Betalningsföreläggande

2007-09-10 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Min expojkvän har lånat 40 000 kr av mig. Detta eftersom han ville ha pengar och har extremt högt "cashflow". Han lånade pengarna den 10 juli. Överenskommet var att han skulle betala tillbaka så snart han fick pengar. 2 veckor senare fick han in 1/2 miljon och borde då rimligtvis ha betalat.Jag har påminnt honom vid upprepade tillfällen och han medger på alla sätt skulden, men menar att det är "tråkigt" att vi ska prata om pengar.Hur får jag tillbaka mina pengar? Kan jag ta det till Kronofogden? Vi har inte skrivit något avtal, men transaktionen mellan våra konton finns.
Jonas Öjelid |Hej,det muntliga avtal som Ni har innebär att han är skyldig att betala tillbaka pengarna. Att bevisa Ert muntliga avtal är knappast några problem eftersom transaktionen kan styrkas och det inte är sannolikt i det här fallet att Du har gett bort 40 000 kr som gåva.En möjlighet för Dig är att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Mer information om detta kan Du hitta på Kronofogdemyndighetens hemsida http://www.kronofogden.se . Om ett betalningsföreläggande utfärdas och sedan inte följs är det möjligt att begära utmätning av egendom för att Du skall få tillbaka Dina pengar.Vänliga hälsningar

Återvinningsregler i konkurs

2007-09-10 i Återvinning
FRÅGA |Hur är återvinningsreglerna i konkurslagen konstruerade?
Jonas Öjelid |Hej,återvinning regleras i Konkurslagen 4 kap 5-13 §§ som Du kan hitta http://lagen.nu/1987:672#K4P5 .Reglerna är uppbyggda på så sätt att i 5 § finns en subjektiv återvinningsregel som innebär att en rättshandling kan återgå om den varit otillbörlig och bidragit till att gäldenären blivit insolvent samt avtalsparten varit i ond tro. I 6-13 §§ är återvinningsreglerna objektiva, d.v.s. det spelar ingen roll om avtalsparten varit i ond tro. 5 § kan tillämpas även om någon av de objektiva återvinningsreglerna skulle vara möjliga att åberopa samtidigt. De särskilda regler som gäller för personer som är närstående till gäldenären regleras i respektive paragraf. Vänliga hälsningar

Överklaga utmätning?

2007-07-26 i Utmätning
FRÅGA |Utan att meddela oss före förrättningen, utmätte kronofogden vår bostadsfastighet för skatteskulder. De tog även min bil i mät eftersom de ansåg att fastighetens värde inte säkert täckte mina och min hustrus skulder. Väl medvetna om att skatterna måste betalas har vi sökt lån till våra skatteskulder och även fått ett halvt lånelöfte. För att vi skulle få lånet behövde fastigheten värderas. Inför värderingen har vi renoverat och gjort förbättringar i fastigheten för att höja värdet och få bättre villkor. Vi trodde att kronofogden skulle kontakta oss och ge oss ett datum för utmätning. Tills dess skulle vi fortsätta vårt förbättringsarbete för att få högsta möjliga värdering och lån för att lösa skulderna. Nu är det osäkert om vi kan få något lån sedan fastigheten utmätts. Kan vi överklaga utmätningarna?
Martin Andersson |Hej!Vad gäller utmätning har kronofogdemyndigheten visserligen en skyldighet att underrätta den man tänker mäta ut hos innan man vidtar utmätningsåtgärd, enligt 4:12 Utsökningsbalken (http://www.lagen.nu/1981:774). Den är dock inte ovillkorlig, det finns vissa undantag, se 4:12 2 stycket Utsökningsbalken. Att Kronofogdemyndigheten inte meddelat er i förväg verkar därför, såvitt jag med ledning av det ni har skrivit kan bedöma, inte vara ett sådant skäl som gör att utmätningen inte borde ha skett, jämför 4:33 Utsökningsbalken. Det är dock alltid möjligt att överklaga en utmätning, enligt 18:7 2 stycket Utsökningsbalken. Det ska ske inom tre veckor från det att ni fick del av beslutet och ges in till kronofogdemyndigheten, se 18:9 Utsökningsbalken.Hoppas att ni har hjälp av mitt svarMVH

7 år gammal fordran

2007-07-26 i Preskription
FRÅGA |Har fått en underrättelse om sökt utmätning Sökande är AK Kontotjänst AB de påstår att skulden avser kontokortsköp enligt faktura. datum står det 2000-08-09 och målets ankomstdag är 2007-06-19har bet om kopia på fakturan då jag ej fått någon.Men kan de verkligen ta några pengar på mig nu efter så här många år
Martin Andersson |Hej!I normalfallet preskriberas en fordran efter 10 år, enligt 2 § preskriptionslagen (http://www.lagen.nu/1981:130). Verkan av preskription är att en fordran inte kan göras gällande rättsligt. Det finns dock en specialregel som säger att fordringar som en näringsidkare har på en konsument preskriberas efter tre år, se 2 § 2 stycket preskriptionslagen. Om det är en sådan fordran, så finns det möjlighet att de inte kan åstadkomma någon utmätning hos dig om du bestrider det med hänvisning till preskription. Har det skett kontinuerliga s.k. preskriptionsavbrott, d.v.s. att du fått löpande fått krav, eller betalt på skulden så preskriberas den inte, se 5 § preskriptionslagen. Om du tror att fordringen är preskriberad kan du bestrida betalningsskyldighet till kronofogden, via det papper som du fått därifrån när företaget ansökt om utmätning. Då får företaget ta saken till domstol för att kunna kräva dig på pengar och då kan saken bli prövad.Hoppas att du har hjälp av mitt svarMed vänlig hälsning,

skyldighet att skicka påminnlelse?

2007-08-19 i Skuld
FRÅGA |Hej,Jag undrar om företag inte behöver skicka någon påminnelse på ej betald faktura, utan efter ett tag endast kan gå vidare med ärendet till inkassobolag som i sin ut skickar ut inkassokrav med inkassoavgift.
Martin Andersson |Hej,Det finns ingen skyldighet för den som har en fordran på någon att skicka påminnelse till honom/henne om han/hon inte har betalat skulden före sista betaldatum. Det är fullt lagligt att vända sig direkt till inkasso.Hoppas att du har hjälp av mitt svarMVH

Kvarstad i samband med konkurs

2007-07-16 i Konkurs
FRÅGA |Vad har man för verkningsmedel för att säkra medlen i boet före en konkurs öppnas?
Jonas Öjelid |Hej,det i praktiken vanligaste sättet att säkra betalning till konkursboets borgenärer är att konkursförvaltaren återvinner egendom till konkursboet enligt bestämmelserna i 4 kap i Konkurslagen som du hittar http://www.lagen.nu/1987:672#K4 .Den enda säkerhetsåtgärd som är möjlig innan konkursförfarandet har påbörjats är att en eller flera borgenärer ansöker om kvarstad i samband med konkursansökan. (Konkurslagen 2 kap 11 § http://www.lagen.nu/1987:672#K2P11 ).Rätten har då möjlighet att besluta att viss av konkursgäldenärens egendom skall tas "i säkert förvar" i väntan på att konkursen avslutas. Kvarstad i samband med konkurs är dock mycket ovanligt. Vänliga hälsningar

Vem kan tänkas köpa privata skulder?

2007-08-15 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |En fd. vän är skyldig mig 150 000 kr.Personen i fråga visade sig vara spelberoende och ligger nu hos kronofogden. Jag är inte intresserad av en avbetalningsplan och undrar därför om det är möjligt att "sälja"/överlåta skulden till någon annan? Hur finner jag en sådan person?
Jesper Silow |Hej! Det låter som om du söker ett inkassoföretag eller en privat indrivare med inkassotillstånd. Dessa kan du finna på www.datainspektionen.se/inkassotillstand. Vidare kan du vända dig till olika inkassoföretag, som också står på listan. Noteras bör att dessa företag ofta endast tar uppdrag av andra företag, men naturligtvis görs undantag i många fall. Lycka till!

Sälja skulden och ev bedrägeri?

2007-07-26 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |HejJag har privat lånat ut pengar till en person som jag haft en relation till. Bl a gick pengar till ett bilköp. Jag äger bilen men den som lånat pengarna brukar bilen till 100%. Förra våren skickade jag pengar för att inköpa färg o material till mitt hus som skulle renoveras. Det har efter 1,5 år framkommit att inget material är köpt och i samband med det har jag fått tillbaka en del av de pengarna. Vi har ett avtal och betalning sker enligt plan. Jag har svårt att få kontakt, vet var personen är skriven men endast mailkontakt. Konstateras att jag blivit rejält lurad. Lånet på ca 250 Tkr ska lösas i sin helhet mars 2008 men jag har små förväntningar att det kommer att ske. Finns det någon möjlighet för mig att 1) sälja skulden till något inkassoföretag 2) kan jag anmäla personen för bedrägeri och i så fall är det någon idé.Tacksam för svar.
Martin Andersson |HejDu har full rätt att sälja skulden till ett inkassoföretag, det framgår bl.a. indirekt av 27 § Skuldebrevslagen (http://www.lagen.nu/1936:81). Förhoppningsvis har du ett skriftligt avtal på att personen är skyldig dig pengar enligt betalningsplan, annars kan inkassoföretaget ju av rent praktiska skäl vara ovilliga att köpa. Rättsligt sett spelar det emellertid ingen roll om det finns ett skriftligt avtal eller inte, du kan överlåta skulden ändå. Brottet bedrägeri regleras i 9:1 Brottsbalken (http://www.lagen.nu/1962:700) som består av tre moment:- ett vilseledande- som förmår någon till handling eller underlåtenhet- som innebär förmögenhetsöverföring från någon till gärningsmannenDet är inte självklart att det personen har gjort kan räknas som bedrägeri, eftersom han faktiskt löpande betalar tillbaka på lånet. Så länge som han gör det enligt de förutsättningar som ni har avtalat så har han ju inte lurat dig till något som inneburit en förmögenhetsöverföring från dig till honom. Du kan naturligtvis kontakta polis om du vill och fråga om detta är något som de skulle kunna ta upp en brottsanmälan om. Min mening är att det borde vara svårt att fälla någon till ansvar enbart på grund av det som du har angett i frågan. Hoppas att du har hjälp av mitt svarMVH