Vart går gränsen för ett bokföringsbrott?

2018-09-08 i EKONOMI
FRÅGA |Är det bokföringsbrott om man inte bokför en händelse tex som en betalning av hyra?Och om man inte bokför intäkter av garagehyra?Är det OK om man bokför en inbetalning av hyra för annan månad än den hyresgästen angett hyra för?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bokföringsbrott definieras i 11 kap 5 § brottsbalken. För att göra sig skyldig till bokföringsbrott krävs att man genom uppsåt eller oaktsamhet underlåter att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation, alternativt att man lämnar oriktiga uppgifter i bokföringen. Att underlåta att bokföra intäkter från hyra av garage eller betalning av hyra är att underlåta att bokföra sådana affärshändelser som menas i 11 kap 5 § brottsbalken. Upptäcker man i efterhand att någon affärshändelse inte är bokförd ska man alltså göra rättelse av bokföringen och föra in affärshändelsen i bokföringen. Angående din sista fråga finns det krav på att spara verifikationer för affärshändelser du bokför. Detta framgår av 5 kap 6 § bokföringslagen, och innebär att du måste spara bevis på inbetalningen din hyresgäst har gjort. Om din hyresgäst i verifikationen angett en månad, och du i bokföringen anger annan månad, blir det fel i bokföringen. Det är således inte i enlighet med reglerna om bokföring. Därför bör du bokföra inbetalningen på den månad hyresgästen angett.Hoppas mitt svar hjälpt dig!

Om husägare och låntagare inte är samma person och låntagaren inte betalar på huslånet så att huslånet går vidare till kronofogden, vilka efterföljder blir det för låntagare respektive husägare?

2018-08-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Om husägare och låntagare inte är samma person och låntagaren inte betalar på huslånet så att huslånet går vidare till kronofogden, vilka efterföljder blir det för låntagare respektive husägare?
Jenny Wärnerup |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Personen som är låntagare är ansvarig för lånet och det är den personen som kommer hamna hos kronofogden och som kommer att få eventuella betalningsanmärkningar. Vem som är ägare har inget att göra med vem som är ansvarig för lånet utan detta kan vara två olika personer. Det vanliga är dock att personen som är låntagare också är ägare men detta är inget krav. Om det finns pantbrev i huset kan ägaren bli drabbad av låntagaren inte betalar lånet. I annat fall är det låntagaren som har ansvaret för att lånet ska betalas och som blir drabbad av konsekvenserna om lånet inte betalas. Vänligen,

CSN om jag är bosatt utomlands?

2018-08-29 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag studerar just nu på Lunds universitet i Sverige men har funderingar på att flytta till Köpenhamn. Kommer mitt studiebidrag från CSN ändå att bestå? Jag kommer alltså att fortsätta studera i Sverige men bo i Danmark. Mvh,
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Huvudregeln är att man ska vara bosatt i Sverige för att ha rätt till studiebidrag från CSN. Det finns dock ett flertal undantag till detta. Med tanke på att du fortfarande studerar inom EU (Sverige) och är samhällsintegrerad genom dina studier i Sverige kommer du att erhålla studiemedel även om du skulle flytta till Köpenhamn. Detta på grund av att du fortfarande kommer vara svensk medborgare och studera en svensk utbildning i Sverige. Hoppas svaret varit till din hjälp!Mvh,

Min partner har inte svenskt medborgarskap - kan vi låna pengar gemensamt för att flytta till ett hus i Sverige?

2018-08-10 i EKONOMI
FRÅGA |Min partner är Schweizisk medborgare och vi planerar att flytta ihop här i Sverige inom ett par år. Kan vi låna pengar gemensamt till ett hus innan hon flyttat hit? Där jag bor idag får vi inte plats så detta måste förberedas innan hennes flytt.Hur går man i så fall till väga på enklaste sätt?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Jag utgår från att ni funderar på att ta ett lån från en svensk bank för att köpa huset. Då finns det inga regler som hindrar någon utan svenskt medborgarskap att ta ett lån här. Ett bolån regleras genom avtal med banker. Förutom viss lagstiftning, kanske framförallt lagstiftning som är till för konsumentskydd så gäller avtalsfrihet. Banker kan alltså ha olika villkor för att de ska bevilja ett lån. Det finns med andra ord ingen regel som hindrar dig och din partner från att ta ett gemensamt lån för att köpa en bostad. Däremot kan banker välja att inte ingå låneavtal med er av olika anledningar. Som jag förstår det bor ni, eller i alla fall inte din partner, i Sverige nu. Det kan vara svårt att hitta en bank som beviljar bolån till en utländsk medborgare som inte är bofast i Sverige och som kanske inte har någon inkomst eller några tillgångar i landet som kan användas som säkerhet. Eventuellt kan det bli lättare av att ni tar lånet tillsammans förutsatt att du bor och har en inkomst i Sverige. Eftersom detta handlar om avtal som kan se väldigt olika ut beroende på vilken bank man lånar pengar från och som dessutom måste förhandlas fram, så kan jag inte ge er mycket mer hjälp än så. Jag rekommenderar att ni kontaktar olika banker som ni kan tänka er att låna pengar från och frågar dem hur möjligheterna ser ut för dig och din partner att ta ett gemensamt lån. Det finns också företag som hjälper privatpersoner att leta efter banker med lånevillkor som passar dem. Vet ni inte var ni ska börja i sökandet skulle ni kunna ta hjälp av ett sånt företag. Jag hoppas att du och din partner kan hitta en bra lösning så att ni får möjlighet att flytta ihop. Lycka till!

Har en mäklare rätt till arvode om ett svävarvillkor genererar att ett köp hävs?

2018-09-06 i EKONOMI
FRÅGA |Har en mäklare rätt till arvode om ett svävarvillkor genererar att ett köp hävs?
Jessica Khoo |Hej och stort tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Mäklares verksamhet omfattas av fastighetsmäklarlagen (FML) som du hittar här. Jag förmodar att det är mäklarens förtjänst att köparen har kommit i kontakt med köpeobjektet och att denne förmedlat att avtalet kommit till stånd. I regel är det så att mäklare har rätt till arvode för sitt arbete genom utdelning i en viss procent på köpeskillingen, 23§ FML. Har handpenning (köpeskilling) betalats ska arvodet som regel tas ur denna, denna betalning kan ha skett innan köpet hävs. På området gäller det dock avtalsfrihet och uppgift om arvode ska därför finnas i kontraktet. Jag har inte tillräcklig information att bedöma rätten till arvode fullt ut eftersom det kan vara beroende av tidpunkter och vad som hänt efter hävningen. Jag rekommenderar därför att läsa avtalet ännu en gång där det någonstans bör stå vad som sker i fallet att köpet hävs. Behöver ni mer vägledning i detta är ni välkommen att ställa en ny fråga här. Vänligen,

Kan jag begära ut bankuppgifter för avliden person?

2018-08-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hur långt bak i tiden kan man kolla om större uttag gjorts på den avlidna konto? Tex om min syster har fått pengar av min mamma och när min mamma avlider? Kan jag begära ut uppgifter från mammas bank och i så fall hur långt tillbaka?Vänligen
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bank och banksekretess hittar du i lagen om bank- och finansieringsrörelse.Huvudregeln vad gäller banker är att banksekretess gäller, vilket innebär att alla som arbetar på bank har tystnadsplikt (1 kap. 10 § lagen om bank- och finansieringsrörelse). Banker får dock göra undantag för en kunds dödsbo eller dödsbodelägare om det är av betydelse för dödsboet. För att du ska kunna få ut uppgifter måste du alltså vara dödsbodelägare.För att komma åt information om transaktioner som skett före dödsfallet krävs att du som dödsbodelägare lämnar godtagbara skäl till varför du behöver information om transaktionerna. Du måste alltså visa att du har ett ekonomiskt intresse av uppgifterna, exempelvis för att bedöma om det har utgått förskott på arv etc. Av vad jag kan utläsa av din fråga är ditt behov av uppgifterna förmodligen arvsrelaterade, vilket i sådana fall inte bör medföra problem vad gäller den annars strikta banksekretessen. Du bör dock vara förberedd med bevis om att du är dödsbodelägare i form av exempelvis en bouppteckning. Mitt råd till dig är att du kontaktar banken och förklarar situationen och varför du behöver dessa uppgifter. Om banken gör bedömningen att du behöver uppgifterna kommer du endast att få de uppgifter som behövs för att tillgodose ditt intresse. Du kommer alltså inte kunna få vilka uppgifter som helst eller utdrag från hur långt bak i tiden som helst, utan endast den information som är relevant för att utreda problematiken som uppstått.Vänligen,

Hur värderas vitvaror och möbler?

2018-08-23 i EKONOMI
FRÅGA |Hur värderas vitvaror och möbler
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur man värderar vitvaror och möbler beror lite på situationen. Olika situationer hanteras enligt olika sedvänjor, men det finns inte några lagar som handlar om värderingen av den här typen av föremål i allmänhet. Gäller värderingen en bodelning är det vanligt att man värderar möbler och vitvaror efter marknadsvärdet. Det betyder alltså att man försöker ta reda på vad man kan få för sakerna om man säljer dem idag. Man måste inte göra det om parterna i bodelningen är överens om något annat. I andra typer av avtalssituationer skulle jag också rekommendera att utgå från marknadsvärdet, men så länge alla parter är överens kan de värdera den här typen av saker så som de själva vill.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du funderar på något mer är du välkommen att höra av dig igen. Vänliga hälsningar,

Alternativ till att köpa in sig i lägenheten

2018-08-09 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo ska få hjälp av min sambos mamma att skaffa en bostadsrätt där vi kan bo med våra gemensamma barn. Med andra ord så köper sambons mamma en bostadsrätt och står som ägare till 100%, hon lånar på banken osv. Vi ska då betala alla kostnader, dvs avgift ca 4000:-, amortering ca 2000:-, ränta ca 2000:-. Tanken är att jag och sambon ska dela lika på alla dessa kostnader, dvs ca 4000:- var. Jag känner mig osäker på om det blir rätt att jag ska betala kostnader som ökar min sambos kapital, ett kapital som jag sedan som sambo inte har rätt till. Min sambos mamma kan ge lägenheten som gåva till min sambo, eller så kan sambon ärva den, och då har jag inte rätt till hälften trots att jag har betalat för det (4000:- i månaden). De har även diskuterat att sambon äger 10% och hens mamma 90% av bostadsrätten. Bostadsrätten skaffas ju för ett gemensamt bruk men eftersom det är någon annan som står som ägare så är det inget som vi delar på vid eventuell separation, antar jag, om sambon sedan ärver/får den i gåva.Hur borde jag göra i en sådan situation? Jag vill inte bli "lurad" men vill göra rätt för mig. En följdfråga: kan jag köpa in mig med exempelvis 20% där jag betalar insatsen till 20% och betalar för 20% av ränta och amortering samt 50% av månadsavgiften? Då blir det 400:- + 400:- + 2000:-= 2800. Men då vid bodelning kan min sambo i alla fall kräva hälften av det, medan sambons mamma kan ge sambon i gåva resterande 80%. Det hela känns krångligt. Hade vi ku
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om sambors bodelning finns i Sambolagen (SamboL).Det är korrekt som du säger att i en eventuell bodelning ingår bara saker som du och din sambo äger. Din sambos mamma äger lägenheten den kommer då inte att ingå i en bodelning. Om någon av er äger en del av lägenheten kommer den delen att ingå och delas lika mellan er (3 + 4 § SamboL).I övrigt är din fråga mest ekonomiskt inriktad, men jag kan säga följande:När du betalar din månadsavgift betalar du ju 1000 kr som används för att amortera på lånet och på grund av vad som konstaterats tidigare kommer du inte kunna få tillbaka dem. De kan ses som den avkastning som pengarna skulle fått om de satt i fonder eller liknande. Posten "avgift" kan också vara meningen att gå till detta (men det kan jag ju inte veta). Slutsatsen blir i alla fall att du betalar en avgift som du inte kommer kunna få tillbaka en eventuell bodelning. Ni kan se det hela som att ni bor i en hyresrätt.Det ända som bör vara avgörande är skillnaden mellan de kostnader (dvs ränta och avgift för att vara med i bostadsrättsföreningen) och hur mycket du betalar. Den skillnaden är vinsten som din sambos mamma gör (det kvittar om pengarna används för att amortera eller inte eftersom det är en typ av sparande). Nästa fråga är då om den vinsten är rimlig eller inte, men det kan inte jag avgöra utan det är upp till er.Kan du köpa in dig i bostaden?Du kan köpa in dig i bostaden förutsatt att den/de andre/a ägaren/na tillåter det. Då kan ni fördela kostnaderna som du föreslagit. Det stämmer också som du säger att vid en bodelning delas den delen du köpt in dig med varför det kan vara relevant för din sambo att köpa in sig lika mycket.Jag vill avsluta med att säga att det finns inga lagregler som reglerar vad du frågat efter och vad jag säger lutar sig till stor del på juridiska principer och ett allmänt försök till likadelning av kostnader. På grund av det finns det inget som hindrar er göra som ni vill. Det är bara bodelningen som är lagreglerad, men även den går att frångå genom eller samboavtal.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,