Den tredje personen i situationen du beskriver kan alltså inte betala "allt" på kortet och ta kontanterna inklusive dricks utan att de andra två har något att säga till om. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Måste båda stå på lägenheten?

2019-05-01 i EKONOMI
FRÅGA |jag och min sambo som har två barn sedan tidigare (särkull) tänker köpa en bostadsrätt, som jag betalar till största delen. Kan vi skriva den på bara mej, trots att sambon kommer att stå solidariskt för de lån vi ev måste ta?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I teorin är det du beskriver fullt möjligt, däremot är det i slutändan en fråga som måste lösas mellan er och banken. Att det är möjligt att endast du äger bostaden men att båda står på lånen innebär inte att banken är skyldig att gå med på det. Det finns en avtalsfrihet och banken har rätt att välja vem den ingår avtal med och under vilka villkor. Även om förfarandet i teorin är möjligt är min rekommendation att du vänder dig till din bank med frågan och hur de ställer sig till det.Vänligen,

Påverkas ekonomiskt bistånd av barnpension som betalas ut retroaktivt?

2019-04-29 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Ensamkommande barn (18 år) som bor på stödboende får ekonomiskt bistånd från kommunen. Denne ungdom har fått barnpension utbetalad från pensionsmyndigheten. Då handläggningen har tagit tid så blir biståndet utbetalat retroaktivt under 2019. Men kostnaden omfattar 2017-2018 och 2019. Hur ska man ställa sig till detta när det kommer till det ekonomiska biståndet? Är det juridisk försvarsbart att det ekonomiska biståndet från kommunen ska påverkas av biståndet från pensionsmyndigheten? De räknar nu ut att biståndet som betalas ut retroaktivt 2019 kommer påverka ungdomens ekonomiska bistånd 2019 och väljer därför att dra av detta på ekonomiska biståndet. Det innebär att ungdomen kommer tvingas betala mat, fritidsaktiviteter osv med hjälp av sin barnpension. Detta i sin tur är ju just det som ska regleras av SoL?
David Gardell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag vill inleda med att säga att jag beklagar er situation. Nedan kommer jag att redogöra för förutsättningarna för att få ekonomiskt bistånd och hur detta kommer att påverka personen som du vill hjälpa. Efter det kommer jag att ge dig en rekommendation på hur personen kan handla. Förutsättningen för att få bistånd är att en person inte kan tillgodose sina egna behov, Sol 4 kap 1 §. När det kommer till det ekonomiska biståndet så innebär detta att en person inte har tillräckligt med pengar för att täcka sina behov av mat, fritidsaktiviteter och så vidare. När en artonårig ensamkommande får ut sin barnpension retroaktivt, så har hen pengar för att täcka sina behov av mat, fritidsaktiviteter osv. Detta betyder att biståndet kommer att påverkas. Jag förstår att detta är stötande men det är tyvärr juridiskt försvarbart. Den ensamkommande kan dock alltid gå till kommunen och söka bistånd för mat och fritidsaktiviteter osv, enligt 4 kap 2 § SOL. Enligt denna paragraf är det dock upp till kommunen att välja om de vill betala ut eller inte. Det kan dock vara värt ett försök! Jag hoppas att detta har varit till hjälp och att allt kommer att gå bra! Vänligen,