Avsluta en provanställning i förtid

2020-02-08 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Om jag påbörjar en provanställning på 6 månader och arbetsgivaren väljer att säga upp mig efter 2 veckor. Har jag rätt till en månadslön och gå på dagen, eller jobba en månad och gå hem sedan?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFör att svara på din fråga kommer jag hänvisa till lagen om anställningsskydd (LAS). Ett avtal får träffas om tidsbegränsad provanställning om prövotiden är högst 6 månader (6 § LAS). En sådan anställning får avbrytas även före prövotidens utgång, om inget annat avtalats (6 § tredje stycket LAS). En arbetsgivare som vill att en arbetstagares provanställning ska avbrytas i förtid ska underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg (31 § LAS). Du ska alltså inte sluta på dagen, utan har rätt att få veta två veckor i förväg. Under dessa två veckor bör du alltså fortsätta arbeta, om inte du och arbetsgivaren kommer överens om något annat. Viktigt att komma ihåg är att det kan finnas avvikande regler om provanställningar i ett eventuellt kollektivavtal. Dessa regler ska i så fall gälla (2 § LAS). Det kan alltså vara en bra idé att ta reda på om din arbetsplats har kollektivavtal och i så fall om det reglerar provanställningar. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

När övergår en allmän visstidsanställning till tillsvidare, och på vilken tjänstgöringsgrad?

2019-09-01 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Senaste två åren har jag arbetat på ett företag (kollektivavtal finns ej) på tidsbegränsad anställning med avtalat slutdatum. Varje avtal har varit ca. 6 månader. Först arbetade jag 60% och nu 85% senaste avtalet. Nu när jag arbetat på tidsbegränsad anställning i två år, övergår då anställningen till tillsvidareanställning? Och om tillsvidareanställning, på vilken tjänstgöringsgrad? Jag jobbade 60% i cirka 1,5 år och 85% senaste halvåret.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om anställningar finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Eftersom du skriver att du haft tidsbegränsade anställningar med avtalat slutdatum utgår jag ifrån att det rör sig om allmän visstidsanställning (5 § LAS). När går en allmän visstidsanställning över till en tillsvidareanställning?En allmän visstidsanställning övergår automatiskt till en tillsvidareanställning då du varit anställd hos arbetsgivaren på allmänna visstidsanställningar i sammanlagt två år under en femårsperiod (5a § LAS). Denna övergång sker automatiskt. På vilken tjänstgöringsgrad är anställningen?Det är den visstidsanställning som är aktuell vid övergången som övergår till en tillsvidareanställning. I ett rättsfall (AD 2015 nr 26) konstaterar arbetsdomstolen att kvinnan det gällde hade rätt till de anställningsvillkor som gällde vid omvandlingstidpunkten, t.ex. hennes tjänstgöringsgrad och lön. Rättsfallet handlar om en kvinna som var anställd som vikare som lärare på en skola. Hon hade haft flera på varandra följande vikariat. Under det sista innan anställningen övergick till en tillsvidareanställning jobbade hon heltid. Därför kom arbetsdomstolen fram till att även den nya tillsvidareanställningen skulle vara på heltid. Detta bör innebära för dig att det är din senaste visstidsanställning som övergår till en tillsvidareanställning. Alltså bör du fortsätta ha en tjänstgöringsgrad på 85% och även behålla den lön du haft under denna anställning. SlutsatsSom svar på dina frågor gäller alltså att ja, din visstidsanställning övergår automatiskt till en tillsvidareanställning då du jobbat i två år och anställningen bör ha samma tjänstgöringsgrad som din senaste visstidsanställning, alltså 85%. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan man undvika konverteringsregeln i 5a § LAS?

2019-09-16 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga gällande LAS och konvertering. Är det så att man kan anställa en person på allmänvisstidanställning (timme) i "nästan 720 dagar/arbetstillfällen" och därefter byta anställningsform till vikariat på ytterligare "nästan 720" dagar för att komma runt konverteringsregeln? Eller Slår man ihop dessa anställningsformer och måste tillsvidareanställa personen?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver regleras anställningar i lagen om anställningsskydd (LAS). Regeln du skriver om handlar om när en visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning (5a § LAS). När övergår en visstidsanställning till en tillsvidareanställningEn allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i mer än två år (5a § LAS). Detta sker under förutsättning att arbetstagaren antingen varit anställd i allmän visstidsanställning i minst två år under en femårsperiod (5a § första punkten LAS). Det sker också då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete under sammanlagt minst två år, om anställningarna följt på varandra (5a § andra punkten LAS). En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag (5a § andra stycket LAS). Detta innebär att om en arbetstagare är anställd på en allmän visstidsanställning och sedan inom sex månader från att den löpt ut blir anställd på ett vikariat ska dessa anställningar räknas ihop. Om arbetstagaren då varit anställd i sammanlagt minst två år övergår anställningen till en tillsvidareanställning. SlutsatsSvaret på din fråga är alltså nej. Man kan inte anställa en person först på en allmän visstidsanställning och sedan på ett vikariat för att undkomma att anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Om anställningarna följt på varandra, alltså tillträtts med max sex månaders mellanrum, ska de räknas ihop. Om arbetstagarens sammanlagda anställningstid då överstiger två år övergår dennes anställning till en tillsvidareanställning. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Går en provanställning automatiskt över till en tillsvidareanställning?

2019-07-16 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, det har framkommit att min arbetsgivare har "staplat" provanställningar utan att tillkännagiva tillsvidareanställning. Jag skrev under ett nytt "provanställningsavtal" innan min första prövotid gått ut trots att min arbetsuppgift ej förändrats. Jag borde väl då när jag arbetat nu i 10 månader där ha en tillsvidareanställning? Eller Har jag försakat någon rätt på att yrka om ersättning eller helt enkelt starta en rättslig process när jag gjorde detta? För jag ska gå på föräldraledighet om en månad och känner mig panikartad om att ha ett jobb efter augusti.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En provanställning får vara högst 6 månader (6 § LAS). Detta är en tvingande regel och ett avtal som bryter mot den är ogiltigt (2 § andra stycket LAS). Det finns dock några undantag till detta. Det går att ha provanställningar som är längre än 6 månader, men då ska det finnas bestämmelser om det i kollektivavtalet på arbetsplatsen (2 § tredje stycket LAS). Det går även i vissa fall att förlänga en provanställning, antingen om den anställde varit frånvarande under större delen av anställningen, eller om anställningen gällt en särskild tjänst och arbetsgivaren istället vill att den anställde ska prövas på en helt annan tjänst. Det framgår inte av din fråga om din arbetsplats har ett kollektivavtal med bestämmelser om längre provanställning, och eftersom det är relativt ovanligt utgår jag ifrån att det inte finns. Du skriver också att dina arbetsuppgifter inte förändrats och inget tyder på att du varit frånvarande under större delen av anställningen, därför utgår jag ifrån att din provanställning skulle vara 6 månader. En provanställning övergår automatiskt till en tillsvidareanställning efter 6 månader. Om arbetsgivaren eller arbetstagaren vill undvika detta ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång (6 § andra stycket LAS). Att du skrev på ett nytt "provanställningsavtal" spelar alltså ingen roll, eftersom ett sådant inskränker dina rättigheter enligt lagen om anställningsskydd och därmed blir ogiltigt enligt lagens 2 §. Eftersom din arbetsgivare inte meddelat att din provanställning inte ska gå över i en tillsvidareanställning har den alltså gjort det efter 6 månader. Detta innebär att du varit tillsvidareanställd i 4 månader. Jag rekommenderar att du tar upp detta med din arbetsgivare för att det inte ska leda till vidare missförstånd. Om du är medlem i facket kan du även vända dig dit för att få hjälp.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,