Skuld till avliden

2007-05-29 i EKONOMI
FRÅGA |om man har lånat pengar från sina föräldrar, är man skyldig att betala tillbaka dessa då föäldrarna avlidit?
Elzbieta Kaczorowska |Hej, Om du har lånat pengar av dina föräldrar uppstår en fordran som dina föräldrar innehar på dig. Denna fordran försvinner inte i och med att dina föräldrar avlider, utan övergår då till dödsboet och fördelas sedan över arvingarna. Såsom bröstarvinge (biologiskt barn) har du alltid rätt till laglott, även om dina föräldrar skulle ha förordnat om att kvarlåtenskapen efter dem skall fördelas enligt testamente, så i realiteten kan det ju bli så att du ärver din egen skuld varpå den upphör. Något annat man kan på fundera på i detta sammanhang är ifall lånet verkligen lett till skuld, eller ifall det möjligtvis kan ses som en gåva. Många föräldrar ”lånar” nämligen ut pengar till sina barn utan avsikt att sedan kräva tillbaka dem. Gåva föreligger när gåvorekvisiten är uppfyllda, och dessa är: 1. förmögenhetsöverföring från givare till tagare, 2. förmögenhetsöverföringen sker frivilligt, och 3. benefik gåvoavsikt hos givaren krävs. Något annat att tänka på är att föräldrarna, för det fall de fortfarande är i livet, kan efterge sitt anspråk. Finns ett skuldebrev skall detta då förstöras eller ges åter till gäldenären, d v s till dig. Med vänlig hälsning,

Vem har bevisbördan för skuldens storlek?

2007-04-21 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Har lånat ut 100 000 kr privat. 2 skuldebrev finns tecknade. Lånen är numera uppsagda och ärendet har hamnat hos kronofogden. Ligger det på mitt ansvar att visa hur mkt han har betalat till mig är ligger det på hans som har lånat? Mvh
John Engholm |Om låntagaren bestrider summan så är det du som har bevisbördan för lånets storlek. Det är ju du som hävdar en rätt till pengar och enligt svensk rätt är det då även du som ska visa att detta lån skett. Om du har två skriftliga skuldebrev ska det knappast vara något problem. Om låntagaren hävdar att skuldebreven är felaktiga så är det istället han som hävdar något och då "tippar" bevisbördan över.

Krav på revisor i enskild firma och HB?

2007-02-06 i EKONOMI
FRÅGA |Vid vilka omständigheter är det ett krav att en enskild firma har en revisor? Handelsbolag, är det krav på revisor från start eller är det även där beroende på omfattningen av företagandet?
Andreas Heed |En enskild näringsidkare eller ett handelsbolag behöver normalt inte ha någon revisor. Ett krav på revisor uppkommer dels om den enskilda näringsidkaren eller handelsbolaget är ett "större" företag. Exempelvis om företaget har många anställa eller balansomslutningen under vart och ett av de två senaste åren uppgått till mer än 50 miljoner kronor. Krav på revisor kan också finnas om företaget driver speciell verksamhet (t.ex. advokatverksamhet). För handelsbolag föreligger också krav på revisor om någon av bolagsmännen är en juridisk person. Detta innebär inte att bokföringsskyldigheten försvinner. Enskilda näringsidkare och handelsbolag är alltid bokföringsskyldiga. För mer info se Bolagsverkets informationsblad http://www.bolagsverket.se/vill_du/starta_foretag/guiden/jamforelse.html

Beräkning av nuvärde

2007-01-23 i EKONOMI
FRÅGA |Jag skall få ut kr 500.000 om 20 år. Hur mycket ät det värt i dag/år. Hur är formeln? Hade för mig att det fanns tabeller för uträkningen förr i tiden.
Elzbieta Kaczorowska |Hej, Det så kallade nuvärdet av 500 000 kr som betalas ut om 20 år är beroende av hur många procent ränta som löper på beloppet. För det fall ingen ränta skall löpa på beloppet kan vi åtminstone räkna med en viss inflation. Denna var 1,6 % i dec 2006, men då riksbankens mål är att hålla den på 2 % utgår jag ifrån denna siffra. Nuvärdet av beloppet vid en sådan ränta är, avrundat till hela kronor, 336 486 kronor. Formeln för uträknandet av detta är b/(1+r)n, där b är beloppet, r är räntesatsen och n är antalet år. Med vänlig hälsning,

Var hittas ens aktieinnehav?

2007-04-28 i EKONOMI
FRÅGA |Var kan jag se mitt aktieinnehav
Henric Roth |Hej! Din fråga är inte helt lätt att besvara. Jag antar att aktierna Du äger är marknadsnoterade och för detta krävs normalt att Du har en depå hos ett företag som har tillstånd att bedriva aktiehandel. Mitt tips är att Du kontaktar företaget som förmedlat Dina aktieaffärer och ber dem hjälpa Dig. Många av dessa företag har idag även utmärkta hemsidor där all önskvärd information brukar kunna hämtas. Lycka till,

Ekonomisk rådgivning

2007-03-21 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! hur gör man om man behöver ekonomisk rådgivning? Mina föräldrar (ej pensionärer) behöver desperat någon som hjälper dem att göra en budget, se över deras utgifter osv. //rebecca
Ola Davidsson |Hej. I flertalet kommuner finns det kommunala inträttningar som hjälper personer med ekonomiska problem med råd o.dyl. Detta stöd omfattar i regel personer som har stora skulder. Om problemen inte är allvarliga kan man höra med sin bank, ofta finns där någon som har en djupare kunskap om privatekonomi. Är dina föräldrar kunder i banken hjälper de säkert till. Mvh

Brutet räkenskapsår för enskild näringsidkare?

2007-02-10 i EKONOMI
FRÅGA |Får en enskild näringsidkare ha brutet räkenskapsår?
Carl Johan Zimdahl |Hej, Nej, räkenskapsåret för en enskild näringsidkare skall vara kalenderåret, enligt Bokföringslagen 3:1 § andra stycket (se http://lagen.nu/1999:1078#K3).

Leasing eller köp?

2007-01-13 i EKONOMI
FRÅGA |vILKET ÄR BÄST FÖR ETT FÖRETAG VID KÖP AV BIL LEASING ELLER LÅNA PENGAR FÖR KÖP
Lucas Geisler |Hej, Leasing eller köp, med hjälp av lån, är två alternativ med olika för- och nackdelar. Det är svårt att säga vilket alternativ passar bäst för Ditt företag. Leasing innebär att företaget hyr bilen (oftast) till ett fast månadspris. Fördelarna är bl.a. att du ofta kan säga upp avtalet när du vill och bli av med bilen relativt snabbt och enkelt. Dessutom slipper du ansvara för att bilen är besiktad, försäkrad mm. Nackdelen är att leasing oftast är ett dyrare alternativ ifall man har för avsikt att använda bilen under en längre period. De ekonomiska fördelarna med ett köp finansierat med lån är i stort sätt beroende av räntan som långivaren erbjuder. När du köper en bil ansvara du för besiktingen och försäkringarna. Det är svårare att bli av med bilen, eftersom du själv måste hitta preliminära köpare. Dessutom kan långivaren ha förbehåll mot försäljning av bilen så länge lånet består. Det finns som sagt många faktorer som påverkar valet. Det är upp till dig att bedöma vilket är den mest ekonomiska och den bäst passande lösningen för ditt företag. Lycka till!