Hur gör vi när vi betalt en faktura från fel företag?

2020-06-01 i EKONOMI
FRÅGA |Jag och en kollega äger ett AB och ett KB, där AB driver verksamhet och KB äger fastigheten där verksamheten bedrivs, vi har betalat en faktura för KB som var ställd på vårt AB som rörde kostnader för fastigheten . Kan man begära pengar åter till AB och be om ny faktura till "rätt bolag" ? Detta hände under 2019 .
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI mitt svar till dig kommer att fokuseras på den juridiska aspekten av ditt problem och vilken ev. lösning som finns. Det kan dock vara så att det rent ekonomiskt kan finnas andra lösningar, vilket jag tar upp i slutet av svaret. Som jag förstår det utifrån din fråga äger du och din kollega dels ett AB, dels ett KB. Kommanditbolaget äger fastigheten som aktiebolaget bedriver verksamhet i. Ni har betalat en faktura för kommanditbolaget som var ställd på aktiebolaget som rörde kostnader för fastigheten. Du undrar om man kan begära pengar åter till aktiebolaget och be om ny faktura till rätt bolag.Jag förstår inte helt utifrån hur frågan är skriven om fakturan varit ställd till ert KB och att ni av misstag betalt den från ert AB. Om så är fallet kan man å ena sidan argumentera för att det rör sig av en misstagsbetalning, för vilket utgångspunkten är att mottagaren ska betala tillbaka det felaktigt mottagna. Å andra sidan skulle det resonemanget samtidigt innebära att kommanditbolaget faktiskt inte betalt fakturan och är kraftigt försenade med inbetalningen.Om fakturan var ställd till aktiebolaget och aktiebolaget har betalt den finns det inte så mycket som kan krävas av den som ställde ut fakturan. Ni kan givetvis höra med företaget om det är möjligt att makulera fakturan, få återbetalt beloppet och en ny faktura utställd på ert andra företag. Någon skyldighet att gå med på det finns däremot inte.Avslutningsvis kan jag rekommendera att ni även kontrollerar med er revisor, redovisningsbyrå eller liknande om ni kan sköta det internt. Eventuellt kan det vara möjligt att ert AB fakturerar ert KB för fakturan så torde utgifterna flyttas till rätt företag (genom att aktiebolaget får in den posten via fakturan kommanditbolaget betalar). Det är som sagt mer av en ekonomisk än juridisk fråga och min rekommendation är att du/ni kontaktar någon som kan det ekonomiska. Om ni behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Är det möjligt att dela upp ett lån trots att banken inte vill det?

2019-07-04 i EKONOMI
FRÅGA |En vän har skilt sig från sin f.d. make nästan enbart beroende på ekonomin. Då han är och var oerhört oansvarig med pengar och lätt drog på sig skulder, slösade bort sin lön och inte skötte sin ekonomi.När de skilde sig sålde de villan, som var belånad långt över skorstenen p.g.a. mannens ekonomi. Han tog lån på huset och använde till egna hobbyn, nöjesresor och liknande, men sa till banken att huslånets höjning gått till värdehöjande renoveringar.När huset såldes gick de alltså back och har kvar en del av huslånet, fast utan huset som säkerhet. Banken gick inte med på att dela upp lånet då mannen har en historia av att inte betala sina personliga räkningar och även har eller har haft betalningsanmärkningar som banken är medveten om.Nu när de är skilda sedan flera år så har mannen upprepat sitt beteende, helt väntat, vilket innebär att han periodvid inte betalar av sin del av lånet eller iallfall är väldigt sen med betalningarna. Vilket drabbar kvinnan han delar lån med.Finns det något sätt att "tvångsuppdela" lånet? Så att inte hon drabbas av hans slarv? Eller måste hon fortsätta att lida av det han gör, trots att det är flera år sedan de skilde sig? Att banken inte vill dela upp lånet förstår man ju, de vet att hon sköter sig och jagar honom så att han också sköter sin del (motvilligt), samt att hon täcker upp för hans del när han är sen med inbetalningarna. Men har hon inget sätt att slippa undan? Det är ju värre att behöva jaga honom nu när de inte ens är gifta
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När din vän och hennes make tog lån gemensamt ingick de ett avtal med banken. Utgångspunkten är att avtal ska hållas. För att din vän ska ha möjlighet att dela upp lånet med sin f.d. make krävs det därför att banken går med på det. En "tvångsuppdelning" är däremot inte möjlig.Då din vän och hennes f.d. make står på lånet gemensamt har hon en regresrätt mot honom. Regressrätten innebär att om banken kräver henne på summor han inte betalar, har hon rätt att få tillbaka det av sin f.d. make. Vänligen,

Vad för produkter får vi ha som pris i en tävling?

2019-06-18 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Vi vill anordna en tävling på sociala medier "Gilla, kommentera, följ" varianten i marknadsföringssyfte. Där vi vill tävla ut en produkt som vi inte själva äger. Vi säljer PT tjänster online och rekommenderar alltid Philips Airfryer (en luftfritös) som ett självklart verktyg. Kan vi anordna en tävling där vi tävlar ut en airfryer som vi införskaffar eller kan vi enbart tävla ut produkter/tjänster som vi själv tillhandahåller?Mvh!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns rent juridiskt inget krav att ni i en tävling endast får erbjuda produkter eller tjänster som ni normalt sett tillhandahåller. Ni har givetvis möjlighet att köpa in produkter, t.ex. nämnda luftfritös, och använda som pris i tävlingen.Vänligen,

Till vilket pris köper inkassoföretagen skulder?

2019-06-06 i EKONOMI
FRÅGA |Till vilket pris i % köper inkassoföretagen skulder från privatpersoner?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns tyvärr inget juridiskt svar på din fråga. I slutändan är det upp till avtalet mellan inkassobolaget och den som vill sälja en skuld. Inkassobolaget gör i regel en bedömning av möjligheterna att få betalt för skulden, varför det varierar hur mycket de är beredda att betala för den. För en skuld det finns större möjligheter att få betalt för kommer det således att betalas bättre, än för en skuld där den skuldskyldige är djupt skuldsatt och har låg betalningsförmåga.Vänligen,

Måste enskild egendom sättas in på mitt eget konto?

2019-07-17 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Väntar ett arv (pengar) från min farmor där det står att det ska vara enskild egendom. Måste kontot där pengarna sätts in på vara mitt konto? Alltså vara registrerat i mitt namn?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Rent juridiskt finns det inget krav att pengarna sätts in på ett konto i ditt namn. Däremot finns det en risk att de förlorar sin karaktär av enskild egendom annars. Om du t.ex. sätter in pengarna på ett gemensamt konto du har med sambo/make som ni redan har pengar på, då finns risken att pengarna sammanblandas med andra och att de inte längre ses som din enskilda egendom. För att vara säker på att pengarna fortsatt är din enskilda egendom (och tillfaller dig i t.ex. en bodelning), är min rekommendation att du sätter in dem på ett konto som endast du står på.Vänligen,

Har jag rätt att få ut nio år gamla transaktionsuppgifter från banken?

2019-06-20 i EKONOMI
FRÅGA |Har jag rätt att kräva av banken att få ut mina kontouppgifter Som är 9 år gamla ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Rent juridiskt finns det inte reglerat någon skyldighet för banken att tillhandahålla historiska kontouppgifter eller kontoutdrag. Däremot brukar det i regel vara möjligt att få ut sådana uppgifter, under förutsättning att banken har uppgifterna kvar. Om inte annat stadgas i avtal mellan dig och banken finns det dock en risk att du får betala en avgift för att ta del av uppgifterna. Det är inte heller säkert att banken har kontouppgifter så långt tillbaka sparade. Uppgifter om transaktioner ska dock sparas sju år enligt bokföringslagen (2 § bokföringslagen).

Hur sätter jag in en större summa på banken?

2019-06-16 i EKONOMI
FRÅGA |Hur kan jag sätta in en större kontant betalning på bank. Alla överlåtandepapper finns i god ordning med påskrifter osv.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Banker har en skyldighet enligt penningtvättslagen att känna sina kunder och att säkerställa att pengar som t.ex. sätts in på ett konto inte härrör från brottslig verksamhet. Exakt vilka rutiner banker har för att säkerställa detta varierar från bank till bank. Min rekommendation är därav att du kontaktar din bank innan försök till insättning för att få klargjort vilka rutiner banken har, vilka beloppsgränser som gäller och vad för dokumentation de behöver av dig.Vänligen,

Får banken ha ett maxbelopp för uttag i bankomat?

2019-05-26 i EKONOMI
FRÅGA |Hejjag har en fråga om----Maxbelopp för uttag i bankomat----från den 23-3-19 har Seb-banken infört •ta ut 15 000 kronor på ditt kort under en rullande period på fyra dagar---•ta ut 40 000 kronor på ditt kort under en rullande period på 30 dagar ---är det lagligt att införa ett maxbelopp? detta är ingen politisk beslut banken förvaltar mina pengar tjäna pengar på det men kan inte bestämma över mina pengar när jag vill ta ut dem detta är för mig Diktatura rent sagt finns det någonting jag kan göra
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns inom svensk rätt en långtgående avtalsfrihet, innebärande att det står parter fritt att avtala om vad de vill så länge det inte strider mot t.ex. gällande lag. Det finns ingen lag som reglerar hur mycket man har rätt att ta ut från en bankomat. Har du ingått ett avtal med banken enligt vilket du kunde ta ut hur mycket du ville, och det nu har ändrats, innebär det en ändring av avtalsvillkoren. Det är inte olagligt i sig, däremot kan det innebära att du har rätt att dra dig ur; dvs. du kan avsluta dina förehavanden med banken och flytta dina affärer, pengar m.m. till en annan bank du är mer nöjd med. Det finns däremot ingen juridisk skyldighet för banken att låta dig ta ut hur mycket av dina pengar du vill via en bankomat.Min rekommendation, om du inte är nöjd med din bank, är att du byter bank till en annan med villkor du är mer nöjd med.Vänligen,