Vill komma i kontakt med Lawline utan kostnad

2020-10-28 i EKONOMI
FRÅGA |När kommer du och ringa upp mej tummen gratis????Tummen
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår inte riktigt, men jag uppfattar det som att du har en juridisk fråga och vill komma i kontakt med Lawline. I så fall rekommenderar jag att du ringer till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Telefonrådgivningen är gratis för den som ringer. Du kan även skicka in en gratisfråga via hemsidan. Om du vill boka tid med en av Lawlines jurister kan du göra det genom att fylla i formuläret här. Lawlines juristbyrå debiterar 2 000 kronor per timme. Vänligen,

Offert, anbud, budget och budgetoffert

2020-10-10 i EKONOMI
FRÅGA |Jag undrar om det är juridiskt rätt att kalla en offert för budget eller anbud? Vad är skillnaden på en offert, anbud, budget och budgetoffert?Bästa hälsningar
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Som jag uppfattar det undrar du huvudsakligen över skillnaden mellan begreppen offert, anbud, budget och budgetoffert. Du undrar även om det är juridiskt rätt att kalla en offert för budget eller anbud.Definitioner av begreppen?Det finns inga exakt definitioner av begreppen du nämner. Det innebär bland annat att du inte kan göra något juridiskt fel när du väljer vilket av orden du ska använda. Det finns helt enkelt inget som är exakt rätt eller fel för orden. Även om det inte finns några exakta definitioner går jag ändå igenom ungefär vad begreppen brukar betyda här under.Offert och anbudNär det gäller begreppen offert och anbud uppfattar jag det som att de går att använda synonymt. I båda fallen rör det sig om ett erbjudande av en vara eller tjänst som innehåller specificerade villkor. De specificerade villkoren kan handla om vad som gäller pris- och innehållsmässigt för varan eller tjänsten.Budget och budgetoffertEn budget kan beskrivas som en prognos för intäkter och kostnader. Med andra ord kan man säga att en budget är en prognos över framtida och planerade ekonomiska händelser.Jag hittar inte någon lika bra förklaring över vad en budgetoffert är. Genom att bara titta på namnet skulle jag däremot kunna tänka mig att det handlar om budgeten för en specifik offert. I så fall skulle en budgetoffert kunna vara en prognos över hur mycket en offererad vara eller tjänst kommer att kosta.Hoppas att du fick svar på dina frågor!Vänligen,

Kan min arbetsgivare tvinga mig att återbetala en påstådd felaktig lön?

2020-09-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,hur kan jag formulera en överklagan till min fd arbetsgivare,som kräver en återbetalning av lön som han säger är fel utbetalt,vilket det inte är.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det är lite svårt att formulera en ''överklagan'' såhär när jag inte är insatt i situationen. Generellt gäller att arbetsgivaren måste bevisa att lönen blivit felaktigt utbetald till dig. Kan han inte bevisa detta har du ingen skyldighet att skicka tillbaka pengarna.Dessutom kan det vara så att du redan använt de pengarna om du trott att de faktiskt var dina och då går det inte att skicka tillbaka något. D.v.s. om du varit i god tro när du spenderat dessa pengar, kan du inte heller bli återbetalningsskyldig. Hur man avgör om någon varit i god tro är dock svårt.Min rekommendation är därför att inte betala tillbaka något förrän du blivit bevisad att pengarna varit felaktigt utbetalda. Därför behöver du inte skriva någon överklagan.Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!Med vänlig hälsning,

Ideell förning - årsmöte

2020-09-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hej Vi är en ideel förening och vi har årsmöte. Enligt stadgarna så skall det vara 5 ledamöter och 2 suppleanter samt 2 st i valberedningen. Vi får inte ihop engagerade föräldrar på suppleant-sidan och 1 valberedning. Måste vi det eller räcker det med styrelsen? Vad gör man annars?
Andrea Vrcic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En suppleant är en vald ersättare soms ka hoppa in när de han/hon är suppleant för inte kan delta i styrelsemötet. En suppleant ingår inte i övrigt i styrelsen. Gällande valberedning är det viktigt att ha en bra sådan. Om ni inte har något i förslag så får ni på årsmötet uppmana till och uppmuntra spontana nomineringar. Om det inte går att få ihop en valberedning bör årsmötet ta ansvar för detta och besluta:att godkänna att ingen valberedning väljs denna gång. att uppmana styrelsen att till nästa årsmöte ta fram förslag på valberedning.

Eventuellt bedrägeri

2020-10-14 i EKONOMI
FRÅGA |En kristen kvinna som är svårt sjuk i cancer vill donera till mig sin förmögenhet för välgörande ändamål. Pengar finns på en fransk bank. Gäller skatteplikt? Hur ska hon verifiera sin överlåtelse
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Det låter väldigt mycket som att du blivit utsatt för ett bedrägeriförsök. Om du har blivit kontaktad av någon, över t.ex. telefon eller mail, och denne någon påstår att den vill skänka pengar till dig är det nog inte sant. Dessa personer påstår sig ofta behöva en viss, inte sällan ansenlig, summa pengar överförd innan pengarna kan skänkas. Alternativt ber de om betalt flera gånger för att kunna skänka pengarna. Du bör med andra ord sluta svara på dessa mail eller telefonsamtal. Om du känner denna kvinna sedan tidigare kan du bortse från mitt svar. Isåfall bör du istället tala med din bank.Hoppas du fick svar på din fråga.

Vad händer om jag inte svara på bankens KYC-frågor?

2020-10-01 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Jag är härdad och fd banktjänster, men när jag nyligen fick blanketter från banken ang kunds ekonomiska engemang pga spårning penningtvätt, så tyckte jag attmåttet var rågat! För första gången i mitt 75- åriga ( maken 86) liv upplever jag en integritetskränkning! Det kan inte vara rimligt att det är lagligt att tvinga folk att upplysa om ifall t.ex. man får nån krona av barnen, eller om man måste sälja av delar av hemmet för att kunna köpa de läkemedel man behöver osv osvDe kriminella man söker, kommer ju aldrig i närheten av dessa blanketter, men man oroar och kränker ju mängder av helt oskyldiga människor. Vad händer om man inte fyller i och skickar tillbaka?Mvh
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan är huruvida din bank har rätt att ifrågasätta dina transaktioner samt vad du har för skyldighet gällande besvarandet av dessa frågor. Detta är en fråga som regleras främst av Penningtvättslagen.Vad innebär penningtvättslagen?Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).Varför vill banken inhämta information om ditt bankengagemang?Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Du är skyldig att besvara de frågor som banken skickar ut. Om du inte gör det har banken rätt att till exempel frysa dina konton och i förlängningen avsluta dina tjänster i banken. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Måste man skicka en pappersfaktura om man redan skickat e-faktura?

2020-09-30 i EKONOMI
FRÅGA |Måste man skicka en papperfaktura också om man skickar digitalt?
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du vill veta om ett företag måste skicka en pappersfaktura till konsumenten om de redan har skickat fakturan digitalt (som e-faktura). Mitt svar på din fråga är att nej, man behöver inte skicka en pappersfaktura om man skickat en så kallad e-faktura (digitalt). Snarare ska man inte skicka pappersfaktura om man skickat e-faktura (för samma betalning). Detta skulle innebära att företaget fakturerar dubbelt, då ett företag antingen ska skicka pappersfaktura eller e-faktura. Alla företag erbjuder inte e-faktura, men om de gör det är det konsumenten själv som bestämmer om hen vill ha pappersfaktura eller e-faktura. Från och med den 1 april 2019 finns det till och med en lag som säger att alla inköp som görs till den offentliga sektorn ska faktureras med e-faktura (Lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling) Sammanfattningsvis, så ska ett företag inte skicka en pappersfaktura om de har skickat en digital faktura (e-faktura), för då skulle det bli dubbel fakturering för samma betalning. Antingen skickar företaget en faktura via vanlig post, eller e-post. Det finns även regler som säger att de som fakturerar till den offentliga sektorn måste skicka e-fakturor. Hoppas jag har tolkat din fråga rätt och att du fick det svar du sökte!Annars är du välkommen att höra av dig igen och om du vill ha ytterligare vägledning kan du boka tid hos en av våra jurister på lawline.se/boka. Vänliga hälsningar,

Kan man betala hus handpenning direkt från en utländsk bank ?

2020-09-29 i EKONOMI
FRÅGA |Hej kan man betala hus handpenning direkt från en utländsk bank ?( i fall man skall låna pengarna från en bekant som bor utomlands)
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar över om man kan överföra handpenning från en utländsk bank till en svensk bank. Det låter även som att det är du som ska ta emot överföringen från utlandet till ditt svenska bankkonto, vilket är det jag kommer att utgå ifrån.Gällande vanliga överföringar finns ingen skatteskyldighet i Sverige.SkatteverketOm summan i ditt fall överstiger 150 000 kr, har du en uppgiftsskyldighet enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (SFL). Du behöver lämna uppgifter till Skatteverket om:* betalningens belopp i använd valuta* betalningsdatum* valutakod* vilket land som betalningen kommer från.För uppgifter om betalningar från utlandet använder uppgiftslämnaren kontrolluppgiften "KU 80 – Betalning från utlandet" (SKV 2329).BankenSveriges banker har strikta regler gällande insättningar/överföringar där de kräver underlag på var pengarna kommer ifrån. Jag skulle därför rekommendera att du besöker din bank och informerar om att du inväntar en större summa på kontot och även visa upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Exempel på underlag kan vara ett testamente, köpekontrakt, lönespecifikationer etc. Om inget eller svaga underlag finns har banken rätt att stoppa överföringen från utlandet. SammanfattningOm du har en uppgiftsskyldighet behöver du lämna uppgifter till Skatteverket avseende summan. Jag hänvisar dig vidare till Skatteverket för vidare information kring vilken blankett du ska fylla i.När du informerar din bank om överföringen på summan från utlandet till ditt konto, behöver du visa upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Min rekommendation är att du visar upp ett underlag till din bank. Därefter bör det inte vara några problem att få in pengarna på ditt konto.Återkom gärna vid fundering, annars önskar jag dig lycka till!Med vänlig hälsning,