Företag har rätt att höja priserna på sina varor

2018-01-17 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Jag skulle vilja veta om ett företag har juridisk rätt att höja hela 50% på en vara. Jag tycker det är lite väl häftigt.
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inget i juridiken som förhindrar ett företag från att höja priserna på en vara, oavsett hur mycket priset höjs. Prishöjningar anses istället kunna motverkas av den fria konkurrensen på marknaden, alltså att ett annat företag kan locka till sig kunder med ett lägre pris på varan.Ett undantag till detta är naturligtvis då det handlar om kartellsamarbeten då företag i samråd med varandra höjer priserna. Eftersom du endast skriver om ett företag verkar ju det inte vara fallet för dig.

Överklaga parkeringsböter

2017-11-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Jag fick en p-bot där det står: Från 15.21 Till 15.27. Min p-biljett var giltig till 15.22, och när jag kommer ut till min bil efter tandläkarbesöket som förlängdes 3 minuter, till 15.25, ser jag ingen ståendes vid bilen. Vilken tid är det som gäller för utfärdandet av p-boten enligt ovan? Finns det någon möjlighet att motbevisa tid för utfärdandet, då p-lisans klocka uppenbart gått fel? Personal hos tandläkaren kan intyga detta som vittnen.Med vänlig hälsning,
Samuel Lindblad |Hej!Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inte några regler i lagen gällande hur länge en parkeringsvakt ska vänta innan de utfärdar en parkeringsbot. Hur länge en parkeringsvakt väntar brukar bestämmas från plats till plats. Det finns därmed ingen skyldighet för parkeringsvakten att vänta en tid innan de utfärdar en biljett. En parkeringsvakt kan därmed utfärda en parkeringsbiljett direkt då hen hittar en felparkerad bil. De brukar dock alltid vänta några minuter efter det att tiden på parkeringsbiljetten gått ut innan utfärdandet av parkeringsboten. Detta eftersom det tar en tid att gå och betala för en ny biljett och med tanke på att det kan vara tidsskillnad mellan klockor. Med detta i åtanke tycker jag att det du skriver är väldigt märkligt.En parkeringsbot kan gå under benämningen felparkeringsavgift eller kontrollavgift. Om parkeringen sker på privatmark så kan följden bir parkeringsbot i form av kontrollavgift, medan om det är på kommunalmark så är detta en felparkeringsbot. Parkeringsplatser är oftare än vad man kan tro, privatägda. Då hyr ägaren hyr in bolag som delar ut parkeringsböter.På parkeringsboten bör det framkomma hur du skall göra om du vill bestrida detta. Det är svårt för mig att tolka vad parkeringsvakten har avsett genom upprättandet av parkeringsboten. Mitt förslag är att du ringer numret som står på boten för att få en förklaring. Framför att parkeringsvakten har skrivit från 15:21 - 15:27 på boten, samt att du var du var där under den tiden men inte såg en parkeringsvakt. Det är dock viktigt att du formulerar dig bra, eftersom även då du är i området så är din bil fortfarande felparkerad och en parkeringsbot är således befogad.ÖverklaganDet framgår inte i din fråga vad för typ av parkeringsbot du har fått. Oavsett så är det möjligt att bestrida en kontrollavgift såväl som en felparkeringsavgift. Vid en kontrollavgift ska du ta kontakt med markägaren eller parkeringsbolaget. Tillskillnad från felparkering så ska du inte betala boten innan du bestrider. Om du betalar avgiften ses detta som ett erkännande att du gjort fel. För att markägaren ska få genomslag med boten måste hen få saken prövad i domstol för att få pengarna från dig. Om det däremot är en felparkeringsavgift så ska du betala denna innan du bestrider parkeringsboten. Du ska sedan vända dig till den aktuella polismyndigheten senast 6 månader efter utfärdandet av felparkeringsavgiften för att ha möjlighet till att ha framgång med ditt bestridande. Framför att andra kan intyga att fallet är som du redogör för ovan, så har du en bättre grund att stå på.Med vänlig hälsning,

Utmätning av arv

2017-11-18 i EKONOMI
FRÅGA |Jag har en skuld hos kronofogde. Har ingen utmätning idag pga min låga inkomst. Nu har min pappa gått bort. Han hade inga tillgångar utan hade självskulder. Men han gick ett program genom arbetsförmedlingen som hade en försäkring på honom. Genom den har vi alla barn fått ut pengar på 50 000kr/var. Min fråga är nu; kommer kronofogden ta mina pengar nu?
Julia Zarour |Hej och tack för din frågaSå som jag uppfattat situationen så sker ingen utmätning på grund av omständigheterna att det inte finns inkomst/egendom att mäta ut, med hänsyn till rätten av förbehållsbelopp (existensminimum). De 50 000kr du kommer ha tillgång till genom din far kommer att ses som ett arv och blir föremål för utmätning när arvet tillfallit dig som en tillgång. Kronofogden har därmed rätt att mäta ut pengarna eftersom de kommer bedöma att det finns inkomst att ta ifrån utöver din rätt till förbehållsbelopp. Med vänliga hälsningar!

Kompislån

2017-11-09 i EKONOMI
FRÅGA |Lånat ut 200k till en vän som ej vill betala tillbaka. Inget avtal mer än skriftligt via sms att personen frågar om den får låna, och den då säger att jag ska få tillbaka summan i en klump. Då personen skulle få in pengar av ett familjearv denna månad. Vilket tillträdde en annan familjemedlem istället.Jag har bevis på transaktionerna till personen och att det är ett lån och inte en gåva. Även att jag ska få tillbaka, men ingen underskrift eller exakt datum på när. Kan man gå till kronofogd, eller kräva igen dem på något vis?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!KronofogdenFör att få tillbaka pengarna du lånat ut kan du vända dig till Kronofogden. Du ansöker om ett betalningsföreläggande genom att fylla i och skicka in en blankett till Kronofogden. Blanketten och mer information om betalningsföreläggande hittar du på Kronofogdens webbsida, här.Det kostar dig 300 kr att ansöka om betalningsföreläggande men den summan kan du begära ersättning för i din ansökan. När du har skickat in din ansökan skickar Kronofogden ett föreläggande till den du vill få betalt av. DomstolOm din vän hör av sig till Kronofogden och invänder mot skulden kan du välja om du vill att din ansökan ska tas vidare till domstol. Om du väljer att gå vidare till domstol tillkommer det en avgift på 600 kr som du måste betala för att domstolen ska ta upp din ansökan. Domstolen kommer att pröva huruvida det föreligger en fordran eller ej. Det är svårt att säga hur stora dina chanser är, men en utförlig redogörelse om grunden för ditt krav, de aktuella omständigheterna och bevis som du kan åberopa skulle öka dina chanser.Om personen inte hör av sig till Kronofogden alls så meddelar Kronofogden ett utslag där din vän förpliktas att betala det du har begärt. När du har fått ett utslag om betalningsföreläggande kan Kronofogden börja arbeta med att driva in skulden från din vän. Detta kostar 600 kr, och om Kronofogden inte kan få betalningen från din vän skickar de en faktura på beloppet till dig.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fråga om Lawlines priser

2018-01-06 i EKONOMI
FRÅGA |Tar ni betalt per tim, ev halvtim, 15min. vad och hur mycket debiteras. (ev fast pris?)
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Lawlines jurister tillämpar den lagreglerade timkostnadsnormen om 1 699 kr per timme (2018) och debiterar för all nedlagd tid i ett ärende. Det betyder att om juristen har lagt ned 45 minuter så debiterar de för dessa 45 minuter. Det händer att andra jurister debiterar för varje påbörjad timme men det gör alltså inte Lawlines jurister. För vissa typer av uppdrag, till exempel upprättande av avtal eller kravbrev, kan vi ofta erbjuda fast pris. Om du vill ha fast pris så bör du fråga efter det vid den första kontakten. Du kan komma i kontakt med Lawline via länken nedan.http://lawline.se/bokaHoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline. Hälsningar

Hur fördelas reparationskostnader gällande en samägd fastighet?

2017-11-21 i EKONOMI
FRÅGA |HejJag har en fråga om lagen om samäganderätt. Om två makar äger 50 % var av en fastighet, och denna behöver renoveras, hur skall då reparationskostnaden fördelas? Om den ena maken tjänar mer än den andra, skall bägge ändå betala 50% av kostnaden? Det kan ju bli orimligt dyrt för den som tjänar minst. Hur fungerar det tex om den ena maken tjänar litet eller inget alls ? Är det inte rimligare att kostnaden betalas av det gemensamma hushållskontot, precis som mat, bilkostnader, kläder och annat.
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I första hand bör delägare av en samägd fastighet kontrollera om det finns något avtal mellan dem som reglerar vissa villkor, exempelvis vem som skall bekosta reparationer eller om alla kostnader skall delas i proportion till ägarandel. Det är bra att delägare skriver samäganderättsavtal, oavsett om de har ett äktenskapsförord/samboavtal eller inte. Det finns dock inget krav på avtalets skriftlighet men det är en stor fördel då risken annars är stor att ord står mot ord i slutändan.I andra hand blir samäganderättslagens disposition tillämplig. Om ingen kan bevisa hur överenskommelsen ursprungligen såg ut kommer samäganderättslagen att träda in istället. I princip alla åtgärder som vidtas på fastighet, ska beslutas i enighet mellan ägarna (2 § samäganderättslagen). Om en ägare vidtagit en åtgärd utan samtycke från övriga, får denne stå för kostnaden. Det finns emellertid en undantagsregel som innebär att en i vissa fall visst får kräva ersättning av de övriga ägarna, trots uteblivet samtycke. Undantaget gäller nödvändiga och brådskande åtgärder - en vattenskada som snabbt måste åtgärdas. Det krävs alltså samtycke för reparationer som inte är brådskande, t.ex. målning av huset. I 15 § samäganderättslagen stipuleras att kostnader som gjorts för förvaltning av samfällt gods, delas efter ägarandel. Rådgivning: Jag förutsätter att du och din maka inte har ett samäganderättsavtal. I sådant fall utgår jag ifrån samäganderättslagens disposition. I din fråga skriver du att "fastigheten behöver renoveras". Jag tolkar det som att det inte rör sig om en "onödig" renovering, utan snarare en brådskande sådan. Om så är fallet, har du rätt att renovera fastigheten utan din makas samtycke. Du har då även rätt att kräva din maka på ersättningen i efterhand. Kostnaderna fördelas mellan er i förhållande till hur stor del ni äger i fastigheten. Ni betalar alltså 50 % var av kostnaderna, eftersom att ni äger lika stor andel. Notera dock att ni har rätt till att komma överens om andra lösningar av kostnaden än det ovan redovisade. Detta till följd av att lagen är dispositiv (går att avtala bort). Jag uppfattar det som att ert resultat av att följa lagen blir orättvist och det är således helt upp till er hur ni väljer att fördela kostnaderna.Lycka till!

Insats lägenhet

2017-11-15 i EKONOMI
FRÅGA |Jah är invånare i Sverige, har ett jobb, en stabil ekonomi, jag vill köpa en lägenhet men jag har inte insats. Jag har en kompis som kan betala insatsen och han är utländsk medborgare, och då lånar jag från banken och betalar jag till banken varje månad. Går det i det här fallet?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag föreslår att du hör av dig till diverse banker och frågar vad de kräver för att ge ett lån till en lägenhet. Om de endast kräver insats (och att du dessutom har ett jobb och i övrigt stabil ekonomi talar till din fördel) ser jag inga hinder i att någon bank skulle ge dig ett lån. En rekommendation är då att din vän för över pengarna till ditt konto, så att du kan visa banken att du har pengar till insatsen, men ett förslag är att börja ringa runt till banker och kolla vad de kräver för att ge ett lån.Lycka till och hoppas att du fick svar på din fråga!

Redovisa banktransaktioner

2017-11-07 i EKONOMI
FRÅGA |Jag har fått en fråga från min bank att jag måste redogöra för mina transaktioner, måste jag det? Sen undrar jag om tex Swedbank kan veta om jag har konton i andra banker? Mvh
Robin Uddén |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Måste man redogöra för sina transaktioner för sin bank?Jag utgår från att det är typfrågor såsom "vad tjänar du", "var kommer pengarna ifrån", "är du i politiskt utsatt ställning" och liknande som din bank vill ha reda på. Jag utgår också från att det är svenska banker (och därmed svensk lag) som frågan gäller.Det korta svaret på frågan är ja. Banken är skyldiga att ta reda på vissa uppgifter om sina kunder vilket innebär att man ärligt behöver svara på (relevanta) frågor om sina transaktioner.Vet banken om jag har konton på en annan bank?Nej, en bank får inte utan samtycke från kunden lämna ut kunduppgifter utan vidare. Det regleras genom banksekretess. Jag ger dig längre svar på bägge frågorna härunder. Penningtvättslagen Anledningen till att banker ställer frågor angående sina kunders transaktioner och var pengar kommer ifrån etc. ligger i den så kallade Penningtvättslagen (lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630)). Lagen har sin grund i ett EU-direktiv. Enligt Penningtvättslagen (1 kap 1-2 §) är banker, och många andra företag, tvungna att motverka att deras system missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. En del i det arbetet består i att veta vilka deras kunder är, var pengarna kommer ifrån och varför en kund vill genomföra transaktioner (3 kap). Åtgärderna som banken vidtar ska vara anpassade till den risk som du som kund anses utgöra utifrån bankens riskbedömning av sin verksamhet. Bedöms risken som låg eller normal ska banken vidta grundläggande åtgärder (främst kontroll av identitet och information om t.ex. affärsförbindelser).Bankernas riskbedömningar och vilka åtgärder de vidtar kan se lite olika ut. Antalet frågor, hur de är utformade och så vidare kan därför se lite olika ut bank från bank.En bank som omfattas av lagen är alltså skyldig att ha viss kundkännedom. Banken är också skyldig att behandla dessa uppgifter enligt personuppgiftslagen vilket förutsätter att personuppgifter behandlas med aktsamhet och på ett sådant sätt att skyddet för kundens privatliv inte begränsas på något sätt (5 kap). BanksekretessBanksekretessen regleras i lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297) och omfattar alla uppgifter som rör en bankkunds mellanhavanden oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig. Uppgiften att en viss person är eller inte är kund i banken omfattas också av sekretessen och får inte röjas obehörigt. Om banken ska lämna ut viss upplysning till utomstående krävs uttryckligt samtycke från bankkunden (t.ex. genom en fullmakt) (1 kap 10 §).Vänliga hälsningar