Hur länge kan man vänta med att skicka en faktura?

2019-01-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Jag har fått en faktura på min mejl 2018-12-18 med ett förfallodatum 2018-09-30.Ska man betala den eller kan man strunta i den? Tycker det känns helt fel att skicka ut en "gammal" faktura.Har inte detta och göra med accept och sent mottagande eller liknande?
Melica Djahani |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det framgår inte av din fråga om fakturan är till en konsument eller näringsidkare men jag kommer att besvara din fråga utifrån båda alternativen.Om du är konsument gäller en treårig preskriptionstid enligt 2 § Preskriptionslagen, det innebär att ett företag har tre år på sig att skicka ut fakturan till en konsument. Om företaget skickar ut fakturan efter tre år är fordran preskriberad vilket innebär att du inte behöver betala.Om du har köpt varan som näringsidkare gäller en tioårig preskriptionstid enligt 2 § preskriptionslagen, vilket innebär att du fortfarande är betalningsskyldig. Lycka till! Vänligen,

Vad innebär förgävesavtal?

2019-01-27 i EKONOMI
FRÅGA |Vad innebär förgävesavtal?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett förgävesavtal eller ett förgäveskostnadsavtal är ett slags avtal som innebär att någon åtar sig att betala för de kostnader som uppstår om ett visst projekt avbryts. Som exempel kan nämnas att en kommun beslutar att avbryta ett byggprojekt. Om det finns ett förgävesavtal mellan kommunen och byggföretaget blir kommunen skyldig att ersätta alla nedlagda kostnader som byggprojektet har lett till. Som jag har förstått det, förekommer s.k. förgävesavtal ofta i samband med projektering. Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!Vänligen

Om en av föräldrarna är skuldsatt hos kronofogden, kan man skaffa barn ändå?

2019-01-26 i EKONOMI
FRÅGA |Hej om en av föräldrarna är skuldsatt hos kronofogden, kan man skaffa barn ändå?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga regler i lagen som direkt hindrar er från att skaffa barn på "vanligt" vis. Att en av de framtida föräldrarna är skuldsatt är alltså inget som i sig gör er till otillåtna föräldrar. Det korta svaret på din fråga är därför: Ja, man kan skaffa barn även om en av föräldrarna är skuldsatt hos Kronofogden. Vad som kan vara bra att ha i åtanke är dock att det med ett barn också naturligtvis kommer bli större kostnader för mat, kläder o.s.v. Om Kronofogden beslutar om att utmäta förälderns som är skuldsatt inkomst så inkluderar detta också det barnbidrag ni kommer få som ju egentligen är menat att gå till kostnader för barnet. Framför allt för barnet, men även för er egen skull, tänker jag att det därför kan vara bra att ni ser till att betala skulden och ha ordning på er ekonomi innan ni skaffar barn. Ni kommer troligtvis ha tillräckligt att tänka på när barnet väl kommit och då kan det ju vara skönt att inte behöva bekymra sig över ekonomin också. Jag rekommenderar er att kontakta budget- och skuldrådgivningen i er kommun om ni behöver hjälp med och råd om er ekonomi. Detta är en kostnadsfri service som varje kommun ska erbjuda skuldsatta personer. Ni kan söka efter budget- och skuldrådgivare i er kommun HÄR. Hoppas ni fått svar på er fråga!Med vänliga hälsningar

Betalningsanmärkningar och lån

2019-01-01 i EKONOMI
FRÅGA |Hej jag har en fråga ! När är skuldsanering fri efter 5år och betalsänmärkning fosvunn, får man låna pengar från banken utan problem?Eller banken kommer inte att kunna ser betalsänmärkning som tidigare varit?Tack på förhand.
Sabrina Curan |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När en betalningsanmärkning har preskriberats syns den inte längre på kreditupplysningen som banken inhämtar vid handläggningen av kreditärendet. Därmed står det inte i vägen för dig. Dock kan banken neka dig lån av andra anledningar, till exempel bristande återbetalningsförmåga. Banken har ingen juridisk skyldighet att låna ut pengar till dig. Då detta är en fråga av ekonomiska karaktär rekommenderar jag dig att kontakta din bank för vidare hjälp i ditt ärende. Hoppas svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Att bli nekad företagskonto

2019-01-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, kan en bank neka en näringsrikare att öppna ett företagskonto?om så, vilken rättslig grund?
Galina Krasteva |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alla, även företag, har rätt till inlåningskonto enligt lagen om insättningsgaranti (här) och alla konsumenter har rätt till ett betalkonto med grundläggande funktioner om företaget erbjuder sådana i sitt sortiment. Banker, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag som erbjuder konton som omfattas av insättningsgarantin är skyldiga att ta emot insättningar från alla, och därmed också erbjuda konton (11 d § lagen om insättningsgaranti). Banken kan dock neka dig ett konto om det inte går att kontrollera din identitet, om du misskött dig mot banken eller om det finns misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt penningtvättslagen (här). Enbart en betalningsanmärkning bör inte vara skäl att inte få ett inlåningskonto och ska inte vara skäl att inte få ett betalkonto.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad blir konsekvenserna för försörjningstödet om man blir sambo samt hur påverkar detta sambons möjligheter till studiestöd?

2019-01-27 i EKONOMI
FRÅGA |Hej !Jag har ett jättestort problem.Min dotter får för närvarande socialbidrag.Hon har ett barn från ett tidigare förhållande.Hon har träffat en kille från Tyskland och dom vill flytta ihop.Dom väntar ett barn nu.Han vill plugga här och lära sig svenska.Hon har också tänkt att börja plugga. Komvux.Han har ingen inkomst nu. Hur ska dom gå till väga för att flytta ihop utan att hon förlorar socialbidraget.Han vill söka CSN i Sverige. Kan han få det ?Han har funderat på att skriva sig hos en kompis här i Sverige nu innan barnet kommer.Är det en dum ide?Ja det här ett stort problem för oss.Snälla hjälp.Med vänlig hälsning
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att din dotter får försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag). Försörjningsstöd ges ut efter en behovsprövning som görs på individuell nivå. Hennes omständigheter generellt samt vilka utgifter din dotter har blir avgörande för hur stort bidraget är. Denna prövning görs för hela hushållet, om din dotters pojkvän flyttar in räknas hans ekonomi också in när behovsprövningen görs. Har han en någorlunda god ekonomi finns det alltså en risk att din dotter förlorar sitt försörjningsstöd om han flyttar in. Angående pojkvännens vilja att lära sig svenska antar jag att det är SFI (svenska för invandrare) han tänkt vända sig till. Denna utbildning är kostnadsfri och han blir därför inte berättigad till CSN för dessa kurser. Skulle han däremot börja studera något på komvux finns det ett antal krav som måste uppfyllas för att han ska få bidrag som utländsk medborgare. Jag utgår i detta svar från att pojkvännen är medborgare i Tyskland. Utgångspunkten är att du får studiestöd från CSN om du varit gift eller sambo med en svensk medborgare i över ett år och ni har barn tillsammans. Det kan alltså bli svårt för honom att flytta hit och få studiestöd direkt. Om han utöver detta inte flyttar in hos din dotter utan skriver sig hos sin kompis anses han inte som sambo till din dotter och måste istället jobba i minst två år för att få rätt till studiestöd. SFI kan räknas in som en typ av arbete. Även giftemål kommer troligtvis påverka din dotters rätt till försörjningsstöd då makar har en skyldighet att efter sin förmåga bidra ekonomiskt till den andres behov. Beroende på pojkvännens ekonomiska situation kan detta alltså anses som en ökning av tillgångar för din dotter. SlutsatsJag kan säga huruvida din dotter skulle förlora sitt försörjningsstöd om hennes pojkvän flyttade in hos henne. Denna prövning görs individuellt och det beror på pojkvännens tillgångar samt ekonomi i övrigt. Om han istället väljer att skriva sig hos en kompis måste han istället arbeta två år innan han kan söka studiestöd hos CSN då han inte är sambo till din dotter. Din dotter och hennes pojkvän måste alltså ta ställning till vilket av dessa alternativ de finner lämpligast.Skulle ni få ytterligare problem med försörjningsstödet kan vi på Lawline hjälpa dig. Är du intresserad av detta kan du maila mig på eric.nilsson@lawline.se så återkommer vi med offert.¨Med vänliga hälsningar,

När ska en faktura betalas?

2019-01-20 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Är det skillnad mellan hur lång tid efter man måste betala en faktura från ett företag eller en ekonomisk förening, t.ex. en bostadsrättsförening?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, det finns inte någon sådan principiell skillnad. Vid vilken tidpunkt fakturan ska betalas beror på vad som gäller enligt avtalet och vilken slags betalning det är fråga om. För vissa slags betalningar kan särskilda betalningstider gälla. Vad gäller bostadsrättsföreningar finns det t.ex. vissa särskilda betalningsfrister för försenade årsavgifter. Du kan läsa mer om detta i bostadsrättslagen, 7 kap. 23 §.Svaret på din fråga är dock att det inte finns någon generell skillnad.Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!Vänligen

Förutsättningar för sakrättslig verkan vid pantsättning av diverse egendomsslag

2018-12-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag behöver låna pengar och undrar om följande tillgångar kan ställas som säkerhet som jag kan belåna. - Jag har nyttjanderätt (hyres) av en brygga och två sjöbodar (bredvid mitt kontor, enskild firma), kan denna brygga, sjöbodar användas som säkerhet?- Jag har en båt som jag tänker att jag kan repetera samtidigt som den är ställd som säkerhet? Kan denna göras?- Har en annan mindre båt som står hos min syster, kan denna ställas som säkerhet?- Har en sommarstuga som står på mark som jag hyr, kan denna sommarstuga trots detta ställas som säkerhet?Tack Allt gott
Francisco Stråhle |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga behandlar panträtt och de sakrättsliga frågeställningar som aktualiseras.Inledningsvis ska erinras att pantsättning av nyttjanderätt kan enbart göras av nyttjanderättsupplåtaren. En nyttjanderättstagare, exempelvis en hyresgäst, kan alltså inte pantsätta sin hyresrätt. Nyttjanderätten till bryggan och sjöbodarna kan således inte pantsättas. Bägge båtar är att betrakta som lös egendom. En förutsättning för att det ska vara fråga om en giltig pantsättning är att tradition (besittningsövergång) skett av pantegendomen (se 10:1 Handelsbalken) Härtill fordras alltså att den som vill pantsätta lös egendom som utgångspunkt lämnar över egendomen till panthavaren. HD har i flera avgöranden, däribland NJA 1996 s. 52, fastslagit att avgörande för om tradition har skett inte nödvändigtvis behöver bero på om egendomen faktiskt tagit emot denna, utan att pantsättaren får sin rådighet avskuren. Avgörande är alltså om pantsättaren kan fortsätta nyttja egendomen eller inte. Av omständigheterna i frågan framgår att du avser renovera den större båten. Eftersom din rådighet över båten består kommer pantsättningen inte bli giltig vid eventuellt obestånd.Vad gäller den mindre båten aktualiseras lag (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehavet av tredje man. Däri stipuleras att denuntiation krävs för sakrättslig verkan. Med denuntiation avses att det räcker med ett meddelande om utfästelse av panträtt till besittaren.Beträffande sommarstugan torde denna inte omfattas av 1936 års lag (se lagkommentarer). Istället gäller allmänna sakrättsliga principer. Bedömningen av vad som krävs för att uppnå sakrättslig verkan vid pantsättning av byggnad på ofri grund är i dagsläget oklart. Såsom jag konstaterat ovan kan all lös egendom pantsättas om dessa traderats, eller i vart fall innebär en avskuren rådighet för pantsättaren. Jag kan dessvärre inte ge ett säkert svar på hur en lånegivare ställer sig till frågan. Vänligen,