Begära någon försatt i konkurs.

2018-05-21 i Konkurs
FRÅGA |Hej. Jag och min make har inte fått lön sedan i januari i år av vår arbetsgivare utan har fått driva in det via KF och har nu fått beslutat att dom är skyldiga att betala oss. Det finns inga som helst tillgångar i företaget. Nu vill vi driva detta på egen hand och försätta företaget i konkurs så vi kan ta del av statlig lönegaranti. Hur gör vi nu? MVH
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om konkurs regleras i 2 kap. konkurslagen. I 2 kap. 1 § konkurslagen så framgår det att du och din make måste ansöka om att företaget ska försättas i konkurs. För att ni ska vara behöriga att göra detta så framgår det av 2 kap. 4 § konkurslagen ni som borgenärer måste ange uppgifter om eran fordran och omständigheter i övrigt vilket ni grundar ert yrkande på. Ni ska även i original eller kopia bifoga de handlingar som ni vill åberopa. Ansökningshandlingen och de handlingar som har bifogats skall ges in i två exemplar. Förutom det så måste ni under rättegång bevisa att företaget är insolvent. Det finns lagar som reglerar själva bevisningen och dem återges i bland annat. 2 kap. 8 eller 9 §§ konkurslagen. Den förstnämnda paragrafen (8 §) handlar om att kronofogden försökt mäta ut egendom sen 6 månader tillbaks men inte lyckats. Som jag förstår det så har detta inte hänt så denna paragraf bortfaller. Den sistnämnda paragrafen (9 §) handlar om att företaget är bokföringsskyldig och du och din make separat begärt in fordringen av företaget men betalning inte skett inom en vecka då måste du och din make separat begära att företaget försatts i konkurs. Observera att du och din make separat måste upplysa om att en konkursansökan kan följa om de inte betalar in fordringen. Det finns även konkurshinder som kan bli aktuellt. Det jag ovan beskrivit är huvuddragen i hur händelseförloppet går till ifall en borgenär vill få en gäldenär försatt i konkurs. Det är inte möjligt för mig att avgöra om ni uppfyller kraven för bevisning som krävs eftersom jag endast har den information som är angiven i frågan. Mitt råd är att läsa igenom 2 kap. konkurslagen. Men jag hoppas detta svar var till någon hjälp och skulle du/ni behöva mer hjälp så är det bara att återkomma med mer frågor eller kontakta någon av våra jurister genom att trycka här. Med vänliga hälsningar!

CSN lån kan preskriberas

2017-11-30 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag är bosatt i England och efter att betalat en viss del av summan har inte betalat mitt CSN lån 6 år. Personliga problem led mig till att ignorera brev etc från CSN. Lånet har nu gått via High Court. Jag sökte råd från debt advisor här i England som sa att skulden kunde möjligen bli avskriven om man inte har kommunicerat med CSN efter några år. Stämmer det. Tacksam för era råd.
Julia Zarour |Hej och tack för din fråga!Ett CSN lån kan preskriberas 25 år efter tillkomst enligt 6 kap. 12 § studiestödslagen. Det innebär att CSN förlorar rätten att kräva tillbaka lånet 8 § preskriptionslagen. För varje gång en preskriptionstid avbryts löper en ny preskriptionstid enligt 6 § preskriptionslagen. Preskriptionsavbrott sker genom nämnda förutsättningar i lag, se 5 § preskriptionslagen. Som jag uppfattat din fråga har CSN sänt dig krav på återbetalning under dem här 6 åren som gått varför preskriptionsavbrott skett enligt 5 § punkt 2 preskriptionslagen. Det finns inga begränsningar på hur många gånger tiden för preskription kan avbrytas och det spelar heller ingen roll om du nu väljer att ignorera breven. Sammanfattning Ett CSN lån kan preskriberas under förutsättning att CSN inte krävt tillbaka lånet under 25 år. För varje gång CSN sänder krav på återbetalning sker ett preskriptionsavbrott varför en ny tid börjar löpa. Att man inte kommunicerat med CSN har dessvärre ingen betydelse så länge den sänt krav på att du ska betala tillbaka skulden.Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny.Med vänliga hälsningar!

Skulder som tillhör den avlidne

2018-02-12 i Skuld
FRÅGA |Hej! Mina föräldrar äger en bostadsrätt tillsammans, 50/50. I samband med köpet fick de från banken varsitt guldkreditkort. När pappa dog upptäcktes att han gjort av med hela krediten, 50000 kr. Nu vill banken ha betalt för hans skuld på det kortet av mamma. Pengarna de 50000 är det ingen som vet vart de tog vägen, kortet var hans privata. År detta riktigt?Tacksam för svar. Mvh
Julia Zarour |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom kortet var din pappas privata så ska inte din mamma stå för hans skulder. Att banken begär betalt för sin fordring innebär att de begär betalt från den egendom som tillhör den avlidne. Detta innebär inte att din mamma betalar hans skulder. Skulle det däremot vara så att din pappa inte har några tillgångar så dör skulden. Att han äger 50 % av bostadsrätten räknas som tillgång varför svaret på din fråga blir, ja detta är riktigt. Hoppas detta svar var till någon hjälp. Med vänliga hälsningar!