Faktura utan föregående avtal

2018-04-26 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Jag har fått en faktura utan att jag ingått avtal med den som skickade fakturan. Jag skriver just nu mitt kandidatarbete och letar data till det, vilket jag tex har gjort genom att kontakta lantbrukare i Sverige via mail. En av dessa har svarat på mitt frågeformulär och i samma mail bifogat en faktura för konsultarvode (eller "Konsuktarrvode") på två timmar à 500kr och därmed ett slutbelopp på 1250kr. Min fråga är, måste jag betala denna? Vi har inte kommit överens om någonting, jag har bara mailat och bett honom svara på frågor (vilket han gjorde väldigt långsamt och bristfälligt, om det spelar någon roll), något tal om arvode har inte nämnts alls. Jag vill ju inte betala denna, så vad kan jag göra?Tack!Med vänlig hälsning,M
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter mycket märkligt, måste jag säga! Om du inte redan har gjort det borde du så snabbt som möjligt skicka ett mail till lantbrukaren och förklara att du bestrider fakturan och inte har för avsikt att betala den. Var tydlig med att du endast har ställt några frågor till honom, utan något krav på att han ska svara och att ni inte har ingått något uppdragsavtal. Du bör även bifoga fakturan i mailet, alternativt ange fakturanummer, belopp, datum och dylikt så att det tydligt framgår vilken faktura det är du bestrider. Förhoppningsvis kan ärendet avslutas där och då. Lantbrukaren kanske tänkte att det var värt ett försök, men är inte villig att ta striden. Om han inte ger sig är det möjligt att han lämnar fakturan till ett inkassobolag, och till sist Kronofogdemyndigheten. Det är viktigt att du bestrider eventuella krav från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten. Om du bestrider alla krav riskerar du inte att få en betalningsanmärkning. Om han fortsätter att ge dig problem efter att du bestrider fakturan föreslår jag att du vänder dig till någon typ av rådgivning som din kommun erbjuder. Här hittar du kontaktuppgifter till budget- och skuldrådgivning i alla Sveriges kommuner. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

giltighetstid på postväxel

2018-03-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej.Jag hittade en postväxel från 1999 som min hustru fått av sin pappa. Det finns ingen sista datum skriven på postväxel. Pappan gick bort 2000 min fru gick bort 2006. Är den gilltig på något sätt? Hälsningar
Martin Rosén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör dels regler om postväxlar, vilket återfinns i växellagen (VxL). Som regel ska en postväxel inneha ett förfallodatum, 1 kap. 1 § 1 st. 4 p. VxL. Eftersom den i ditt fall inte har något förfallodatum så innebär det per automatik inte att den blir ogiltig. I 1 kap. 2 § 2 st. VxL så framgår det att en växel utan förfallodatum ska anses vara "betalbar vid uppvisandet". Således bör den fortfarande vara giltig och möjlig att lösa in. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Vad gäller vid överföringar till utlandet?

2018-03-15 i EKONOMI
FRÅGA |Är det juridiskt sett tillåtet att föra över en stor summa pengar från Sverige till ett US konto?
Sara Jönsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som förbjuder dig att föra över pengar till USA. Däremot kan det hända att banken som ska föra över pengarna ställer frågor och vill veta syftet med överföringen. Detta är bland annat på grund av Penningtvättslagen. De svenska bankerna är skyldiga enligt lag att ha god kännedom om sina kunder och om hur de använder bankens tjänster. Om banken bedömer att den inte fått tillräckliga svar på sina frågor så får den inte utföra den aktuella överföringen (3 kap. 1 § Penningtvättslagen).Jag hoppas att du fick svar på din fråga och du är varmt välkommen att återkomma!Vänlig hälsning,

Betala semesterersättning en gång i månaden eller en gång om året?

2018-03-05 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Vi har tre stycken timanställda, de har börjat hos oss under hösten 2017. Hur gör vi med semesterersättning? Vi vet inte vad deras årsinkomst blir, kan vi betala ut 12% varje månad? Eller vänta tills de arbetat ett år och då betala ut det i en klumpsumma? Om de får betalat ut 12% i semesterlön ska vi betala ut lön när de har semester? I så fall hur beräknar man det då de vissa veckor jobbar kanske 40 tim och andra veckor typ 25 tim.Med vänlig hälsningBenita Oliv
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går att göra båda delar - betala ut 12 % av den totala lönen varje månad, alternativt betala en gång om året. Lagen uppställer inga särskilda krav på själva förfarandet. Nej, du har ingen skyldighet att betala semesterlön, eftersom de 12 %:en är istället för betald semester. Det kan vara en god idé att anställa en person med ekonomisk kunskap, såsom en revisor eller ekonomiassistent om du behöver hjälp med hur löneutbetalning och liknande går till.Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Fråga om vad som händer med gemensamma konto när någon avlider

2018-04-06 i EKONOMI
FRÅGA |Hej !Vad händer med gemensamma konton (sparkonto) när någon avlider kan jag inte röra det då innan bouppteckning? På det konto vi betalar autogiro nästan på allting. Även vi har testamente med full äganderätt, fullmakt personligt och framtidsfullmakt.
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, generellt sätt gäller att om makar har ett öppnat gemensamt konto som de kan använda var för sig utan några begränsningar, så kan en efterlevande make fortsätta använda kontot även innan bouppteckningen är klar. Men banker kan ha andra villkor så därför är det bra att kontakta den bank det gäller innan användning av kontot sker. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Rätten att ta del av alla sina bankhandlingar

2018-03-31 i EKONOMI
FRÅGA |Vad innefattar rätten att ta del av alla sina bankhandlingar en gång per år
Sanna Wetterin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Detta svarar din bank bättre på. Du bör kolla på din banks hemsida eller ringa någon som kan svara bättre.Hoppas att du får svar på din fråga där!Vänliga hälsningar

Banklån som student

2018-03-12 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, Jag och min pojkvän vill köpa en lägenhet tillsammans, jag studerar och han jobbar. Han kan ensam få låna tillräckligt för att köpa den lägenheten vi är intresserade av men det är jag som går in med högst kontantinsats. Kan vi båda stå på köpekontraktet trots att han är ensam lånetagare?
Erik Johansson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det här är i grund och botten ingen juridisk fråga och det är egentligen upp till banken hur dem vill göra. Jag ser inga hinder för att banken skulle låta dig stå med som låntagare. Det blir en extra säkerhet för banken som kan kräva er båda på betalning. Om du vill skydda din kontantinstans kan du skriva ett enkelt skuldebrev tillsammans med din pojkvän. Det finns egentligen inga formkrav för ett sådant skuldebrev, men det kan vara bra att ha med information om belopp, betalningsvillkor, datum och namnteckningar. Jag kan tipsa om dig om du kan vända dig till Notarius publicus där du bor. Denna person (typiskt sett en advokat) kan hjälpa dig att utfärda skuldebrevet och även bevittna det så har du en extra säkerhet om det skulle bli en tvist om skuldebrevet i framtiden. Hoppas du fått svar på din fråga, Med vänlig hälsning

Vi besvarar inte skolfrågor

2018-02-28 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Jag vill skriva ett juridiskt PM, men kommer verkligen inte på någon frågeställning om rättsregler, finns det några tips? Samt tips på hur jag kan skriva juridiskt?
Josefin Tjernell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vi på Lawline besvarar inte skolfrågor, utan endast frågor som rör konkreta juridiska ärenden, så tyvärr behöver du vända dig någon annanstans med din fråga! Det finns dock massor av bra litteratur om du vill lära dig att skriva juridiskt, personligen gillar jag "Att skriva rätt" med Elsa Trolle Önnerfors & Henrik Wenander. Det kan också vara bra att hitta inspiration i andras uppsatser, jag brukar leta C och D-uppsatser i ämnet för att få viss ledning. Lycka till! Med vänlig hälsning,