Kan jag begära ut bankuppgifter för avliden person?

2018-08-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hur långt bak i tiden kan man kolla om större uttag gjorts på den avlidna konto? Tex om min syster har fått pengar av min mamma och när min mamma avlider? Kan jag begära ut uppgifter från mammas bank och i så fall hur långt tillbaka?Vänligen
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bank och banksekretess hittar du i lagen om bank- och finansieringsrörelse.Huvudregeln vad gäller banker är att banksekretess gäller, vilket innebär att alla som arbetar på bank har tystnadsplikt (1 kap. 10 § lagen om bank- och finansieringsrörelse). Banker får dock göra undantag för en kunds dödsbo eller dödsbodelägare om det är av betydelse för dödsboet. För att du ska kunna få ut uppgifter måste du alltså vara dödsbodelägare.För att komma åt information om transaktioner som skett före dödsfallet krävs att du som dödsbodelägare lämnar godtagbara skäl till varför du behöver information om transaktionerna. Du måste alltså visa att du har ett ekonomiskt intresse av uppgifterna, exempelvis för att bedöma om det har utgått förskott på arv etc. Av vad jag kan utläsa av din fråga är ditt behov av uppgifterna förmodligen arvsrelaterade, vilket i sådana fall inte bör medföra problem vad gäller den annars strikta banksekretessen. Du bör dock vara förberedd med bevis om att du är dödsbodelägare i form av exempelvis en bouppteckning. Mitt råd till dig är att du kontaktar banken och förklarar situationen och varför du behöver dessa uppgifter. Om banken gör bedömningen att du behöver uppgifterna kommer du endast att få de uppgifter som behövs för att tillgodose ditt intresse. Du kommer alltså inte kunna få vilka uppgifter som helst eller utdrag från hur långt bak i tiden som helst, utan endast den information som är relevant för att utreda problematiken som uppstått.Vänligen,