Måste enskild egendom sättas in på mitt eget konto?

2019-07-17 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Väntar ett arv (pengar) från min farmor där det står att det ska vara enskild egendom. Måste kontot där pengarna sätts in på vara mitt konto? Alltså vara registrerat i mitt namn?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Rent juridiskt finns det inget krav att pengarna sätts in på ett konto i ditt namn. Däremot finns det en risk att de förlorar sin karaktär av enskild egendom annars. Om du t.ex. sätter in pengarna på ett gemensamt konto du har med sambo/make som ni redan har pengar på, då finns risken att pengarna sammanblandas med andra och att de inte längre ses som din enskilda egendom. För att vara säker på att pengarna fortsatt är din enskilda egendom (och tillfaller dig i t.ex. en bodelning), är min rekommendation att du sätter in dem på ett konto som endast du står på.Vänligen,

Har jag rätt att få ut nio år gamla transaktionsuppgifter från banken?

2019-06-20 i EKONOMI
FRÅGA |Har jag rätt att kräva av banken att få ut mina kontouppgifter Som är 9 år gamla ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Rent juridiskt finns det inte reglerat någon skyldighet för banken att tillhandahålla historiska kontouppgifter eller kontoutdrag. Däremot brukar det i regel vara möjligt att få ut sådana uppgifter, under förutsättning att banken har uppgifterna kvar. Om inte annat stadgas i avtal mellan dig och banken finns det dock en risk att du får betala en avgift för att ta del av uppgifterna. Det är inte heller säkert att banken har kontouppgifter så långt tillbaka sparade. Uppgifter om transaktioner ska dock sparas sju år enligt bokföringslagen (2 § bokföringslagen).

Hur sätter jag in en större summa på banken?

2019-06-16 i EKONOMI
FRÅGA |Hur kan jag sätta in en större kontant betalning på bank. Alla överlåtandepapper finns i god ordning med påskrifter osv.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Banker har en skyldighet enligt penningtvättslagen att känna sina kunder och att säkerställa att pengar som t.ex. sätts in på ett konto inte härrör från brottslig verksamhet. Exakt vilka rutiner banker har för att säkerställa detta varierar från bank till bank. Min rekommendation är därav att du kontaktar din bank innan försök till insättning för att få klargjort vilka rutiner banken har, vilka beloppsgränser som gäller och vad för dokumentation de behöver av dig.Vänligen,

Får banken ha ett maxbelopp för uttag i bankomat?

2019-05-26 i EKONOMI
FRÅGA |Hejjag har en fråga om----Maxbelopp för uttag i bankomat----från den 23-3-19 har Seb-banken infört •ta ut 15 000 kronor på ditt kort under en rullande period på fyra dagar---•ta ut 40 000 kronor på ditt kort under en rullande period på 30 dagar ---är det lagligt att införa ett maxbelopp? detta är ingen politisk beslut banken förvaltar mina pengar tjäna pengar på det men kan inte bestämma över mina pengar när jag vill ta ut dem detta är för mig Diktatura rent sagt finns det någonting jag kan göra
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns inom svensk rätt en långtgående avtalsfrihet, innebärande att det står parter fritt att avtala om vad de vill så länge det inte strider mot t.ex. gällande lag. Det finns ingen lag som reglerar hur mycket man har rätt att ta ut från en bankomat. Har du ingått ett avtal med banken enligt vilket du kunde ta ut hur mycket du ville, och det nu har ändrats, innebär det en ändring av avtalsvillkoren. Det är inte olagligt i sig, däremot kan det innebära att du har rätt att dra dig ur; dvs. du kan avsluta dina förehavanden med banken och flytta dina affärer, pengar m.m. till en annan bank du är mer nöjd med. Det finns däremot ingen juridisk skyldighet för banken att låta dig ta ut hur mycket av dina pengar du vill via en bankomat.Min rekommendation, om du inte är nöjd med din bank, är att du byter bank till en annan med villkor du är mer nöjd med.Vänligen,

Är det möjligt att dela upp ett lån trots att banken inte vill det?

2019-07-04 i EKONOMI
FRÅGA |En vän har skilt sig från sin f.d. make nästan enbart beroende på ekonomin. Då han är och var oerhört oansvarig med pengar och lätt drog på sig skulder, slösade bort sin lön och inte skötte sin ekonomi.När de skilde sig sålde de villan, som var belånad långt över skorstenen p.g.a. mannens ekonomi. Han tog lån på huset och använde till egna hobbyn, nöjesresor och liknande, men sa till banken att huslånets höjning gått till värdehöjande renoveringar.När huset såldes gick de alltså back och har kvar en del av huslånet, fast utan huset som säkerhet. Banken gick inte med på att dela upp lånet då mannen har en historia av att inte betala sina personliga räkningar och även har eller har haft betalningsanmärkningar som banken är medveten om.Nu när de är skilda sedan flera år så har mannen upprepat sitt beteende, helt väntat, vilket innebär att han periodvid inte betalar av sin del av lånet eller iallfall är väldigt sen med betalningarna. Vilket drabbar kvinnan han delar lån med.Finns det något sätt att "tvångsuppdela" lånet? Så att inte hon drabbas av hans slarv? Eller måste hon fortsätta att lida av det han gör, trots att det är flera år sedan de skilde sig? Att banken inte vill dela upp lånet förstår man ju, de vet att hon sköter sig och jagar honom så att han också sköter sin del (motvilligt), samt att hon täcker upp för hans del när han är sen med inbetalningarna. Men har hon inget sätt att slippa undan? Det är ju värre att behöva jaga honom nu när de inte ens är gifta
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När din vän och hennes make tog lån gemensamt ingick de ett avtal med banken. Utgångspunkten är att avtal ska hållas. För att din vän ska ha möjlighet att dela upp lånet med sin f.d. make krävs det därför att banken går med på det. En "tvångsuppdelning" är däremot inte möjlig.Då din vän och hennes f.d. make står på lånet gemensamt har hon en regresrätt mot honom. Regressrätten innebär att om banken kräver henne på summor han inte betalar, har hon rätt att få tillbaka det av sin f.d. make. Vänligen,

Vad för produkter får vi ha som pris i en tävling?

2019-06-18 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Vi vill anordna en tävling på sociala medier "Gilla, kommentera, följ" varianten i marknadsföringssyfte. Där vi vill tävla ut en produkt som vi inte själva äger. Vi säljer PT tjänster online och rekommenderar alltid Philips Airfryer (en luftfritös) som ett självklart verktyg. Kan vi anordna en tävling där vi tävlar ut en airfryer som vi införskaffar eller kan vi enbart tävla ut produkter/tjänster som vi själv tillhandahåller?Mvh!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns rent juridiskt inget krav att ni i en tävling endast får erbjuda produkter eller tjänster som ni normalt sett tillhandahåller. Ni har givetvis möjlighet att köpa in produkter, t.ex. nämnda luftfritös, och använda som pris i tävlingen.Vänligen,

Till vilket pris köper inkassoföretagen skulder?

2019-06-06 i EKONOMI
FRÅGA |Till vilket pris i % köper inkassoföretagen skulder från privatpersoner?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns tyvärr inget juridiskt svar på din fråga. I slutändan är det upp till avtalet mellan inkassobolaget och den som vill sälja en skuld. Inkassobolaget gör i regel en bedömning av möjligheterna att få betalt för skulden, varför det varierar hur mycket de är beredda att betala för den. För en skuld det finns större möjligheter att få betalt för kommer det således att betalas bättre, än för en skuld där den skuldskyldige är djupt skuldsatt och har låg betalningsförmåga.Vänligen,

Var har sålt vår bostadsrätt och får inte lån till den nya, vad ska vi göra?

2019-05-17 i EKONOMI
FRÅGA |Vi har i september 2017 med inflyttning våren 2020 köpt en bostadsrätt. Vi är 75 resp. 78 år och får idag inga lån beroende på att våra inkomster är för låga och situationen på bostadsmarknaden ändrats vilket påverkade försäljningspriset på vår försålda bostadrätt med 300 000 kr. Vad skall vi göra?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har ni ingått ett avtal om en bostadsrätt med inflyttning våren 2020. Inför att ni ingick avtalet utgår jag från att ni fått ett lånelöfte av er bank, upp till en viss summa. Summan ni behöver låna överstiger nu vad banken tidigare haft möjlighet att bevilja, med anledning av att ni inte fick ut så mycket för er bostadsrätt som ni hade räknat med.Ett lånelöfte är i sig inte juridiskt bindande utan mer en indikation om en låneansökan kommer att gå igenom. I regel brukar bankerna följa vad som uppgetts i lånelöftet, dock kan villkoren ändras om den ekonomiska situationen förändras. Det är vad som hänt i ert fall; eftersom ni behöver låna 300.000 kronor mer än tidigare har den ekonomiska situationen förändrats. Banken gör alltid en kalkyl i vilken den väger in vad bostaden är värd, men även er betalningsförmåga. Så som du beskriver din fråga är bankens uppfattning att er privatekonomi inte klarar ett lån som är 300.000 kronor högre. Rent juridiskt kan ni inte kräva att banken lånar ut pengar till er. Vilka alternativ har ni?Ett första alternativ är att ni försöker förhandla med er bank igen och förklarar situationen. Med lite tur går det att komma överens med banken att den ska bevilja det större lånet. Om det inte är möjligt är min rekommendation att ni vänder er till andra banker. Det är inte säkert att en annan bank gör samma bedömning som er nuvarande bank. Dels finns det viss konkurrens mellan banker, vilket kan göra att en annan bank eventuellt kan tänka sig att ta över er som kund. Det finns även kreditinstitut som är "specialiserade" på att ge lån till kredittagare som inte får lån i andra banker. Tyvärr är ofta villkoren, såsom ränta, sämre i sådana banker. Det är dock ett alternativ för att få lån.Om ni inte får lån i någon bank kan ett alternativ vara att ni ställer en säkerhet, vilket ni bör diskutera med er bank. En säkerhet kan vara antingen någon som går i borgen för er; kanske att ni har barn, närstående eller någon annan som har en god inkomst och kan tänka sig att gå i borgen för er. Om banken får en säkerhet i form av borgensman är den ofta mer benägen att låna ut pengar då den kan vända sig till borgensmannen för det fall att ni inte betalar. Ett snarlikt alternativ är att någon går in som medlåntagare med er (vilket blir allt vanligare i stället för borgensman). Om ni har någon i er närhet med god ekonomi som kan gå in som medlåntagare förbättras er kreditvärdighet (då ni då är tre personer som är ansvariga för lånet och kravet per person blir lägre).Ett sista alternativ, vilket jag inte rekommenderar, är att ni bryter avtalet om den bostadsrätt ni ska flytta in i våren 2020. Det kan dock bli kostsamt då ni sannolikt blir skadeståndsskyldiga på grund av avtalsbrottet.Sammanfattningsvis kan ni inte kräva att banken lånar ut pengar till er. Min rekommendation är att försöka förhandla med banken igen, annars att ni vänder er till andra banker och försöker få lån. Ett alternativ är att ni, om det är möjligt, ställer en säkerhet med hjälp av en borgensman eller medlåntagare. Det kräver dock att ni har någon som kan gå i borgen eller vara medlåntagare och att banken beviljar det.Tyvärr går det inte att ge er ett bättre svar än ovan. Det råder en avtalsfrihet varför det är upp till banken huruvida den vill ingå ett avtal med er, dvs. om den vill låna ut pengar eller ej. Om något är oklart i svaret är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,