Utmätning av arv

2017-11-18 i EKONOMI
FRÅGA |Jag har en skuld hos kronofogde. Har ingen utmätning idag pga min låga inkomst. Nu har min pappa gått bort. Han hade inga tillgångar utan hade självskulder. Men han gick ett program genom arbetsförmedlingen som hade en försäkring på honom. Genom den har vi alla barn fått ut pengar på 50 000kr/var. Min fråga är nu; kommer kronofogden ta mina pengar nu?
Julia Zarour |Hej och tack för din frågaSå som jag uppfattat situationen så sker ingen utmätning på grund av omständigheterna att det inte finns inkomst/egendom att mäta ut, med hänsyn till rätten av förbehållsbelopp (existensminimum). De 50 000kr du kommer ha tillgång till genom din far kommer att ses som ett arv och blir föremål för utmätning när arvet tillfallit dig som en tillgång. Kronofogden har därmed rätt att mäta ut pengarna eftersom de kommer bedöma att det finns inkomst att ta ifrån utöver din rätt till förbehållsbelopp. Med vänliga hälsningar!