Otillåten direktupphandling eller ett förhandlat förfarande enligt LOU?

2018-02-28 i EKONOMI
FRÅGA |Är det möjligt för en kommun att göra en uppdragsdrags bekräftelese med leverantörer utan att göraen upphandling enligt LOU. 24 Miljoner ena fallet och 12 miljoner i andra fallet.
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om en kommun har ingått ett avtal med en leverantör utan att göra en upphandling enligt LOU så har de gjort en direktupphandling. En direktupphandling innebär helt enkelt att kommunen ingår ett avtal med en leverantör utan konkurrensutsätta avtalet i enlighet med LOU. Det finns inga formkrav för hur man får ingå avtal vid direktupphandlingar och det finns inte heller krav på att man behöver annonsera att man vill ingå ett avtal. Rent juridiskt handlar därför din fråga om huruvida kommunen har gjort en otillåten direktupphandling eller inte. Redan utifrån de belopp som är aktuella här så kan jag konstatera att om kommunen inte använt ett förfarande i LOU vid köpen, och det köpta inte omfattas av undantagen i 1 kap. LOU, så är det fråga om otillåtna direktupphandlingar. Man får nämligen aldrig direktupphandla kontrakt över tröskelvärdet (2018 är tröskeln 2 096 097 SEK). Observera dock att tröskelvärdet är högre om det rör sig om en byggentreprenad, detta framgår inte av din fråga. Däremot så kan det vara så att kommunen faktiskt har upphandlat enligt LOU utan att du känner till det. Vid upphandlingar över tröskelvärdet så kan man nämligen använda sig av något som kallas för förhandlat förfarande. Detta är ett upphandlingsförfarande där kommunen bjuder in bara vissa utvalda leverantörer och förhandlar med dem (6 kap. 4 § LOU). Detta förfarande får kommunen använda bara i de fall som anges i 6 kap. 5 och 6 §§ LOU. Har det inte gjorts någon annonsering alls så behöver 6 kap. 12 och 14 – 19 §§ LOU vara uppfyllda för att förfarandet ska vara tillåtet. Om någon förutsättning brister så ska upphandlingen räknas som en otillåten direktupphandling. Om du vill ha en fullständig utredning av det aktuella ärendet så råder jag dig att använda dig utav någon av våra betaltjänster som ni hittar här alternativt ta kontakt med oss på info@lawline.se för vidare konsultering. Det handlar trots allt om stora belopp här. Det kan också vara bra att känna till att en leverantör som lider skada av ett felaktigt upphandlingsförfarande grundar kan få ersättning för uppkommen skada (20 kap. 20 § LOU). Om ni vill föra talan om skadestånd så är det jätteviktigt att ni gör det inom ett år, annars går er rätt förlorad (20 kap. 21 § LOU). Jag hoppas att du fått någorlunda svar på din fråga, och har du några ytterligare funderingar, så tveka inte att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Har en revisor rätt att ta del av protokoll från tidigare år än det som revisionen avser?

2018-02-26 i EKONOMI
FRÅGA |Har en revisor rätt att ta del av protokoll från tidigare år än det år som revisionen avser?
Emilia Kinnunen |Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga!Det aktuella lagrummet för din fråga är Revisonslag (RL). Eftersom du inte angett om det gäller till exempel en ideell förening eller ett litet företag, så kommer jag ge dig ett övergripande svar. Om du känner att du vill veta mer exakt vad som gäller så är du välkommen att fråga igen och säga vad för typ av förening eller företag det gäller. Jag förutsätter även att det gäller en förvaltningsrevision, alltså när revisorn granskar styrelsens förvaltning. Detta eftersom din fråga är specifikt kopplad till protokoll.Vad säger lagstiftningen?En revisor har rätt att ta del av det material den behöver för att uppfylla sina skyldigheter. Detta på grund av att revisorn ska granska företagsledningens förvaltning så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Är revisorn dessutom en auktoriserad, godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag så ska det ske med professionell skepticism, (5§ RL).God revisionssed är en rättslig standard som revisorn ska följa när den genomför sin planering, bemanning genomförandet av uppdraget. Det gäller även rapporteringen och dokumentationen av uppdraget.Professionell skepticism innebär ett förhållningssätt för hur revisorn ska agera. Denne ska ha en ifrågasättande inställning, se över om det kan finnas förhållanden som kunde tyda på felaktigheter på grund av fel eller bedrägeri. Revisorn ska även göra en kritisk bedömning av revisionsbevisen.Har revisorn alltså rätt att få ta del av protokollen?Ja, för att revisorn ska kunna agera på ovannämnda sätt, så har revisorn rätt till allt material kopplat till uppdraget. Den informationen finner du även i Skatteverkets information för Ideella föreningar.Skulle du trots detta känna att revisorn agerar utanför sitt uppdrag, gör ett bristfälligt arbete eller är olämplig hittar du information här om hur man gör en anmälan mot en revisor.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar

Rättigheter avseende banklån

2018-02-22 i EKONOMI
FRÅGA |hej jag undra om vad jag har för rättighet mot min bank när det gäller bolån?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är dessvärre svårt att utan ytterligare information besvara din fråga mer ingående. Vad avser bolån kan sägas, att det föreligger avtalsfrihet och banken är inte skyldig att bevilja dig ett bolån. Jag rekommenderar att du kontaktar en/din bank för att ta reda på vilka förutsättningar du har och vilka villkor du kan ges. Det är fullt möjligt att förhandla med en bank i det fall du skulle beviljas bolån.Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Hur tar jag över lånet för bostaden från min sambo?

2018-02-16 i EKONOMI
FRÅGA |Vårt samboförhållande har upphört. Jurist har skrivit bodelningsavtal. Jag tillskiftas bostadsrätten till bostadsrättslägenheten.Vi har lika delar lån i lägenheten, 50% var. Jag önskar ta över fd sambos bolån så jag står som 100% låntagare.Är det möjligt att överlåtandet av dessa 50% ses som ett nytt lån och att jag måste börja amortera, när det from 2012 finns befintliga lån? Hela lånet är på 1800.000 kr.
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I praktiken så sker ett övertagande av lån genom att du får ett lånelöfte från din bank för att ta ett nytt lån för att sedan betala av din föredetta sambos del av bostadslånet. Detta förutsätter alltså att du har möjlighet att få ta ett nytt lån hos din bank, annars är ett sådant övertagande inte möjligt. Vill du ha mer rådgivning? Ring vår kostnadsfria juridiska rådgivning, 08-533 300 04.Vänligen,

Kan fakturan komma flera månader efter utsatt tid?

2018-02-27 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Jag har flyttat in i en nyproducerad lägenhet ocj vi gjorde en del tillval. I tillvalskatalogen står det att "cirka en månad innan tillträdesdagen faktureras den totala tillvalskostnaden". Vi flyttade in den 3 oktober 2017, och fakturan kom nu, den 19 februari 2018. Jag är nyfiken på vad som gäller här. Kan man skicka en faktura så långt senare när det står att fakturan ska komma innan tillträdesdagen? Med vänlig hälsning,Erika
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En sådan formulering får ses som en preliminär prognos på när fakturan kommer. Detta blir istället en fråga om preskription. För konsumenter gäller en treårig preskriptionstid vilket innebär att fakturan i ditt fall inte har kommit för sent. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Bokade resa utan min vetskap - kan han kräva mig på pengar?

2018-02-26 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag träffade en kille i december 2017,vi hann bara träffas några gånger innan han beställdeen resa till Kroatien åt oss till september 2018,utan att jag visste något. När jag fick reda på det så fick jagvarken bokningsnummer eller något annat av honom. Eftersom jag inte ville resa och absolut inte närhan beställt en resa utan att jag visste något . Jag kontaktade resebolaget och sa som det var,efterkontakt med killen så tog dom bort mitt namn från resan,men bokningsavgiften finns kvar och nu kräverhan mig på 700 kr,fast jag inte beställt resan,kan han verkligen göra så,det låter inte klokt. Nu håller han på att skickar en massa sms att jag ska betala.Hoppas ni förstod min fråga.MVH/ C
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, han kan inte tvinga dig att betala. Det vore en annan sak om ni gemensamt kommit överens om att boka resan och att ni båda skulle betala för den. Men eftersom du inte kände till att han ens bokade resan har han ingen rätt att kräva dig på pengar. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Kostnad för Lawlines betaltjänster.

2018-02-20 i EKONOMI
FRÅGA |Vill ha ett skuldebrev till min son som lånat 250000kr av mej att investera i brf i Aspudden Kostnad för er tjänst..?
Lisa Naudot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lawline erbjuder några olika betaltjänster. Här nedan anger jag de olika typerna av tjänster samt pris: Express: Denna form av tjänst innebär att du får ett svar inom tre dagar. Det kostar 995 SEK (inkl. moms). För ett tillägg om 400 SEK (inkl. moms) får du även 30 minuters telefonuppföljning (länk).Express24:Denna form av tjänst innebär att du får ett svar inom 24 timmar. Det kostar 1 495 SEK (inkl. moms). För ett tillägg om 400 SEK (inkl. moms) får du även 30 minuters telefonuppföljning.Boka tid med en juristFör denna typ av tjänst tillämpar vi den lagreglerade timkostnadsnormen om 1 699 kr per timme (2018). För vissa typer av uppdrag, till exempel upprättande av avtal eller kravbrev, kan vi ofta erbjuda fast pris (länk)Råd: Mitt råd till dig är att boka tid med en jurist, (vilket du kan göra HÄR). Ange då att du vill ha ett skuldebrev och efterfråga ett fast pris. En av Lawlines jurister kommer då kunna hjälpa dig att upprätta ett korrekt skuldebrev just för din situation. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur definierar man elektroniska pengar?

2018-01-22 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga angående ämnet elektroniska pengar. Jag håller på att starta upp en verksamhet på nätet. Det är en hemsida som ska fungera som en plattform där man kommer som konsument och handlar/säljer digitala varor inom spel även känt som (e-sport). Dessa digitala varor har inget värde utanför hemsidan eller spelen de tillhör. Processen ser ut så här: Man swishar vårt företagsnr med den summan man vill ha på sidan, i utbyte mot pengar så får man krediter på sidan. Med dessa krediter kan man handla digitala varor. Ska man istället sälja varor så ser processen ut så här istället: Man kommer till sidan, lägger upp annonser på varorna man äger. När varorna blir sålda så får man krediter i utbyte mot dessa varor på hemsidan. Sen när man vill ha ut pengarna på sitt bankkonto så går man till " checka ut " och får en swish utav oss på den summan man begärt ut. Min fråga är, faller detta på något sätt under elektroniska pengar? Behöver jag alltså något slags tillstånd för att bedriva en sådan verksamhet? . Även varit i kontakt med finansinspektionen men fick ganska dåligt med svar. Dom ville att jag själv skulle bedöma om lagen skulle tillämpas eller inte och avgöra. Men kvinnan jag pratade med tyckte inte att det lät som elektroniska pengar då dessa digitala varor inte kan användas som betalningsmedel på något sätt.
Edith Grundin |Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Den aktuella lagen heter Lag (2011:755) om elektroniska pengar. Precis som Finansinspektionen verkar ha informerat dig om, så behöver man tolka huruvida den aktuella lagen är tillämplig i varje enskilt fall. Det är svårt att med säkerhet svara på huruvida just din verksamhet faller inom lagens tillämpningsområde, eftersom det saknas en tydlig och enhetlig definition i lagen. Det finns en definition; men det har konstaterats att den är relativt svårtolkad.Tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska vara fråga om så kallad elektronisk valuta: Pengarna ska representera en fordran på utgivaren, ges ut i utbyte mot medel i syfte att genomföra betalningstransaktioner enligt lagen (2010:751) om betaltjänster och dessutom godtas som betalningsmedel av andra än utgivaren.Definitionen finns angiven i lagen om elektroniska pengar 1 kap 2 §. Det är dock mycket svårt att i ett enskilt fall besvara huruvida dessa kriterier är uppfyllda eller inte. PayPal är ett exempel som faller in under definitionen och alltså räknas som elektroniska pengar. Bitcoin är ett exempel på något som inte räknas som elektroniska pengar, dels eftersom det inte existerar någon central utgivare av Bitcoin samt att Bitcoin inte kan sägas ges ut i utbyte mot medel. Finansinspektionen har dock definierat Bitcoin såsom ett betalningsmedel och Bitcoin definieras även som virtuell valuta. Virtuell valuta är dock inte samma sak som elektroniska pengar. Det finns tre typer av virtuell valuta: Stängda, enkelriktade och dubbelriktade. Stängda virtuella valutor är exempelvis de som används i World of Warcraft; så kallat "Gold". Dessa kan bara användas i det spelet. Virtuella valutor med enkelriktat flöde är exempelvis Facebook credits; de går att köpa för vanliga pengar men går inte att växla tillbaka. Virtuella valutor med dubbelriktat flöde kan växlas både fram och tillbaka med vanliga pengar och kan användas i både virtuella och verkliga ekonomier. De virtuella valutorna kan dock inte räknas in under det som i lagens mening kallas för elektroniska pengar.Min slutsats, mot bakgrund av din beskrivning och ovan förda resonemang, är att din idé inte faller in under det som i lagens mening definieras som elektroniska pengar. Det är dock möjligt att det kommer att utgöra en virtuell valuta. Utgör det inte elektroniska pengar, vilket det enligt min bedömning inte gör, behöver du inte ansöka om sådant tillstånd hos Finansinspektionen. Med vänlig hälsning,