Vad händer med de skulder man har på en svensk bank om man flyttar utomlands?

2021-07-29 i EKONOMI
FRÅGA |Hej . har skulder från ett privat bank i Sverige. Skulden är ungefär kvar 250 000 tusen kronor tills nu betalar jag varja månader men nu har svarat och betala tror jag kommer o inte betala om några månader . Vad ska jag göra om jag ska bo utomlands . Vad kommer och händer med mig om jag ska inte betala tillbaka .tack
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om vad som händer med de skulder man har på en svensk bank om man flyttar utomlands och vad som händer om man inte betalar av på dessa skulder.Till att börja med kan det konstateras att skulderna inte försvinner eller skrivs av bara för att man flyttar utomlands. Skulle du sluta betala av på dina skulder kan banken vända sig till Kronofogdemyndigheten för utmätning av dina tillgångar som finns i Sverige. Banken har även möjlighet att anlita internationella inkassobolag för att försöka driva in skulden även om du bosätter dig utomlands utan att ha kvar några tillgångar i Sverige. Att flytta utomlands från skulder som man är skyldig någon annan är ett brott kallat oredlighet mot borgenär enligt svensk lagstiftning (11 kap. 1 § brottsbalken). Skulle du sluta betala av din skuld till banken efter att du flyttat utomlands är detta ett brott som du skulle kunna göra dig skyldig till. Vad du bör göra om du flyttar utomlandsEtt fordringsförhållande som detta (det vill säga att du har skuld hos din bank) är inte beroende av var du bor. Du har enbart en skyldighet att fullgöra det som du åtagit dig i det avtal som reglerar skuldförhållandet, det vill säga att betala rätt summor inom rätt tid. Om du skulle flytta utomlands fortsätter du bara betala in pengar till banken på det sätt du gjort tidigare.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,