Måste man uppge att man har studielån i en ansökan om bolån?

2021-02-14 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man vid en ansökan om bolån måste medge att man har studielån från CSN? Det påverkar ju vad man får låna väldigt mycket och då banken ändå inte kan se om man har ett studielån så undrar jag om man helt enkelt kan svara nej på den frågan även om man har ett studielån.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningDin fråga är om man är tvungen att uppge att man har studielån via CSN i en ansökan om bostadslån.Måste man uppge att man har studielån i en ansökan om bolån?När en bank gör en kreditupplysning vid låneärenden så ingår normalt inte studielån från CSN i kreditupplysningen.Däremot kommer lånerådgivaren med största sannolikhet fråga om du har studielån hos CSN när du ansöker om lån. Om du uppger att du inte har ett studielån trots att du har det och därmed beviljas ett lån har du begått ett avtalsbrott mot banken.Vad kan hända om man inte uppger korrekta uppgifter vid en ansökan om bolån?Det är inte ett straffrättsligt brott att uppge oriktiga uppgifter vid en låneansökan. Däremot kan det betraktas som ett avtalsbrott gentemot banken. Vad ett avtalsbrott kan resultera i för konsekvenser i praktiken är svårt att svara på, det beror på vad som står i låneavtalet. Viktigt att komma ihåg är att oriktiga uppgifter kan leda till att banken väljer att säga upp avtalet.Sammanfattning och rekommendationTrots att studielån normalt inte ingår i en kreditupplysning vill jag upplysa dig om att vissa kreditupplysningsföretag numera inkluderar studielån från CSN i sina kreditupplysningar. Jag rekommenderar dig därför att alltid lämna riktiga uppgifter vid en låneansökan. Det beror på att oriktiga uppgifter kan betraktas som ett avtalsbrott som i värsta fall kan leda till att banken säger upp ett eventuellt låneavtal.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Får en bank neka insättning av kontanter?

2020-12-18 i EKONOMI
FRÅGA |Bankers godtycke?Detta hände mig häromdagen.Jag och min syster har tömt vårt barndomshem efter våra nu bortgångna föräldrar. I huset så hittade vi ett kuvert och i det låg det 20000 kronor. Dessa delade vi upp där och då, 10 tusen vardera.Min del utav pengarna har sen jag haft liggandes i mitt hem nu under ung ett år.Häromdagen så tog jag 8000 kronor med mig till banken där jag haft konto i drygt 51 år för att göra en kontantinsättning till mitt egna lönekonto.Jag var beredd på att frågor skulle ställas men jag var trygg i mina svar.Jorå frågorna kom om vart pengarna kommer ifrån, jag förklarade händelse förloppet om hur de har hamnat hos mig. Trots det fick jag INTE sätta in pengarna om jag inte kunde verifiera min berättelse med tex kvitto eller annat underlag. Jag erbjöd kassörskan att ringa upp min syster, så kan min syster verifiera att min berättelse stämmer. Men det skulle inte räcka som verifikation enl kassörska bakom disken.Så jag fick gå ifrån banken i oförrättat ärende.Frågan: Har banken rätten på sin sida att agera "domstol" på detta händelse förlopp, samt neka mig rätten att sätta in mina egna pengar på mitt egna konto?Tacksam för svar.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningDin fråga är om banker får lov att neka en bankkund att göra en insättning av kontanter på ett bankkonto. Detta är en fråga som regleras främst av Penningtvättslagen.Varför får en bank neka insättning av kontanter?Penningtvättslagen är en lag syftar till att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism. Banker har en skyldighet att bedöma risken för hur deras produkter och tjänster kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism (2 kap. 1 § 1 st. penningtvättslagen). I denna lag ställs höga krav på att banker ska inhämta uppgifter om sina kunder i enlighet med en princip som kallas för KYC - know your customer. Banker måste därför utföra identitetskontroll och ställa frågor i samband med en transaktion eller tjänst. Om banken inte har tillräcklig kännedom får de inte genomföra transaktionen (3 kap. 1 § 1 st. penningtvättslagen). Lagen är riskbaserad vilket innebär att bankens skyldigheter för att agera enligt lagen varierar beroende på risknivån. Det står inte exakt i lagen hur bankernas rutiner ska se ut i praktiken vilket kan leda till olika arbetssätt i olika banker. En bank måste ställa frågor i samband med en transaktion eller utövande av en tjänst. Det beror på att banken måste kunna göra en bedömning om det finns en risk för penningtvätt eller terrorfinansiering. Banken har därför en skyldighet att fråga en kund var kontanterna kommer ifrån för att kunna agera i enlighet med penningtvättslagen. En bankkund kan styrka var kontanter kommer ifrån genom att exempelvis visa upp kvitton eller andra handlingar som styrker förklaringen.Sammanfattning och rekommendationDin bank måste följa penningtvättslagen som innebär att banken måste ha god kundkännedom om dig samt arbeta på ett sätt som förhindrar penningtvätt eller finansiering av terrorism. Ett led i bankens arbete mot penningtvätt och terrorfinansiering är att ställa frågor om olika transaktioner. Det är därför bankens uppgift att ställa frågor och de har en rätt att neka insättning av kontanter.Däremot har varit kund i banken i 51 år. Det innebär att banken borde ha en god kundkännedom om dig. Jag rekommenderar att du kontaktar banken igen och ber att får tala med någon annan i personalen. Jag misstänker att din bank har interna rutiner som en del av deras övergripande riskbedömning som kräver att kunder måste kunna styrka kontanternas ursprung om kontanterna uppgår till ett visst belopp. Därför vore det bra att ta kontakt med banken igen och fråga hur du bör göra i din situation med tanke på att du inte har någon dokumentation. Ett annat alternativ är att ta kontakt med en annan bank. Däremot är det viktigt att komma ihåg att banker inte har en skyldighet att ta emot kontanter vars ursprung inte kan styrkas. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att skriva en till!Vänligen,