Hur påverkar det mig om min fru har skulder och vi väljer att inte skiljas?

2020-11-26 i Skuld
FRÅGA |Jag och min fru är under pågående skilsmässa, med betänktetid eftersom vi har 2st barn.Nu är det så att min nuvarande fru samlat på sig en del skulder som gått till kronofogden. Min fråga är då..hur påverkar detta mig/oss om vi väljer att inte skiljas?
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Hur påverkar detta mig/oss om vi väljer att inte skiljas?Huvudregeln är att makarna ansvarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det innebär att oavsett om ni väljer att skilja er eller inte kommer inte din frus skulder bli dina skulder. Det är din fru ensam som ska betala av sina skulder.Om det däremot har gått så pass långt att din frus skulder har kommit till kronofogden och hon inte har pengar att betala skulden, skulle kronofogden kunna genomföra en utmätning. Det är endast egendomen som tillhör den betalningsskyldige, alltså din fru, som får utmätas (4 kap. 17 § utsökningsbalken). I första hand är det t.ex. pengar, banktillgodohavanden, lön och aktier som mäts ut. Skulle din fru inte ha sådana tillgångar, skulle kronofogden kunna mäta ut lös egendom.Om vi då förutsätter att ni fortsätter vara gifta och ni har en gemensam bostad kan det ibland bli problem med att skilja på egendom som bara din fru äger, egendom som bara du äger och egendom som ni äger tillsammans. Om kronofogden t.ex. vill utmäta en TV hemma hos er, måste ni göra det sannolikt att ni antingen äger den tillsammans eller att du ensam äger den, t.ex. genom att visa kontoutdrag och kvitton (om nu så är fallet). I annat fall kommer kronofogden kunna utmäta TV:n som betalning för din frus skulder (4 kap. 19 § utsökningsbalken). För att svara på din fråga så behöver det nödvändigtvis inte påverka dig jättemycket. Som jag nämnde är din frus skulder hennes enskilda och inte något du ansvarar för. Om det skulle gå så långt att t.ex. en utmätning blir aktuell är din egendom skyddad från utmätning så länge du kan visa att det är du som äger den. Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Ingår en persons kvarlämnade smycken i en annan persons dödsbo?

2020-11-25 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Värdefulla smycke lämnas till en privatperson för förvaring. Denna person avlider innan smyckena lämnats tillbaka. Vad händer med smyckena? Ingår de i den avlidnes dödsbo?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ingår smyckena i dödsboet?Din fråga behandlar ett sakrättsligt problem. Frågan är vem som har rätt till smyckena, den person som har lämnat smyckena hos den avlidne eller den avlidnes dödsbo. För att avgöra detta får man utgå från en presumtion att den som har egendom i sin besittning även äger det. I det här fallet hade det inneburit att den avlidnes dödsbo har rätt till smyckena. Dock kan denna presumtion motbevisas om en annan person kan visa på att hen äger saken. Alltså om den person som lämnat ifrån sig smyckena för förvaring kan bevisa att hen äger smyckena, t.ex genom kvitton eller liknande, kan personen få tillbaka smyckena. Dock ställs det även ett krav på att kunna separera den sak man vill göra anspråk på. Det måste tydligt gå att avskilja de specifika smyckena. Med tanke på att du nämner att smyckena har lämnats i förvaringssyfte kanske det även finns något avtal mellan personerna som utpekar dessa värdefulla smycken. Hur som helst har personen som lämnat ifrån sig en s.k separationsrätt till smyckena om hen lyckas visa på att egendomen tillhör hen och de ovan nämnda förutsättningarna är uppfyllda. Då kommer inte smyckena att ingå i den avlidnes dödsbo. Hoppas att du fick svar på din fråga och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Vem svarar för pantbrev efter försäljning av fastighet vid exekutiv autkion?

2020-11-24 i Exekutiv försäljning
FRÅGA |Vad händer med pantbrev vid försäljning på exekutiv auktion? De blir lågprioriterad fordring för den som har pantbrevet.Men för mig som köpare? Behöver jag ta någon hänsyn till pantbrevet efter mitt köp på auktionen, eller dödas det efter att procenten i eventuell fordran betalats av vad Kronofogden får in på försäljningen?
Erik Asp |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i 12 kap. utsökningsbalken (UB). Där framgår det att fastigheten, efter försäljningen, inte längre svarar de pantbrev som fanns på fastigheten innan den såldes vid exekutiv auktion (12 kap. 45 § UB). Om köpeskillingen inte kan täcka ett pantbrevs fordran så uppstår en fordran gentemot den gamla fastighetsägaren och alltså inte mot fastigheten. Det förutsätter dock att du inte har tagit över några pantbrev. Om du har tagit över pantbrev för att räkna av dessa från köpeskillingen, enligt den s.k. "övertagandeprincipen", blir du i stället personligt betalningsansvarig gentemot dessa (se 12 kap. 34 § första stycket UB samt 12 kap. 45 § tredje stycket UB).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Jag har sålt en vara men inte fått betalt, vad kan jag göra?

2020-11-22 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Sålt min väska till ett företag som köper in vintage väskor. Vi har skrivit kontrakt och de har ej genomfört betalningen och säljer vidare väskan på deras hemsida. Vad ska jag göra?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag misstänker att du redan har varit i kontakt med företaget och upplyst dem om att du inte har fått betalt. Har du inte det, så kan det vara en bra sak att börja med. Det skulle kunna spara dig både tid och kraft för det fall betalningen uteblivit av misstag. Ansök om betalningsföreläggande hos KronofogdemyndighetenHar den sista betalningsdagen enligt kontraktet passerat så kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning - Lbfh). Detta gör du på Kronofogdemyndighetens hemsida här. Där finns uppgifter om hur du ska gå tillväga för att skicka in din ansökan samt en blankett som anger vilka uppgifter som du måste lämna i din ansökan. Ansökan ska bl.a. innehålla ditt yrkande (krav) samt grunden för ditt yrkande (10 § Lbfh). T.ex. att du vill få betalt XX kr jämte viss ränta för att ha sålt en väska av märke och modell XX den XX enligt kontrakt XX. Förfarandet kostar 300 kr men du kan även begära ersättning för detta i din ansökan. Då ska det beloppet läggas till det totala yrkade beloppet. Det kan prövas i domstolOm företaget senare bestrider din ansökan så kan du begära att målet överlämnas till domstol för prövning (33 § Lbfh). Förhoppningsvis kommer det att räcka med Kronofogdemyndighetens betalningsföreläggande. Kontakta polisenDu kan även kontakta polisen då det skulle kunna röra sig om ett bedrägeribrott, prata med polisen och berätta vad som har hänt (9 kap. 1 § brottsbalken). Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Ej betalat underhållsstöd i tid, blir det automatiskt en betalningsanmärkning?

2020-11-26 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |betalade ej underhållsstöd i tid och ärendet skickades till KFM blir det per automatik en betalningsanmärkning?
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom du inte betalat underhållsstöd i tid antar jag att försäkringskassan har betalat ut stödet till den person som ska ha det och att din skuld därför är till försäkringskassan. Försäkringskassan är en statlig myndighet och skulder till stat och kommun leder inte till betalningsanmärkning förrän du har fått möjlighet att betala eller invända att du inte ska betala (t.ex. om du redan har betalat eller att skulden är felberäknad) (7a § första punkten Kreditupplysningslag). Detta innebär att kronofogdemyndigheten (KFM) ska skicka en avi till dig och se till att då nås av den. Det är först om du inte betalar denna avi som du kommer få en betalningsanmärkning. Svaret på din fråga är alltså nej. Att ärendet har skickats till KFM innebär inte att du automatiskrt får en betalningsanmärkning, men är det så att du inte betalar när KFM kräver dig på pengar så kommer de informera kreditupplysningsföretagen och du får då en betalningsanmärkning. Du kan läsa mer om betalningsanmärkningar på Kronofogdemyndighetens hemsida. Hoppas du fått svar på din fråga! Vid fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Mvh

En person har en skuld i Litauen, vad kan hända om personen flyttar tillbaka?

2020-11-24 i Fordringar
FRÅGA |Hej.En person från Litauen har ett problem.Hen lämnade Litauen med en bankskuld på ca 500.000 SEK för ca tjugo år sedan. Han hade nån typ av firma/bolag där.Hen vill nu återvända hem men törs inte p g a eventuella repressalier. Hen har inga sparmedel eller bostad heller.Vad gäller i Litauen? Vad kan hända hen? Kan det vara preskriberat? Eller ligger skulden kvar hos deras kronofogde.Om inte ni vet vart kan man vända sig?Med vänlig hälsning,
Binh Tran |Hej! I Sverige blir man inte personligt ansvarig för bolagets skulder om man har ett aktiebolag. Har man en enskild firma eller ett handelsbolag (eller motsvarigheten för dessa i Litauen) så blir man personligt ansvarig. Skulder brukar aldrig preskriberas under endast fem års tid, i alla fall i Sverige utan här krävs det 10 år utan en påminnelse om skulden för att en skuld ska bli preskriberad. Jag kan tyvärr inte svara på hur det ser ut i Litauen men jag kan informera om att Litauen även har aktiebolag och om det är ett aktiebolag som denna personen hade så kan det räcka med att ansöka om att bolaget ska gå i konkurs för att skulderna ska bort. Detta måste självklart göras genom myndigheterna i Litauen.Om personen inte hade ett aktiebolag och blir personligt ansvarig för skulderna och inte har några sparmedel, kapital eller bostad så kan personen skuldsaneras även för skulder som hen har utanför Sverige, läs mer här. Eftersom jag inte kan direkt svara på frågan så rekommenderar jag att ni vänder er till Litauens motsvarighet av skatteverket, (klicka här) - du kan ändra så att hemsidan översätts till engelska. De bör kunna svara på era frågor. Har ni några följdfrågor till mig så kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se. Vänligen,

Kan enskild egendom utmätas?

2020-11-23 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Min fråga är, kan Kronofogden utmäta arv? En av mina bröstarvingar har just nu pågående löneutmätning.Det står så här i mitt Testamente, Vad mina bröstarvingar bekommer efter mig skall utgöra deras enskilda egendom. Motsvarande skall gälla avkastningen av kvarlåtenskapen och vad som träder i dess och avkastningens ställe.Med vänliga hälsningar Eva
Linus Långbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är utsökningsbalken (1981:774) (UB) som reglerar frågor gällande utmätning. Jag tolkar din fråga som att en av dina bröstarvingar är föremål för utmätning för tillfället och att du har ett testamente där det stadgas att din kvarlåtenskap ska vara deras enskilda egendom och att den inte kan överlåtas vidare. Huvudregeln är att Kronofogden har rätt att utmäta egendom som tillhör en skuldsatt person för att sedan kunna betala av de skulder personen har hos dem och till detta inkluderas även arv (UB 4 kap. 2 §). Det finns dock ett undantag till detta: Kronofogden får endast utmäta egendom om det inte finns ett undantag som regleras i lagen. Kronofogden får inte utmäta egendom som enligt föreskrift vid gåva eller testamente inte får överlåtas (UB 5 kap. 5 §). Detta innebär alltså att arvet som du lämnar efter dig inte går att utmäta, då du stadgat i ditt testamente att det ska vara enskild egendom. Sammanfattning: I vanliga fall kan Kronofogden alltså utmäta även egendom som gäldenären ärvt. För att detta inte ska ske så krävs det således att man i testamentet förordnar att egendom vid ett testamente inte får överlåtas vidare. Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Kan Kronofogdemyndigheten utmäta lön från vissa anställningsformer?

2020-11-22 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogdemyndigheten dras penger från mitt konto om jag har jobb som vikarie eller timlönen?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga besvaras med hjälp av utsökningsbalken (UB). Har man skulder hos Kronofogdemyndigheten kan myndigheten utmäta en persons lön, vilket innebär att en del av lönen används för att betala av de skulder man har. Utsökningsbalkens regler om utmätning av lön omfattar bland annat arbetstagares lön, vare sig den utgår som tidlön, ackordslön, provision eller annan gottgörelse (7 kap. 1 § UB). Arbetsgivaren åläggs att betala ut en viss del av lönen till Kronofogdemyndigheten (7 kap. 3 § UB). Det belopp av lönen som tas i anspråk av myndigheten är endast den del som överstiger vad gäldenären (personen med skulder) behöver för sitt och familjens underhåll, eller för att kunna fullgöra sin betalningsskyldighet mot någon annan som vid utmätningen har bättre rätt till lönen (7 kap. 4 § UB). Det bestäms ett förbehållsbelopp (den del som inte får utmätas) och ett utmätningsbelopp, som arbetsgivaren måste ta hänsyn till vid löneutbetalning (7 kap. 8 § UB). Förbehållsbeloppet bestäms genom ett av Kronofogdemyndigheten årligt fastställt belopp, som kallas för ett normalbelopp. Normalbeloppen ska anses innefatta alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnad (7 kap. 5 § UB). Det är arbetsgivaren som ska innehålla utmätningsbeloppet till den del som lönen överstiger förbehållsbeloppet och betala ut det innehållna beloppet till Kronofogdemyndigheten (7 kap. 20 § UB). Svar på din frågaKronofogdemyndigheten fastställer alltså ett belopp som får utmätas och ett belopp som inte får utmätas. Arbetsgivaren ska hålla inne den del av lönen som överstiger summan av vad du behöver för dina levnadskostnader och din familjs underhåll, om du har en familj. Innan Kronofogdemyndigheten vet hur mycket du får behålla och hur mycket som arbetsgivaren ska hålla inne görs en utredning av din ekonomi och dina levnadsförhållanden. Du får behålla tillräckligt med lön för ditt underhåll och levnadskostnader, men överstigande del ska arbetsgivaren hålla inne och betala ut till Kronofogdemyndigheten. Det är ingen skillnad om det är timlön, vikariat, lön genom annan anställningsform eller annan gottgörelse.Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,