Preskription av fordran

2020-06-30 i Preskription
FRÅGA |Fick en räkning från folktandvården,som är 5 år gammal,har inte innan fått nån påminnelse om den,måste jag betala?
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En fordran uppkom i samband med att du var hos Folktandvården och fick en tjänst utförd av dem, du beskriver dock att fakturan för fordran kommit fem år senare. I 2 § preskriptionslagen stadgas att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten. I de fall det gäller en fordran mot en konsument avseende t.ex. en tjänst som en näringsidkare har tillhandahållit konsumenten, är preskriptionstiden tre år. Att en fordran preskriberas innebär att borgenären förlorar rätten att kräva betalning för sin fordran. I detta fall har du i rollen som konsument fått en tjänst utförd av folktandvården, således är preskriptionstiden för fordran tre år. Eftersom du fick fakturan när fem år passerat och inte hört något innan dess så har fordran preskriberats, du behöver således inte betala den. Förslagsvis hör du av dig till Folktandvården och upplyser dem om detta!Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Är preskription samma sak som skuldsanering?

2020-06-30 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag fick Besked att en skuld till kronofogden blivit preskriberat, är det samma som att ha fått skuldsanering? Och Kommer detta påverka framtida eventuella önskan om lån elr avbetalningar? Blir man helt fri efter detta och kan börja öppna sparkonton?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad betyder det att en skuld blivit preskriberad och vad innebär skuldsanering?Preskription av en skuld innebär att personen som har rätt till betalning förlorar sin rätt att få skulden betald. I ditt fall så kan alltså inte personen/företaget kräva dig för den skulden längre. Skuldsanering innebär i sin tur att den som fått det betalar av en del av sina skulder under några år. När den skuldsatta är klar med sin skuldsanering så har hen inte längre kvar de skulder som ingick i skuldsaneringen. Att en skuld till Kronofogden blivit preskriberad är alltså inte samma sak som skuldsanering. Skuldsanering brukar röra flera av de skulder som man har svårigheter att betala och du behöver ansöka hos Kronofogden för att kunna beviljas det. Att skulden är preskriberad kan påverka eventuell önskan om lån eftersom du inte längre är betalningsskyldig för den skulden. Det kommer dock fortfarande synas att du tidigare haft en skuld hos Kronofogden. Gällande om du kan öppna sparkonton rekommenderar jag att du vänder dig till din bank för att undersöka detta. Det beror bland annat på hur din ekonomi ser ut i övrigt och om du har övriga skulder eller inte. Hoppas du fått svar på din fråga!

Kontraktsbrott - åtgärder.

2020-06-30 i Fordringar
FRÅGA |Min syster dåvarande man fick låna 30000kr som han inte betalat tillbaka.Min syster är skild sedan länge och våra föräldrar har gått bort. Min syster vill inte betala mannens skuld. Hur gör man!
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur man går tillväga när någon som du lånat ut pengar till inte betalar tillbaka sin skuld i tid.I frågan framgår inte detaljer såsom om lånet finns dokumenterat, när lånet är förfallen till betalning, m det finns tidigare konversationer sparade m.m. Utgångspunkten är dock att du som lånat ut pengar har rätt att kräva tillbaka pengarna genom att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Om den som lånat pengarna bestrider betalningsföreläggandet hänvisas du till att stämma honom enligt vanlig rättsprocess i domstol. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Preskription av betalningsansvar

2020-06-30 i Preskription
FRÅGA |Dom föll 2011 nu kommer kronofogden 9 år senare och vill ha betalt
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Det framgår inte riktigt vad din fråga är men jag har tolkat det som att domstolen meddelade en dom för nio år sedan och nu har Kronofogdemyndigheten kontaktat dig med krav på betalning av en skuld i följd av domen. Jag tänker att du förmodligen vill veta om myndigheten kan kräva betalning efter nio år, alltså om skulden inte är preskriberad. Hur lång tid tar det innan en skuld preskriberas?Reglerna om preskription vid betalningsansvar finns bland annat i Preskriptionslagen. Svaret på denna frågan varierar beroende på vilken typ av skuld det gäller:- Preskriptionstiden är tre år för konsumentfordringar (2 § andra stycket Preskriptionslagen)- Preskriptionstiden är tio år för övriga fordringar, såsom exempelvis en skuld till en privatperson (2 § första stycket Preskriptionslagen)- När det gäller fordringar som grundar sig på skadestånd på grund av brott preskriberas inte fordran före utgången av tiden för åtalspreskription, om inte frågan om ansvar för brottet har avgjorts dessförinnan. För att se hur lång preskriptionstiden blir får man alltså kolla på hur lång preskriptionstid som gäller för brottet ifråga (3 § Preskriptionslagen)- De flesta skulder till staten preskriberas efter fem år, dock kan Skatteverket begära att preskriptionstiden förlängs när det gäller skatteskulder (3 § tredje stycket lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.) Preskriptionen kan avbrytasPreskriptionen kan avbrytas, s.k. preskriptionsavbrott, vilket innebär att en ny räkning av preskriptionstiden börjar från och med det datumet då preskriptionen avbryts (6 § Preskriptionslagen). Ett preskriptionsavbrott är alltså en handling som förlänger preskriptionstiden. Preskriptionsavbrott kan se på olika sätt:- genom att gäldenären lovar att betala, betalar ränta eller amortering eller på något annat sätt "erkänner" fordringen gentemot borgenären- genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller påminnelse om fordran från borgenären- genom att borgenären väcker talan mot gäldenären i domstol eller åberopar fordringen gentemot gäldenären hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § Preskriptionslagen) SlutsatsBeroende på vilken typ av skuld och om preskriptionen har avbrutits innan så kan preskriptionstiden variera. Om preskriptionen har passerats så behöver du inte betala skulden. Om du anser att Kronofogdemyndighetens krav är felaktigt så kan du invända mot det genom att bestrida kravet. Detta gör du genom att skriva ett brev där du anger:- vad som är felaktigt med kravet (exempelvis att skulden är preskriberad)- ditt namn- ditt personnummer- målnumret som står i brevetBrevet skickar du senare till Kronofogdemyndigheten innan kravet ska vara betalt, d.v.s. innan förklaringstiden går ut. Betaldatumet hittar du i brevet. Mer information om hur detta går till finns på myndighetens hemsida. Hoppas att mitt svar var till någon hjälp! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar

Förmånsrätt i konkurs

2020-06-30 i Konkurs
FRÅGA |Hej!Vi är ett antal personer som hyrt var sin hylla på en loppis för att sälja saker. Nu har detta företag gått i konkurs. Vi är då några som har pengar innestående. Enligt konkursförvaltaren finns inga pengar att hämta, men det är ju VÅRA pengar. Vi tycker då att detta är stöld och funderar på att göra en polisanmälan. Hur än man tänker så är det VÅRA PENGAR som försvunnit och använts till att betala deras skulder. Vi har inte gett något tillstånd till detta. Företaget hade bara ett konto som användes till allt. Borde man då inte haft ett konto där VÅRA pengar gick in. Man hade även barn anställda och har då löneskulder till dem. Vilken prio har det att betala deras löner framför att betala ut VÅRA PENGAR? I ett större perspektiv är ju detta döden för alla som driver sådana ställen. Finns ju ingen som vill hyra hyllor på loppis om man vet detta.Har ni några råd hur man driver detta vidare?Med vänlig hälsning
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom företaget inte kan fullfölja sin förpliktelse har ni rätt att återfå erlagt belopp och således har ni varsin fordran mot företaget, så långt är allt riktigt. Förmånsrättslagen (här) dikterar i vilken ordning borgenärer (alltså den som innehar en skuld mot någon) ska få betalt vid utmätning eller konkurs. Era fordringar är inte beskaffade på sådant sätt att ni har varken särskilt eller allmän förmånsrätt. Era fordringar är enligt 18 § förmånsrättslagen oprioriterade, och har lika inbördes rätt, tyvärr. Detta innebär att ni är sist i kedjan och har lika rätt till kvarvarande pengar i proportion till fordringens belopp. Om konkursförvaltaren säger att det inte finns pengar så innebär detta att de som har förmånsrätt fått allt belopp som fanns i bolaget. Det finns tyvärr ingenting man kan göra åt detta. Det är risken med att ingå avtal med aktiebolag, eftersom det inte finns personlig ansvarighet för bolagets skulder (vanligtvis). Lönerna kommer gå före enligt 12 § förmånsrättslagen. Att ta saken till rätten hade nog inte varit värt det, då lagen talar sitt tydliga språk. Hoppas detta besvarade din fråga!MVH,

Får ej betalt trots domstolsbeslut?

2020-06-30 i Skuld
FRÅGA |Hej min syster stämde min far då han sålde ett hus som är från vår mor som gick bort 2002, han betalade henne två miljoner och sa i rätten att han skulle ge oss barn lika mycket. Nu har det gått ett halvår och jag ser att han inte tänker att lova vad han har sagt.Vad säger lagen om detta?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du och din syster har fått ett domstolsbeslut över att er far skulle ersätta er med en viss summa pga försäljningen, men att han inte gjort detta och att du undrar vad rättsverkningarna av det är.Om domen har vunnit laga kraft kan du skicka in en ansökan om verkställighet till Kronofogdemyndigheten och få hjälp av dem att få betalt av din far. Kronofogdemyndigheten kommer då att underrätta din far om att du begärt att domen ska verkställas och att betalning ska ske inom en viss tid. Skulle din far trots detta inte betala inom den angivna tiden kommer Kronofogdemyndigheten att undersöka dennes ekonomi och se om det finns några tillgångar som kan utmätas och på så sätt täcka skulden. För mer information, se Kronofogdens hemsida.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur får man tillbaka pengar som man lånat ut till en vän?

2020-06-30 i Skuld
FRÅGA |Jag lånade ut pengar till en vän skrev papper på det men fick aldrig pappret tillbaka av honom innan jag förde över pengarna till hans konto. Mycket dumt men trodde på hans ord. Hur kan jag göra för att få honom att betala?
Majken Thörn |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Det hade såklart varit till fördel för dig om du hade haft en undertecknad handling på att du har lånat ut pengar till din vän. Muntliga överenskommelser är svårare att bevisa men överföringen i sig kan styrka att den muntliga överenskommelsen har ägt rum. Du kan vända dig till Kronofogden för att få tillbaka pengarna av din vän. Du börjar genom att ansöka om ett betalningsföreläggande, vilket du kan göra genom att fylla i och skicka in en ansökan om detta till Kronofogden. Ansökan om betalningsföreläggande och mer information hittar du på Kronofogdens webbsida. Det kostar 300 kr att ansöka om betalningsföreläggande, du kan dock begära ersättning för denna kostnad i din ansökan. När Kronofogden har behandlat din ansökan skickar de ett föreläggande till din vän. Om din vän sedan hör av sig till Kronofogden och invänder mot skulden får du avgöra om du vill att ärendet ska gå vidare till domstol. För att domstolen ska ta upp ansökan måste du i så fall betala en avgift på 600 kr om skulden understiger ett halvt prisbasbelopp; 22 150 kr, annars är avgiften 2 500 kr. Om din vän varken betalar skulden till dig eller hör av sig till Kronofogden meddelar Kronofogden ett utslag vilket innebär att skulden fastställs och din vän är skyldig att betala det som du har begärt. När du har fått ett utslag om betalningsföreläggande kan Kronofogden börja driva in skulden. Detta kostar 600 kr, i första hand kommer Kronofogden försöka få det beloppet av din vän, annars kommer du få en faktura. Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss!

Hur går man tillväga för att få tillbaka egendom som man har rätt till?

2020-06-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |HejVad skall jag göra om mitt syskon "vägrar " att dela upp smycken som vi fått ärva efter våra föräldrars bortgång ?Det har nu gått 1 1/2 år sedan vår mamma gick bort och min bror "vägrar" förhalar eller har inte tid för att träffas för att dela upp smycken och klockor som vi fått ärva. Jag har under lång tid försökt att få till ett möte för att dela upp dessa saker utan framgång. Jag har dessutom kontaktat både polis samt en bodelningsman för att få hjälp med detta men utan framgång.Kan ni hjälpa mej med vad jag skall göra för att få till stånd ett möte så att detta problem kan lösas på bästa sätt.Tack på förhand
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!HandräckningOm man vill ha hjälp med att få tillbaka egendom som man anser att man har rätt till så kan man vända sig till Kronofogden. Där kan du ansöka om så kallad handräckning, antingen vanlig eller särskild. Genom handräckning kan Kronofogden hjälpa dig att få tillbaka den egendom som du anser dig ha rätt till. I vissa fall, till exempel i ditt fall, kan man välja mellan vanlig och särskild handräckning. Du kan läsa mer om hur du går tillväga för att ansöka om handräckning och vad det kostar på Kronofogdens hemsida som du hittar här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,