Får mina föräldrar göra en kreditupplysning utan mitt godkännande?

2019-02-28 i EKONOMI
FRÅGA |Jag har föräldrar som har gjort kreditupplysningr på mig utan mitt godkännande, de har även ringt till kronofogden och fått utdrag hemskickade om mig. Vad är tillåtet enlig lagen? Jag känner mig överkörd och det finns inga avtal om överförmyndare eller ekonomisk förvaltare. Med vänlig hälsning, Veronica Malmqvist
Fredrik Jonsson |HejOch tack för att du vänder dig till Lawline.Den som begär en personupplysning, alltså en kreditupplysning om en privatperson, ska ha ett så kallat legitimt behov av den. Det innebär att hen ska ha, eller vara på väg, att ingå ett kreditavtal med dig eller att hen i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning beträffande dig. En hyresvärd kan ha ett legitimt behov av en kreditupplysning om du ska hyra en bostad. Ett annat fall kan vara om en arbetsgivare tänker anställa dig i en högre position som dessutom innebär ett ekonomiskt ansvar, till exempel som bolagets ekonomichef.Vad gäller skulderna hos kronofogden är dessa allmänna handlingar och dina föräldrar kan begära ut dem. De lyder under offentlighetsprincipen.

utgången värdeavi

2019-02-27 i EKONOMI
FRÅGA |Jag har ett antal utbetalningsavier på pengar från olika företag. Några är flera år gamla. I vissa fall handlar det om tusentals kronor. Avierna ska lösas in inom en viss tid. När jag nu inte gjort detta - kan jag ändå kräva att få pengarna? Eller är det för sent?
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!När det gäller värdeavier kontakta kassagirot. Länk - kassagirot.seDet står där att om en värdeavi har passerat utgångsdatum så ska man kontakta utställaren. Den som är utställare står på brevet på värdeavin. Om du inte vet vem utställaren är kontakta den som ställt ut värdeavin: PlusGirot tel: 0771-22 44 88 eller Bankgirot tel: 08-725 60 00. Om en värdeavi är utskickad av istället swedbank eller sparbanken får du kontakta dem. Vänligen,

Hur länge kan man vänta med att skicka en faktura?

2019-01-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Jag har fått en faktura på min mejl 2018-12-18 med ett förfallodatum 2018-09-30.Ska man betala den eller kan man strunta i den? Tycker det känns helt fel att skicka ut en "gammal" faktura.Har inte detta och göra med accept och sent mottagande eller liknande?
Melica Djahani |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det framgår inte av din fråga om fakturan är till en konsument eller näringsidkare men jag kommer att besvara din fråga utifrån båda alternativen.Om du är konsument gäller en treårig preskriptionstid enligt 2 § Preskriptionslagen, det innebär att ett företag har tre år på sig att skicka ut fakturan till en konsument. Om företaget skickar ut fakturan efter tre år är fordran preskriberad vilket innebär att du inte behöver betala.Om du har köpt varan som näringsidkare gäller en tioårig preskriptionstid enligt 2 § preskriptionslagen, vilket innebär att du fortfarande är betalningsskyldig. Lycka till! Vänligen,

Vad innebär förgävesavtal?

2019-01-27 i EKONOMI
FRÅGA |Vad innebär förgävesavtal?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett förgävesavtal eller ett förgäveskostnadsavtal är ett slags avtal som innebär att någon åtar sig att betala för de kostnader som uppstår om ett visst projekt avbryts. Som exempel kan nämnas att en kommun beslutar att avbryta ett byggprojekt. Om det finns ett förgävesavtal mellan kommunen och byggföretaget blir kommunen skyldig att ersätta alla nedlagda kostnader som byggprojektet har lett till. Som jag har förstått det, förekommer s.k. förgävesavtal ofta i samband med projektering. Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!Vänligen

Felaktigt utställda fakturor

2019-02-27 i EKONOMI
FRÅGA |Det hela började när jag som kund på KLARNA skulle logga in på appen för att reglera och kolla en skuld. De kom då upp ett meddelande som hävdade att mitt konto avslutats pga en obetald skuld från 2013 hos LINDORFF (idag LOWELL.) Jag hävdade min oskuld då jag ej haft någon obetald skuld eller räkning från 2013. Dem ville ej gå in i detalj vad det gällde eller hur mycket skulden var på. Detta skedde i Fredags den 22/2 på morgonen. Jag fick panik och kände enorm stress och ringde därmed LOWELL fyra gånger den morgonen varpå dem hävdade att jag inte hade någon skuld hos dem. Dem rekommenderade mig att istället ringa Collector vilket jag också gjorde. Dem bekräftade även att jag inte hade något obetalt hos dem heller. KLARNAS chattjänst envisades om att de inget kunde göra utan att jag skulle kontakta LOWELL på nytt. Jag befinner mig i en speciell situation då jag ej bor på den adressen jag är skriven på så jag kan ej med säkerhet veta att fakturorna har skickats. Dessutom är jag oerhört försiktig med att betala alla mina räkningar i tid. Denna karusell gjorde att jag fick total panik och jag har tidigare haft utmattningssyndrom och är oerhört känslig för stress. Jag fick ju inget svar från KLARNA. På Lörd morgon efter att jag hade sänt kundtjänsten på KLARNA ett mail på Fre kväll får jag ett svar från Louise på kundtjänsten Hon svarar att pga tekniskt fel har det skickats ut fel saldo och fel skulder i appen. Hon bad om ursäkt. Min fråga, kan jag stämma dem? Får dem göra så?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag beklagar din stress och frustration i situationen. Det verkar emellertid ha varit ett ärligt misstag ifrån Klarna och det har såvitt jag förstår av ditt meddelande har förfarandet inte medfört att du förlorat några pengar, vilket i sådant fall skulle kunna berättiga skadestånd. Trots din beskrivna stress skulle jag inte heller rekommendera dig att lämna in en stämningsansökan eftersom ett sådant förfarande vanligtvis är väldigt kostsamt (det lagstadgade domstolstaxan för en jurist är 1725 kr/h). Därtill tillkommer att att den förlorande parten i en rättegång måste ersätta även motpartens kostnader. Vad jag istället skulle rekommendera dig att göra är att kontakta Klarna på nytt och förklara dem stress de åsamkat dig och om de har möjlighet att ge dig en goodwill-ersättning istället för problemen.Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Värdering av viss konstnärs tavlor

2019-02-13 i EKONOMI
FRÅGA |Värde på tavlor av konstnär Bruno Karlsson i olja
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Det är svårt att utläsa en fråga ur din text. På Lawline besvarar vi dessutom nästan uteslutande frågor av juridisk karaktär.Min tolkning är att du är ute efter någon typ av värdering av tavlor målade av en viss konstnär. Detta är inte en fråga som i första hand är juridisk, utan för att få ett svar på denna fråga så rekommenderar jag att du exempelvis vänder dig till ett galleri, ett auktionsverk eller någon fristående verksamhetsutövare med erfarenhet inom området. I vissa fall verkar det också finnas möjlighet att, genom att själv leta upp värderingskriterier, sätta ett eget preliminärt värde på konsten.Om du har ett juridiskt problem som relaterar till den här frågan så kan du alltid ställa en ny fråga. Lycka till!

Att bli nekad företagskonto

2019-01-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, kan en bank neka en näringsrikare att öppna ett företagskonto?om så, vilken rättslig grund?
Galina Krasteva |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alla, även företag, har rätt till inlåningskonto enligt lagen om insättningsgaranti (här) och alla konsumenter har rätt till ett betalkonto med grundläggande funktioner om företaget erbjuder sådana i sitt sortiment. Banker, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag som erbjuder konton som omfattas av insättningsgarantin är skyldiga att ta emot insättningar från alla, och därmed också erbjuda konton (11 d § lagen om insättningsgaranti). Banken kan dock neka dig ett konto om det inte går att kontrollera din identitet, om du misskött dig mot banken eller om det finns misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt penningtvättslagen (här). Enbart en betalningsanmärkning bör inte vara skäl att inte få ett inlåningskonto och ska inte vara skäl att inte få ett betalkonto.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad blir konsekvenserna för försörjningstödet om man blir sambo samt hur påverkar detta sambons möjligheter till studiestöd?

2019-01-27 i EKONOMI
FRÅGA |Hej !Jag har ett jättestort problem.Min dotter får för närvarande socialbidrag.Hon har ett barn från ett tidigare förhållande.Hon har träffat en kille från Tyskland och dom vill flytta ihop.Dom väntar ett barn nu.Han vill plugga här och lära sig svenska.Hon har också tänkt att börja plugga. Komvux.Han har ingen inkomst nu. Hur ska dom gå till väga för att flytta ihop utan att hon förlorar socialbidraget.Han vill söka CSN i Sverige. Kan han få det ?Han har funderat på att skriva sig hos en kompis här i Sverige nu innan barnet kommer.Är det en dum ide?Ja det här ett stort problem för oss.Snälla hjälp.Med vänlig hälsning
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att din dotter får försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag). Försörjningsstöd ges ut efter en behovsprövning som görs på individuell nivå. Hennes omständigheter generellt samt vilka utgifter din dotter har blir avgörande för hur stort bidraget är. Denna prövning görs för hela hushållet, om din dotters pojkvän flyttar in räknas hans ekonomi också in när behovsprövningen görs. Har han en någorlunda god ekonomi finns det alltså en risk att din dotter förlorar sitt försörjningsstöd om han flyttar in. Angående pojkvännens vilja att lära sig svenska antar jag att det är SFI (svenska för invandrare) han tänkt vända sig till. Denna utbildning är kostnadsfri och han blir därför inte berättigad till CSN för dessa kurser. Skulle han däremot börja studera något på komvux finns det ett antal krav som måste uppfyllas för att han ska få bidrag som utländsk medborgare. Jag utgår i detta svar från att pojkvännen är medborgare i Tyskland. Utgångspunkten är att du får studiestöd från CSN om du varit gift eller sambo med en svensk medborgare i över ett år och ni har barn tillsammans. Det kan alltså bli svårt för honom att flytta hit och få studiestöd direkt. Om han utöver detta inte flyttar in hos din dotter utan skriver sig hos sin kompis anses han inte som sambo till din dotter och måste istället jobba i minst två år för att få rätt till studiestöd. SFI kan räknas in som en typ av arbete. Även giftemål kommer troligtvis påverka din dotters rätt till försörjningsstöd då makar har en skyldighet att efter sin förmåga bidra ekonomiskt till den andres behov. Beroende på pojkvännens ekonomiska situation kan detta alltså anses som en ökning av tillgångar för din dotter. SlutsatsJag kan säga huruvida din dotter skulle förlora sitt försörjningsstöd om hennes pojkvän flyttade in hos henne. Denna prövning görs individuellt och det beror på pojkvännens tillgångar samt ekonomi i övrigt. Om han istället väljer att skriva sig hos en kompis måste han istället arbeta två år innan han kan söka studiestöd hos CSN då han inte är sambo till din dotter. Din dotter och hennes pojkvän måste alltså ta ställning till vilket av dessa alternativ de finner lämpligast.Skulle ni få ytterligare problem med försörjningsstödet kan vi på Lawline hjälpa dig. Är du intresserad av detta kan du maila mig på eric.nilsson@lawline.se så återkommer vi med offert.¨Med vänliga hälsningar,