Hur länge måste man vänta på att få en faktura på utfört arbete?

2020-07-18 i Preskription
FRÅGA |Hur länge måste man vänta på att få en faktura av hantverkare på utfört arbete?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du avvaktar en faktura för utfört arbete. Därför antar jag att du och hantverkaren är överens om att ni har ett giltigt avtal, samt att ni är överens om beloppet du ska betala.Hur länge måste man vänta på att få en faktura av hantverkare på utfört arbete?Hantverkaren förlorar rätten att kräva betalt om hen väntar för länge (preskriptionslagen 8 §).I nedanstående svar förklarar jag vad som gäller specifikt för dig.Det framgår inte av frågan huruvida du har köpt tjänsten (arbetet hantverkaren har utfört) i egenskap av privatperson eller näringsidkare (företag). Jag antar att du har köpt tjänsten som privatperson.När en privatperson köper något av ett företag preskriberas skulden efter tre år. Att skulden preskriberas betyder att man (hantverkaren) inte längre kan kräva betalning. I din situation förlorar hantverkaren alltså rätten att kräva betalning tre år efter arbetet blev utfört. Om du har köpt tjänsten i egenskap av näringsidkare är tidsgränsen istället tio år (preskriptionslagen 2 §).Tidsgränsen kan i vissa fall förlängas. Ifall du talar om för hantverkaren att hen har rätt att kräva betalning, kommer tiden istället att räknas från den dagen. Detta kallas preskriptionsavbrott. Preskriptionsavbrott kan även ske om du betalar en del av skulden till hantverkaren (preskriptionslagens 5 §).Därför bör du helt enkelt avvakta vad som kommer att ske. Om hantverkaren väntar så pass länge att skulden har preskriberats, har hen förlorat rätten att få betalning. Annars ska du förstås betala enligt ert avtal.Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga. Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss!Vänliga hälsningar,

Möjligt att någon annan tar över skulden?

2020-07-16 i Skuld
FRÅGA |Hej! Har en fundering, har sökt efter svar men inte kommit någonvart. jag har en skuld som jag betalar på och då har jag pratat med den som jag har skuld till och han godkänner att aktiebolaget som jag sitter i styrelsen för tar över skulden, är detta möjligt? att aktiebolaget tar över den skulden? Alternativt att aktiebolaget går in som borgenär? Går det rent juridiskt?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du i första hand är intresserad av att aktiebolaget tar över skulden som du har gentemot någon annan. Det finns ingen lag som direkt reglerar din situation. Däremot finns en allmän rättsprincip om att avtal ska hållas som framgår av 1 § skuldebrevslagen. När det kommer till att ta över skulder innebär rättsprincipen att det bara är okej att någon tar över din skuld om personen du har skulden till godkänner det. Att någon tar över en skuld kallas för att göra ett gäldenärsbyte.I ditt fall borde det inte vara några problem för aktiebolaget att ta över skulden om personen du har skulden till fortfarande godkänner det.Med vänliga hälsningar,

Hur beräknas dröjsmålsräntan?

2020-07-15 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hur beräknar jag räntan på skadestånd? På domen står det att jag ska få ett skadestånd på 5000 med ränta enligt räntelagen från den dagen då brottet begicks (alltså 12 april 2019) fram tills att den är betald. Men jag förstår inte hur jag ska räkna ut det med räntan och tiden som har gått ?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det man får ha klart för sig när man beräknar dröjsmålsräntan är storleken på dröjsmålsräntan under hela den tid som har gått tills betalning sker. Storleken på räntan för ett år är den s.k. referensräntan ökat med 8 procentenheter (6 § räntelagen). Referensräntan kan ändras, varför man kan få räkna med olika räntesatser för olika perioder. Mellan den 1 juli 2016 och 30 juni 2019 var referensräntan – 0,5 %, vilket ger en dröjsmålsränta på 7,5 % för perioden 12 april 2019 – 30 juni 2019 (period 1). Referensräntan har sedan den 1 juli 2019 varit 0 %, vilket betyder att storleken på dröjsmålsräntan blir 8 % för perioden 1 juli 2019 – 15 juli 2020, dvs till dagens datum (period 2). Eftersom dröjsmålsräntesatserna är för hela året får man anpassa det till dagar (varför man dividerar med 365 i formeln). Själva beräkningsoperationen kan sammanfattas i denna lilla formel:Storleken på dröjsmålsräntan x antal dagar som betalning inte gjorts x kapitalbeloppet (5 000 kr i ditt fall) / 365 = Dröjsmålsräntan.Antalet dagar som betalning inte gjorts på är 80 dagar för period 1 (12 april 2019 - 30 juni 2019) och för period 2 är den 380 dagar (1 juli 2019 - 15 juli 2020).Räntan för period 1 = 0,075 x 80 x 5 000 / 365 = 82,2Räntan för period 2= 0,08 x 380 x 5 000 / 365 = 416, 4Totalt blir räntan 498,6 krMed ett kapitalbelopp på 5 000 får man alltså ett räntebelopp på 498,6 kr under 12 april 2019 – 15 juli 2020. Totalt blir det alltså 5 498,6 kr. Vill du beräkna räntan för andra datum kan jag rekommendera skuldränteberäknaren på Kronofogdemyndighetens hemsida (se här). Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar

Kan Kronofogden utmäta egendom som jag inte äger?

2020-07-14 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Jag har två barn som bor med mig och jag har hamnat i en situation där jag kanske måste flytta och folkbokföra mig hos min mamma och hennes man. De bor i villa och jag har skulder hos kronofogden! Min fråga: Kan kronofogden på något sätt mäta ut något som min mamma och hennes man äger? De är gifta och äger fastigheten gemensamt. Jag kommer endast att vara inneboende och hyra en del av fastigheten.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Endast dina tillgångar kan utmätasDin fråga besvaras i Utsökningsbalken (UB) som reglerar hur utmätning får ske. Det är endast din egendom som kan utmätas av Kronofogden (4 kap. 17 § och 24 § UB). Detta gäller för både lös och fast egendom. Kronofogden kommer därför inte kunna utmäta något som tillhör din mamma och hennes man. Men om det verkar som om du är ägare till viss egendom fast du egentligen inte är det kan Kronofogden utmäta denna egendom. Det gäller framförallt lös egendom som lättare sammanblandas inom hemmet. Jag föreslår därför att din mamma och hennes man sparar kvitton på inköp och att ni inför flytten skriver ned vad som ägs av vem och vad som gäller vid nyinköpt egendom under tiden du bor hos dem. SammanfattningKronofogden kommer inte kunna mäta ut din mammas och hennes mans egendom. Finns det däremot frågetecken om vem som äger viss egendom kan det hända att egendomen utmäts om Kronofogden anser att den tillhör dig, även om den inte gör det. Se därför till att spara kvitton på inköp och skriv ner vilken egendom som tillhör vem innan du flyttar in. Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra ifall huvudlåntagaren slutar betala på billånet där jag är medlåntagare?

2020-07-17 i Fordringar
FRÅGA |Har ingått som medlåntagare till ett bilköp som gjordes 2016-11-04.Huvudlånetagaren har slutat att betala in månadsamorteringarna och banken vänder sig till mig som medlåntagare och kräver att jag i stället ska betala amorteringarna.Frågan är om jag kan begära att banken i stället ska kräva ut bilen från huvudlånetagaren ?Om jag börjar betala, har jag då något rätt till bilen ?Till vem ska jag vända mig ifall jag har rätt till bilen ?Om jag har rätt till att avsäga mig låneförbindelsen - var ska jag då vända mig ?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad är den juridiska frågan?Det framgår av din fråga att du står som medlåntagare till ett bilköp där huvudlåntagaren har slutat betala månadsamorteringarna på bilen. Jag tolkar din fråga som att du undrar över om banken kan ta bilen istället för att du ska betala, om du har rätt till bilen ifall du börjar betala, och om du kan avsäga dig låneförbindelsen. Dina frågor regleras i både skuldebrevslagen (SkbrL) och utsökningsbalken (UB). Dina frågor beror också på hur ni har avtalat mellan de olika inblandade parterna (dig, huvudlåntagaren, banken och försäljaren). Är du betalningsskyldig och kan du avsäga dig låneförbindelsen?Gäldenärerna (låntagarna) för ett lån är solidariskt betalningsansvariga för skulden (1 kap. 2 § SkbrL). Det innebär att borgenären (långivaren) kan välja vilken av gäldenärerna som den vill kräva betalning av. Konsekvensen kan alltså bli som i ditt fall att en låntagare tvingas betala hela skulden eftersom den andra slutar betala. Om du betalar hela eller delar av lånet så innebär det att du får regressrätt mot huvudlåntagaren. Regressrätt betyder att du som har betalat lånet kan kräva den andra låntagaren på den överskjutande delen (1 kap. 2 § andra stycket SkbrL). Det innebär att du kan vända dig till Kronofogden för att få hjälp att driva in skulden, om personen inte betalar till dig. Eftersom du förmodligen skrivit på och bekräftat att du är medlåntagare så finns det sannolikt inget juridiskt sätt att avsäga dig låneförbindelsen, förutom genom att betala av skulden. Det du kan göra är att prata med borgenären (banken) och se om de är villiga att ta bort dig som låntagare från lånet. Kan banken ta bilen istället för att du ska behöva betala?De två vanligaste sätten att finansiera ett bilköp är med hjälp av lån. Man kan antingen ta ett privatlån utan säkerhet, eller ett billån där bilen är säkerhet. Står du som medlåntagare till ett privatlån där bilen inte är säkerhet för lånet innebär det att banken kommer vilja kräva er båda låntagare på pengar i första hand. Om ingen av er betalar skulden kommer ni förmodligen få en påminnelse som brukar inkludera en påminnelseavgift. Betalar man inte efter påminnelsen kan man få ett inkassokrav och om man inte betalar då heller kan banken ansöka om betalningsföreläggande. Banken kan dock ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden utan att du först får ett inkassokrav. Kronofogden kan då besluta om utmätning vilket betyder att Kronofogden tar dina pengar eller delar av det du äger för att betala av skulden. Det vanligaste är avdrag på lönen. Om det rör sig om ett billån med säkerhet så har borgenären rätt att i första hand få utmätning av den egendomen (4 kap. 4 § UB). Alltså att man i första hand utmäter bilen i detta fall. I båda fallen hamnar du hos Kronofogden vilket innebär betalningsanmärkning, som påverkar din möjlighet till framtida lån och krediter. Huruvida banken kan ta bilen istället för att du ska betala beror bland annat på låneupplägget vid bilköpet. Jag rekommenderar att du pratar med banken och förklarar situationen för att se om de kan hjälpa dig då detta främst beror på vad som avtalats mellan er. Har du rätt till bilen ifall du börjar betala på lånet?Äganderätten för bilar regleras genom avtal som huvudregel. Huvudlåntagaren har ingått ett avtal med försäljaren och äger därför bilen. Även om du som medlåntagare betalar på lånet innebär det inte att du får någon äganderätt till bilen. Det är i så fall något du måste avtala med huvudlåntagaren om. Du bör även kontrollera om det finns ett ägarförbehåll i försäljningsavtalet. Ägarförbehåll är ett avtalsvillkor som säljaren kan ställa upp i samband med försäljning på kredit. Det innebär att äganderätten inte övergår på köparen förrän varan är till fullo betald. Sammanfattning och rådDu är alltså betalningsskyldig för lånet och du har ingen möjlighet att avsäga dig låneförbindelsen om inte banken godkänner det. Om du inte betalar kan banken gå till Kronofogden och utmäta din egendom eller bilen, beroende på hur låneupplägget ser ut. Båda fallen resulterar i betalningsanmärkning vilket jag inte rekommenderar. Du kommer sannolikt inte heller att få äganderätt till bilen om du börjar betala på bilen. Jag råder dig att i första hand prata med banken och förklara situationen. Om de inte har möjlighet att hjälpa dig råder jag dig att du betalar av lånet. Du får då en fordran på huvudlåntagaren som du kan driva in med hjälp av Kronofogden. Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig på emil.bengtsson@lawline.se. Med vänliga hälsningar

Hur beräknas dröjsmålsräntan på min skadeståndsersättning?

2020-07-15 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Har blivit tilldömd skadestånd enligt 4 paragrafen 5 stycket 6 räntelagen 1975:635. Skadeståndet utgör 5000:- Pluss ränta. Tiden från brottet tills full betalning skett är 3 år och 9 månader. Vad blir summan inkl ränta?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det man får ha klart för sig när man beräknar dröjsmålsräntan är storleken på dröjsmålsräntan under hela den tid som har gått tills betalning sker. Storleken på räntan för ett år är den s.k. referensräntan ökat med 8 procentenheter (6 § räntelagen). Referensräntan kan ändras, varför man kan få räkna med olika räntesatser för olika perioder. Det är därför viktigt att jag vet vilket datum brottet begicks för att räkna fram det korrekta räntebeloppet. Du nämner att det var 3 år och 9 månader och du skickade in frågan den 13 juli 2020 så jag utgår lite förenklat ifrån att brottet begicks den 13 oktober 2016. Stämmer inte det kan du göra ändringar i beräkningen nedan.Mellan den 1 juli 2016 och 30 juni 2019 var referensräntan – 0,5 %, vilket ger en dröjsmålsränta på 7,5 % för perioden 13 oktober 2016 – 30 juni 2019 (period 1). Referensräntan har sedan den 1 juli 2019 varit 0 %, vilket betyder att storleken på dröjsmålsräntan blir 8 % för perioden 1 juli 2019 – 15 juli 2020, dvs till dagens datum (period 2). Eftersom dröjsmålsräntesatserna gäller för hela året får man anpassa det till dagar (varför man dividerar med 365 i formeln nedan). Själva beräkningsoperationen kan sammanfattas i denna lilla formel:Storleken på dröjsmålsräntan x antal dagar som betalning inte erlagts på x kapitalbeloppet (5 000 kr i ditt fall) / 365= Dröjsmålsräntan.Antalet dagar som betalning inte gjorts på är 991 dagar för period 1 (13 oktober 2016 - 30 juni 2019) och för period 2 är den 380 dagar (1 juli 2019 - 15 juli 2020).Räntan för period 1 = 0,075 x 991 x 5 000 / 365 = 1018,15Räntan för period 2= 0,08 x 380 x 5 000 / 365 = 416,4Totalt blir räntan 1 434,55 krMed ett kapitalbelopp på 5 000 får man alltså ett räntebelopp på 1 434,55 kr under 13 oktober 2016 – 15 juli 2020. Totalt blir det alltså 6 434,55 kr. Vill du beräkna räntan för andra datum kan jag rekommendera skuldränteberäknaren på Kronofogdemyndighetens hemsida (se här). Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar Dostan Sulaiman

Hur länge kan inkassoföretag vänta med att skicka kravbrev?

2020-07-15 i Preskription
FRÅGA |Hej, fick brev från ett företag, kredinor, om en skuld som jag trodde var betald, från 2018. Hur är det möjligt att vänta så länge?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du fått ett kravbrev från ett inkassobolag angående en skuld som du trott var betald sedan 2018 och undrar hur det är möjligt att vänta så länge med den typen av kravbrev. Vad säger lagen? Det är möjligt att som långivare förlora rätten att kräva ut sin skuld. Så kan ske om skulden preskriberas. Detta regleras huvudsakligen i preskriptionslagen (PreskL). Som utgångspunkt är preskriptionstiden för en skuld i sverige tio år, detta framgår av 2 § PreskL. För vissa typer av skulder som konsumenter har till näringsidkare gäller dock en preskriptionstid på tre år. Ett exempel på en sådan fordran är om man som privatperson köper en vara eller tjänst av ett företag för sitt eget privata bruk på avbetalning. Att preskriptionstiden är tio eller tre åt betyder inte att den som lånat ut pengar alltid förlorar rätten att få skulden betald efter den tiden. Det är möjligt att göra preskriptionsavbrott vilket får till följd att tiden så att säga börjar om från noll. Preskriptionsavbrott kan göras på flera sätt, till exempel genom att skicka ett kravbrev till den som är skyldig pengar (5 § PreskL). Bedömning i ditt fall och sammanfattning Sammanfattningsvis kan alltså sägas att den som lånat ut pengar i oftast kan flera år med att kräva betalning för skulden, så länge preskriptionstiden inte gått ut. Om långivaren skickar kravbrev precis innan preskriptionstiden löper ut börjar en ny preskriptionstid att löpa från och med det. Det framgår inte av din fråga vad det rör sig om för slags skuld, så jag kan inte uttala mig om vad preskriptionstiden är i ditt fall, men om den inte löpt ut är kravbrevet antagligen att se som ett preskriptionsavbrott vilket innebär att preskriptionstiden (på antingen tio eller tre år beroende på vilken sorts skuld det är) börjar om från början. Så länge preskriptionstiden inte gått ut när Kredinor skickade kravbrevet är det alltså möjligt för dem att skicka det så här två år senare. Det ska dock sägas att du inte utan vidare bör betala baserat på kravbrevet om du anser att du redan betalat av skulden eftersom du då inte är skyldiga dem några pengar. Om så är fallet bör du bestrida kravbrevet. Frågan om det överhuvudtaget finns någon skuld kan då komma att prövas av domstol och det är i så fall till din fördel om du har något som kan användas för att bevisa att du redan betalat den skulden. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

När förlorar jag rätten att återkräva en skuld?

2020-07-14 i Fordringar
FRÅGA |Hej, jag har lånat ut en stor summa pengar till en person... Han betalade två månader och sen försvann han och lät mig stå för allt. Hur långt tillbaka kan jag kräva skuldenMvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Återkrav av skuld regleras dels i ett eventuellt skriftligt skuldebrev/kontrakt och dels i lag. Har du inte skrivit något typ av skuldebrev är det preskriptionslagen som reglerar när skulden preskriberas.Har du ett skuldebrev som bevis på skuldens existens, kan du kräva betalning enligt det. I situationer då det inte finns något förfallodatum angivet för en skuld förfaller skulden till betalning när borgenären, i detta fall du, kräver betalning (1 kap. 5 § lag om skuldebrev). Det gör att personen blir betalningsskyldig när du kräver återbetalning. Vägrar personen att betala pengarna kan du vända dig till Kronofogden. Ärendet kan även vid senare tillfälle även tas upp i domstol, och personen skulle då behöva bevisa att denne har återbetalat skulden.Om ni inte har avtalat en preskriptionstid regleras det i preskriptionslagen. Gäldenärens skyldighet att betala utgår som huvudregel 10 år efter tillkomsten av skulden (2 § 1 st. preskriptionslagen). Om 10 år löper utan att du vidtar åtgärder för återkrav på betalning går din rätt att återkräva skulden förlorad.En sådan åtgärd kallas för preskriptionsavbrott och innebär att du uppmärksammar gäldenären på att skulden finns (5 § preskriptionslagen). Då börjar börjar preskriptionstiden om på nytt i ytterligare 10 år (6 § preskriptionslagen). Skicka gärna återkrav flera gånger då det juridiskt brukar krävas för att preskriptionsavbrott kommit till stånd. Om du sänder två kravbrev till en adress där personen har anledning att bevaka sin post, är detta normalt tillräckligt som bevis om att preskription har avbrutits enligt rättsfallet NJA 2016 s. 332. Du kan ta ärendet vidare till Kronofogden, mer information om det får du här. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,