Min dotter skulle hyra en lägenhet och betalade deposition. Sedan sa hyresvärden att hon inte kunde hyra lägenheten, men min dotter fick inte pengarna tillbaka. Är det brottsligt, och hur ska vi göra för att få pengarna tillbaka?

2020-11-29 i Fordringar
FRÅGA |Hej,Min dotter sökte en studentlägenhet i Lund. En person besvarade och sa att hen har en lediglägenhet och som hen tänkte hyra ut. För det hen vill ha en månadshyra om 6500 kronor samt en månads deposition totalt 13,000 ska betalas ut till hyresvärden, Min dotter betalde 13,000 via bank överföring till ett konto i Spanien enligt hyresvärdens önskemål. Men någon hyres lägenhet fick hon aldrig. Hyresvärden skriver till min dotter att kan inte flytta in efter hens bror har ett akut behov av ett boende i Lund därför kommer han få den lägenhet som min dotter skulle få och har blivit lovat.Min dotter fick aldrig de 13 000 SEK tillbaka. Hyresvärden säger att hen har lämnat pengarna tillbaka. Men vi pengar finns inte att hämta.Min fråga är vad kan vi göra för att de pengarna tillbaka. Kan vår försäkringsbolag för rättshjälp. Och framförallt vad lawline gör att vi kan få tillbaka de 13000 kronor som vi har betalt till hyresvärden.Tack för hjälpen!
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer inledningsvis att gå igenom ifall hyresvärden kan ha begått något brott när han inte gav din dotter pengarna tillbaka. Därefter kommer jag att gå igenom vad man kan göra om någon är skyldig en pengar, samt vad du kan göra nu. Kan hyresvärden ha gjort sig skyldig till något brott?Bedrägeri regleras i 9 kap 1 § Brottsbalken (här), grovt bedrägeri regleras i 9 kap 3 § Brottsbalken (här). Bedrägeribrottet karaktäriseras av att gärningsmannen vilseleder sitt offer till en disposition vilken innebär en omedelbar förmögenhetsöverföring. Om det var så att personen inte hade tänkt hyra ut lägenheten utan lurade din dotter, kan hyresvärden ha gjort sig skyldig till bedrägeri. Vad kan man göra om någon är skyldig en pengar? Eftersom hyresvärden inte har betalat tillbaka pengarna, är alltså hyresvärden skyldig din dotter pengar. Om någon är skyldig en pengar och inte betalar, kan man ansöka om betalningsföreläggande genom Kronofogden. Det kostar 300 kronor att ansöka. Mer information om betalningsföreläggande finns på Kronofogdens hemsida, länk till hemsidan här. Vad du kan göra nu Jag rekommenderar att du och din dotter kontaktar Polisen, så att Polisen kan avgöra om hyresvärden har begått något brott, exempelvis bedrägeri. Ni bör även ansöka om betalningsföreläggande via Kronofogden. Dock får man tänka på att även om man ansöker om betalningsföreläggande är det inte självklart att man får pengarna tillbaka. Ni kan även kolla om ni har möjlighet att få någon ersättning från ert försäkringsbolag. Många hemförsäkringar innehåller rättsskydd, men det brukar främst vara aktuellt om man blir stämd, eller om en tvist tas upp av domstol. Rättshjälp är något annat än rättsskydd, rättshjälp regleras i Rättshjälpslagen (här). Man kan enbart få rättshjälp om man inte har någon försäkring som innehåller rättsskydd, och om man inte har så stora ekonomiska tillgångar. Mer information om rättshjälp finns på Sveriges domstolars hemsida (länk här). Om du eller din dotter har fler frågor kan ni ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonrådgivningen har öppet måndag till fredag 10:00-16:00, och telefonnumret är 08-533 300 04.Vänligen,

Vän vägrar ge tillbaka sak som tillhör mig

2020-11-28 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga angående en lös sak som jag äger men som är i någon annans besittning. Jag har en klocka som jag för ca 9 månader sedan glömt hos en bekant och som jag sedan dess försökt få tillbaka. Varje gång jag jag velat hämta den eller kontaktat hen i syftet att planera att få tillbaka den har hen inte svarat eller kommunicerat med mig. Det känns omöjligt för mig att få tillbaka den, hur kan jag göra?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du har beskrivit din fråga tolkar jag det som att du vet att klockan finns hos din bekanta, samt att denne även är medveten om att hen har den och att du också vet detta. Därför förstår jag ditt problem som att det i huvudsak går ut på att få tillbaka din klocka. I det följande kommer jag således redogöra för några alternativ som kan vara dig för handen. Är du bara ute efter en snabb överblick finns en sammanfattande del i slutet.Begära handräckning Om du så problemfritt som möjligt vill få tillbaka din egendom är det förmodligen bästa alternativet att kommunicera med personen som har det och försöka göra upp i godo. Jag förstår dock omständigheterna i din fråga som att du redan har försökt med detta utan framgång. Som du beskriver det har det dessutom gått relativt lång tid utan att den bekanta har varit dig tillmötes angående återtagandet av din egendom. Det kan då vara troligare att du får tillbaka din klocka genom att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten (KFM), se här. Vanlig handräckning Det finns två olika typer av handräckning. Det ena är vanlig handräckning, vilket du kan använda dig av om du anser att en person ska lämna tillbaka viss egendom till dig (3 § BfL). Vid vanlig handräckning prövar inte KFM om ditt krav är riktigt, utan skickar ut ett brev med kravet till den du pekat ut. Det är då upp till den svarande, d.v.s. din bekanta, att bestrida kravet om hen anser att det är fel. Om hen skulle göra en sådan invändning mot kravet är det sedan upp till dig att avgöra om frågan ska lämnas över och prövas av tingsrätt. För ansökningsblankett, information om kostnader och mer information om vanlig handräckning hänvisar jag dig till Kronofogdemyndighetens hemsida, se här. Särskild handräckning Den andra typen av handräckning är särskild handräckning och även denna kan du använda dig av om någon vägrar lämna tillbaka egendom som tillhör dig (4 § BfL). Särskild handräckning inleds på samma sätt som vanlig handräckning genom att ett brev skickas ut till din bekanta som hen antingen godkänner eller bestrider. Om hen skulle bestrida beslutar dock sedan KFM om din ansökan ska godkännas eller inte. Vid särskild handräckning är det således viktigt att du bifogar den bevisning du har att tillgå som styrker din rätt till klockan (t.ex. kvitto, fotografier eller SMS-konversationer med den bekanta e.dyl.). Du kan då även få hjälp av KFM att verkställa beslutet, d.v.s. återfå din klocka, om du ansöker om det. För ansökningsblankett, information om kostnader och mer information om särskild handräckning hänvisar jag dig till Kronofogdemyndighetens hemsida, se här. Göra en polisanmälan Din bekanta skulle kunna dömas för olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § brottsbalken.Om någon tillvaratar hos hen kvarglömd sak gäller det som stadgas i 1–5 § Lag (1938:121) om hittegods, dock utan att du behöver betala hittelön (6 § hittegodslagen). Du som ägare till saken har då rätt att återta din klocka enligt 3 § samma lag. Klockan ska under tiden dessutom vårdas väl av din bekanta enligt 2 § samma lag.Om det är så att din bekanta har din klocka i sin besittning och vägrar att lämna tillbaka den till dig när du begär det så kan hen dömas för olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § brottsbalken. Avgörande för frågan är om du går miste om egendomen eller din rätt till den. Att din bekanta tillägnar sig klockan innefattar alltid ett frånhändande som skulle vara straffbart i denna mening. Att tillägna sig klockan innebär att din bekanta gör den till sin egen. Hen behöver nödvändigtvis inte fysiskt använda den, utan det räcker med att hen haft avsikten/viljan att tillägna sig klockan. Detta innebär att om du inte lyckas få tag i din bekanta och på så sätt kan göra upp i godo, eller vill testa det kanske mindre ingripande alternativet om handräckning, så kan du göra en polisanmälan i saken.SammanfattningSammanfattningsvis har du alltså rätt att få tillbaka din klocka från din bekanta. Det bästa skulle enligt min mening vara att försöka komma i kontakt med hen och göra upp i godo. Får du inte tag i den bekanta på andra sätt skulle du kanske kunna skicka ett brev där du tydligt uppger vad det rör sig om. Når du ingen vidare framgång med detta kan du hos Kronofogdemyndigheten ansöka om vanlig eller särskild handräckning. Ansökningsblankett för detta hittar du här.Då situationen eventuellt skulle kunna utgöra brottet olovligt förfogande enligt 10 kap. § 4 brottsbalken finns även det kanske mer drastiska alternativet att göra en polisanmälan. Hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vilka befogenheter har Kronofogden?

2020-11-27 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Vilka befogenheter har KFM?
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med KFM antar jag att du syftar på Kronofogdemyndigheten (även kallad Kronofogden). Eftersom din fråga inte behandlar någon särskild situation, utan är ganska allmän, kommer jag även besvara den någorlunda allmänt. Om du har en specifik fråga kring Kronofogdemyndighetens befogenheter, får du gärna skicka in en till fråga här ovanför. Det finns flera tillämpliga lagar och författningar som berör din fråga, exempelvis förordningen med instruktion för Kronofogdemyndigheten, lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL), skuldsaneringslagen (SksanL) och utsökningsbalken (UB). Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Myndigheten har i uppdrag från regeringen att hjälpa den som inte fått betalt, ge stöd och råd till den som ska betala och se till så att betalningar sker på ett rätt och säkert sätt. Kronofogdemyndigheten har också ett ansvar att förebygga och motverka ekonomisk brottslighet. Kronofogdens huvuduppgifter är indrivning, verkställighet, betalningsföreläggande och handräckning, skuldsanering och granskning av konkurser (1 § förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten) Indrivning är åtgärder för att en skuld ska bli betald, exempelvis utmätning (4 kap. UB). Verkställighet innebär att det som fastställts i dom, beslut eller utslag genomförs. Betalningsföreläggande är något man kan ansöka om hos Kronofogdemyndigheten för att man vill ha betalt av någon. (2 § BfL) Handräckning är något man ansöker om hos Kronofogdemyndigheten för att man vill att någon ska uppfylla sina plikter gentemot en, men då gällande annat än betalning. Det finns både vanlig handräckning (ex. vräkning, tillbakalämnande av lös egendom, borttagande av egendom) och särskild handräckning (när någon utan lov gjort något med någon annans egendom/nyttjanderätt). Man kan också kombinera ansökan om vanlig handräckning och betalningsföreläggande, exempel en ansökan om både vräkning och betalning av hyra. (3-4 §§ BfL) Skuldsanering är till för den som inte kan betala sina skulder på egen hand och innebär att den personen helt eller delvis befrias från ansvar för betalning av skulder som omfattas av skuldsaneringen. (1 § SksanL) Granskning av konkurs innebär att Kronofogdemyndigheten granskar konkursförvaltningen och hur de sköter konkurser. Mer om Kronofogdemyndigheten kan du läsa i tillämpliga lagar och författningar samt på Kronofogdens hemsida. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du har några funderingar, kan du kommentera här nedan eller skicka in en ny fråga. Vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra när företaget vägrar betala tillbaka mina pengar?

2020-11-26 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Vad kan jag göra som privatperson när ett företag inte betalar tillbaka pengar som de är skyldiga mig? Företaget vet att de har gjort fel men efter 3 månader har jag fortfarande inte fått tillbaka mina pengar.Om jag hade varit 3 månader sen med en faktura hade jag fått flera påminnelseavgifter, men vad gäller för ett företag? Kan de bara vänta med återbetalning utan konsekvenser?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En given utgångspunkt i din situation är givetvis att kontakta företaget med ditt betalningskrav innan du vidtar rättsliga åtgärder. Om du har gjort detta utan resultat finns det ett par olika tillvägagångssätt för dig.Du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten och begära ett betalningsföreläggande. Förfarandet regleras i Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH). Av 2 § LBH framgår att en ansökan om betalningsföreläggande får avse en fordran som är förfallen till betalning, samt att målet är dispositivt. Båda dessa förutsättningar är uppfyllda i ditt fall. Hur man i en sådan situation går till väga rent praktiskt kan du läsa om på Kronofogdemyndighetens hemsida här.Du kan även stämma företaget inför domstol. Du får då formulera en stämningsansökan (se 42 kap. 2 § RB för vad en sådan ska innehålla) och väcka en fullgörelsetalan (se 13 kap. 1 § RB), dvs. en talan där du yrkar att du vill att företaget ska fullgöra sin betalningsförpliktelse till dig.Det kan också vara en bra ide att förklara för företaget att om de inte fullgör sin betalningsförpliktelse till dig ämnar du att vidta någon av ovanstående åtgärder, möjligtvis kan ett sådant framställande få dem att betala dig för att på så sätt slippa riskera en sådan åtgärd.Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad gör jag när någon vägrar betala en skuld enligt ett bodelningsavtal?

2020-11-28 i Skuld
FRÅGA |Vi har nu skrivit på ett bodelningsavtal, därden ena parten får full besittningsrätt till bostadsrätten, där framgår att den utflyttande skall erhålla hälftenvärdet i specificerade kronor av bostadsrätten, men den kvarsittande vägrar att betala till den uttflyttade enl. avtalet? Vad händer då?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När någon vägrar att betala en skuld till dig så finns det hjälp att få från statliga myndigheter. Detta gäller även skulder som uppkommer genom bodelningsavtal. Börja med att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Hjälper inte detta så kan du begära att få betalningsskyldigheten fastställd i domstol. Du kan ansöka om betalningsföreläggande hos KronofogdemyndighetenHar den sista betalningsdagen enligt avtalet passerat så kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning - Lbfh). Detta gör du på Kronofogdemyndighetens hemsida här. Där finns uppgifter om hur du ska gå tillväga för att skicka in din ansökan samt en blankett som anger vilka uppgifter som du måste lämna i din ansökan. Förfarandet kostar 300 kr men du kan även begära ersättning för detta i din ansökan. Då ska det beloppet läggas till det totala yrkade beloppet. Du kan få det prövat i domstolOm den andre parten bestrider din ansökan hos Kronofogdemyndigheten, menar att denne inte är skyldig dig pengar, så kan du begära att målet överlämnas till domstol för prövning (33 § Lbfh). Förhoppningsvis kommer det att räcka med att blanda in Kronofogdemyndigheten. Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Vad händer om jag inte kan betala mina skulder hos kronofogden?

2020-11-28 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jak kam inte betala skuld kronofogden. Jag äger ingeting . Vad som händer nu?
Orysia Sich |Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar att du har fått ett betalningsföreläggande från kronofogden och undrar vad som händer om du inte kan betala och inte äger några tillgångar.Om du inte betalar din skuld kommer kronofogden att göra en utredning för att se vilka tillgångar du har och vad som kan eventuellt utmätas (2 kap. 17§ utsökningsbalken).Kronofogden kan utföra utmätningsförrättning vilket innebär att de kommer till din bostad för att bedöma om de äger några tillgångar som kan säljas för att betala dina skulder. Du anger dock att du inte äger nånting, då finns det inget att utmätta. Kronofogden kan inte utmäta det som tillhör dig eller din familj för att klara ert uppehälle (5 kap. utsökningsbalken). Om du jobbar och får lön kan även den utmätas (7 kap. 3 § utsökningsbalken).I vissa fall kan skuldsaneringen beviljas (47 § skuldsaneringslagen). Skuldsaneringen innebär att du betalar en del av dina skulder under några år. För att kronofogden ska bevilja dig skuldsanering ska du ha gjort ansträngningar för att lösa situationen själv.En skuld kan preskriberas efter tio år om det inte sker preskriptionsavbrott (8 § preskriptionslagen). Vilket innebär att du befrias från att betala din skuld till borgenären.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Kronofogdes utmätningsbefogenhet.

2020-11-27 i Utmätning
FRÅGA |Min son har skulder hos kronofogden hans fd sambo parkerade sin bil på hans tomt för att han skulle sälja den. Nu har kronofogden bestämt att ta bilen i beslag för hans skulder. Tidigare tog kronofogden fd sambons (ej skuldsatt) båt och båtvagn som stod på hans tomt under vintern för att slippa hyra plats som kostar. Är detta möjligt jag anser det är stöld. Bilen var inlämnad på bilverkstad för felsökning min son fick låna mitt bankkort för att betala med. Nu anser kronofogden att bilen är min sons efter som han betalat felsökningen med mitt kort.Tacksam för svar!
Jakob Westling |Hej och tack att du valde Lawline med din fråga Din fråga relaterar till kronofogdens utmätningsmöjligheter. Dessa regleras främst i utsökningsbalken fjärde kapitel. 4:17-4:22 reglerar just utmätning i förhållande till tredje man. I detta fall är fd sambon den tredje mannen.4:18 UB föreskriver att all egendom som påhittas i gäldenärens (din son) besittning kommer presumeras ägas av honom. Regeln ställer upp en presumtion om ägarskap till allt som finns i gäldenärens besittning. Denna presumtion bryts om det framgår att gäldenären inte är ägare till bilen/båten. Om Fd sambo vill återhämta egendomen måste hen visa tydligt att egendomen är hens. Detta kan göras genom att påvisa att bilen är inskriven på en annan person.

Preskription av fordran och ackordsuppgörelse

2020-11-26 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag har en inkassoskuld hos ett företag. Skulden upp kom 2017 och jag har totalt betalat in 50 tusen under dessa år. Men skulden har bara stängts med 10 tusen. Min fråga är, kommer det finnas möjlighet att preskribera skulden efter 3 år? Eller kanske en ackorduppgörelse?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan skulden preskriberas efter tre år?Preskriptionstid Först måste det utredas vilken typ av fordran du har för att kunna avgöra vilken preskriptionstid som gäller. Regler om preskription av fordringar finns i preskriptionslagen (PreskL) (1 § PreskL). Preskription innebär att fordringsägaren förlorar rätten att kräva ut sin fordran (8 § PreskL).Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter att fordran tillkom. Det förutsätter dock att preskriptionstiden inte avbryts dessförinnan (2 § första stycket PreskL).Det finns dock ett undantag då preskriptionstiden istället är tre år. Om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit en konsument för huvudsakligen enskilt bruk (konsumentfordran) gäller en preskriptionstid på tre år (2 § andras tycket PreskL).Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte om konsumentfordran är ett löpande skuldebrev (2 § andra stycket PreskL). Ett löpande skuldebrev är ställt till innehavaren eller till viss man eller order (11 § lag om skuldebrev). Det är alltså ett skuldebrev som är till för att fordringsägaren ska kunna överlåta fordran till en ny fordringsägare. PreskriptionsavbrottEtt preskriptionsavbrott får inte inträffa för att en fordran ska preskriberas. Om ett preskriptionsavbrott sker kommer tiden för att en fordran ska preskriberas att börja om (6 § PreskL).Preskriptionen avbryts om du betalar en del av fordran, betalar ränta eller amortering eller på annat sätt erkänner fordran mot fordringsägaren. Preskriptionstiden avbryts också om du får ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om fordringen från fordringsägaren. Preskriptionstiden kan också avbrytas om fordringsägaren väcker talan mot dig vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § PreskL).Finns det möjlighet till ackordsuppgörelse?Jag skulle rekommendera dig att vända dig till fordringsägaren och diskutera möjligheterna för en uppgörelse om betalningen (ackord). En ackordsuppgörelse innebär vanligen att skulden sätts ned, det vill säga minskas. Det är vanligen enklast att få ackord om du haft skulden under en längre period. Det är dock en överenskommelse som får göras mellan dig och fordringsägaren.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,