Vad gör man om man har lånat ut en sak som man inte får tillbaka?

2019-07-26 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag äger en mc och har lån på den. En bekant till mig tog över mc och betalar månadsvis och jag står än på den. Nu har han slutat betala och jag vill ta tillbaka den. Hur ska man gå tillväga? Jag står som ägare på mc och den är min. Mvh Nina
Amanda Strömblad Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du står som ägare på MC:n har du möjlighet att hos Kronofogdemyndigheten begära handräckning. Du finner information om hur du går tillväga för att ansöka om handräckning på KFM:s hemsida och ansökningsavgiften är 300 kr (2019).Hoppas att du fick svar på din fråga!

Förutsättningar för att återvinna lön i konkurs

2019-03-08 i Konkurs
FRÅGA |Jag driver och äger ett företag i aktiebolagsform. Bolaget börjar närma sig konkurs då det inte går så bra. För att rädda det som kan räddas från en konkurs beslutade jag att vidta vissa åtgärder. Bland annat sålde jag en mycket värdefull fåtölj som stått i bolagets lokaler. Fåtöljen är värd ungefär 50 000 kr och den såldes till min make för 5 000 kr den 1 januari, vilket också bokfördes. Jag beslutade mig också för att min vän, som är anställd i bolaget, skulle få en avskedspresent. Därför såg jag till att min väns lön den 25 april är 50 000 kr i stället för hennes vanliga månadslön om 25 000 kr. Den 2 februari gjordes en ansökan om att försätta bolaget i konkurs in till tingsrätten och den 2 mars försättes mitt bolag i konkurs. Konkursförvaltaren finner att bolagets tillgångar är mycket begränsade. Jag undrar nu vilka åtgärder kan konkursförvaltaren vidta i anledning av mitt ovan beskrivna agerande?Tack i förhan/ Agar
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som händer i en konkurs är att konkursförvaltaren ser över vilka tillgångar som finns för att betala ut medel till borgenärerna i den mån det går. Konkursförvaltaren har också möjlighet att återvinna vissa utbetalningar om denne anser att de har gått felaktigt till, såsom exempelvis en högre lön som har betalts då du hade vetskap om att bolaget var på obestånd. Detta kan även vara fallet med egendom som sålts för ett uppenbart undervärde. Förutsättningarna för återvinning finner du i 4 kap. konkurslagen, se 5 och 8 §§.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Preskriptionstid banklån

2016-09-09 i Preskription
FRÅGA |Hej! För ungefär 5 år sedan tog min mamma ett lån från banken. Samtidigt blev min morfar sjuk och därmed åkte hon till Thailand för att ta hand om honom. Hon har sen dess stannat kvar. Hon får fortfarande hem brev från kronofogden. Då är min fråga, förlängs preskriptionstiden med 10 år, varje gång de skickar hem ett brev?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att preskriptionstiden förlängs med 10 år när Kronofogden sänder dig en skriftlig påminnelse. Lånet kommer därför inte försvinna av sig självt, utan fortsätter löpa.Se:https://lagen.nu/1981:130, lagrum: 1 § samt 5 § p. 2

Över 20 år gammal skuld - skyldig att betala?

2019-05-02 i Fordringar
FRÅGA |Jag undrar om det verkligen går rätt till när jag efter 21 år får ett krav av kronofogden på en räkning som jag inte minns att jag haft. Har inte hört något av företaget så länge jag kan minnas. 21år och har ökat från 29 till 75000 helt sjukt. Ska inte en sådan gammal skuld preskriberas?Med vänlig hälsningSofie
Amanda Strömblad Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En faktura är en fordring på betalning och omfattas av preskriptionslagen (1981:130). Preskriptionstid på 3 år gäller för fordringar som är riktade mot konsumenter och som avser en vara, tjänst eller annan nyttighet en näringsidkare har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk (2 § 2 st. preskriptionslagen). Preskriptionen bryts, enligt 5 §, om:Gäldenären (den som är skyldig att betala) får ett skriftligt krav eller påminnelse från borgenären om fordringen, eller om borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol, Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande m.m. Om preskriptionstiden bryts enligt 6 § preskriptionslagen får borgenären rätt att förlänga preskriptionstiden med ytterligare 3 år Denna process kan upprepas flera gånger, så länge något av kriterierna i 5 § uppfylls.Sammanfattningsvis beror det alltså på om du har fått påminnelser från företaget därför räkningen inte har preskriberats. Har du inte fått detta bör du bestrida fordringen på grund av att preskriptionstiden löpt ut.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Bestrida faktura - tillvägagångssätt

2019-03-01 i Fordringar
FRÅGA |I höstas hade vi inspektörer från vår förvaltare som kollade fläktar och luftförsörjning i lägenheterna. Det upptäcktes då att vi hade felaktig ventilation i köket - att vi skulle behöva konvertera vår spisfläkt till en kolfiberfläkt. Vi uppmanades kontakta en ventilationsfirma och göra detta så snart som möjligt. Detta gjordes, firman kom hit och kollade på problemet, och en offert på jobbet skickades sen på 12 800 kr plus moms. "Oj vad dyrt!" tänkte vi, men vad ska man göra? Det är säkert ett jävla hästjobb att fixa. Nåväl - vi accepterade och i början av december kom en snubbe från firman och typ sågade upp ett hål och monterade en kolfiberinsats. Hela arbetet - från att han ringde på dörren till att han gick tog en timme och 15 minuter. Detta inkluderat en del tekniskt strul med sina maskiner som jag uppskattar tog mellan en en kvart och en halvtimme att fixa. Jag tänkte i mitt stilla sinne att detta INTE kan kosta 16000 spänn, och att det nog skulle justeras på räkningen.I slutet av december fick jag ett sms från hantverkaren där han skrev att han skulle fakturer, varpå jag svarade och skrev också att jag krävde en specifikation på arbetet/tiden. Fick inget svar. I februari åkte vi på en två veckor lång se låg det en betalningspåminnelse från ventilationsfirman på 16000 kronor, där de A: påstod att de redan skickat en faktura (vilket de inte har) och B: Krävde omedelbar betalning. Jag har nu via mail bestridit detta pga ovanstående, och undrar nu hur jag fortsätter.
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du anser att det är en faktura som prismässigt inte överensstämmer med det jobbet firman har gjort är det bra att du har bestritt fakturan. Det kan hända att företaget driver frågan vidare till Inkasso, men i så fall ska du bestrida fordran även från dem. Skulle företaget i så fall vilja gå vidare i ärendet krävs att de lämnar in en ansökan hos tingsrätten och det är då upp till domstol att besluta om fakturans bäring. Jag skulle även rekommendera dig att på nytt kontakta företaget och få en specifikation på arbetstiden och materialkostnaderna så att du vet vad kostnaderna avser.Hoppas att det fixar sig och att du fick svar på din fråga!